Rejstřík BL
ARCHIV ►

25.2.1997

Chcete-li se podívat do archívu Britských listů, klikněte na ikonu Britských listů zde napravo, dostanete se do archívu.

Britští vědci vytvořili klonováním dospělou ovci

Vědci vyčlenili jednu buňku z ovčího vemena a z ní vytvořili celou novou živou ovci. Je to velký úspěch v oblasti biologického výzkumu. Práce britských vědců by měla vést k výraznému rozvoji výzkumu v oblasti stárnutí, genetiky a lékařství.

Klonování však povede bezpochyby i k znepokojení. Techniku by totiž bylo možno použít i u lidí, takže by se realizovala vize z Čapkovy hry R.U.R. z dvacátých let, anebo vize z filmu The Boys from Brazil, v němž byly vyrobeny klonové kopie Adolfa Hitlera.

I když je lidské klonování nyní už vědecky téměř možné, podle platných britských zákonů regulujících výzkum v oblasti plodnosti, by bylo zakázáno, konstatují britští vědci. Žádný odpovědný biolog by se na takové práci nepodílel.

Historický klonovací experiment byl proveden v Roslin Institute, nedaleko Edinburku. Pracovní tým, vedení dr. Ianem Wilmotem, odňal z ovčího vemene jedinou buňku, vytvořil z ní životaschopné embryo, a to pak bylo implantováno do náhradní ovčí matky. O několik týdnů později porodila tato ovce beránka. Beránek jménem Dolly bude představen veřejnosti ve středu 26.2. Dolly je geneticky totožná s ovcí, z jejíhož vemene byla buňka odebrána.

Dosud zaznamenali vědci jen omezené úspěchy při klonování zvířat, i když v oblasti pěstování rostlin je tato technika běžná. V jednom případě byly použity buňky pulců ke klonování žab. V případě ovce Dolly se poprvé podařilo vytvořit ovci z buňky dospělého zvířete.

Úspěch laboratoří v Rosslin Institute je důsledkem dlouholeté práce tamějšího ústavu v této oblasti. Loni se vědcům z tohoto institutu podařilo klonováním vytvořit ovčí embrya. Vědci odstranili z vajíčka ovce jádro s genetickým materiálem a nahradili ho jádrem s genetickým materiálem z nevyvinutého embrya jiné ovce. Z 250 pokusů se tehdy vědcům podařilo odchovat tímto způsobem dvě dospělé ovce, Morag a Megan.

Nového úspěchu, totiž vytvoření embrya z jediné buňky vemene, dosáhli edinburští vědci tím, že vytvořili chemickou lázeň, do níž je možno nakládat dospělé buňky. Tím způsobem se jejich jádra dostanou do stavu nečinnosti. Dělení genetického materiálu buněčného jádra se zpomalí, takže jádra tepou stejným tempem jako vaječné buňky, do nichž jsou pak umístěna.

Takovým způsobem se podařilo vědcům vyčlenit z buňky ovčího vemene její jádro, vzít jeho genetický materiál a včlenit ho do vaječné buňky jiné ovce. Embryo přežilo a vyrostlo v maso, kosti a ovčí kožich zvířete jménem Dolly.

Vědecký úspěch má obrovský význam, a většina z něho bude mít okamžitý dopad. Například je nyní možné genetickým inženýrstvím pozměňovat ovce tak, aby dávaly mléko, v němž budou pro lidi léčivé látky. Dosud to bylo možné, ale obtížné. Metoda genetického klonování to podstatně zjednoduší.

Vytvořením nového embrya použitím genů z dospělého zvířete získávají vědci také významné poznatky týkající se stárnutí. Usuzuje se, že podstatou stárnutí je postupné vznikání malých genetických chyb v genetickém zakódování organismu. Vědci mohou nyní studovat tyto procesy podrobně.

Novináře jistě především zaujme skutečnost, že je nyní vlastně možné klonovat lidi, takže by mohly "filmově" vzniknout armády diktátorů. Když se dá klonovat ovce, což je už dosti složité zvíře, není důvodu, proč by nešel klonovat člověk. Otázka je, zda by měl o klonování člověka vůbec někdo zájem, suše poznamenává britský list Observer.


Na recenzi knihy Ladislava Holého The Little Czech and the Great Czech Nation od Andrew Stroehleina (viz páteční Britské listy) přišlo velmi mnoho ohlasů, kladných i záporných. Opět jsme jaksi zaťali do živého. Požádal jsem Andrewa, aby připravil ze všech těch reakcí přehled. Je jich však tolik, že to dnes nestihl celé dodělat. Tak až zítra. Mezitím, jak možná řeknou někteří čtenáři, tady mám od něho další "provokativní, povrchní" text.


Mimochodem, v posledním čísle Nové přítomnosti (č. 2/1997) je velmi dobrý článek o dědictví komunismu, českém národě a Chartě 77, od Jana Urbana (Bohužel zatím nemáme NP 2/1997 na síti, časopis si však můžete objednat na adrese allpro@mbox.vol.cz.) V souvislosti s tím níže uvedeným Stroehleinem, cituju z toho Urbanova článku pár řádek:

Sedm polistopadových let by na debatu o tom, co komunismus udělal lidem a co lidé udělali komunismu, mělo stačit. Namísto toho česká, stále ještě neúplně postkomunistická většina usilovně mačká myši u svých počítačů ve snaze zbavit se celého souboru MINULOST pouhým posunutím na symbol POPELNICE. Pro nové Čechy se už stalo známkou špatného vychování mluvit "o těch časech". Většina dnešní politické a ekonomické elity předstírá, že se narodila teprve v listopadu 1989. Minulost se stala pružným mýtem, převyprávěným a přestavěným pokaždé, když by se to mohlo hodit do aktuální politické bitky. Mezitím, samozřejmě dorostla nová generace, která ví jen velmi málo o nepoužitelném čase života svých rodičů. Hladová na své místo v dnešku a v budoucnosti - neptá se na nic.

Není to neobvyklé. Mnoho evropských národů potřebovalo po válce celou generaci, než začaly vážně hovořit o vlastní kolaboraci s nacistickou okupací. Historik by připomněl, že totéž se v českých zemích stalo i po pádu Rakousko-Uherska a vlastně po každé změně režimu. Hlasité oslavy vítězství a novorežimní politika pokaždé utišily otázky po tom, jak že si Češi vedli v předcházející těžké době. Ticho brzy zahalilo protižidovské pogromy na konci první světové války i vyhnání více než tří miliónů českých Němců po roce 1945.

Je smutnou tradicí českého politického eskapismu, že jsou to vždycky buď mystické síly "Historie" nebo všemocní "Oni", na koho může bezmocná a vždy nevinná oběť svést svoji nehybnost nebo kolaboraci. Deset miliónů Čechů je v tomto ohledu asi největším národem na světě, který se považuje za malý a bezmocný...


(Následující článek od Andrewa Stroehleina byl napsán zcela nezávisle - mimoběžně s článkem Jana Urbana.)

Velká česká výmluva

Andrew Stroehlein


Adresa Andrew Stroehleina je: 9609936s@student.gla.ac.uk

Dejte se do debaty o historii nebo o češství s jakýmkoliv Čechem, a zanedlouho uslyšíte bědování: "Ale když my jsme takový malý národ." Už to nemůžu slyšet. Zaprvé to není pravda a zadruhé je to trapná výmluva, ospravedlňující nečinnost.

Je nesporné, že Česká republika není v evropském měřítku malý stát. Kdyby byla dnes ČR přijata do Evropské unie, byla by v ní podle počtu obyvatel sedmým největším státem (viz tabulka).

Existuje asi tolik Čechů jako Řeků. Čechů je víc než Belgičanů, než Portugalců, než Rakušanů a než Švédů. Čechů je dvakrát víc než Dánů, dvakrát víc než Finů, asi třikrát víc než Irů. To jsou fakta.

Jsme snad svědky toho, že by Švédové seděli doma zdeprimováni a bědovali, že jsou malý národ? Vedou rozhovory s Řeky snad k takovým absurdním výrokům jako: "My chudáci Řekové! My jsme takový malý národ!" Jiným národům jejich rozměr nevadí. Proč vadí Čechům? Proč Češi pořád hovoří o tom, jak jsou malí?

Jsem přesvědčen, že je to tradiční výmluva, která je součástí českého národního postoje. Je to vytáčka, která umožňuje nečinnost. Jestliže jsme malý národ, pak si s námi dělá historie, co chce, a my se nemůžeme bránit. Kdykoliv nás zastrašují nebo znásilňují cizinci, lomíme rukama a říkáme: "Co bychom mohli dělat? Nemůžeme bojovat, protože jsme malý národ. Jediné, čeho bychom dosáhli, by bylo, že bychom byli zcela rozdrceni."

Výmluva, že jsou Češi malý národ, je levný způsob, jak ignorovat neslavnou minulost. Podporuje to lidový fatalismus, který Češi projevují, když hovoří o české historii. Nedalo se nic dělat. Odpor byl zbytečný, protože jsme malý národ. Jenom velké národy jsou tvůrci historie. Přes malé národy se vlny historie přelévají, aniž by to mohly ovlivnit. Malé národy nejsou odpovědné za vlastní osud.

Takovým způsobem mohou Češi pohlížet na některé aspekty své minulosti a nepociťovat hanbu, jakou by pociťovaly jiné národy (libovolné velikosti). Je to levná výmluva. Je to možnost, jak vysvětlit mnohou hanebnou nečinnost v české historii. Neutralizuje to hanbu tvrzením, že Češi nejsou za historii odpovědní. Nemusíme mít za minulost pocit viny, protože jsme ji nezpůsobili. Jak bychom bývali mohli svou minulost způsobit? Vždyť jsme takový malý národ.

Veškerý osobní pocit viny je výhodně přenesen z jednotlivce na národ, a pak ještě výhodněji zlikvidován, vzhledem k tomu, že "malý národ" přece nemá žádnou odpovědnost.

Měli bychom rozbít mýtus malého českého národa. Čísla ukazují, jak je tomu ve skutečnosti. Neměli bychom už využívat iluzi o malosti českého národa k tomu, abychom se vyhýbali obtížným a složitým otázkám týkajícím se české historie a kultury.

Jaké by bylo nynější postavení ČR v EU podle velikosti (v miliónech obyvatel)

    1. Německo 79.8

    2. Británie 57,6

    3. Francie 57,1

    4. Itálie 57,1

    5. Španělsko 39,0

    6. Holandsko 15,1

    7. Česká republika 10,4

    8. Řecko 10,3

    9. Belgie 10,0

    10. Portugalsko 9,8

    11. Švédsko 8,6

    12. Rakousko 7,8

    13. Dánsko 5,2

    14. Finsko 5,0

    15. Irsko 3,5

    16. Lucemburk 0,4


Realizuje český SPT Telekom férovou podnikatelskou strategii?

Český podnik SPT Telekom se jak se zdá, trochu opožděně probudil a nabízí nyní zákazníkům přístup na Internet, za relativně velmi výhodné ceny v českých podmínkách. Dává k dispozici veřejnosti ve spolupráci s českým prodejcem Microcom WEBPORTE packet, což je modem Microcom 28.8k kbps a bezplatný přístup a Internet za místní poplatek, tj. 1 impuls (tj. 2 Kč) za 150 sekund, respektive ve slabém provozu za 300 sekund.

Potíž je, podle informací, kterých se nám dostalo, že tuto technologii dala do provozu již v březnu 1996 společnost PRVNĺ se sítí firstNET. Této společnosti do 31.10.96 účtoval SPT Telekom na přístupovém celostátním čísle 06702 jeden impuls (2 Kč) také za 150 sekund v silném provozu a za 300 sekund ve slabém provozu. Stejné to bylo na čísle SPT Telekomu 06073.

Od 1.listopadu 1996 zůstala sazba na čísle SPT Telekomu stejná, ale pro FirstNET byla zvýšena na 4 Kč za 60 sekund, tj. při silném provozu pětkrát, a při slabém provozu desetkrát.

Kritikové a zlé jazyky tvrdí, že toto opatření zavádí SPT Telekom, aby zničil konkurenci (firmu FirstNET), od níž prý také v podstatě obšlehl její systém přístupů na Internet.

V Británii, kde byl také před několika lety zprivatizován obří podnik British Telecom, zavedla konzervativní vláda přísná opatření, aby BT nemohl nepřípustným způsobem ovlivňovat podmínky na trhu a vytlačovat z něho menší konkurenty.

Zavede tatáž opatření v zájmu plurality na trhu i česká vláda?

Uvádím k věci několik dokumentů.


Subject: dulezite sdeleni
Date: Sat, 2 Nov 1996 03:31:54 +0200
From: gawlik@firstnet.cz (Krzysztof Gawlik)
To: dotazy@firstnet.cz

Vazeni zakaznici, dne 31.10. nam bylo necekane sdeleno nejvyssim vedenim SPT Telecom, ze pocinaje 1.11.1996, tj. dnesnim dnem, budou na nami vyuzivanem cisle 06072. uctovany poplatky ve vysi 4Kc/min. Nase spolecnost od brezna 1996 venovala veskery cas, energii a penize projektu firstNET. Jako prvni v CR nasla reseni, ktere na zaklade verejne poskytovanych sluzeb SPT Telecom umoznilo vytvorit novou sluzbu, ktera poskytne vsem obcanu rovnopravne podminky pripojeni do site Internet.

Rovnopravnost ve smyslu technicke kvality a zejmena ve vysi poplatku za poskytovane sluzby bez ohledu na geograficke umisteni. Jakykoliv uzivatel ze sebemensi a sebevzdalenejsi obce v CR mel moznost vyuzivat sluzby site Internet jako do te doby obyvatele velkych mest.

Tento projekt byl nami navrzen a zrealizovan za nemalych financnich investic do infrastruktury a pravidelnych mesicnich nakladu na propojeni s datovou siti. Veskere smlouvy se subjekty SPT Telecom byly uzavrene na komercnim zaklade, nevyhradne, dle platnych ceniku a nebyly casove omezeny. Za pripojky do site a dalsi poskytovane sluzby datove site nejsou poskytovane zadne financni ulevy a veskere podnikatelske riziko nese provozovatel sluzby firstNET. Toto primocare reseni zalozene na nasem know-how bylo bez jakehokoliv vylepseni prevzato skupinou budujici [v podniku SPT Telekom] do soucasne doby neuspesnou sluzbu Videotex [jejiz budovani bylo nyni opusteno a SPT se rozhodl venovat Internetu].

Koncem srpna nejvyssi vedeni SPT Telecom zpochybnilo tarif na jednotnem cisle 06072, po kazde vsak uvadelo jine duvody (zpocatku jako neopravnenou vyhodu vuci ostatnim providerum v CR, po te nerentabilitou tarifu a nakonec se ukazalo, ze pravym duvodem bude uvedeni vlastni sluzby SPT Telecom kopirujici nase technicke reseni).

Po obdrzeni techto signalu jsme na SPT Telecom intervenovali a pokazde jsme byli ujisteni marketingovym reditelem SPT Telecom, ze se jakakoliv zmena nedotkne stavajicich uzivatelu site firstNET a to zejmena po te, co se ukazalo, ze SPT Telecom vyuziva cisla 06073 k pristupu do site Internet za jeste vyhodnejsich tarifnich podminek (2kc/5min). Kdyz nam byla 31.10. faxem oznamena zmena tarifu pozadali jsme SPT Telecom aby aspon nasim zakaznikum bylo umozneno do vyreseni situace pouzivat vyse zmineneho cisla 06073 za stejnych podminek jako ostatnim uzivatelum tohoto cisla. Tento nas pozadavek nebyl v patek akceptovan. Proto jsme zadost odeslali jeste pisemne a ocekavame pisemne vyjadreni zodpovednych cinitelu behem pondeli. Behem dneska a pondeli budou probihat jednani s cilem prevest stavajici uzivatele na pilotni projekt SPT Telecom, ktery i nadale ma moznost vyuzivat tarifu 2kc/5min. Rozhodnuti SPT Telecom ohrozilo celou existenci nasi firmy a pritom jeste v cervnu na veletrhu ComNet jsme byli ujisteni, ze SPT Telecom nebude podnikat na trhudial-in Internet a tudiz nase investice maji smysl. Toto jednani SPT Telecom neni pravdepobne nahodne. Napriklad Svycarsky PTT Telecom (ktery patri rovnez do financni skupiny Unisource) pouziva stejne praktiky. Ve Svycarsku se provozovatele sdruzili a spolecne bojuji za stejne podminky pro vsechny http://www.freedom.ch/ a dosahli jiz vyznamnych uspechu. Nase spolecnost bude vzniklou situaci resit vsemi zakonnymi prostredky.

Jsme rozhodnuti neustoupit a i nadale poskytovat nase sluzby jako doposud. Do doby nez se nam podari vyresit otazku pristupu k nasim sluzbam opet za prijatelne ceny, chceme tem z Vas, kteri se rozhodnou podporit nas pokracovanim vyuzivani sluzby firstNET nabidnout 6 mesicu 5 MB www prostoru zdarma a dalsi postovni schranky ke stavajicim uctum na vyzadani.

Tem kteri se v souladu se smlouvou rozhodnou sluzbu ukoncit zarucujeme udrzovani stavajicich postovnich schranek minimalne do konce tohoto roku. O dalsich jednanich Vas budeme prubezne informovat a doufame, ze co nejdrive Vam budeme moci oznamit lepsi zpravy.

S pozdravem
Gawlik K.

13. listopadu 1996

Vazeni pratele,

Dnes jsme obdrzeli objednanou studii od advokatni kancelare JUDr.PhDr. Oldricha Chodery. (vytah naleznete na konci dopisu).

Na zaklade studie jsme rozhodnuti objednat u JUDr. Chodery podani navrhu na Ministerstvo pro hospodarskou soutez. JUDr. Chodera predpoklada, ze cela zalezitost muze byt vyresena do tri mesicu a osobne je optimisticky co do vysledku.

Ty z Vas, kteri se rozhodnete nasi kampan podporit, zadame o souhlas se zverejnenim vasich e-mailu jimiz jste reagovali na nasi informaci. Maily zverejnime bez uvedeni jmena ci adresy. Pro podporu jsme zridili www server www.firstnet.cz/freedom/ na kterem je k dispozici i interaktivni konference pro vase podnety.

Krzyzstof Gawlik

Citace z posudku:

".... Dospel jsem k zaveru, ze ze strany SPT Telecom se jedna o poruseni zakona o hospodarske soutezi a to konkretne ve smyslu paragrafu 9 odst. 3 zakona, ktery upravuje zneuziti monopolniho resp. dominantniho postaveni soutezitele na trhu. Poruseni spociva, stejne jako v analogickem pripade Svycarske PTT, ve skutecnosti, ze SPT Telecom hodla poskytovat tutez sluzbu za dve ruzne ceny; na svuj ucet za cenu nizkou, zatimco tretim osobam umozni poskytovat tuto sluzbu za cenu nekolikanasobne vyssi. Monopolni postaveni SPT Telecom spatruji v tom, ze tato spolecnost je jako jediny primy provider schopna poskytnout celostatni linku, jejiz uzivatele se mohou napojit na Internet za mistni poplatky, pokud jsem spravne pochopil technickou stranku veci. SPT Telecom sice neovlada cely trh uvedenych sluzeb, nebot jak vyplyva z predlozenych materialu, je provideru na uzemi CR cela rada, nicmene je vyrazne zvyhodnen svym monopolnim postavenim v oblasti telekomunikaci....."

Tolik dokumenty.
Třeba se SPT Telekom ozve a vysvětlí tuto predatory pricing policy
Jan Čulík