čtvrtek 2. března

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Komentovaný přehled zpráv Odkazy:
 • Výběr nejzajímavějších článků z poslední doby Svět, v němž dnes žijeme:
 • Hluší a slepí vůči svému kulturnímu dědictví (Observer) Britský tisk:
 • Lhaní, šikanování a nenávist (Guardian) Odpověď na otázku týdeníku Reflex:
 • Sdělovací prostředky v České republice (Jan Čulík) Výzva:
 • Zachraňte vysílání Hlasu Ameriky do středovýchodní Evropy! Česká republika:
 • Co se staví a co ne (Ivan Hoffman) (Poněkud ironické) zamyšlení:
 • ČT, prezidentská kampaň a časosběrný dokument o Vladimíru Mlynářovi (Jiří Jírovec) Česká politika:
 • Politická logika a schizofrenie (Miloš Štěpánek) Ekologie:
 • Kdo kácel na Cibulce? (Děti Země) Analýza sdělovacích prostředků:
 • Avízo tiskové konference aneb nemusí se vše zajímavé konat jen v Praze (Innovatio)  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Zachraňte Hlas Ameriky - slova solidarity z celého světa

  Hlas Ameriky v obležení Východoevropské vysílání omezeno

  v době, kdy se chystají k převzetí moci čeští komunisté ruské sdělovací prostředky se bojí o svou nezávslost a Rusko oznamuje protiamerickou vojenskou politiku

  Napište svému senátoru a kongresmanovi

  Ameriko, braň svůj hlas ve světě

  Neoněm v jednadvacátém století

  (Z protestních stránek Hlasu Ameriky, které poslal Britským listům pracovník VOA Zenny K. Sadloň.)

  Ve čtvrtek 10. února oznámil ředitel Hlasu Ameriky drastické škrty ve vysílání několika východoevropských redakcí: polské, české, maďarské, litevské, lotyšské, slovinské a rumunské. Celkem má být propuštěno 51 lidí, největší škrty postihují polské, české a maďarské vysílání.

  Rusko právě oznámilo novou, nepřátelskou protizápadní a protiamerickou vojenskou politiku, avšak rozhodnutí Hlasu Ameriky naznačuje, že se Spojené státy chystají obrátit zády vůči Evropě, právě v době, kdy svět vstupuje do nebezpečného jednadvacátého století. Ředitelství Hlasu Ameriky si zjevně myslí, že Evropa nestojí za pozornost. Je to LEŽ a pravda vás překvapí.

  SAVE VOICE OF AMERICA - SAVE VOA - SAVE VOICE OF AMERICA WORDS OF SOLIDARITY FROM AROUND THE WORLD!

  New sample letters to send to your Senator, Congressperson!Click for details VOA spokesman: "A limited amount of money [...] and other, more urgent priorities"... Yet VOA refused $4.5 million in funds - WHO IS LYING AND WHY?Read all about it!

  VOICE OF AMERICA UNDER SIEGE!

  EAST EUROPEAN SERVICES CUT

  WHILE CZECH COMMUNISTS ARE SET TO RETURN TO POWER,

  RUSSIAN MEDIA FEAR FOR THEIR INDEPENDENCE

  AND RUSSIA ANNOUNCES ANTI-U.S. MILITARY POLICY!

  WRITE YOUR SENATOR AND CONGRESSMAN

  Find sample letters here

  AMERICA, DEFEND YOUR VOICE IN THE WORLD!

  DON'T GO MUTE INTO THE 21 CENTURY!

  PROTEST TO BBG -

  BROADCASTING BOARD OF DIRECTORS

  On Thursday, February 10, 2000, VOA Director Sanford J. Ungar announced drastic reductions in seven East European Language Services: Polish, Czech, Hungarian, Lithuanian, Latvian, Slovenian and Romanian. In all, 51 positions are to be eliminated with the largest cuts in Polish, Czech and Hungarian Services.

  While Russia has just announced a new, belligerent, anti-Western and anti-U.S. military policy, VOA's decision indicates that the United States is ready to turn its back on Europe as the world enters into a precarious 21 Century. VOA Management obviously thinks that Europe doesn't deserve the attention. IT'S A LIE and the truth will amaze you.

  READ ABOUT THE LIES!

  VOICE OF AMERICA REMAINS THE CARRIER OF TRUE VALUES: FREEDOM, DEMOCRACY AND THE PURSUIT OF HAPPINESS FOR ALL!

  SAVE VOICE OF AMERICA!  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|