středa 3. září

O B S A H

Zákon o českém občanství:

 • Jak to dělají jinde: Německo uděluje své občanství Američanům německého židovského původu (Boston Globe) České podniky a zákazník:
 • Monopolní chování podniku Pražská energetika Menšiny a ČR:
 • Ještě k Romům (Dalibor Stys)

  Kompletní Britské Listy


  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Cestovní pas z minulosti

  (Otázkou dvojího občanství pro občany ČR se zabývaly
  Britské listy 27. srpna 1997 a průběžně v následujících číslech. JČ)

  Americká židovka získává německé občanství svých rodičů a s tím i své německé kořeny

  Erika Dreifus

  Boston Globe, 24. srpna 1997

  Před osmi lety jsem plánovala s přáteli s univerzity cestu do Evropy. Já, vnučka německo-židovských uprchlíků, kteří uprchli z vlasti v letech 1937 a 1938, jsem jim zakázala, abychom se zastavili na německé půdě. Letos ale jsem využila německého zákona, který povoluje potomkům lidí, jako jsou moji prarodiče, získat německé občanství, aniž bych se při tom musela vzdát občanství amerického. Něco se změnilo.

  Poprvé jsem se dověděla o možnosti získat německé občanství před šesti lety od jednoho amerického známého, který byl také německo-židovského původu. Sdělil mi, že on a jeho rodina se nedávno stali německými občany. Zaujalo mě to, a tak jsem zatelefonovala na německé velvyslanectví. "Byli vaši prarodiče obětí pronásledování v Třetí říši?" zeptal se hlas na druhé straně. Staré obrazy a historky naplnily mou mysl. Bušilo mi srdce a odpověděla jsem, "Ano."

  Velvyslanectví mi poslalo informace, s nimiž jsem také seznámila svého otce, jediné dítě mých prarodičů. Dověděli jsme se, že podle odstavce 116 (2) německého základního zákona "bývalí němečí občané, kteří byli zbaveni svého občanství mezi 30. lednem 1933 a 8. květnem 1945 z politickým, rasových nebo náboženských důvodů a jejich potomci obdrží na základě žádosti německé občanství. (Zdůraznění autorky.)

  Jenže do jaké míry jsem byla já vůbec Němka?

  Po celý život jsem se viděla v celé řadě rolí: jako Američanka, jako reformovaná židovka, jako rodná Newyorčanka, jako studentka na harvardské univerzitě, jako vysokoškolská učitelka a jako autorka. Jako dítě svých rodičů. Jako sestra své sestry. Jako vnučka svých prarodičů. Tyto charakteristiky mé osobnosti byli v podstatě pevné od doby mého narození, anebo se vyvinuly v víceméně přirozeně. Být Němkou nikdy nebylo v popředí celkového obrazu.

  Přesto jsem vždycky považovala své prarodiče, kteří se v řeči nikdy nezbavili svého německého přízvuku, více za německé židy než za Američany. Jako dítě jsem poslouchala jejich pohádky a taky ty, které mi četli z děsivé knihy "Strewvelpeter". Babička, jak se zdálo, měla ráda pohádku o Konradovi, který si cucal palec, tak jako já. Na rozdíl od Konrada mně však palce nebyly useknuty. Konradovi je usekl - klipp und klapp - v neštastné nepřítomnosti Frau Mamma místní krejčí.

  Znala jsem všechny uprchlické přátele a příbuzné mých prarodičů. Poslouchala jsem, když hovořili německy o věcech, o nichž nechtěli, abych jim rozuměla. Jedla jsem jejich německá jídla. Uvědomila jsem si, že moje jméno i příjmení je skrznaskrz germánské a dověděla jsem se, že i moje babička by se bývala jmenovala Erika, kdyby býval její otec to v roce 1915 neodmítl jako "příliš moderní".

  Německo a německé záležitosti tedy hrály v mém životě určitou roli od samého začátku. Avšak tyto jemné nitě brzo ustoupily do stínu, který vytvářel nacistický holocaust.

  Vzpomínám si, že jsem slyšela, jak dospělí říkají jméno "Hitler", když jsem byla dítě, žijící v převážně židovské čtvrti v Brooklynu, a pamatuju, že jsem četla deník Anne Frankové, když mi bylo asi osm let. Bylo to také přibližně tou dobou, kdy se v televizi vysílal miniseriál "Holocaust" a tehdy jsem poprvé čelila vizuálním obrazům všeho, od předválečného pronásledování až po plynové komory.

  Brzo se moje rodina odstěhovala z Brooklynu do převážně nežidovského předměstí v New Jersey a tak jsem přečetla všechny příběhy o holocaustu, které jsem dokázala najít. Zvlášť si vzpomínám na jednu autobiografii, kteroáu napsala Němka, která vyrostla jako "mischling, míšenec, druhého stupně". dítě s jedním židovským prarodičem. Její pošpiněné rodinné kořeny tvrdě ovlivnily její válečné dospívání.

  Pak jsem četla knihu od Williama Heyena, v níž popisuje masové hroby v Bergen-Belsenu: "Uvidíte hroby, které jsou pokryty, jako je celá ta oblast, vřesen. Vřes, silný, zdravý vřes. Musí to být v Belsenu velmi krásné a velmi strašné, když kvete veškerý vřes. Myslím, že nezažiju žádný podzimní den, kdy bych nemyslel na Belsen... Budu vzpomínat na vřes, jak vítr povívá jeho zelenými keříky anebo jak kvete červeně nad mrtvými..."

  Četla jsem takové knihy znovu a znovu. Absorbovala jsem víc z příběhů svých prarodičů, dověděla jsem se, proč emigrovali a koho zanechali v Německu a kteří příbuzní trpěli a zemřeli v místech jménem Gurs a Dachau a Osvětim.

  Také jsem se ale dověděla, co bylo předtím, že můj dědeček se narodil v Altdorfu, ve vesnici ve Schwarzwaldu, kde jeho rodina žila od poloviny osmnáctého století. Věděla jsem, že byl sirotek a že nemohl chodit do školy. Ještě jako dítě začal pracovat na plný úvazek v pekárně příbuzného.

  Dověděla jsem se o buržoazním dětství své babičky v městě Mannheim, připadalo mi v mnoha ohledech idylické, úspěšný otec ji rozmazloval a rodina se často stýkala s mnohými příbuznými. Její rodiče byli bratranec a sestřenice, jejichž rodina žila více než sto let v badenské oblasti. Historie jejích mladších let zvyšovala smutek ztrát, když ve věku třiadvaceti let nastoupila v Hamburku sama na loď. Pracovala pak v celé řadě zaměstnání, která byla podstatně méně uspokojující než studium na Heidelberské univerzitě a lékařská kariéra, kterou plánovala.

  Jako dítě jsem nikdy slovně neformulovala vzrůstající strach, nikdy jsem nenašla odpovědi na znepokojivé otázky. Nikdy jsem se nezmínila o zlém snu, který se mi zdál opakovaně: vojáci z SS vpadli do čtvrté třídy, kam jsem chodila, odvlekli mě z lavice a izolovali mě - byla jsem jediná židovská studentka ve třídě - a pak mě odvezli ve velké černé dodávce.

  Vždycky přišlo ráno, než dodávka dojela do cíle. Teprve o mnoho let později jsem četla knihu "Strach a naděje: Tři generace holocaustu" z roku 1995, od izraelského psychologa Dan Bar-Ona. Teprve pak jsem si uvědomila, že jsem nebyla jediná příslušnice třetí generace, která trpí nočními můrami.

  Velmi dlouho mě něco nutilo, abych do Německa nejezdila. Moji prarodiče navštívili svou rodnou zemi dvakrát - jednou v roce 1972 a pak znovu v roce 1989 - v tom roce jsem do Německa odmítla jet s přáteli. Ani moji prarodiče při těchto návštěvách nespali v Německu - raději přejeli přes Rýn a spočinuli lehčeji v domě francouzských bratranců.

  Ale příštího roku, poté, co se rozložila berlínská zeď, jsem studovala v Evropě. Když se naskytla příležitost, jela jsem do Německa. Šest hodin, které jsem strávila prohlížením Berlína o samotě, než jsem se setkala s přáteli, jsem strávila v napětí. Držela jsem se pevně svého turistického průvodce a byla jsem velmi intenzívně vědoma své samoty, své dezorientovanosti, své neschopnosti mluvit německy - krátce, své slabosti a zranitelnosti - v zemi, kde jen před několika desetiletími bych bývala zavražděna.

  Ale cesta do Německa byla nakonec příjemná, a tak jsem se nakonec dvakrát s rodinou vydali do rodišť prarodičů, kde nás doslova přivítali staří sousedi a současní obyvatelé zpět do rodinných domovů. Fotografie, kde stojím na zahradě, v níž si hrála moje babička jako dítě, způsobily, jak mi řekla, "že jí běhá mráz po zádech". V Altdorfu si jeden člověk živě vzpomínal na rodinnou pekárnu a na malého dědečkova bratra - přesně řečeno, na silně zrzavé vlasy strýce Roberta.

  Přesto však můj otec, má sestra ani já jsme okamžitě nezahájili proces, jímž bychom se stali němečtí občané. Možná že jsme si uvědomovali, že naše činy mají větší význam než jen vyplňování dokumentů. Možná, že jsme nebyli psychologicky připraveni. úředním krokům přecházely mé návštěvy Německa a studium německého jazyka, které jsem podnikla částečně z akademických důvodů.

  A z praktického hlediska - můj otec se podrobně poradil s právníky a s činiteli amerického ministerstva zahraničních věcí, aby se stoprocentně ujistil, že v žádném případě nepřijdeme o americké občanství. Dověděl se, že pokud otevřeně neprohlásíme, že se vzdáváme amerického občanství, nebo pokud nebudeme odsouzeni za zradu, nebo nepřijmeme tak významné místo ve vládě druhé země, že bychom utvářeli její politiku, nebo pokud neuděláme ještě něco jiného vysoce nepravděpodobného, nečelíme žádnému nebezpečí. Byl potěšen, že neexistují žádné záporné daňové důsledky ani jiné povinnosti.

  Všichni tři cestujeme do Evropy v rámci pracovních povinností. Německý pas by nám poskytl evropské občanství. Nepotřebovala bych vízum a i ostatní překážky by byly odstraněny, když bych pracovala a studovala ve Francii.

  Následoval proces podání žádosti a dokumentace a mé prezentace na Generálním konzulátu v Copley Place, kde jsem dostala svůj Einbuergerungsurkunde a kde mi bylo řečeno konzulárním úředníkem, se zvědavým polovičním úsměvem, "Jste nyní německou občankou". Ten naturalizační certifikát, jehož jméno se nedá skoro ani vyslovit, ratifkovaný příslušným úřadem v okrsu Altdorf, mi dal možnost, abych vyplnila formulář, podala fotografie, zaplatila poplatek - a dostala německý cestovní pas.

  A když ten červeně zbarvený Reisepass koncem letošního jara dorazil, proces byl ukončen. Ukončen, ale nemá být zapomenut, ani nemá být brán na lehkou váhu. Sdělovací prostředky se dnes těmito věcmi stále zabývají, ať už jde o stará zapomenutá bankovní konta, staré pojistky a ukradená umělecká díla. I když to se mě zrovna netýká. Moc neočekávám, že mi někdo nahradí onu velkou peřinu s husím peřím, kterou nacisté rozřezali - byl pod ní v posteli můj nemocný dědeček - při křišťálové noci v listopadu 1938.

  Více mě zajímá - co se týče německé oficiální politiky - debata o německé praxi poskytovat německé občanství etnickým Němcům po celém světě, a zároveź ho odpírat mnoha neněmeckým přistěhovalcům. S politováním pohlížím na nespravedlnost, jíž musejí čelit v Německu tzv. "gastarbeitři" a jejich v Německu narozené děti - kteří ve své nové zemi zůstávají cizinci a nemají právo na občanství.

  Nicméně moje dvojí občanství, založené na mém původu, hraje velmi významou regenerační roli. Jeho význam dosahuje daleko za politickou arúnu, až do míst, kde se setkává veřejná a soukromá historie. Vedoucí představitel Třetí říše chtěl zbavit Německo všech židů. Určitým malým způsobem to, že jsem znovuzískala německé občanství, je revoltou proti onomu téměř úplnému úspěchu onoho muže v této záležitosti. Tím, že jsem přidala svoje jméno na seznam německých občanů, je nyní mezi Němci o jednoho židovského občana více. Navrací mi to něco, co bylo odebráno mým prarodičům.

  Je to něco, co se velmi těsně blíží osobní regeneraci, vyhojení osobních ran. Můj boj s Německem byl dlouhý, od historek a zlých snů až k cestám do Německa a hodiná němčiny. Když jsem dostala platný německý cestovní pas, Německo a já jsme dosáhli příměří, i když nejde o skutečný, autentický mír. K dosažení autentického míru asi nikdy nedojde.

  (Erika Dreifussová vyučuje ve Středisku evropských studií harvardské univerzity)


  Tajemný hrad v Karpatech aneb Czechopoly

  Záhadný příběh Pražské energetiky

  (Autor je znám, ale přeje si zůstat kvůli bytu v anonymitě. JČ)

  V domě, kde bydlím,nedávno montéři Pražské energetiky (PRE), lokálního monopolu na rozvod elektrické energie v Praze, odpojovali elektřinu "neplatičům". Prostě přišli, odpojili proud a zase odešli.

  Pravda, zanechali po sobě "pozdrav" ve formě jakéhosi formuláře OZNÁMENÍ O ODPOJENÍ DODÁVKY atd...

  Velmi příjemné, zvláště pokud poctivě platíte a taky máte-li doma dvoutýdenní mimino jako my! Postižení byli bez výjimky nájemníci v bytech v osobním vlastnictví. Čtenáři z Česka možná ještě mají v paměti několik případů kdy zlotřilý majitel bytu (domu, atd...) inkasoval zálohy na služby, ba i doplatky, ale dodavateli neplatil. Vždy to skončilo odpojením, nevinní nájemníci živořili bez vody, plynu, elektřiny (nehodící se škrtněte).

  I nelenil jsem, během hodiny jsem vyhledal majitele, chytil ho pod krkem a hurá na PRE, aby byl dluh uhrazen a proud zapojen.

  A zde narážíme na první monopolní prvek v chování PRE. Když jsem se snažil tuto věc iniciativně předjednat, odpovědí mi bylo arogantní prohlášení pracovníků PRE (na dvou různých úrovních), že se se mnou jako s nájemníkem nebudou bavit.

  Zajímavé ovšem je, že s nájemníky OBECNÍCH bytů (tj. s těmi, kteří mají tzv. dekret na byt) se bavit chtějí.

  Kterým zákonem je podložena tato diskriminace, mi nikdo nevysvětlil (jistě, se mnou se přece nebudou bavit!).

  Další absurdita vyšla najevo vzápětí, když se ukázalo, že majitel svůj byt (zcela legálně) pronajímá. Pro PRE je toto podnikáním, a proto chtěli za elektřinu účtovat vyšší sazbu pro podnikatele.

  Výsledek by tedy byl, kdyby to tak bývali skutečně udělali, že nájemníci v obecních bytech by platili sazbu pro domácnosti, kdežto domácnosti žijící v bytech pronajatých od jiného majitele by platily (vyšší) podnikatelskou sazbu.

  Na základě jakého zákona chtějí rozvodné závody diskriminovat tyto domácnosti, to vám asi taky nikdo nevysvětlí. Majitel byl upřímně zděšen, že mu nic nepřišlo, a teď najednou tohle.

  Věřím mu. Oba totiž máme zájem na tom, aby bylo všechno zaplaceno. Pokud bych totiž neměl elektřinu, mohu odstoupit od smlouvy a zanechat majitele i s případným splácením úvěru na holičkách. Bohužel, PRE má v ruce všechna poštovní potvrzení jak o odeslání vyúčtování, tak o upomínkách a výhrůžkách typu "POSLEDNÍ VÝZVA".

  A zde narážíme na třetí a největší záhadu. Než ji popíšu, rád bych čtenářům ze zahraničí přiblížil, jak u nás (v Praze 14) obvykle funguje doručování doporučených zásilek: To máte takhle.

  Doručovatel někdy dopoledne přijde do vašeho paneláku, zazvoní na vás a zjistí, že nejste doma (pochopitelně, jste v práci; proč to raději nepřinesou večer nebo brzy ráno???). Vypíše OZNÁMENÍ O ULOŽENÍ ZÁSILKY a hodí vám ho do schránky.

  Pokud nenajde vaší schránku, což je na našem sídlišti díky velkému "obratu" nájemníků časté, buď zkusí najít adresáta v jiném vchodu anebo vyvěsí oznámení na viditelném místě blízko schránek.

  Už to máte? Ano, všechny upomínky by musely přinejmenším "viset", a to tak že by jich bylo několik najednou ve stejný den. Dobře bych si pamatoval, kdyby něco přišlo mému panu domácímu!

  Houbičky! Nic takového nepřišlo! (Nezávisle na tomto případu jsem se dozvěděl od svého bývalého kolegy, že přesně totéž se mu stalo před dvěma lety s hospodou. Nedostal prý ani vyúčtování.)

  Ze čtyř pánů domácích jeden své jméno na schránce má, dva nikoliv, u čtvrtého nevím. Ten, kterému lze doručit alespoň OZNÁMENÍ, se denně vyskytuje v domě a schránku prý vybírá. Taky prý nic nedostal.

  Ti další dva OZNÁMENÍ pravděpodobně nedostali, protože u schránek nikdy nic neviselo (museli dostat, tuším, nejméně tři upomínky). Jeden z těchto druhých dvou je můj domácí, takže bych si na to dal určitě pozor.

  Shrnutí celé příhody by mohlo vypadat třeba takhle:

  1. Není nájemník jako nájemník. Nájemník v soukromém bytě je vlastně podnikatel, ani o tom neví!

  2. Rozvodné závody zásadně neinformují uživatele bytu o to, že se chystají odpojit mu proud. Prostě je to nezajímá. Nemáte šanci chytit domácího pod krkem a jít věc řešit. Když se to dovíte, je už dávno pozdě. Zdá se, že řídící pracovníci rozvodných závodů žijí někde na jiné planetě, kde neexistují nájemní vztahy, kde není potřeba s nikým komunikovat a kde slovo je ničím a čin je vším. Vskutku, praví pragmatici!

  3. Největší záhadou ovšem je, kde se ztrácejí poštovní zásilky. Nějací skřítci Zášupšáci prolézají všechny pražské pošty a žerou doporučené zásilky odeslané Pražskou energetikou. Pozor! JENOM ty, které odeslala Pražská energetika! Asi jsou chutnější a výživnější.


  Romove jsou zamerne agresivni

  Dalibor Stys

  ( Diskuse o Romech je mj. v BL z 28.8. 97.)

  Pane Maciku,

  sam jsem vyrostl v Libni, takze s Vami soucitim. Mimochodem, zazil jsem, nastesti jako pasivni ucastnik, utoky presne podle schematu, ktery zazil James Brodell. A to za hlubokeho komunismu v druhe polovine 70. let.

  Jsem temer presvedcen, ze by souziti velmi pomohlo zarazeni vsech skupin deti uz v predskolnim veku do trid (klidne vetsich), kde by bylo cca 6 deti na pedagoga. Jeden pedagog muz. Naucili by se toleranci jedni i druzi. Takto velike tridy by musely trvat nejmene do 2. tridy zakladni skoly. Potrebne prostredky by se mohly ziskat omezenim socialnich davek - deti by dostavaly ve skolce jidlo a platila by se z nich skolka a zrusenim okresnich skolskych uradu a nekolika odboru ministerstva skolstvi a ministerstva prace a socilanich veci.

  Snazil jsem se dopis podobneho zneni opublikovat na Psu jiz drive, ale zrejme jsem pro jeho intelektualni prostredi prilis konkretni.

  Dalibor Stys


  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|