Neviditelny pes Neviditelny pes

Britské listy vede a řídí neuvěřitelně produktivní korespondent Neviditelného psa z Glasgowa Jan Čulík, jehož články můžete číst i na stránkách deníku Svobodné slovo (a asi 100 dalších českých novin a časopisů). Kdy Čulík spí není současné vědě známo.
Klikněte sem pro návrat do seznamu materiálů roku 1996, sem na aktuální seznam, klikněte na psí ikonu nebo sem k návratu na hlavní stránku.Mám pro vás menší zajímavost

Programátoři a grafici z firmy Inner Workings ve skotském Glasgowě si dali úkol zkusmo vytvořit počítačovou hru, kterou si z Internetu nestáhnete , ale hrajete ji rovnou online, jste při jejím hraní napojeni na server, na němž je umístěna. Vzhledem k tomu, že se počítá, že brzo budou i CD ROMy zastaralé, a všechno bude přímo umístěno na Internetu, tato hra je pokus, jak by to fungovalo.

Pracovníci firmy Inner Workings si dali za úkol vytvořit hru, která by neměla více než 300 kb. Podařilo se jim nakonec zkonstruovat hru, která má méně než 69 kb.

Na výsledek se můžete podívat sami, musíte si ale předem stáhnout z Internetu program Shockwave. Hra se jmenuje MANIC MUNCHES (tedy česky něco asi jako Posedlí jídlem Najdete ji na adrese: http://www.innerworkings.co.uk. Na domovské stránce Inner Workings klikněte na kresbu hamburgeru s nápisem Manic munches.


Národním básníkem na slunečném ostrově v jižním Tichomoří

Podnikavý jednadvacetiletý britský student, David Wilson získal místo oficiálního národního básníka na tichomořském ostrobě Kiribati. Ostrov v jižním Pacifiku, který je stovky kilometrů vzdálen od jakékoliv jiné pevniny, si vyhledal na mapě. Složil - asi za pět minut - dvanáctiveršovou básničku, jejíž první čtyři verše znějí:


(Atd.)

Báseň se svým životopisem poslal David Wilson do prezidentské kanceláře ostrova Kiribati, s průvodním dopisem, v němž vysvětlil, že ostrov nutně potřebuje oficiálního národního básníka a že právě David Wilson je ochoten tuto funkci zastávat. Dopis odeslal na adresu Vláda, Kiribati.

Překvapivě dostal od osobního tajemníka prezidenta Kiribati (jménem Riki Aua Takeke) odpověď, v níž mu bylo gratulováno k básničce, která byla shledána "jednoduchou a dojemnou". V dopise se praví, že ostrovní vláda by byla potěšena, kdyby David Wilson skutečně přicestoval na ostrov a stal se tam národním básníkem. Vláda mu postaví na pláži přístřešek.

Ostrov získal nezávislost v roce 1979. Je pod britským protektorátem a nedávno se tam natáčel film Vzpoura na lodi Bounty. Jinak na něm příliš mnoho není: jak poznamenává Daily Telegraph, vzhledem k tomu, že je ostrov na 181. ze 191 míst na světě v gramotnosti, pravděpodobně bude mít nový básník nejvíce úspěchů, bude-li svou poezii veřejně deklamovat, než kdyby ji šířil tištěnou formou.

"Budu psát pravděpodobně o palmách a kokosech a místních dívkách. Určitě mi poskytnou inspiraci. Sukně z trávy vlající ve větru. Krása," konstatoval podnikavý student.


Plešatost není projevem mužnosti, ale naopak

Podle výsledků nejnovějších výzkumů je plešatost u mužů zřejmě důsledkem přemíry ženského hormónu oestrogenu. Vědecké důkazy sice nepocházejí od lidí, ale od plešatých myší, nicméně už se hovoří o vzniku celého průmyslu, vyrábějícího látky, blokující příiš vysoké míry ženského hormónu oestrognu u mužů.

Podle zprávy, zveřejněné v časopise Proceedings of the National Academy of Sciences, zjistil vědec dr. Robert Smart, z university of North Carolina v USA, že oestrogen blokuje u myší vývoj vlasových lůžek. V důsledku toho přestávají trvale růst vlasy.

Firma Zeneca Pharmaceuticals připravuje pro léčbu pokročilé rakoviny prsu lék, dosud nazývaný pouze číselným kódem, 182780. Během testů si povšiml dr. Smart s kolegy, že u oholených myší po použití této látky vyrostla rychle nová, hustá hříva.


Několik zajímavých linků

V Británii a ve Spojených státech se 31. října oslavuje Halloween, kdy lítají vzduchem duchové, čerti a čarodějnice. Na Internetu pro to vznikla nová domovská stránka, Fright Zone, na adrese http://www.innerworkings.co.uk.

5. listopadu se zase v Británii vypouštějí rachejtle, na památku Guye Fawkese, který se 5. listopadu 1605 pokusil vyhodit do povětří krále Jakuba I. a britský parlament. K tomu vznikla v americkém Baltimoru stránka, popisující podrobně celou historii a veškeré aspekty spiknutí a přidružených skutečností, adresa: http://www.bcpl.lib.md.us/~cbladey/guy/html/main/html. Jinak stránka pro rachejtle je http://www.fireworks.co.uk/

Asi 16 000 lidských genů bylo s charakteristikami umístěno na Internet, s cílem informovat lidi o tom, jak funguje dědičnost. Adresa je: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/SCIENCE 96

Domovská stránka o nejnovějších anglosaských filmech je http://www.flicks.co.uk

Children´s Television, firma, která vypracovala vzdělávací seriály Sesame Street, experimentuje s barevnou domovskou stránkou http://www.ctv.org/

Living Books, podnik, který vyrobil úspěšné CD ROMY pro děti jako je Just Grandma and Me, má stránku http.//www.livingbooks.com

Domovská stránka o tom, jak se žilo v Británii v 19. století za vlády královny Viktorie, je ve Spojených státech na adrese: http://www.victoriana.com


Něco serióznějšího:

Můžeme se v ČR poučit z britské debaty o Evropské unii?
Vzhledem k silnému euroskeptickému proudu se ve Velké Británii průběžně velmi kriticky analyzují základní otázky týkající se vztahu jednotlivých národních států k Evropské unii. Debatuje se o skutečnostech, které zcela zásadně ovlivní i postavení České republiky, která usiluje o vstup do západoevropských struktur. Není jasné, zda si lidé v ČR řádně uvědomují, že vstup do EU je bude leccos stát - mimo jiné i značnou míru národní suverenity. Některé změny, jimž se v zájmu celku musí podřídit národní stát, začleněný do Evropské unie, jsou tak závažné a nákladné, že mnozí Britové váhají, zda jim členství v evropské organizaci stojí za to. Uvědomují si tyto skutečnosti i lidé v ČR? Nebudou po vstupu do EU požadavky Bruselu nepříjemně překvapeni, tak jako byla nedávno česká vláda nepříjemně překvapena americkým konstatováním, že chce-li ČR vstoupit do Severoatlantického společenství, vydává na obranu příliš málo peněz.

V Británii vystoupily do popředí v minulých dnech tři základní, nevyřešené otázky vztahu této země k Evropské unii, kterými by se bezpochyby měla zabývat i Česká republika.

 • 1. Už jsme se zmiňovali o tom, že speciální všestranický výbor britské Dolní sněmovny požaduje v nedávno vydané analýze, aby členské země Evropské unie zveřejňovaly každoročně výši státních pohledávek na starobní důchodové zabezpečení. Země totiž nemají vyrovnaný rozpočet, je-li jejich hospodářství zatíženo obrovským břemenem státního důchodového zabezpečení, které platí mladší občané z daní. Země, které mají vysokou státní důchodovou pohledávku, nemají podle britského parlamentního výboru mít nárok na přijetí jednotné evropské měny. V Británii je státní důchodová pohledávka v důsledku existence soukromých penzí malá a Britové nechtějí přispívat z vlastních daní na penze německých či francouzských důchodců, což by zřejmě museli činit, kdyby Británie přijala jednotnou evropskou měnu.
 • 2. Evropská unie vypracovala nové předpisy na ochranu práv zákazníků. Jsou tak přísné, že podle odhadů britské vlády budou stát britské podniky více než 775 miliónů liber (31 miliard Kč) ročně. Podle nových předpisů, před jejichž schválením britská vláda varuje, by měli zákazníci mít právo vracet zakoupený výrobek, s nímž nejsou spokojeni (pozor, nikoliv nutně vadný výrobek) do jednoho roku od doby, kdy si ho koupili. Záruční lhůta na zakoupené výrobky má být prodloužena na dva roky. Dojde-li mezi zákazníkem a prodejcem k soudnímu sporu, zákon má být od nynějška na straně zákazníka. Nově navrhované předpisy se mají týkat i dražeb.Zjistí-li zákazník do půl roku, že předmět, zakoupený v dražbě, je vadný, automaticky se bude předpokládat, že vada existovala už v době, kdy byl výrobek v dražbě koupen. Prodejce bude muset dokazovat, že tomu tak není.
  Nové předpisy se mají týkat především koupě nových i ojetých automobilů, elektrických výrobků, počítačů a software, oděvů a bot.
  Pro zákazníky je jistě velmi příjemné, že v jejich zájmu prosazuje Evropská unie tak silná spotřebitelská práva. Bude však i Česká republika schopna realizovat po vstupu do EU tato drakonická nařízení? Co to způsobí v českých obchodech?
 • 3. Očekává se, že těžkou ranou, uštědřenou Británii z bruselského ústředí bude rozhodnutí Evropského soudního dvora, který má potvrdit navzdory ostrým protestům britské vlády předběžné rozhodnutí jeho generálního advokáta z března 1995, že direktiva Evropské unie z r. 1993, podle níž nesmějí zaměstnanci v EU pracovat déle než 48 hodin týdně, platí i pro britské ostrovy. Premiér John Major přitom s největším nasazením zajistil - aspoň se to domníval - že tento předpis Británie nemusí dodržovat. Vzhledem k tomu, že se Británie dosud vyhýbala sociálním ustanovením maastrichtských dohod, připlynulo do této země v minulých letech obrovské množství zahraničních investic a britská ekonomika se začala velmi zdárně rozvíjet. Tento hospodářský rozkvět nyní bruselská byrokracie - podle názorů britské vlády - ohrožuje.
  Nakonec to všechno velmi výmluvně shrnul nedávný obří inzerát, který před svým sjezdem v Brightonu umístila nová Strana pro referendum finančníka Jamese Goldsmithe ve většině seriózních britských listů. Pravilo se v něm:
  "Nemylte se, Británii dnes vládne dvacet komisařů EU. Došli jsme mnohem dál po cestě k federálnímu evropskému superstátu, jemuž vládnou z Bruselu nevolení úředníci, než si většina lidí uvědomuje. Věděli jste, že zákony, přijaté v Británii, mohou nyní být zrušeny evropskými soudy? Že evropský právní řád, který vytvořilo těchto dvacet lidí, je zároveň i britským právním řádem.? Že Británie už dala souhlas aby byla naše ekonomika řízena k prospěchu Evropy jako celku? Takže Brusel má právo rozhodovat,, zda vám zvýšit daně a snížit plat."

  Členství České republiky v Evropské unii bude mít bezpochyby velké množství velmi výrazných výhod. Vznikla však v ČR veřejná debata o těch aspektech členství v evropské organizaci, které by zřejmě i mnozí čeští občané považovali za svazující?


  A závěrem pokračování seriálu Cenzura ve Svobodné Evropě. Dnes zařazuji příspěvek potlačený už v říjnu 1994. (Podrobnosti o mých zkušenostech s cenzurou ve Svobodné Evropě jsou vylíčeny v předchozím vydání těchto Britských listů).

  3.10.1994
  Moderátor: V srpnu jsme vysílali v tomto pořadu úvahu chorvatské spisovatelky Slavenky Drakuličové o tom, jak se obyvatelé postkomunistických zemí dosud nezbavili návyků z dlouhých desetiletí života v totalitním područí: nedokáží řádně prosadit u politiků své občanské zájmy, na druhé straně nejsou schopni spoluobčanům zdvořile a úslužně posloužit, nebo se jen na veřejnosti chovat vůči spoluobčanům příjemně. V neděli přinesl britský týdeník Observer jinou zajímavou úvahu této chorvatské spisovatelky - tentokrát při příležitosti blížícího se pátého výročí pádu komunismu ve střední a východní Evropě. Hlavní myšlenky z článku shrnuje Jan Čulík

  (pásek - Jan Čulík:) Jakmile přišly k moci prostřednictvím svobodných voleb v postkomunistických zemích nové strany, začaly vymazávat posledních čtyřicet popřípadě padesát let historie, ve snaze navázat na kontinuitu předválečných politických systémů, konstatuje Slavenka Drakuličová a pokračuje: Píše se nyní nová oficiální verze historických událostí, jako by historie nebyla nic jiného, než prázdný list papíru, který si smí vítěz každé revoluce popsat tak, jak se mu zlíbí. Tito političtí představitelé se nás snaží přesvědčit, že komunismus byl jedině dobou zla a utrpení.

  I kdyby tomu tak bylo, i kdyby se dal zredukovat život v komunismu jen na útlak a ponížení, těchto čtyřicet let bylo čtyřiceti lety našeho života a my bychom na ně neměli zapomínat. Pravda totiž je: jako jednotlivci máme vlastní osobní vzpomínky.

  Moje generace se stala už jednou obětí totálního zapomnění, pokračuje Slavenka Drakuličová. Dobře se pamatuju na staré komunistické učebnice historie. Všechny v nich začínalo bojem dělnické třídy, případně vznikem komunistické strany. Dobře si pamatuju ze školy podrobná líčení všech sedmi Titových partyzánských ofenzív. Založení komunistické strany bylo pro toto pojetí historie skoro počátkem lidstva - staré Řecko, Řím, renesance či objevení Ameriky, to bylo jaksi všechno jen podružné. Jediná důležitá věc, kterou jsme si měli ze školy pamatovat, bylo, že existovala chudoba a vykořisťování dělnické třídy a že komunistická strana přivedla dělníky do boje za svobodu a za jasné zítřky.

  Nová rudá elita jmenovala své komisaře do všech čelných míst ve společnosti. Takzvaná buržoazní společnost musela být zrušena. Nestačilo jen zničit lidi - bylo třeba zlikvidovat i hmotné pozůstatky jejich existence. Zničila se celá civilizace. Nová, takzvaně zdravá společnost byla založena na principu zapomnění. Očekávalo se, že se budou občané této společnosti dívat jen vpřed, do takzvané zářivé budoucnosti.

  Po pádu komunismu začal znovu tentýž proces vymazávání minulosti, zapomínání a přepisování historie. Osoby jako maďarský admiral Miklos Horthy, slovenský kněz Jozef Tiso, rumunský maršál Ion Antonescu a chorvatský pohlavár Ante Pavelič, kteří byli kdysi odsuzováni jako diktátoři či fašisté, byli rehabilitováni anebo se jejich rehabilitace chystá. Děti se dnes znovu učí z nových učebnic dějepisu. Tyto učebnice nebyly napsány podle pravdy, ale podle vládnoucí ideologie.

  To ale není to nejhorší, konstatuje chorvatská spisovatelka Slavenka Drakuličová. Nejhorší je, že lidé, kteří už jednou něco takového zažili, nyní mlčí. Občas uslyšíte osamocený, bezmocný hlas protestu, ale to je všechno. Máte pocit, že stojíte na hranici propasti a do ní se valí všechno: hodnoty, zvyky, knihy, přátelé, vzpomínky. Nikdo se neodváží vykřiknout: Počkejte! Kdo jste a kdo vám dává právo ničit a měnit moji minulost? Někdo nám říká, že musíme znovu začít od začátku. Násilně nás proměňují v děti. Moje generace čtyřicátníků to nemůže přijmout. Jsme příliš staří na to, abychom zapomněli. Kromě toho, obětí tohoto násilí jsme se stali už jednou. Za komunismu nás násilně udržovali v dětství naši otcové. Předváděli nám rituální opakování stejných starých projevů, slibů, výrazů tváře, způsobů. Tyto rituály nás proměnily v pokrytce, v bytosti, jimiž lze jen pohrdat, v lidi, kteří nebyli schopni za nic bojovat, protože nevěřili, že nějaký ideál či myšlenka stojí za oběť. Výhodou dětinské bezmocnosti je absence kolektivní i individuální odpovědnosti. Odpovědnost měli jen vládci, ti nahoře.

  To se však v roce 1989 změnilo. Život lidí mezi čtyřiceti a padesáti se rozlomil na dvě části. My, příslušníci této generace, se však musíme navracet do naší minulosti, abychom pochopili, co se vlastně stalo. Není to otázka jen naší totožnosti, je to otázka přežití. Musíme odmítnout manipulaci minulosti, musíme ji samostatně analyzovat a zhodnotit. Člověk bez minulosti není ničím - avšak co je vlastně ta minulost, co jsme prožili? Máme vlastní vzpomínky - pak existuje oficiální, zideologizovaná verze. Avšak my potřebujeme třetí, klíčový prvek - pravdu o minulosti, kterou jsme prožili. Pro nás je důležité vracet se a klást si otázky, kterým jsme se dosud vyhýbali: do jaké míry jsme ve skutečnosti podporovali komunistickou stranu či dokonce v ní věřili? Proč jsme tak pokojně přijímali život v totalitní společnosti? Do jaké míry nás vytvořila komunistická ideologie, i když jsme proti ní rebelovali?

  A nakonec je tu ona kacířská otázkka, které se většina z nás vyhýbá: Bylo na naší minulosti něco dobrého? Tím nemyslím třeba všeobecné státní zdravotnictví nebo bezplatné vzdělání. Mám na mysli jednodušší věcí: jako byty, které jsme dostávali od zaměstnavatele, chaty na venkově, které jsme si postavili téměř zadarmo, peníze, které jsme si uspořili.

  Obávám se, zdůrazňuje Slavenka Drakuličová, že my, moje generace ve středovýchodní Evropě, musíme učinit, co naši otcové udělat nemohli. Musíme si zachovat vzpomínky na minulost. Odmítnout minulost by bylo odmítnout naši totožnost.

  Největší chybou, kterou udělal můj otec, který zemřel v roce 1989, bylo, že nikdy nemluvil o minulosti. Možná, že mě nechtěl trápit drastickými vzpomínkami. Avšak zanechal mě s prázdnýma rukama, neschopnou vyrovnat se s dnešní skutečností.

  Od otců jsme zdědili mlčení a nevědomost - tato černá díra byla naplněna ideologií. Teď se bojím, že já budu totéž opakovat - tím, že obviňuju svého otce, odmítám přijmout jakoukoli osobní vinu. Avšak určitě jsem něčím vinna, alespoň tím, že jsem přijala mlčení svého otce. Uvědomuji si, že pokud nevyřeším problém vlastní viny, zůstanu dítětem.

  Myslím, že si nemůžeme dovolit v nynějším světě chovat se jako děti. Je pravda, že náš stát má dětinskou mysl, ale my, občané, bychom měli být moudřejší. Měli bychom se naučit, jak přijímat svou minulost, a klidně a kriticky posuzovat všechno. Jen tak se z nás totiž mohou stát dospělí. Neměli bychom zapomínat, že diktátoři mají rádi děti, uzavírá svou úvahu při příležitosti pátého výročí pádu komunismu ve střední Evropě chorvatská spisovatelka Slavenka Drakuličová v britském týdeníku Observer. http://www.arts.gla.ac.uk/Slavonic/staff/JanCulikHome.html