pondělí 27. března

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Komentovaný přehled zpráv Odkazy:
 • Výběr nejzajímavějších článků z poslední doby Oslavy a establishment:
 • Jan Vyčítal, Josef Laufer a máslo na hlavě {Jiří Jírovec) Mein Kampf v češtině:
 • K vydání knihy Mein Kampf (Jiří Jírovec)
 • Co se týče vydání Mein Kampf (Pavel Holba)
 • Mein Kampf by se měl číst na školách (Ondřej Čapek)
 • Mein Kauf (Václav Pinkava) Česká politika:
 • Občané se začínají bát? Ministr vnitra promluvil (Petr Jánský) Diskuse:
 • Hitler a srbská televize: Rozpory v postojích Jana Čulíka (Táňa Zajícová) Sdělovací prostředky:
 • Jací jsou moderátoři diskusních pořadů českých televizí? (Jan Čulík, Tomáš Pecina)
 • Lidové noviny přibližují obyčejným lidem celebrity v ČR (Juliana) Česko-německé vztahy:
 • Odškodnění (Ivan Hoffman) Přistěhovalectví:
 • Evropa, migrace, stárnutí a přelidnění: Jaroslav Teplý nemá pravdu (Bohdana Burdychová) Jazyk a věda:
 • Ještě jednou o českém jazyku a o polovodičích (Luboš Motl)
 • Nevím, jestli jsem vědec, ale paní Koutná napsala blábol (Jan Kyncl) Došlo po uzávěrce - ještě k Hitlerovu Mein Kampfu:
 • Obchod je obchod: Bude se opakovat Osvětim, Majdanek či Treblinka? (Štěpán Kotrba)  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Mein Kampf by se měl číst na školách

  Ondřej Čapek

  Na rozdíl od pana Hoffmana si myslím, že Mein Kampf by měl být nejen dostupný, ale jsem přesvědčen, že jeho znalost by neuškodila ani studentům humanitních oborů. Pan Hoffman tvrdí, že kniha může potvrdit jen zkušenosti které již máme. Této větě nerozumím. Nemám totiž žádné zkušenosti z předválečné Vídně.

  V článku je hned podle mého názoru hned několik tvrzení, které jsou neomluvitelně nesmyslná. Především nechápu obavu p. Hoffmana z "fascinace zlem", kterou by měl Hitler vzbuzovat. Podle mých informací je poměrně nudný autor, na rozdíl od Marxe neobratný stylista.

  Naopak si myslím, že pro popularitu fašismu by bylo daleko lepší, kdyby kniha byla s velkým randálem zakázána. Kromě řady zřejmých důvodů, které platí naprosto obecně bez ohledu na vlastní obsah díla (vzpomeňme na popularitu plakátu Václavky a Dášenky nebo na diskuse kolem plakátu s liškou staženou z kůže), jsou zde důvody specifické.

  Skryté a posvátné

  Jedním z důležitých biblických příkazů je i zákaz zobrazování Boha, dokonce i (hlavně podle židovské tradice) vyslovovat jeho jméno. Tento fakt hraje velikou roli v evropské filosofické tradici: "existence" pojmu bůh bez adekvátního obrazu (modly) je brán jako cosi dokonalého, skrytého, cosi, co je prvotním principem, "ryzostí bytí" apod. Jsem přesvědčen, že mlčení o konkrétním Adolfu Hitlerovi vede k iluzi (kterou jak se zdá sdílí i p. Hoffman), že zlo je cosi, čím by měl být člověk fascinován.

  Tato fascinace by byla podle mého podporována tím, že by se o Hitlerových textech nesmělo mluvit. Zjednodušeně řečeno: z banální knihy, zajímavé jen z hlediska pozdější kariéry autora, by se stalo cosi na způsob třinácté komnaty, jak ji známe z pohádek. Která obsahuje jakési důležité tajemství právě proto, že je zakazována. Jsem přesvědčen o tom, že pouhý zákaz vede ke zvýšení zájmu a očekávání. Názor, že text musí být skvěle a duchaplně napsán, když se stát uchyluje k jeho zákazu, můžeme chápat jako hloupý. Jenže hitlerismus je náboženstvím hlupáků.

  Pravděpodobně nejlepším postřehem nejlepšího (či jednoho z nejlepších) románů o totalitě,Orwellova "1984" je popis běžného chodu Ministerstva lásky, kdy na jeho chodbách potkává pomenší tlusté plešatící muže, tedy nikoliv postavy z propagandistických plakátů. Mein Kampf je třeba vydat právě jako protiváhu Hitlerovi - Vůdci, protože je cosi fascinujícího na muži, který dokázal zlikvidovat jednu evropskou epochu. Naopak na Hitlerovi - Spisovateli není dle mého fascinujícího vůbec nic. Proti polobohu ze stále omílaných záběrů nacistických sjezdů je postaven ve své podstatě diletant.

  Určitá míra fascinace nacismem se dá dokladovat na filmech jako je The Wall či Tommy. Larry Beinhart v knize Americký hrdina, která se stala předlohou pro známý film Vrtěti psem, rozebírá druhou světovou válku jako příklad ideální propagandistické dobré vítězné války. Naopak Vietnam chápe jako válku, která "se nelíbila". Tento rozdíl je prezentován na srovnání filmů o obou válkách. Vietnam se odehrává ve vlhké džungli, v nepřehledném terénu bojuje špinaví a unavení muži proti sobě. Ve filmech o druhé světové bojují stroje na přehledných planinách. Němci jsou urostlí árijští muži v nažehlených čistých uniformách. I to je určitá fascinace nacismem a nejlepším lékem proti ní je seznámení s nacismem, jaký skutečně byl. Mein Kampf je součástí právě této skutečnosti.

  Mein Kampf jako zpráva o dnešním světě

  Kromě výše uvedených důvodů existuje ještě další důvod proč vydat Mein Kampf. Podle mého názoru se nacismus bez necenzurovaného vydání jeho myšlenkových základů stává jakousi parodií či dějinnou nahodilostí. Hitlerův úspěch je vysvětlitelný pouze v určitém společenském rámci a je třeba znát všechny motivy jeho děl.

  Zdá se mi, že ideologie nacismu je občas redukována na tvrzení "pobijeme židy a bude dobře". Rád si přečtu o tom, jak k tomuto tvrzení Vůdce dospěl.

  Nikoliv však proto (jak mně zřejmě bude podezírat pan Hoffman) abych změnil názor na židy. Jsem totiž přesvědčen o tom, že nutnost násilí na etnické skupině se dá zdůvodnit pouze tím, že se tato skupina označí za nositele určitého chování destruujícího "správný" společenský řád. Zajímají mne právě tyto důvody.

  V jednom z čísel Poslední generace, který vydává Hnutí Duha, se mj. píše:

  Nevládnou tu politikové. Rozhodují jen o dílčích problémech, které mnohdy vypadají směšně (...) Politikové se mohou pohybovat v mantinelech vymezených jim lidmi, kteří kontrolují informace a jejich prostřednictvím i potřeby konzumentů - voličů. Tito lidé, ředitelé svobodného trhu, pak v zemích nejsvobodnějších z prezidentů, kterého se rozhodnou zaměstnat, zaplatí i volební kampaň (...) Volný trh, nebo lépe řečeno jeho ředitelé si tu téměř nerušeně vládnou zespodu - prostřednictvím rafinované manipulace s potřebami lidí a jistí si to i shora - pečlivým výběrem i vymezením působnosti veřejných vládců.

  Jsem přesvědčen, že autor tohoto textu uvažuje v podstatě stejným způsobem jako mladý Hitler nebo jako lidé, kteří věřili (a věří) Protokolům sionských mudrců. Myslím si, že obecná znalost Mein Kampfu by přispěla k lepšímu porozumění zlu, dokud je ve tvaru pouhého textu a hlavně zabránila znovuobjevování a opakování Hitlerových argumentů a způsobů myšlení.  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|