úterý 23. září

O B S A H

Ekonomika a finančnictví:

 • Diktátoři kňučí, ale mezinárodní finanční trh je v globálním světě mocnější: George Soros kontra Mahathir Mohamad Počítače a rok 2000:
 • Británie: Labouristická vláda otálí nad blížící se počítačovou katastrofou Počítače, internet a Vladimír Smejkal:
 • Zrození mediální hvězdy (Tomáš Pecina) AIDS:
 • AIDS se v USA šíří rychleji mezi ženami než mezi muži
 • Americké zkoušky AIDS uprostřed etické kontroverze Češi v Americe:
 • Josef Zieleniec a vztak k zahraničním Čechům (Jiřina Fuchsová)
 • Proč nemohou Češi v USA kupovat povodňové obligace? (Jiřina Fuchsová)
 • Podpořte petici české konzulce v Los Angeles za obnovu českého občanství (Jiřina Fuchsová)

  Kompletní Britské Listy


  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Upozornění: k předchozím číslům BL se dostanete, když kliknete v záhlaví na ikonu Archív. Celé BL se vám natáhnou, když kliknete na poslední řádce Obsahu (zde napravo) na Kompletní Britské listy.


  Diktátoři kňučí, ale mezinárodní finanční trh je v globálním světě mocnější:

  George Soros kontra Mahathir Mohamad

  George Soros, jeden z nejmocnějších světových investorů, v neděli ostře kritizoval finanční politiku malajského diktátora Mahathira Mohammeda a charakterizoval malajského premiéra jako "hrozbu pro vlastní zemi".

  Soros mluvil v Hongkongu v předvečer schůzky Mezinárodního měnového fondu a Světové banky, jíž bude dominovat dramatický finanční vývoj v několika zemích jihovýchodní Asie. Soros ostře komentoval politiku Mahathira Mohammeda poté, co dr. Mahathir navrhl, že zakáže obchodování s cizími měnami a obvinil nepřátelské mezinárodní finanční spekulanty, že způsobili hospodářské problémy Malajska.

  Soros varoval: "Zasahovat do konvertibility malajské měny zrovna v tuto chvíli je receptem na katastrofu."

  Kontroverze dále posílí nepřátelství mezi malajským premiérem a jeho kritiky v podnikatelských kruzích, kteří varovali, že na malajských finančních trzích bude nadále docházet k dramatickému vývoji.

  Předchozí vládní zásahy na malajské burze vyvolaly vlnu prodejů malajských akcií. Vznikl velký tlak na malajskou měnu ringgit, která od začátku července poklesla o 20 procent.

  Činitelé malajské vlády se pokusili zmírnit dopad Mahathirových výroků. Malajský premiér totiž charakterizovat obchodování s měnou, které není zapotřebí k financování obchodní výměny, jako "zbytečné, neproduktivní a nemorální". Řekl, že Malajsko se stalo obětí "zmanipulované hospodářské krize" a že obchodování s měnou by se mělo zakázat, aby na hospodářství země nemohli útočit mezinárodní spekulanti.

  Ostatní asijští finanční činitelé, kteří se sjeli do Hongkongu na výroční schůzi Mezinárodního měnového fondu a Světové banky, se od Mahathirových výroků distancovali. "Zastavit obchodování s měnami by znamenalo odvrátit se od globalizace," řekl Thanong Bidaya, ministr financí Thajska, které muselo pod tlakem mezinárodních finančních spekulantů devalvovat svou měnu v červenci.


  Problém roku 2000: Labouristická strana otálí nad blížící se počítačovou katastrofou

  (O problému roku 2000 a o počítačích jsme psali v Britských listech mnohokrát, zejména Ivan Straka ze Softwarových novin se ozýval, že to není problém a je to hloupost. Odkazuji jen na informativní recenzi Jaromíra Vicariho v  tomto čísle BL z 9.6.1997. JČ)

  Britská vláda byla minulý týden varována, že je v Británii ohroženo 6 miliónů pracovních příležitostí, pokud nebude jednat rychle a nebude vyřešen problém počítačů, které nejsou schopny si poradit s příchodem roku 2000.

  Británie čelí lidské, podnikatelské a technické katastrofě, která je vážně podceňována. Už je jen velmi málo času. Přesto však všichni zůstávají v nečinnosti.

  Vláda na řešení problému poskytla jen minimum finančních prostředků, ministři si úkol navzájem předávají jako horký brambor a úkol informovat veřejnost o hrozbě, že přestanou 1.1. 2000 fungovat milióny počítačů, byl předán "jednomu muži a jeho kocourovi".

  Šéfem vládou financované organizace, která se má zabývat řešením tohoto problému, je Robin Guenire, ředitel organizace Taskforce 2000. Pracuje však doma a má tak málo peněz, že dosud neměl ani sekretářku. V červenci předložil skromný podnikatelský plán Johnu Battlovi, náměstku ministra průmyslu a obchodu, a požadoval částku 450 000 liber. O osm týdnů později se nepřímo dověděl, že mu vláda poskytne 100 000 liber.

  Nikdo v Británii nepodnikl dosud žádnou studii, jak rozsáhlý je tento problém, a ani halíř nebyl vydán na reklamu, která by měla veřejnost informovat o vážnosti tohoto problému.

  Jde o to, že mnoho počítačů, které jsou schopny chápat letopočet jen jako dvojici čísel, si neporadí s rokem 2000 a budou se domnívat, že jde o rok 1900. Přestanou-li tisíce počítačů fungovat, mohlo by to způsobit naprostý rozklad hospodářství a infrastruktury. Nelétala by letadla, nefungovaly by supermarkety, musely by se uzavřít mezinárodní burzy a nemocnice by byly bez životně důležitých léků.

  Guenier konstatoval, že někteří Američané považují hrozbu roku 2000 počítačům za tak vážnou, jako byl ve středověku mor. Generální ředitel jedné velké britské firmy, která má roční obrat 35 miliard liber (1925 miliard Kč) mu sdělil, že její technici už pracují na odstraňování problému dva roky, a není jisté, zda budou do roku 2000 hotovi.

  Guernier pokračoval: "Je zjevné, že jen dvacet procent velkých britských podniků a jen deset procent středně velkých britských podniků začaly takovýmto způsobem situaci napravovat. To znamená, že asi 40 000 podniků s přibližně 6 milióny zaměstnanci dosud nehnulo ani prstem. Pokud se zastaví 1.1. 2000 provoz v tak obrovském množství podniků. bude to znamenat vážnou hrozbu britskému hospodářství."

  Guernier dodal: "Nemohu najít nikoho, kdo problému rozumí a zároveň pochybuje, že je to skutečně velmi vážný problém. To je neobyčejně znepokojující. Je to téměř neuvěřitelné. Ale nikdo nechce poslouchat."


  O úskalích Internetu podle V. Smejkala aneb Zrození mediální hvězdy

  Začněme známou parafrází výroku G. B. Shawa: "Kdo něco umí, ten to dělá, kdo to neumí, ten tomu vyučuje, a kdo neumí učit, ten o tom napíše knihu." Pan Vladimír Smejkal patří evidentně do třetí kategorie. Jeho článek v MFD, na který upozornil v Neviditelném psu Jan Wagner (v tomto příspěvku) dokazuje, že soudní znalec Vladimír Smejkal byl českými novináři s konečnou platností pasován na internetového specialistu non plus ultra. Není divu: jeho články mají říz, popisované téma je zobrazeno s potřebnou plastičností, použitý jazyk osciluje mezi atraktivním kolokviálem (mydlit do klávesnice) a na hranici novinářské srozumitelnosti balancujícími odbornými termíny (kriminogenní prostředí); pro média bulvárněji laděná nechybí ani barvité vylíčení internetovských ukrutností.

  Právě to, že Smejkalovy texty tak dobře uspokojují novinářskou poptávku, otupuje ostří jakékoli protiargumentace. Tak jako v kolektivních sportech trenéři nikdy nemění vítěznou sestavu a komici setrvávají do úmoru u odzkoušených čísel, pan Smejkal je už za hranicí, kde by mohly jeho výstupy ovlivnit racionální argumenty. Číslo se povedlo, diváci se smějí, takže teď stačí znovu a znovu opakovat stejný gag; potlesk se nemůže nedostavit.

  Neříkám to rád, ale pan Wagner je v onom tour de force bez šancí. Bitva proti Smejkalovi totiž už není střetem argumentů, ale jde o pokračování odvěkého boje s lidskou hloupostí, o němž kdosi moudrý řekl, že v něm nelze zvítězit, ale přesto ho nikdy nesmíme zanechat.

  Tomáš Pecina

  Praha 22.9.1997


  AIDS se v USA šíří rychleji mezi ženami než mezi muži

  Vědci zjistili, že se AIDS v Americe šíří rychleji mezi ženami než mezi muži a že je hlavní příčinou jejího šíření sexuální styk, nikoliv infikované injekční jehly.

  Ve většině rozvinutého světa byla AIDS už nejméně rok na ústupu. Celá řada studií prokázala, že bylo dosaženo podstatných úspěchů při užívání koktailu léků vew snaze zkrotit u pacientů virus HIV, který vede ke vzniku AIDS.

  Předminulý týden konstatovali činitelé ve Washingtonu, že úmrtnost na AIDS ve Spojených státech poklesla v letech 1995 - 1996 o 26 procent. Kromě togo, nemoc přestala být hlavní příčinou smrti u Američanů ve věku od 25 do 44 let. Nyní je na druhém místě, těsně za nehodami a jen o něco málo před rakovinou.

  Avšak nejnovější zpráva, která vyšla v časopise Journal of the American Medial Association a kterou vypracovali vědci ve Středisku pro zvládání nemocí v Atlantě je velmi střízlivá až pesimistická. Dosud není k dispozici očkovací látka proti AIDS. Další Američané, především chudí a deprivovaní, se stávají obětí viru HIV.

  Kromě toho, nová zpráva, která se zabývá obdobím ro roku 1991 do roku 1995, ukazuje, že počet nově infikovaných osob roste nejrychleji mezi Američankami.

  V letech 1991 - 1995 stoupl počet žen, u nichž byla diagnózou zjištěna AIDS, o 63 procent, ve srovnání s počtem infikovaných mužů, jejichž počet za totéž období stoupl pouze o 12,8 procent. Koncem roku 1995 bylo diagnostikováno ve Spojených státech celkem od počátku epidemie 67 400 žen s nemocí AIDS 11,500 těchto žen však bylo identifikováno v roce 1995.

  AIDS, který býval označován za morovou ránu na homosexuály, je nicméně stále rozšířenější mezi muži než mezi ženami. V roce 1995 dosáhl počet žen, infikovaných virem HIV jen asi 19 procent osob infikovaných HIV v tom roce.

  Znepokojující jsou ale statistiky o chování osob infikovaných virem HIV. Po dlouhou dobu bylo hlavní příčinou šíření HIV sdílení injekčních jehel obsahujících narkotika. Od roku 1993 je však hlavním viníkem šíření HIV sex s nakaženými muži.

  V roce 1995 bylo 52 procent žen s nemocí AIDS infikováno v důsledku pohlavního styku s nakaženými muži. V roce 1991 to bylo jen 40 procent nakažených žen.

  Pohlavní styk s nakaženými muži hraje významnou roli především v kategorii mladých žen do věku 25 let. U nich je dva a půlkrát větší pravděpodobnost, že dostanou virus HIV v důsledku pohlavního styku než v důsledku užívání špinavých jehel pro narkotika.

  Studie zejména poukazuje na to, že mnoho mladých žen dostalo AIDS v důsledku pohlavního styku s muži, kteří byli podstatně starší než ony. Čím je větší věkový rozdíl, tím méně často vyžadují mladé dívky, často pod dvacet let, aby jejich partneři užívali prezervativu.

  Vědci také potvrdili, že se AIDS šíří nejrychleji na nejhlubším americkém Jihu. To prý bylo způsobeno epidemií užívání kokainu v tomto regionu a také častým výskytem syfilis, zejména u chudých společenských skupin.

  Americké zkoušky AIDS uprostřed etické kontroverze

  Spojené státy a tři evropské vlády byly obviněny, že provádějí neetické lékařské experimenty na tisících těhotných ženách, infikovaných virem HIV, žijících v Africe, v Asii a v Karibské oblasti.

  Podle kritiků to povede k narození více než 1000 nemluvňat s virem HIV. Těmto dětem se nedostane ochrany před tím, aby byly nakaženy virem HIV. Kritikové odsuzují průzkumný program, v jehož rámci byly některým ženám poskytnuty léky, které zamezují šíření viru HIV do plodu v těle matky, a jiné ženy dostaly jen placebo, tedy náhražkovou látku bez léčebných účinků.

  Soukromě kritizovali tuto studii z etického hlediska už sami někteří američtí vládní vědci. Minulý týden došlo k veřejné eskalaci tohoto problému, poté, co prestižní americký lékařský časopis zkoušky odmítl jako "ústup od etických zásad".

  Zdá se, že testy protiřečí celosvětovým předpisům, podle nichž musí být lékařský výzkum v rozvojových zemích prováděn na základě etických principů, které musejí být dodržovány stejně přísně, jako v rozvinutém světě, kde jsou testy s náhražkovými látkami bez léčebných účinků přísně regulovány.

  Předpisy Světové zdravotnické organizace nařizují, že všichni pacienti musejí dostávat nejlepší vyzkoušené léky, které jsou k dispozici.

  Ale v kritizovaném výzkumu nemoci AIDS byl poskytnut lék AZT jen polovině žen, nakažených virem HIV, i když je známo, že lék AZT omezuje riziko přenosu viru HIV na dítě v těle matky až o dvě třetiny. Ty ženy, jimž byl poskytnut lék AZT dostaly různé dávky, v mnoha případech nižší, než jaké jsou k dispozici v rozvinutém světě.

  Experimenty jsou součástí programu 15 zkoušek, které se už dva roky konají u více než 12 000 žen v 11 rozvojových zemích. Devět z těchto patnácti studií financuje americká vláda, dvě studie financuje Francie. Belgie, Dánsko a Jihoafrická republika financují každá jednu studii. Poslední studii financuje program boje proti AIDS Organizace spojených národů.

  Většina výzkumu se provádí v devíti afrických zemích: v Burkině Faso, v Etiopii, na Pobřeží slonoviny, v Keni, v Malawi, v Jihoafrické republice, v tanzanii, v Ugandě a v Zimbabwe. Další testy se provádějí v Thajsku a v Dominikánské republice.

  Cílem studií je nalézt praktický způsob, jak poskytovat lék AZT ženám, nakaženým virem HIV. Výzkumem bylo prokázáno, že podávání léku AZT před porodem může nenarozené dítě ochránit před virem HIV až v 66 procentech případů. Jenže podávání léku jediné ženě stojí přibližně 500 liber (cca 27500 Kč) a nejsou k dispozici dostatečné finanční prostředky na léčení přibližně 6 miliónů těhotných žen, které budou nakaženy v rozvojovém světě virem HIV do roku 2000.

  Kontroverze je zvlášť explozívní ve Spojených státech, protože vyvolává vzpomínky na nechvalně známý výzkum v oblasti Tuskegee. Tehdy šlo o výzkum neléčené nemoci syfilis mezi chudými černochy v Alabamě. Nemocný syfilidou byl po dobu čtyřiceti let bez jejich vědomí odpírán penicilin. Prezident Clinton se letos za experiment v Tuskegee veřejně omluvil.

  Kontroverze propukla ve veřejné aréně ve čtvrtek 18. září poté, co v časopise New England Journal of Medicine vyšel článek, který konstatuje, že 15 výše zmíněných studií "jasně porušuje nedávné předpisy, které se zabývají etickými otázkami spojenými s výzkumem prováděným v rozvojových zemích".


  Vztah k dějinám

  Jiřina Fuchsová

  Radio Praha, 22.9.:

  Ministr Zieleniec v New Yorku rekl "krajanum", ze  "osobne povazuje vztah ke krajanum za odraz vztahu k vlastnim dejinam, a tento nazor siri take doma...", coz se stalo hned potom, co vyinkasoval v tvrde mene prispevky krajanku na obeti povodni...

  Chlapske a uprimne by bylo, kdyby prohlasil: Vzhledem k tomu, ze DVOJI obcanstvi maji dnes nejen napr, Polaci, Madari, Cesi v Australii, hodne Cechu v Kanade, Cesi v Jizni Africe, ve Svedsku, vzhledem k tomu, ze po Praze i CR behaji tisice lidi kteri se DVOJIMU OBCANSTVI TESI, vzhledem k tomu, ze vy, cesti Americane naturalizovani po 7. kvetnu 1957, JSTE JEDINI V TOMTO OHLEDU CESKOU VLADOU DISKRIMINOVANI ve vsech ohledech, vzhledem k tomu, ze smlouva o exkluzivite dvojiho obcanstvi s USA BYLA ZRUSENA, JE NA CASE VRATIT VAM VSEM, KDO O NE STOJITE, I VASE CESKE OBCANSTVI. Osvedceni ziskate tim, ze se prokazete rodnym listem na KTEREMKOLI ZASTUPITELSKEM URADE v USA....

  Lec pan ministr neni natolik CHLAP, aby byl rovny, cestny a uprimny... Toz tentokrat ujistil jeho navstevou potesene krajanky, ze "DOMA SIRI NAZOR, ZE VZTAH KE KRAJANUM JE ODRAZEM VZTAHU K VLASTNIM DEJINAM."

  Myslil-li toto vazne, SVEDCI TO O PREPODIVNEM VZTAHU CESKE VLADY K NASIM DEJINAM....

  Znam doma tisice lidi, ctu tisice a tisice a ceskych knih z mnoha oboru... Na zaklade toho VIM, ze jak nynejsi radovi obcane CR, tak vedci, odbornici, spisovatele, basnici, historici a vetsina nasich vedcu si vzdy vazili VERNOSTI TOMU, Z CEHO JSME VYSLI, CESTNOSTI V JEDNANI, ODPORU K INTRIKARENI, KRADEZIM A ODPIRANI PRAV TEM SLABSIM, TEM, KDO ZIJI JINDE, TEM, KDO NEMAJI SVUJ VLASTNI HLAS A NEMAJI MOZNOST SE BRANIT...

  ZE SI VZDY VAZILI TECH, KDO ZA MOREM NA JAKOUKOLI VYZVU Z  DOMOVA!!!!! O POMOC!!! OD ZACATKU STOLETI VZDY SPECHALI MORALNE I FINANCNE PODPORIT SVUJ D O M O V !!!!!!!

  Pan ministr, i tentokrat, mluvil jen ZA SEBE, a malou skupinku tech, kteri se na svetovem foru chteji jevit jako DEMOKRATE, ale zaroven jednaji v omohem ohledu stejne, bohuzel, jako vetsina lidi v  byvalych vladach komunistickych.....

  MY, CESTI AMERICANE, JESTE NEJSME SOUCASTI STALETYCH DEJIN!! MY JSME DOSUD ZIVI, CHODIME PO NEW YORKU, LOS ANGELES, CHICAGU, WASHINGTONU, D.C., PO IOWA CITY, SAN DIEGU, ARIZONE, a vubec ledaskde po USA...

  OVSEMZE, TAKE UMIRAME BEZ OBCANSTVI CESKEHO... ALE NEUMIRAME ZASE TAK RYCHLE, JAK BY SI TO NEKTERI V PRAZE BYT I PRALI.............................

  Jiřina Fuchsová


  Státní povodňové obligace

  Jiřina Fuchsová

  Ctu si Slovo, a vidim tam, ze se opet vola po vydani dalsich povodnovych obligaci, ktere jdou v CR na dracku. Dojala mne ochota lidi, studentu, penzistu atd, kteri, na videoklipu z televize, uvadeli, ze jim ani tak nejde o to, aby z obligaci zbohatli, ale aby pomohli tem mezi nami postizenym povodnemi.

  Protoze jsem nedavno rozeslala na tri sta zadosti od ceskeho konzulatu o  dolary na pomoc obetem zaplav, vetsinou sla tato vyzva Cechum zijicim v Americe, kteri do dnesniho dne NESMEJI MIT SVE CESKE OBCANSTVI-- napada mne, teprve ted, ale napada zeptat se lepe informovanych: je mozne, nebo neni mozne, aby si CESI ZIJICI V AMERICE BEZ CESKEHO OBCANSTVI ZAKOUPILI POVODNOVE OBLIGACE???

  Proc nam cesky konzulat nenabidl moznost KOUPIT SI POVODNOVE OBLIGACE a pomoci take TIMTO ZPUSOBEM???

  Anebo se tato moznost tyka jen tech, kdo se mohou proukazat OSVEDCENIM O CESKEM OBCANSTVI, kusem papiru, ktery tem 2O-3O tisicum Americkych Cechu, kteri se stali Americany po roce 1957 / ti drivejsi zamerikanizovani DVOJI OBCANSTVI MAJI!/ ceska vlada, urady, ambasady i konzulove a pani konzulky ODMITAJI VYDAT?

  OBCANE v CR se perou o obligace, pomahaji, a diky jim za to...

  Od tech v zahranici se ceka, ze, jako jiz od roku osmnacteho, sahnou do sosu a presto, ze DOSUD CESKYMI OBCANY BYT NESMEJI!!!-- vysypou tu dvacku ci dva tisice z lasky k VLASTI, k VLASTI, ktera je ma za C I Z I N C E...

  Take se vam zda, ze je v tom nejaka jakasi NESPRAVEDLNOST, anebo je to jen muj dlouhym a marnym usilim o pravne podlozenou prislusnost k Cechum slzou zkaleny zrak, jenz mne klame?

  Vsem, kdo prilozili jakkoli pomocnou ruku tem, kdo to tolik potrebuji, patri dik nas vsech... Je premyslim, kolika kalamit jeste bude v Cechach treba, nez nekdo na zodpovednych mistech prijde na to, ze nelze do nekonecna odpiranim ceskeho obcanstvi plivat Cechum zijicim v Americe nejen do toho prislovecneho ksichtu, ale primo do oci....

  Jiřina Fuchsová


  To: Her Excellency

  Ing. IVANA HLAVSOVA

  CONSULATE GENERAL OF THE CZECH REPUBLIC

  LOS ANGELES, USA

  19. zari 1997

  Petice

  Na zaklade vzajemneho zruseni Smlouvy o exkluzivite dvojiho obcanstvi z roku 1928 zadam timto o okamzite vydani plnopravne sveho OSVEDCENI O CESKEM OBCANSTVI na nejblizsim zastupitelskem urade CESKE REPUBLIKY v zahranici.

  Jirina Benadova-Fuchsova

  dobrovolna koordinatorka Asociace


  Prohlaseni

  Podporuji timto plne pozadavek koordinatorky pani Jiriny Fuchsove o vydani OSVEDCENI O CESKEM OBCANSTVI na nejblizsim zastupitelskem urade CR v zahranici. I ja timto zadam o okamzite vydani plnopravne sveho OSVEDCENI O CESKEM OBCANSTVI.

  .................... .......................... ..................

  Podpis Plne jmeno Datum

  ............................. ..................... ....................

  Adresa v zahranici Mesto Zip Code

  ............................. ..................... ...................

  Adresa v CR /optional/ Mesto Post. smer. kod

  ................... .................... ....................

  Tel FAX E-Mail


  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|