čtvrtek 20. dubna

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Komentovaný přehled zpráv Odkazy:
 • Výběr nejzajímavějších článků z poslední doby Mezinárodní soudní dvůr:
 • Čeští Romové se soudí ve Štrasburku o osud žáků, odsunutých do zvláštních škol Turistika v ČR:
 • Jak udržet naživu slepici, co snáší zlatá vejce (Andreas Beckmann) Česká politika a Česká televize:
 • K rozhovoru s Janou Dědečkovou: Jmenování stranickopolitické Rady ČT je tragédie (Jan Čulík) Normy pro zaměstnanecké vztahy v ČR:
 • Zákoník práce (Ivan Hoffman) Masakry v Zimbabwe:
 • Nový Vítězný únor? (Mike Jarolím, Jan Čulík) Podnikatelská etika v ČR:
 • Hifi magazín - reklama, která předstírá, že je nezávislou žurnalistikou (americký čtenář z Prahy) Český jazyk:
 • Boj o jednotky - zatím ale na nedostatečnou (Jan Hurych) Bytová otázka:
 • Nezapomínejte na hypotéku (Pavel Vabroušek) Právní řád a sdělovací prostředky:
 • Zákony spíše k obcházení? (Miloš Štěpánek)  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Hifi magazín - reklama, která předstírá, že je nezávislou žurnalistikou

  Tento dopis obdržely BL od jednoho Američana, žijícího v Praze, který nechce uvést svou adresu, aby neuvedl v nebezpečí své české spolupracovníky. Český překlad viz níže.

  Dear Britske Listy,

  I hope this is the right address; if it is not, please pass this email on to whoever is responsible to story submissions at Britske Listy

  I should say first that I do not know much about the online newspaper Britsky Listy, except that they frequently publish stories that other papers won't touch, particularly stories critical of mainstream news. I am an American working at a certain Czech company which is doing business with Hifi Store and Hifi Magazin, both located in Prague.

  I was surprised to discover that both Hifi Store and Hifi Magazin are owned by the same person, one Adolf Kalina. I was more surprised to learn that they are headquartered in the same building. So I opened up a copy of Hifi Magazin and had a friend translate for me, and yep, you guessed it, the "magazine" is nothing but a very long and expensive advertisement for Hifi Store.

  The thing that upsets me is the pains they take to conceal it. They go to great lengths to make their ratings system look scientific and impartial, such as giving separate ratings for "Sound", "Quality", and so on, and by listing the systems they test on. But they are very careful to make sure that Hifi Store products are ranked #1.

  Perhaps this isn't news with earth-shattering implications, and perhaps people "already know" that this sort of thing goes on, but it is insulting. It is as if the media of this country is simply a marketing agency, with no relation whatsoever to the business of informing people.

  I cannot say anymore without violating confidentiality, but if you have anyone who can investigate their other business practices, it would not surprise me if you found that this is not atypical of Mr. Kalina's sense of business ethics. It is a shame that too many of the nouveaux riches here have a 19th Century attitude of capitalism as some sort of legal piracy.

  I thank you, and ask you to respect my anonymity, knowing how crucial anonymous sources are for accurate journalism. The fact that Hifi Magazin is an advertisement for Hifi Store can be found just by looking at an issue -- and since they both have web pages (http://www.hifistore.cz and http://www.hifimag.cz) you can invite your readers to see for themselves.

  Thank you very much -- this country (which I love, and plan to live in permanently) needs a real media.

  Vážené Britské listy,

  Doufám, že je toto správná adresa, pokud ne, prosím předejte tento dopis odpovědné osobě, která se zabývá příjmem zpráv.

  Nejprve bych chtěl říci, že nevím příliš mnoho o internetovém časopise Britské listy, kromě toho, že často tisknou informace, které jiné noviny ignorují, zejména informace, které jsou kritické vůči konvenčnímu zpravodajství. Jsem Američan, který pracuje v jedné české firmě, která má styky s obchodem Hifi Store i s časopisem Hifi Magazin, které mají sídlo v Praze.

  Byl jsem překvapen, když jsem zjistil, že Hifi Store i Hifi Magazín vlastní jedna a tatáž osoba, jakýsi Adolf Kalina. Byl jsem ještě více překvapen, když jsem se dověděl, že obě instituce mají sídlo v téže budově. Tak jsem otevřel Hifi Magazín, nechal jsem si od něho od kamaráda překládat a - ano, uhádli jste to, Hifi Magazín není ničím jiným než jedinou dlouhou a drahou reklamou na Hifi Store.

  Opravdu mi vadí, jak usilovně se snaží to skrývat. Rozsáhlým způsobem předstírají, že je jejich systém hodnocení vědecký a nezávislý, samostatně hodnotí "zvuk", "kvalitu" a tak dále a tisknou systémy, podle nichž prováděli testy. Ale výrobky obchodu Hifi Store jsou vždycky na prvním místě.

  Možná, že to není zrovna zpráva, která otřese zeměkoulí a možná lidé už vědí, že se tyhle věci dějí, ale je to urážlivé. Vytváří to dojem, jako že jsou sdělovací prostředky v této zemi jen marketingovou agenturou a vůbec se nestarají o to, že je jejich úkolem lidi informovat.

  Nemůžu říct víc, protože bych prozradil důvěrné informace, ale kdyby někdo vyšetřoval jejich další podnikatelskou praxi, nepřekvapilo by mě, kdyby se zjistilo, že tohle není netypické, co se týče pojetí podnikatelské etiky pana Kaliny. Je to taky škoda, že příliš mnozí zbohatlíci v České republice mají postoj ke kapitalismu z devatenáctého století, jako by šlo o legální pirátství.

  Děkuji vám a žádám vás, abyste respektovali mou anonymitu. Vím dobře, jak nesmírně důležité jsou anonymní zdroje pro přesnou novinářskou práci. To, že Hifi Magazín je jen reklama na Hifi Store, lze zjistit prostě pohlédnutím na jedno číslo - a vzhledem k tomu, že obě instituce mají internetové stránky - http://www.hifistore.czhttp://www.hifimag.cz, čtenáři si to mohou obojí porovnat.

  Děkuji - tato země (kterou mám velmi rád a chci tady bydlet natrvalo) potřebuje skutečné sdělovací prostředky.  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|