středa 19. dubna

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Komentovaný přehled zpráv Odkazy:
 • Výběr nejzajímavějších článků z poslední doby Česká politika a česká televize:
 • Jana Dědečková: "Rada musí aktivně zasahovat do práce ČT" (rozhovor s Tomášem Pecinou) Mezní hranice lidské zkušenosti:
 • Kosovo: rodí se děti znásilněných žen (Observer) Přistěhovalectví:
 • Západu nehrozí invaze přistěhovalců Tisková zpráva firmy CME:
 • Nové rozhodnutí arbitrážního tribunálu o Nově (kompletní text) Británie:
 • Odpadky dělnické třídy (Pavel Trtík) Český jazyk:
 • Pan Chleboun si nalehl na vlastní meč (Vladimír Henzlík)
 • Ještě k váze a hmotnosti - nejde přeci jen o něco víc? (Jan Chleboun)
 • Vteřina je otázkou zvukomalebnosti (Václav Pinkava)
 • Branky, body, vteřiny (Jan Kameníček) Diskuse:
 • S genetikou je to složitější (Václav Pinkava)
 • Miloši Štěpánkovi: Falbr není důvěryhodný, ale severomoravští podnikatelé spíše ano (Vlasta Leporská)
 • K Janě Dědečkové a k důrazu na českost (Aleš Karpíšek) Postskript:
 • Bezpečnostní opatření (Ivan Hoffman)  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Rada musí aktivně zasahovat do práce ČT

  Rozhovor s novou členkou Rady České televize Janou Dědečkovou

  Tomáš Pecina

 • Britské listy jsou často obviňovány z bulvárnosti, začněme tedy bulvární otázkou: Co bylo na tom transparentu vloni v prosinci?

  Vy jste četl Právo? Tam sice zveřejnili, že jsem neváhala přijet do Prahy a rozvinout transparent, ale ne, co na něm bylo napsáno. Stálo tam: HAVLŮV ODCHOD Z HRADU ZLEPŠÍ BLBOU NÁLADU. Takové bylo vyjádření mého občanského postoje.

 • Myslíte si, že funkce, do níž jste byla zvolena, by měla nějak ovlivnit Vaše politické angažmá?

  Rezignovala jsem na funkci předsedkyně, na funkci v oblastní radě [ODS]. Moje názory rozhodně nemůže jmenování ovlivnit.

 • Už máte jasno, jaké postavení by podle Vás měla mít Rada vůči České televizi?

  Rada musí být poradním orgánem naprosto nezávislým na politických stranách. Právě tam bych mohla uplatnit svou zkušenost a přehled. Mám mediální databázi, videotéku… Aby byla veřejnoprávní televize vyvážená, rychlá, aby informovala, aby občana vzdělávala, což je velmi důležité, protože když se podíváme na průzkumy veřejného mínění, 80 % lidí je dnes znechuceno politikou. Vzniká averze proti demokracii. Občané by měli být vzdělaní, měli by vědět, že demokracie je neustálý střet názorů, že už nikdy nebude zapšklý, tichý klídek jako za totality…

 • Já mám naopak pocit, že mnohým lidem se zdá toho klidu až příliš…

  Lidem připadá, že se politici hádají. Občané by se měli učit, že to není hádka, ale střet názorů, a je to normální.

 • Rada ČT nemá žádné exekutivní pravomoci. Myslíte si, že by přesto měla zasedat neveřejně?

  Rada by určitě měla zasedat veřejně, zabránilo by to různým lobbistickým tlakům. Kromě toho existuje možnost téměř okamžitě zveřejňovat zápisy z jednání, stejně jako se to dělá v parlamentu.

 • Jak hodnotíte volbu Rady z roku 1998 a funkční období Jakuba Puchalského?

  Právě v té době začalo být zpravodajství značně nevyvážené. V době, kdy byl ředitelem Ivo Mathé, zpravodajství sice nebylo tak kvalitní, ale bylo vyváženější. Uvedu příklad: Nedávno proběhla velice dobrá debata V pravé poledne o České národní bance, z níž vyplynulo, že nejde o omezení nezávislosti ČNB, pouze o částečnou kontrolu, a večer ve zpravodajství vyšel krátký sestřih, ve smyslu "ODS tlačí na nezávislost České národní banky".

 • Jde vám tedy o nevyváženost v neprospěch některých politických stran?

  To ne, ta informace prostě nebyla správná.

 • Rozumím, ale nepřesnost a nevyváženost není totéž…

  Mohu uvést i další příklad, v následující debatě, které se účastnila Libuše Benešová, a chování pana Proroka bylo posměšné. To je nevyváženost.

 • Možná spíš neprofesionalita…

  Nedokážu si představit, že si to může některý moderátor dovolit. Dívám se na Primu a u pana Šimůnka, jsem dodnes nezjistila, jaký má politický názor. Vede debatu věcně a nevím, jestli se sympatiemi přiklání k té nebo oné straně. U pana Proroka to vím. Tak by to nemělo být.

 • Myslíte si, že Jakub Puchalský zvládl svou roli ředitele?

  Nechci být zaujatá, ale myslím si, že by stálo za to provést průzkum, jak seriál o majoru Zemanovi ovlivnil preference komunistů.

 • Dá se něco takového objektivně zjistit? Sociologové by nám asi odporovali.

  Sledovala jsem několik dílů a bojím se, aby seriál u některých lidí nevyvolal asociaci, že za komunistů to bylo lepší.

 • A lidé nejsou schopni prohlédnout dost primitivní propagandistickou roušku seriálu?

  Myslím si, že seriál je dokáže ovlivnit hodně. Za Jakuba Puchalského došlo k velké nevyváženosti a neprofesionalitě redaktorů.

 • Souvisí to s vnějšími tlaky nebo si myslíte, že pan Puchalský na svou funkci nestačil?

  Nevěřím, že existovaly nějaké tlaky, pan Puchalský prostě selhal.

 • O novém řediteli se toho zatím moc neví. Domíváte se, že Rada by měla iniciovat přehodnocení jeho volby?

  Rada musí pana ředitele poznat. Je tam zatím velmi krátkou dobu a téměř žádné kroky neudělal. Pan Chmelíček by měl dostat asi rok a uvidí se, zda se osvědčí.

 • Britské listy hovořily se dvěma členy předchozí rady, s Vladislavem Kučíkem a Janem Jirákem, a ani jeden z nich nás nepřesvědčil v otázce větší otevřenosti práce Rady.

  O tom jsem ještě příliš nepřemýšlela, ale myslím, že předseda Rady by měl častěji vystupovat ve sdělovacích prostředcích.

 • Takže jste stoupencem aktivní pozice Rady?

  Ano.

 • Členové předchozí Rady se pravidelně setkávali s poslaneckými kluby. Souhlasíte s takovou praxí?

  Komunikace s parlamentem rozhodně není na závadu.

 • V otázkách mediální legislativy jistě, ale i v praktických otázkách výkonu veřejné služby?

  V těchto otázkách asi ne. Zřejmě se bude měnit zákon o České televizi, a poznatky Rady mohou být přínosem, ale o praktických otázkách by Rada s poslanci diskutovat neměla.

 • Obsah jednotlivých pořadů by se tedy s poslanci probírat neměl?

  Nemám ráda to, čemu říkám "hraní si na nezávislost". Politická strana nemůže ovlivnit člena Rady ohledně jednotlivých pořadů, protože Rada nemá takovou pravomoc.

 • Ale má podstatný vliv na ředitele… Tím jsme u zásadní otázky, zda by Rada měla přenášet politický tlak do televize, nebo ji od nich naopak izolovat…

  Určitě by je neměla přenášet na ředitele. Ale já jsem nikdy žádný politický tlak na členy minulé Rady nezaznamenala. Radní je svéprávná osoba, a pokud bude sledovat pořady České televize, bude mít dokonalý přehled. Není možné, aby byl někdo jmenován radním a nic potom nedělal.

 • Ale jak má veřejnost věřit, že radní zainteresovaný v politické straně nebude "přenašečem" politického tlaku a bude skutečně vedení televize před tlaky chránit? Jak zabránit, aby Rada nebyla pouhou zmenšenou kopií poslanecké sněmovny?

  To lze změnit jedině zákonem. Pokud bude Radu volit sněmovna, vždycky to tak bude. Změnilo se jen to, že sněmovna tentokrát jmenovala členku strany, ale pokud je člověk soudný - a já jsem soudná - a nikdy jsem si nenechala nic nařizovat. Své názory budu zastávat, i kdybych nebyla členkou strany, stejně jako je zastává paní Šiklová. Někteří se tváří jako nezávislí, ale to je jenom hra, hra na nezávislost. Každý z těch lidí má přece svůj politický názor!

 • Souhlasíte s tím, aby právo jmenovat členy Rady bylo rozšířeno i na další subjekty?

  Mělo by se pracovat na novém zákoně, a je možné, že Radu nebude jmenovat vůbec poslanecká sněmovna. Ale to závisí na konsensu politických stran.

 • Bude Rada působit na změnu mediální legislativy ve prospěch posílení své nezávislosti?

  To jistě, to budu podporovat.

 • Měla by se Rada České televize zabývat jednotlivými pořady nad rámec toho, co je její povinností ze zákona, tzn. řešení eventuálních stížností na ředitele?

  Myslím, že Rada by se měla zabývat jednotlivými pořady, neustále sledovat vysílání. Kdyby tomu tak bylo dřív, nedošlo by k situaci, která vznikla s panem Puchalským.

 • Může Rada mluvit řediteli do personálních otázek?

  To rozhodně ne. Ředitel si musí vybrat tým, jaký potřebuje. My můžeme hovořit pouze do vyváženosti, do takových věcí, jestli vysílat Majora Zemana, ale i to musí být v součinnosti s ředitelem, eventuálně s ředitelem zpravodajství.

 • Neobáváte se toho, že takto fungující Rada začne být chápana jako orgán předběžné cenzury?

  V žádném případě.

 • Ale když budete sestupovat na úroveň jednotlivých pořadů, přejmete tím část exekutivní pravomoci, která by měla ze zákona náležet řediteli…

  Vždy to budou jen doporučení.

 • Ovšem vy máte v rukou klacek, aby ředitel bral vaše doporučení vážně…

  Možná bychom se měli zamyslet, jestli aktivní přístup Rady, jak ho popisujete, nebude mít tyto důsledky. Má Rada být skutečně aktivní a hodnotit, že ten a ten pořad se nepovedl, a v jiném byl Prorok drzý na našeho pana místopředsedu, anebo jestli by měla být zdrženlivější?

  (smích) Ne na našeho místopředsedu, on nesmí být drzý na žádného účastníka pořadu. Uváděla jsem příklad pana Šimůnka. Tak si představuji redaktory. Na kom poznám jeho politické sympatie, není profesionál a musí změnit povolání.

 • Snažím se přimět Vás k zamyšlení nad tím, jestli aktivní role nemůže být pociťována buď jako předběžná cenzura nebo jako přebírání části pravomoci ředitele.

  Dobrý ředitel si uvědomí sám, jestli jeho redaktoři jsou profesionály, nebo ne. Pokud si to neuvědomí, není dobrým ředitelem.

 • Když byl ředitelem Ivo Mathé, příliš s Radou nekomunikoval a dělal si věci po svém. Přitom připouštíte, že televize za pana Mathé byla výrazně lepší, přinejmenším ve zpravodajství, než za pana Puchalského…

  Ano, s tím souhlasím.

 • …a tehdy byla Rada z rozhodovacího procesu vytěsněna. Ale Vaše představa "aktivní rady" se víc blíží tomu, jaké poměry vládly za pana Puchalského…

  Naprosto chápu, co chcete říct. Když bude televize řízena profesionálně, Radu ani nenapadne, aby vstupovala do personální politiky. To navzájem souvisí. K čemu by byla Rada, která nemůže nic jiného než jmenovala a odvolávala ředitele?

 • Paní Dědečková, děkuji Vám za rozhovor.

  Jana Dědečková (1951), nově zvolena do Rady ČT na návrh ODS. Podnikatelka, spolumajitelka penzionu v krkonošských Vítkovicích. V 80. letech aktivní v disidentském hnutí, později v Občanském fóru a v Občanské demokratické straně, jíž je členkou. • |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|