Neviditelny pes Neviditelny pes

Britské listy vede a řídí neuvěřitelně produktivní korespondent Neviditelného psa z Glasgowa Jan Čulík, jehož články můžete číst i na stránkách deníku Svobodné slovo (a asi 100 dalších českých novin a časopisů). Kdy Čulík spí není současné vědě známo.
Klikněte na hlavičku nebo sem pro návrat do seznamu, klikněte na psí ikonu nebo sem k návratu na hlavní stránku.26.8.97 Chcete-li se podívat na předchozí vydání Britských listů, klikněte na ikonu Britských listů zde napravo, dostanete se do archívu.


Přehled dnešního vydání:

(Počkejte, až se vám do počítače natáhnou celé BL, jinak níže uvedené hyperlinky dost dobře nefungují.)


Motto:

"Premiér Klaus odjíždí na několikadenní soukromé přednáškové turné do USA" (Neviditelný pes, 25.8.1997)

Václav Klaus v OFICIÁLNÍ funkci premiéra JEDE na SOUKROMÉ přednáškové turné?

Alespoň v anglosaských zemích je nepřijatelné, aby politik ve vládní funkci si během svého funkčního období odjel na SOUKROMÉ přednáškové turné. Nechá si za to taky SOUKROMĚ zaplatit? Ale opakuju se. Psal jsem o tom, že je to nepřípustné, už několikrát. Poprvé ještě ve Svobodné Evropě, která příspěvek o tom, že britský premiér (a americký prezident, jak byl ochoten k tomu svědčit Karel Jezdinský) ve funkci, na rozdíl od českého premiéra, nesmějí spřijímat žádné soukromé honoráře. Svobodná Evropa, přesně řečeno zástupkyně šéfredaktora Olga Kopecká-Valeská, tento příspěvek odmítla zařadit do vysílání. Šlo během roku 1995 o celou řadu příspěvků, které Olga Kopecká zakázala, mnohé z nich jsou zveřejněny v Britských listech (viz seriál Cenzura ve Svobodné Evropě, Britské listy od
1.11. 1996).

Zde je ten "podvratný" materiál o tom, že v Británii či v Americe se považuje za neetické, nechává-li si člen vlády ve funkci po straně, soukromě, něco platit. Vyšel v Britských listech ze 7.11.1996.

Každé pondělí mezi třináctou a šestnáctou hodinou může občan v poslanecké sněmovně na pražském Starém Městě nahlédnout do písemných přiznání o příjmech a daních poslanců a členů české vlády. Volně přístupné jsou tam informace například i o příjmech českého ministerského předsedy Václava Klause. Je tam uvedeno, že od loňského léta do začátku letošních prázdnin (tj. 1995) dostal premiér Václav Klaus za odborné přednášky, přednesené v cizině, zapaceno 624 351 českých korun, za literární a vědecké honoráře z tuzemska pak ve stejném období dostal 355 591 korun.

Zajímalo mě, jestli britský premiér John Major také dostává honoráře za přednášky, články a veřejná vystoupení, zatímco působí v úřadě ministerského předsedy. Zavolal jsem proto na tiskové oddělení úřadu britského ministerského předsedy v čísle 10 v londýnské ulici Downing Street. Na otázku, zda John Major přijímá honoráře za svá veřejná vystoupení, jsem dostal tuto stručnou odpověď: "No, he does not accept anything. He does not accept any money while he is in office." - "Ne, nic nepřijímá. Nepřijímá žádné peníze, pokud zastává úřad britského ministerského předsedy. Není to jeho osobní rozhodnutí, je to praxe, kterou respektují všichni britští ministerští předsedové.

Zeptal jsem se, proč britský premiér nepřijímá žádné soukromé honoráře. Odpověď zněla: "Because he is a public official, he cannot be paid twice for doing the same job." - "Protože je John Major veřejný činitel, nemůže dostat dvakrát zaplaceno za vykonávání téže práce. Nemůže dostávat plat ministerského předsedy a pak ještě přijímat honoráře za veřejná vystoupení. To by nebylo korektní. Nepřijímá honoráře za přednášky a články v tisku, protože to patří mezi jeho normální povinnosti. Protože lze argumentovat, že veškerá pozvání na přednášky a veřejná vystoupení a žádosti o články přicházejí proto, že je John Major ministerským předsedou.

Jenže český premiér Václav Klaus možná dostává honoráře za svá odborná vystoupení, která nijak nesouvisejí s jeho funkcí ministerského předsedy. Zavolal jsem proto ještě na tiskové oddělení úřadu britské vlády a zeptal jsem se, jestli britští ministři přijímají honráře za svá odborná vystoupení. Odpověď zněla: "Ministers do not accept fees. When the become ministers, the tradition is that they resign directorships of any companies they are directors of." - "Ministři nepřijímají honoráře. Když se stanou ministry, tradicí je, že odejdou ze všech poradenských nebo ředitelských míst, která dosud zastávali.

Jenže jestli je britský čelní vládní představitel považován za odborníka v nějakém vědeckém oboru, naléhal jsem, může být přece pozván, aby někde na nějaké univerzitě přednesl odbornou přednášku. To za to nemůže přimout honorář? Řekněme, že by britský ministr financí Kenneth Clarke byl požádán, aby přednesl na nějaké americké univerzitě přednášku o evropském směnném mechanismu. Přijal by za to honorář?

Odpověď tiskového mluvčího úřadu britské vlády zněla: "No, ministers are not allowed to accept payment for speeches such as the example you gave me." . "Ne, ministři nesmějí přijímat honorář za takové projevy, jaký jste uvedl ve svém příkladu."

Takže argument, že ministr přece smí vystoupit soukromě, jako odborník, není v britské vládě přijatelný? zeptal jsem se. Tiskový mluvčí odpověděl: "As long as Kenneth Clarke is the Chancellor of the Exchequer, any speeches that he would be giving on the economy would be as Chancellor of the Exchequer, and therefore ministerial." - " Pokud je Kenneth Clarke britským ministrem financí, veškeré veřejné projevy o ekonomice jsou projevy ministra financí a jsou tedy oficiální. Ministr by za ně nesměl přijmout honorář. Pochybuji, že by britský ministr financí v úřadě přednesl třeba na nějaké univerzitě přednášku jen jako soukromý odborník, nikoliv z titulu své politické funce. A v žádném případě by za to nepřijal honorář."


Znovu CME a televize Nova, část třetí

První část je
v pátečním vydání Britských listů, druhá část je v pondělním vydání Britských listů.

Životopisy Vladimíra Železného

Jak už jsme informovali, Vladimír Železný vysílá do světa v angličtině na internetové stránce zpravodajského servisu Central Europe Online mezinárodní verzi svého programu Volejte řediteli.

Má tam pozoruhodný životopis:

PhDr. Vladimír Železný

Vladimir Zelezny is:

 • Former political dissident
 • Reporter during the Soviet invasion in '68
 • Participant in the non-communist student movement of the '60s
 • Author of hundreds of scripts for television and radio programs
 • Founder and vice-president of the Franz Kafka Society in Prague
 • Former official spokesman for Czech President Vaclav Havel's Civic Forum political party

  Vladimír Železný je:

 • Bývalý politický disident
 • Reportér během sovětské invaze v roce 1968
 • Účastník nekomunistického studentského hnutí v šedesátých letech
 • Autor stovek scénářů pro televizní a rozhlasové pořady
 • Zakladatel a viceprezident Společnosti Franze Kafky v Praze
 • Bývalý oficiální mluvčí pro politickou stranu Občanské fórum českého prezidenta Václava Havla

  Narozen v roce 1945

  MEDIÁLNÍ PODNIKATEL, PUBLICISTA, SPISOVATEL, REŽISÉR, DRAMATIK

  Vladimír Železný vystudoval sociologii a novinářství na pražské Karlově univerzitě. V šedesátých letech aktivně působil v nekomunistickém studentnském hnutí. V roce 1963 nastoupil do zpravodajského oddělení Československé televize (ČST), kde zpočátku pracoval také v produkci. V následujících letech získal zkušenosti ve všech hlavních televizních oborech - od střihu a dramaturgie po filmovou a televizní režii.

  Dr. Železný byl mezi třemi novináři, kteří začali časně ráno 21. srpna 1968 vysílat televizní zprávy zaměřené proti sovětské invazi do Československa. V období sovětské okupace spolupracoval se všemi ilegálními televizními studii. Po invazi strávil devět měsíců ve Velké Británii jako pracovník Associated Press.

  Po návratu do vlasti byl propuštěn z ČST a všem televizním stanicím bylo oficiálně zakázáno ho zaměstnat nebo s ním spolupracovat. Dalších 20 let pracoval pod různými pseudonymy, především ve Slovenské televizi Bratislava. Je autorem úspěšného televizního seriálu "Okna vesmíru dokořán" a devíti dalších televizních seriálů. Kromě toho napsal scénáře pro několik set televizních pořadů a pro sedm televizních her. Je autorem tří knih, mnoha publicistických rozhlasových pořadů, čtyř rozhlasových her a četných časopiseckých a novinových článků.

  Dr. Železný publikoval a redigoval několik ilegálních publikací. Po sametové revoluci v roce 1989 se stal jedním z vůdčích osobností úspěšné volební kampaně Občanského fóra a poté byl jmenován jeho tiskovým mluvčím. V roce 1991 se stal tiskovým mluvčím české vlády a blízkým poradcem ministerského předsedy. Je zakladatelem a místopředsedou pražské Společnosti Franze Kafky.

  V roce 1992 vytvořil projekt soukromé televizní stanice v České republice. Skupina CET21 spolu se skupinou Central European Media Enterprises (CME) se zúčastnila výběrového řízení na licenci pro privatizaci televizního vysílání v České republice. Licenci se podařilo získat a TV Nova se stala první celoplošnou komerční televizní stanicí v bývalém sovětském bloku. Vladimír Železný byl jmenován generálním ředitelem TV Nova. V roce 1996 se stal prezidentem skupiny televizních stanic CME Television Stations Group.

  Copyright 1995 - 1997 EIN, Inc. All Rights Reserved.


  Ondřej Neff položil Vladimíru Železnému pro jeho internetový pořad Volejte řediteli dvě otázky: "Proč si říkáte bývalý disident? Víte, co výraz disident znamená?"

  Tomáš Pecina napsal na Fóru:

  méno: Tomáš Pecina došlo 16/08/1997 v 15:26:52 hodin k tematu "Za minulost krásnější "

  Poslal jsem první dva dotazy a těším se, co (a zda) pan Železný odpoví:

  Vážený pane Železný, můžete laskavě uvést, která to byla "ilegální televizní studia," s nimiž jste v době sovětské okupace spolupracoval?

  Vážený pane Železný, můžete mi poskytnout podrobnější informace o své činnosti v nekomunistickém studentském hnutí v šedesátých letech? Máte na mysli činnost v oficiálním svazu mládeže (ČSM, později SSM) nebo mimo něj?

  Na vysvětlenou bych chtěl dodat, že osobně si Vladimíra Železného jako novináře i jako manažera vážím, jen mi celá glorifikace jeho osoby připomněla cosi z hry V+W Kat a blázen.

  Mimochodem, (...) [ jak to], že v životopise není ani slůvko o tom, že VŽ komentoval sovětské kosmické lety? Záměr nebo náhoda?


  Několik příspěvků k životopisu Vladimíra Železného (citace z pramenů)

  Týden č.24/1995, 12. června 1995, str.28-29

  Caesar českých obrazovek

  Jeho minulost

  Narozen 3.3.1945. Vystudoval pražskou Fakultu sociálních věd a publicistiky; v roce 1967 byl předsedou fakultního výboru ČSM, který se tehdy věnoval hlavně rebélii proti celostátnímu vedení této organizace. Už za studií pracoval externě v Československé televizi, později se stal jejím zaměstnancem.

  V srpnu 1968 se podílel na podzemním vysílání proti okupantům. Poté strávil devět měsíců v Anglii, kde pracoval pro agenturu Associated Press. Začátkem sedmdesátých let byl z ČT propuštěn a stal se redaktorem Technického magazínu.

  Pro televizi - především slovenskou - však "načerno" pracoval dál: jako Vladimír Silný i pod několika dalšími pseudonymy pro ni napsal 360 scénářů, z toho deset seriálů (nejúspěšnější z nich, Okna vesmíru dokořán, byl výsledkem spolupráce s astronomem Jiřím Grygarem); je autorem sedmi televizních a čtyř rozhlasových her (vesměs o osudech významných vědců a vynálezců) a publikoval také tři populárně vědecké knížky.

  Ve druhé polovině osmdesátých let začal pod pseudonymem Jakub Stein přispívat do samizdatových časopisů. Po revoluci se zapojil do práce Občanského fora, které ho v roce 1990 pověřilo funkcí hlavního dramaturga své volební kampaně a pak i rolí svého mluvčího.

  V roce 1991 se stal mluvčím české vlády a poradcem premiéra Pitharta. O rok později z pověření spoplečnosti CET 21 vypracoval projekt pro první celoplošnou komerční televizní stanici v České republice; když tato stanice pod názvem Nova zahájila vysílání, stal se jejím generálním ředitelem.

  Oslnivá polistopadová kariéra Vladimíra Železného je v řadě ohledů produktem "gruenderského" času demokracie a tržního hospodářství v Čechách; je prototypem člověka, který byl na svou příležitost připraven a uměl ji uchopit.

  Podobně jako jiní úspěšní "lídři doby" (vnucuje se srovnání s premiérem či s předsedou sociálních demokratů) má dar vzbuzovat v lidech emoce vůči své osobě - pozitivní i negativní.

  Říkají o něm:

  Doc. PhDr. Zdeněk Pinc, ředitel Ústavu filosofie a religionistiky a Institutu základů vzdělanosti:

  Jsem mu zavázán za to, že mi v těžkých dobách umožnil tajně publikovat v Technickém magazínu. Vždy jsem si ho vážil jako profesionála; k jeho současnému působení se ale nemohu vyjádřit, protože Novu sleduji jen velice zřídka. Je to osobnost, která bude mít i nadále významné místo v našem mediálním i politickém spektru. Ne, to není přeřeknutí - opravdu si myslím, že se dříve nebo poozději pustí i do politiky.

  Jan Urban, nezávislý novinář:

  Byl vynikající mluvčí Občanského fora a snad nejhorší poradce předsedy české vlády Petra Pitharta. Myslím, že je zářivým důkazem toho, že i vnitřně velmi nejistý člověk může dosáhnout velkého úspěchu - pokud o to hodně stojí.

  Kamila Moučková, moderátorka Svobodné Evropy, poslankyně zastupitelstva v Praze:

  O působení pana doktora Železného v televizním vysílání v srpnu 1968 toho moc říct nemohu, byl to tehdy takový ušatý kluk, vím, že tam pobíhal s nějakými krabicemi, sand pomáhal produkčním. Je to určitě velmi inteligentní člověk a zdatný profesionál - právě proto jsem mu jednou řekla, že se mi zpravodajství Novy nelíbí a že je nepovažuji za seriózní.

  Jan Kavan, předseda zahraniční komise ČSSD:

  Nelíbí se mi americký podbízivý styl Novy, která někdy trivializuje i vážné události, zároveň ale oceňuji Vovkovu profesionalitu a také to, že v Nově dává opozici větší prostor než ČT - i když je to stále méně, než odpovídá evropskému standardu.

  Benjamin Frágner, šéfredaktor Technického magazínu:

  Některé lidi šokuje Vladimírův zdánlivý obrat od jeho někdejších vědeckých a intelektuálních ambicí k ospravedlňování pokleslosti komerční televize. Jsem přesvědčen, že ve skutečnosti vlastně racionálně pokračuje v tom, co jinými prostředky, prostřednictvím jiných témat, v jiné době a pro jiné publikum dělal stále: v cílevědomém úsilí o ohlas, o výsledek, o triumf.

  Jaroslav Veis, programový ředitel Střediska nezávislé žurnalistiky v Praze:

  Vovka byl vždycky svým způsobem "nesnesitelný": na fakultě byl "nesnesitelně" vzdělaný a kulturně orientovaný, v televizi byl "nesnesitelně" pracovitý; když se pustil do popularizace vědy, především astronomie a fyziky, byl o problémech těchto disciplín "nesnesitelně" době informovaný. Ti, kteří si ho přibrali za spolubojovníka v zápase o televizní licenci, neprohloupili: vybrali si totiž "nesnesitelně" cílevědomého profesionála.


  Jeho rodina

  Narodil se v ruské Samaře, kde se jeho otec, příslušník armádního sboru generála Svobody, léčil ze zranění. Manželka Marta je ředitelkou Centra Franze Kafky v Praze, starší syn David (26) pracuje v reklamní agentuře, mladší Jakub (21) je novinář. Vnukovi Markovi je 5 let.

  Jak si žije

  Jeho základní plat činí 88 000 Kč; včetně bonusu může jeho hrubý měsíční příjem dosáhnout až 154 000 Kč. Podstatně významnější složkou jeho majetku jsou však 2 procenta celkového kapitálu TV Nova, která vlastní jako spoluzakladatel společnosti CET 21.

  (Vzhledem k tomu, že nyní podnik CME od Železného a kolegů koupil 5,8 procent podílu ČNTS Nova za 28,537,000 dolarů, Železného 2 procenta mají hodnotu 9, 84 miliónů dolarů, tedy přibližně 344 miliónů korun.

  Myslím si, že to vysvětluje, proč si Železný konec konců může dělat co chce, a zvysoka kašlat na kohokoliv, co kdo o něm cokoliv řekne nebo napíše. I kdyby se stalo a nějaký nový režim v ČR po 15.2. 2000 (dokdy musí dostat od CME své peníze) zrušil televizi Nova, Železnému to může být jedno. Jenže otázka je, kolik těchto peněz vlastně patří českým daňovým poplatníkům, vzhledem k tomu, že licenci Novy udělila Rada pro rozhlasové a televizní vysílání zadarmo.

  Hodnota televize Nova je podle toho dnes 492 miliónů dolarů. JČ.)

  Jak žije

  12-14 hodin denně tráví v práci, na koníčky mu nezbývá čas. Nekouří, pije s mírou (nejraději courvoisier a těžší červená vína).

  Jeho přednosti

  Je nesmírně pracovitý, dobře rozumí své profesi, má encyklopedické znalosti z řady oborů, je sečtělý, vyzná se v poezii, ve výtvarném umění i ve vážné hudbě. (Ti, kdo ho znají, nevěří, že ho valná část programu televizní stanice, jejímž je ředitelem, může bavit jako diváka.) Při jednání na každé úrovni působí dojmem rovnocenného, kompetentního partnera. Netrpí předsudky, nesnáší rasismus.

  Jeho slabiny

  Kritici mu vytýkají nadměrnou ctižádost, projevy přezíravosti, sklon k hysterii. Někteří podřízení o něm mluví jako o "Všeználkovi, který do všeho mluví a má potřebu o všem rozhodovat".

  Rád se poslouchá, což se někdy projevuje únavnou mnohomluvností; například v pořadu Volejte řediteli (který mnozí označují za projev jeho narcisimu) dokáže v jedné odpovědi opakovat totéž pětkrát na pět různých způsobů.

  Alexandr Kramer, Týden č.24/1995, 12. června 1995, str.28-29

  (pozn.: A. Kramer je spolužák V. Železného z doby universitního studia, znají se tedy již více než tři desítky let, údaje a data je třeba transponovat do roku 1995)


  Respekt 9.12.1996, Jiří Peňás: Už nikdy mrkev, jen samé konzervy;

  Jak šmíruje Velký bratr z planety NOVA, Hrdina naší doby "

  ...Na osobnosti Vladimíra Železného je možné téměř jako na vzorovém příkladu dokumentovat, jak vypadá jistý typ intelektuálního "hrdiny naší doby", který absenci zábran a skrupulí povyšuje na princip a předpoklad úspěšnosti...

  Dozvídáme-li se od samého ředitele Železného, jak tento milovník Bacha a stylu art déco musí zakročit proti svým zaměstnancům, kteří se pokusí do vysílání "propašovat" například Wajdova Dantona, "jenže pak stejně zjistí, že divák Novy si takové věci prostě vnutit nenechá", připomíná nám velkoobchodníka, jemuž se podařilo mimořádně uspět například s masovými konzervami.

  Jednou to shodou okolností zkusil i s mrkví - a neuspěl. Především však proto, že jeho klientela si už příliš navykla na maso z konzerv. Takže už nikdy žádnou mrkev, jen samé konzervy! Dodejme, že jemu osobně to však nijak nebrání, aby mrkev a petržel náležitě chroupal sám."


  A takto je prezentován (se prezentuje?)

  Vladimír Železný v zahraničí ,CME

  Vladimir Zelezny,

  the General Director of Nova TV and the Company's President of Television Stations, has been associated with Czech television for over 30 years. During this period, Dr. Zelezny was a screenwriter for numerous television series and televised plays broadcast on Czech television and served as an editor and a director for a government-owned and operated Czech television station. Dr. Zelezny was involved actively in the Velvet Revolution in 1989 in the former Czechoslovakia. CME quarterly business report S-3/A, dated 1st August, 1997

  Vladimír Železný,

  generální ředitel TV Nova a Prezident televizních stanic firmy CME pracuje v oblasti české televize přes třicet let. Během této doby byl dr. Železný scénáristou pro četné televizní seriály a televizní inscenace, vysílané českou televizí a pracoval jako redaktor a režisér pro státem vlastněnou a provozovanou českou televizní stanici. Dr Železný se aktivně účastnil sametové revoluce v r. 1989 v bývalém Československu.)

  (Výše uvedeny jsou informace, obsažené v nejnovějším oficiálním dokumentu firmy CME, předloženém kontrolnímu orgánu americké burzy Security and Exchange Commission. V tomto dokumentu nemohou být žádné nesmysly a nepravdy, neboť by se tím podnik CME vystavil soudnímu stíhání od akcionářů. V poslední době, se mi zdá, se CME velmi snaží, aby její oficiální dokumenty nebyly napadnutelné. JČ)


  New Coverage (informace o společnosti CME/CETV pro akcionáře) (1994)

  CETV put together the group for the commercial licence, and backed Vladimir Zelezny, a charismatic executive who has spent most of his 49 years in Czech television. A hero of the Velvet Revolution, Zelezny turns out to be an incisive manager. He and his team were able to put together and train a staff of 300, lease and recondition a historic building in the center of Prague, purchase the electronics and go on the air in one year following the award of the licence....

  (1994)

  CETV sestavila skupinu lidí pro žádost o komerční licenci a poskytla podporu Vladimíru Železnému, charismatickému vedoucímu pracovníkovi, který strávil většinu z 49 let svého života v české televizi. Železný je hrdina sametové revoluce a efektivně a důrazně působící manažer. Železný a jeho tým vytvořili a vycvičili pracovní štáb 300 lidí, pronajali a adaptovali historickou budovu ve středu Prahy, zakoupili elektronické zařízení a začali vysílat jeden rok od udělení licence....


  ZYCHIK CHRONICLE (citace z Emmy Magazine leden 1996)

  WEEK OF 01/22/96

  East meets west: (EMMY MAGAZINE)

  When the Soviets invaded Czechoslovakia in 1968, he fought them by broadcasting freedom messages until the station was raided. Then he was sentenced to death for it. His sentence pardoned, he was banned from working in Czech TV. He got around it by writing 350 programs and plays under a pen name. Today, Vladimir Zelezny is the founder and CEO of the Czech Republic's first private TV station. Named Nova, because in Czech, Novak is as common as Smith or Jones is in the US, employees say, 'Without him Nova wouldn't exist.'

  The article on him says, "he spent most of his life as an outlaw. He was the official spokesman of the gang of intellectuals. . . that brought down the Communist regime in 1990." He was offered a political office in the new Czech Republic and turned it down. Instead he set out to form Nova. At that time, the state run Czech TV (CT) had 98% of the viewing audience and 5,000 employs to Nova's 360. CT also had four times the budget. Today, Nova's share of the market is 71%!

  Says Zelezny: "No one expected the Soviet invasion to last 22 years. . . It cost us the best years of our lives. There was little hope for us, but now we can still build something that is valuable." The Zychik Chronicle is distributed free. It hits cyberspace usually by 10:30 a.m. PST, Mon. thru Fri.

  Zychik Chronicle. Emmy Magazine. Východ se setkává se Západem

  Když Sověti uskutečnili v roce 1968 invazi do Československa, Železný proti nim bojoval vysíláním svobodných informací až do doby, kdy byla stanice obsazena. Pak byl za to odsouzen k smrti. Poté, co byl omilostněn, bylo mu zakázáno pracovat v české televizi. Zákazu se vyhnul tím, že napsal 350 pořadů a inscenací pod pseudonymem. Dnes je Vladimír Železný zakladatelem a ředitelem první soukromé televize v České republice. Jmenuje se Nova, protože česky je Novák tak obvyklé jméno jako je v Americe Smith nebo Jones, říkají zaměstnanci, "Bez něho by Nova neexistovala."

  Článek dále uvádí, "Železný strávil většinu života jako psanec. Byl oficiálním mluvčím gangu intelektuálů, který v roce 1990 svrhl komunistický režim. V České republice Železnému nabídli politickou funkci, ale odmítl ji. Namísto toho začal budovat Novu. Tou dobou měla státní Česká televize )ČT devadesátiosmiprocentní sledovanost a 5000 zaměstnanců, ve srovnání s 360 zaměstnanci Novy. ČT také měla čtyřnásobně větší rozpočet než Nova. Nyní ovládá Nova 71 procent českého televizního trhu!

  Železný konstatuje: "Nikdo nečekal, že bude sovětská invaze trvat 22 let.. Stálo nás to nejlepší léta našeho života. Nebyla pro nás naděje, ale přesto můžeme vybudovat něco cenného."


  VARIETY, July 16, 1996, Czech Republic: Broadcaster Urges Europeans to Embrace U.S. Pop Culture Rather than Build Quota Walls, p.5

  "...The criticism, however, only fuels Zelezny's ambition. One explanation for his excess zeal, associates say, stems from the fact that Zelezny's life was put on hold with the arrival of Soviet tanks in 1968. He was subsequently arrested and almost shot by the Russians for working as a clandestine anti-Communist broadcaster. He supported himself principally as a ghost writer, penning more than 300 scripts for Czech television under various names, until the Communist regime finally imploded in 1989. Having surrendered more that 20 years of his career, Zelezny seems all the more ferocious about building a new TV empire amid the s truggling young free-market economies of Eastern Europe...."

  VARIETY (americké noviny, věnované televiznímu a filmovému průmyslu): 16. července 1996, Česká republika: Televizní ředitel apeluje na Evropany, aby přijali lidovou americkou kulturu a nestavěli přehrady kvót.

  "...Tato kritika však jen přilévá oleje do ohně Železného ctižádostivosti. Jedním vysvětlením přemíry jeho horlivosti, říkají kolegové, je, že Železného život se musel s příchodem sovětských tanků v roce 1968 zastavit. Byl posléze zatčen a téměř zastřelen Rusy za to, že působil jako podzemní protikomunistický televizní pracovník. Živil se především tím, že psal pod cizím jménem a vytvořil více než 300 scénářů pro Československou televizi, než se konečně v roce 1989 komunistický režim rozložil zevnitř. Železný přišel o více než 20 let své kariéry, a tak o to zuřivěji buduje nové televizní impérium uprostřed jen s obtížemi přežívajícími mladými volnětržními ekonomikami východní Evropy..."


  WIRED MAGAZINE - Rich Zahradnik: Nova TV Rides High

  "Inside a 19th-century building in Prague, in a small studio, the year-old Nova TV houses the sets of its first sitcom. The presence of comedy here couldn't seem more paradoxical, given the place's past. Or as the network's director general, Vladmir Zelezny, a compact man in natty bow tie and tweed jacket, relates it: "On August 21, 1968, I was arrested here for clandestine, illegal broadcasts against the Russian invasion. I was supposed to be executed in the courtyard." The soldiers positioned Zelezny and his colleagues with their hands up against the wall. They cocked their rifles. "A Russian lieutenant came in," says Zelezny, "and said there was an order that they must destroy the equipment and stop the broadcasting here, but they must not kill us. It was very difficult moment in my life."

  WIRED MAGAZINE: Rich Zahradnik: Nova jede vysoko

  Uvnitř pražské budovy z devatenáctého století, v malém studiu, umístila jeden rok stará Nova svůj první sitcom, situační komedii. Přítomnost komedie by nemohla být větším paradoxem, vzhledem k minulosti této budovy. Nebo, jak to vysvětluje generální ředitel tohoto televizního okruhu, Vladimír Železný, kompaktní muž v bláznivé vázance a manšestrovém saku: "21. srpna 1968 jsem zde byl zatčen za tajné, ilegální vysílání proti ruské invazi. Měl jsem být popraven na dvoře." Vojáci nařídili Železnému a kolegům, aby se postavili s rukama vzhůru ke zdi. Odjistili pušky. "Přišel ruský poručík a řekl, že byl vydán příkaz zničit televizní zařízení a zastavit vysílání, ale že nás nesmějí zabít. Byla to velmi těžká chvíle v mém životě."

  Z životopisné literatury lze dále doporučit Železný otec & synové, Magazín DNES 1.2.1996 Vladimír Železný: TV Nova's iron man, by Alan Levy, Prague Post February 5-11, 1997


  Vladimír Železný na síti

  Disident Železný

  Přeložil Tomáš Pecina


  Zeptejte se Železného 2
  (25. srpna 1997)

  [V první části, kterou neuvádím, odpovídá V. Železný na otázky, zda konzumní kultura nezničí tradiční české hodnoty, vysvětluje, proč se v bývalé ČSSR četlo tolik náročné literatury atd. TP.]

  Proč se nazýváte disidentem? Co jste udělal, že vás minulý režim neměl v lásce? Takže... slovo disident nepochází odtud, bylo vymyšleno na vaší straně tehdejší železné opony. Je to vaše slovo, označující někoho, kdo, vnitřně nebo veřejně, klade odpor totalitnímu režimu1. Ano, byl jsem mezi těmito lidmi. Účastnil jsem se disidentských aktivit v těchto zemích...

  Mimochodem, moje problémy začaly na počátku 60. let, kdy jsem se účastnil studentského hnutí, nekomunistického studentského hnutí. Nesdílel jsem názor, že komunismus, nebo socialismus, jak se mu tady říkalo, lze transformovat v humánnější režim. Tento názor jsem nesdílel. V roce 1968, právě z této budovy a z tohoto studia, jsem vysílal spolu několika s dalšími lidmi první tajné ilegální vysílání proti ruské invazi. Ruští vojáci mě zatkli, potom mě propustili, emigroval jsem do Velké Británie, pracoval jsem u Associated Press, ale rozhodl jsem se vrátit zpět. Proč? Protože jsem si myslel, že to nebude trvat déle než řekněme tři nebo čtyři roky, možná pět let, než komunismus padne. Po zkušenosti Pražského jara jsme byli dost velkými optimisty. Možná, vlastně určitě, příliš velkými optimisty. Změnit pravidla v této zemi si nakonec vyžádalo nejlepší léta našeho života.

  To je všechno. Nebylo to tak hrozné, jak si představujete. Byl to pro nás normální život. A těšili jsme se z něj svým způsobem, tak, jak to bylo možné. Samozřejmě jsem nesměl cestovat do zahraničí. Nemohl jsem dostat pas. Ale měli jsme určitý přístup k informacím, život nás těšil a měl bych říct, že jsme získali určitou zkušenost, která se nedá vysvětlit a kterou sami nemůžete získat2. Proto se s překvapením díváme na některá opatření, ke kterým dochází v západní Evropě, na některé předpisy, týkající se medií i některých jiných věcí, které se tak silně podobají situaci, které jsme se zbavili... Které byly v minulém režimu tak obvyklé. Jeden příklad: kvoty pro americké filmy, které se některé země EU, zvlášť Francie, pokoušejí vnutit všem členům Evropské unie, aby se tak chránila evropská kultura. Možná se k této otázce vrátím později, a uvítám vaše dotazy, protože to je velmi citlivé téma. Tyto kvoty jsou téměř stejné jako kvoty na americké filmy, uplatňované zde komunistickým režimem. Odpírali nám přístup k americkým filmům. A teď nám odepřou, nebo to mají v úmyslu, až se staneme plným členem, teď nám snad znovu odepřou americké filmy na televizní obrazovce? Ne. Doufám, že ne.

  [V závěru Vladimír Železný odpovídá, proč se po roce 1968 vrátil, jak dlouho si myslel, že bude okupace trvat apod.]

  [1] Výraz "dissident" je poprvé dokumentován z roku 1837 a tuším, že se nejprve používal pro označení lidí, kteří nesouhlasili s určitým náboženským přesvědčením. Proto se v angličtině často dodává rozlišující přívlastek "political dissident."

  [2] "...and which cannot be repeated to you."


  První vydání Železného internetového Volejte řediteli v angličtině z 18. srpna 1997 laskavě přepsal z nahrávky Live Video a do češtiny přeložil Tomáš Pecina:

  (Mimochodem, mně se jeví ten český překlad uhlazenější a důvěryhodnější než anglický originál. JČ)

  ASK ZELEZNY (18th August 1997)

  Welcome to the Web! Welcome to the first in a series of Internet-based TV programs especially produced for users of Central Europe On-Line, and I am Vladimir Zelezny. I'm General Director of Television Nova, Nova TV in the Czech Republic, which is currently the most successful TV in this country. And I run regularly - yes, that's our studio - and I run regularly every Saturday noon a program called Call the Manager, or Call the General Director. It's a call-in program with questions which I answer in most open way I'm ready and/or I'm able to do and I will follow this example on this webcasting, not broadcasting. Okay, let's start with questions which you kindly sent me to Internet, which are very interesting and I was very surprised that many of those questions are pretty similar to those which I am getting every Saturday from domestic viewers of this program. So that's start of the first experimental Ask Zelezny program.

  First question from [?], USA: To what extent are former Communist party hard-liners still involved at the highest levels of businesses? In the past, it was impossible to be a director of a large company if one did not wholeheartedly support the Communist regime. Are those people still holding those positions? Yes! Yes, many of them are still holding high-ranking positions in the industry, they are managers of big banks and some in some other important positions in our economy. You cannot expel one million people from ten-million population just because they were Communists. And do not forget that Communists were the only people who were allowed to acquire some sort of managerial skill and knowledge. Of course, in the newest generation we will never be able to distinguish between Communist and non-Communist... I hope this question will never be repeated in this Czech Republic because if Communists will behave in a proper way, if they will obey the law, then everything is okay. The least danger Communist is an entrepreneur - successful entrepreneur because he will never try to destroy the system in which he is successful. So why not? I would not distinguish between Communists and non-Communists now, but of course if they form special alliances among themselves it might be dangerous for the future, that's true.

  Amy from Buffalo, New York, USA: Are the people of Central Europe doing enough to combat racism and discrimination towards the Roma population? And another question, same topic. Glenn from Tight Springs Valley, USA: Would you consider running a show on Nova for the Romany community in Czech and Romany languages? Why not, but such program is already on the public service, on the public TV, which is regularly shown and there is not the problem. More problematic is the first question: Are they ready to combat racism? Czechs are pretty xenophobic because they were raised for two or three generations under totalitarian regime, and that isolationism - do not forget that our Western border was the border with outer space, with the... it was the end of the world. And we were alone, confined in our country, so there was no experience with open-mindedness, no experience with alien creatures like people talking different languages and so on and so on... Unfortunately, it's a big problem in the Czech Republic. Nova TV currently run a program which showed emigrants, Roma or Romany, emigrants to Canada. And reaction of the Czech population was outrageous. Very strange. There were many local mayors, local mayors of cities started to collect money to buy air-tickets for local Roma population to be... let's say sent, not expelled, but sent to Canada or to any other country, just to avoid problems which are created with the fact that we have inside our society a minority which is different. It's a big problem. This part of Europe was multilingual and multicultural for many many hundreds of years. Suddenly we are in very curious and strange situation: after several hundreds of years for the first time we are in homogenous situation, in situation of homogenous country which is very exceptional. We've expelled already Germans. Jews were killed by Nazis. We avoided problems with Slovaks dividing our country. And now we have the last problem, Romany people. Will we send them to Canada? My question is very simple: Who is the next? Who next will be different?

  Would you agree to hire a Romany newscaster for Nova general news? That's question from Berlin, from Urschula. Yes, why not? By-the-way, it's not the problem for us, we shocked Czech population with introducing a weather-caster or weather man which is not in appearance typical Czech. Look at him! (A weather forecast clip.) Yes, that's Ray Koranteng, one of most popular presenter of TV Nova. He's... well, black, if you wish... if you with to use this word, or he is African non-American, I don't know how to say it properly not to comply with regulations which are currently used in United States. He's probably African Czech, if you wish. So he is a very popular presenter especially among older women, his pronunciation of Czech is perfect. Absolutely perfect. And he will stay on... and I hope for more - why not Roma, Romany newscaster in the news? Why not?

  Daniel, Kingston, Ontario, Canada: As a dissident you might be very sensitive to many political and social issues, but how do you incorporate them into your everyday life? Do you give equal opportunity to females and racial minorities. And I was wondering how do the men treat the women in Eastern Europe - is there a lot of male chauvinism? The first part of question is simple to answer. We had no racial prejudices and we had no prejudices against women. By-the-way, in TV Nova more than half of top management and middle management in this company is performed by women. And their performance is outstanding. They are perfect. Perfect professionals. And we have no problems. This is, by my opinion, by far more important than the second part of the question about male chauvinism. Because my guess is that it's exaggerated. Maybe I will provoke you now but there were many programs in the Czech Republic where women - women actors, actresses made jokes on men sitting in the beer pubs, drinking beer, how stupid they are, and no man objected. So my guess is that we are not so oversensitive to this issue. Maybe you are. Please, let me know why. Because it's very interesting, probably it will come to Czech Republic, it is already here. Fortunately enough, the extent of this problem, a problem, which in my opinion is partially artificially created, is not so big.

  Tim from Albuquerque, well, sorry for pronunciation, USA: My friends came back from a trip to Europe and said... well, that's a typical example of male chauvinism, ...and said that women are beautiful in Prague. Is that true? And are you married yourself? I am married and it's true.

  William from Vancouver, Canada: How does the Czech public feel about joining NATO? And another question, same topic. Sasha from Winnipeg, Canada: It seems that few Czechs are interested in joining NATO. Why? Have the people forgotten about the reasons behind the Velvet Revolution? Do the Czech people care anymore or have they been devoured by consumerism like so I've heard? Why it is important for the Czech Republic to be part of NATO? It's question from Barbara Bethpage, USA. Question of NATO is very important question and my guess is that it's not properly explained to Czech people that Czech Republic will not be only part of solidarity, of Western alliance, it will not only cost us money as it's presented by left-wing parties. It will provide us with umbrella, which forever - we hope for it - forever, will put Czech Republic into the place in Europe where traditionally this country should be. It is part of Western world, Western thinking, and we would like to stay there. It was just an unfortunate interruption. Between 1939 and '89, for those years we were part of a completely different world. So, hopefully, it will happen and I will deal with this question probably next time in bigger detail. Thank you for your attention and please don't hesitate to ask me any question. I will try to answer. Thank you for your attention. Bye!


  Zeptejte se Železného (18. srpna 1997)

  Vítejte na Webu! Vítám vás u prvního z pravidelných pořadů internetové televize, vytvořených speciálně pro uživatele Central Europe On-Line. Moje jméno je Vladimír Železný. Jsem generálním ředitelem televize Nova, která vysílá v České republice a je tam v současné době nejúspěšnější televizní stanicí. Pravidelně uvádím - ano, to je naše studio - pravidelně každou sobotu v poledne uvádím program, do kterého diváci telefonují své dotazy, nazvaný Volejte řediteli. Stejně jako tam i zde budu odpovídat na dotazy co nejotevřeněji, tak, jak budu schopen. Dobře, věnujme se dotazům, které jste mně laskavě poslali na Internet. Jsou velmi zajímavé a byl jsem velice překvapen, že mnohé z těchto dotazů se podobají otázkám, které dostávám každou sobotu od televizních diváků ve svém pořadu. Začíná první experimentální pořad Zeptejte se Železného.

  První otázka je od [?], USA: Do jaké míry se bývalí vysocí funkcionáři komunistické strany udrželi v nejvyšších funkcích v průmyslu a obchodu? V minulosti bylo nemožné stát se ředitelem velké firmy, pokud jste oddaně nepodporovali komunistický režim. Jsou ti lidé stále ve svém postavení? Ano! Ano, mnozí z nich stále zastávají vysoké funkce v průmyslu, jsou řediteli velkých bank a najdeme je i na některých dalších významných pozicích v naší ekonomice. Nemůžete vyhnat milion lidí z desetimilionového národa jen proto, že to byli komunisté. A nezapomínejte, že komunisté byli jediní, kdo směli získat jistou formu manažerských dovedností a znalostí. Samozřejmě, že v nejmladší generaci už komunisty a nekomunisty nerozeznáme... Doufám, že tato otázka nebude už nikdy v České republice důležitá, protože když se komunisté budou dobře chovat, budou dodržovat zákony, všechno bude v pořádku. Nejméně nebezpečný je komunista-podnikatel - úspěšný podnikatel... protože se nebude pokoušet zničit systém, v němž dosáhl úspěchu. Tak proč ne? V současné době bych mezi komunisty a nekomunisty nerozlišoval, ale samozřejmě, jestliže tito lidé budou mezi sebou vytvářet zvláštní organizace, mohlo by to být pro budoucnost nebezpečné. To je pravda.

  Amy z Buffala, New York, USA: Dělají lidé ve střední Evropě dost v boji proti rasismu a diskriminaci Romů? A další dotaz na stejné téma. Glenn z Tight Springs Valley, USA: Vysílali byste na Nově pořad o romské komunitě v češtině a v romštině? Proč ne, ale takový program už vysílá veřejnoprávní televize, vysílá se pravidelně a v tom není žádný problém. Složitější je první otázka: Jsou lidé ochotni bojovat s rasismem? Češi jsou poměrně xenofobní, protože po dvě nebo tři generace vyrůstali v totalitním režimu a tento izolacionismus - nezapomínejte, že naše západní hranice byla hranicí vesmíru... byl to konec světa. A byli jsme sami, uzavřeni ve své zemi, takže neexistovala zkušenost s otevřeným myšlením, neměli jsme zkušenost s tvory odjinud, jako byli lidé hovořící cizím jazykem atd. atd... Bohužel, v České republice je to velký problém. Nova nedávno odvysílala program o romských emigrantech v Kanadě. Reakce české populace byla bouřlivá. Velmi zvláštní. Řada starostů místních obcí začala shromažďovat peníze na letenky, aby Romové mohli být, řekněme posláni, ne vyhnáni, ale posláni do Kanady nebo do kterékoli jiné země, jen proto, abychom se vyhnuli problémům, které vznikají, protože uvnitř naší společnosti žije odlišná menšina. To je velký problém. Tato část Evropy byla po řadu století mnohojazyčná a multikulturní. Najednou jsme se ocitli ve velmi kuriózní a neobvyklé situaci: po několika staletích jsme poprvé v homogenní situaci, v situaci homogenní země, což je velmi výjimečné. Vyhnali jsme Němce. Židy vyvraždili nacisté. Problémů se Slováky jsme se zbavili tím, že jsme rozdělili stát. A teď tu máme poslední problém. Romy. Pošleme je do Kanady? Moje otázka je velmi jednoduchá: Kdo bude další na řadě? Kdo další bude odlišný?

  Byl byste ochoten přimout romského hlasatele pro hlavní zprávy? To je otázka z Berlína, od Uršuly. Ano, proč ne? Mimochodem, to pro nás nepředstavuje vůbec problém, šokovali jsme českou veřejnost, když jsme do zpráv o počasí uvedli meteorologa, který vůbec nevypadá jako typický Čech. Podívejte se na něj! [záběr na meteorologické zpravodajství] Jako každý den v tento čas jsou pro vás připraveny meterorologické informace... Ano, to je Ray Koranteng, jeden z nejpopulárnějších hlasatelů TV Nova. Je... tedy, černoch, když chcete... když chcete použít to slovo, nebo africký Neameričan... nevím, jak to říct správně, abych se neprovinil proti zásadám, které se teď uplatňují ve Spojených státech. Dalo by se říct, že je africký Čech. Je to velmi oblíbený hlasatel, zvlášť u starších žen, jeho výslovnost češtiny je dokonalá. Naprosto dokonalá. A bude u nás pracovat dál... doufám, že přibudou další - proč ne Rom, romský hlasatel ve zprávách? Proč ne?

  Daniel, Kingston, Ontario, Canada: Jako disident jste možná velmi citlivý na mnoho politických a sociálních otázek, ale jak se to projevuje na vašem každodenním žívotě? Dáváte stejnou příležitost ženám a rasovým menšinám? Rád bych věděl, jak se chovají ve východní Evropě muži k ženám - projevuje se silný mužský šovinismus? Na první část otázky je snadné odpovědět. Nemáme žádné rasové předsudky ani předsudky vůči ženám. Mimochodem, v TV Nova zastávají většinu funkcí ve vrcholovém a středním managementu ženy. A jejich práce je vynikající. Jsou dokonalé. Dokonalé profesionálky. A nemáme žádné potíže. To je podle mého názoru mnohem důležitější než druhá část otázky, týkající se mužského šovinismu. Protože to je podle mého názoru přehnané. Možná vás moje odpověď vyprovokuje, ale v České republice se vysílalo mnoho pořadů, kde ženy - herci, herečky, se posmívaly mužům, že jen sedí v hospodě a pijí pivo, jak jsou hloupí - a muži nic nenamítali. Proto si myslím, že u nás nejsme na tuto otázku příliš citliví. Vy možná jste. Prosím, dejte mi vědět, proč. Protože to je velmi zajímavé, prav děpodobně to přijde i do České republiky, už je to tady. Naštěstí rozsah tohoto problému, který je podle mého názoru částečně uměle vytvářen, není tak velký.

  Tim z Albuquerque, omlouvám se za výslovnost, USA: Mí přátelé se vrátili z cesty po Evropě a říkali... no vidíte, to je typický příklad mužského šovinismu, ...a říkali, že v Praze jsou krásné ženy. Je to pravda? A jste vy sám ženatý? Jsem ženatý a je to pravda.

  William z Vancouveru, Kanada: Co si česká veřejnost myslí o vstupu do NATO? A další dotaz na toto téma. Saša z Winnipegu, Kanada: Zdá se, že jen málo Čechů má zájem o vstup do NATO. Proč? Zapomněli lidé na důvody, které vedly k Sametové revoluci, nebo jsou zcela pohlceni konzumním způsobem života, jak jsem o tom slyšel? Proč je tak důležité, aby Česká republika byla součástí NATO? To je dotaz Barbary Bethpagové, USA. Otázka NATO je velmi důležitá a já se domnívám, že české veřejnosti se dostatečně nevysvětluje, že Česká republika nebude jen součástí solidárního svazku, západní aliance, nebude nás to jenom stát peníze, jak to prezentují levicové strany. Dostaneme se pod ochranný deštník, který Českou rebubliku navždy - tedy doufáme, že navždy - vrátí na její místo v Evropě, kam tato země tradičně patří. Jsme částí západního světa, západního myšlení, a chceme tam zůstat. Došlo k nešťastnému přerušení vývoje. Mezi lety 1939 a 1989 jsme byli součástí zcela jiného světa. Proto, doufáme, k tomu dojde. Touto otázkou se pravděpodobně budu podrobněji zabývat příště. Děkuji vám za pozornost a prosím, zeptejte se mě na cokoliv. Pokusím se odpovědět. Děkuji vám za pozornost. Na shledanou!

  Vladimír Železný

  Čulíkova stránka v Británii