středa 26. dubna

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Komentovaný přehled zpráv Odkazy:
 • Výběr nejzajímavějších článků z poslední doby Jací jsou čeští a západní politici a novináři:
 • '... nisi bene' o Klausovi ? (Václav Pinkava) Širší souvislosti případu Elián:
 • Jak Americe i světu škodí lobbování etnických nátlakových skupin (Guardian)
 • Dítě a politika (Ivan Hoffman) Sdělovací prostředky:
 • Nový šéf BBC: zaměstnanci nebudou smět veřejně BBC kritizovat
 • Je to oficiální: videohry skutečně vedou děti k páchání násilí Právo:
 • Nutná obrana: Případ Tonyho Martina z pohledu českého práva (Jaroslav Štemberk)
 • Přestaňte mě troubiti čili apríl (Karel Čermák, Bulletin advokacie) Filozofie:
 • Nietzsche nebyl nacista (Milan Krejčiřík) Francouzská cizinecká legie:
 • Víte, že když Čech slouží v této armádě NATO, může být odsouzen do vězení v ČR až na osm let? (Milan Hulík)  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Nutná obrana

  Případ Tonyho Martina z pohledu českého práva

  Jaroslav Štemberk

  Rozbor britského případu, kdy občan, posedlý údajnou možností, že na jeho farmě dojde k vloupání, lupiče na místě usmrtil a byl odsouzen na doživotí, z hlediska českého právního odborníka.

  Zveřejněný případ je typickým příkladem tzv. překročení mezí nutné obrany. Ta je v českém trestním zákoně (zákon č. 140/1961 Sb. v platném znění) definována v § 13: "Čin jinak trestný, kterým někdo odvrací přímo hrozící nebo trvající útok na zájem chráněný tímto zákonem, není trestným činem. Nejde o nutnou obranu, byla-li obrana zcela zjevně nepřiměřená způsobu útoku."

  Z tohoto pohledu jednání, jakého se dopustil T. Martin, nemůže být beztrestné, neboť překračuje meze nutné obrany vyplývající z obou vět citovaného ustanovení. Meze stanovené první větou byly překročeny tím, že T. Matin použil střelnou zbraň ve chvíli, kdy F. Barras s komplicem B. Feraeonem se po vyrušení snažili z Martinova domu utéci, tedy útok již netrval. Z hlediska 2. věty byly meze nutné obrany překročeny tím, že T. Martin usmrtil člověka, který jeho ani jinou osobu na životě neohrožoval, tedy jeho jednání bylo zjevně nepřiměřené způsobu útoku.

  V této souvislosti je však rovněž vhodné upozornit na rozdíl mezi českým a anglickým trestním právem spočívající v tom, že české právo narozdíl od anglického nerozlišuje mezi úmyslným zabitím a vraždou. Podle § 219 odst.1 českého tr. zákona je vraždou každé jednání, kterým někdo jiného úmyslně usmrtí (bez ohledu na to, zda jde o usmrcení připravované nebo o náhlé rozhodnutí pachatele). Po novele tr. zákona z r. 1995 je však doživotní trest (nebo trest odnětí svobody na určitou dobu delší než 15 let) možno uložit pouze v případech tzv. kvalifikovaných vražd, tedy je-li možno případ podřadit pod některé ustanovení odstavce 2 §u 219 (např. je-li obětí více osob, dítě mladší než 15 let nebo těhotná žena , zavraždění policisty nebo jiného veřejného činitele či "nepohodlného svědka", vražda spáchaná s mimořádnou brutalitou, vražda rasová, náboženská, nájemná, loupežná ...). K uložení doživotního trestu podle českého tr. zákona navíc musí být splněny další podmínky stanovené v §u 29 odst. 3 (musí se jednat o čin mimořádně nebezpečný a zavrženíhodný a zároveň se musí jevit vysoce pravděpodobným, že by se pachatel v případě propuštění na svobodu znovu dopouštěl mimořádně závažné trestné činnosti).

  Z pohledu českého trestního práva se jeví zcela adekvátním uznání T. Martina vinným vraždou, avšak uložení doživotního trestu by zřejmě, pokud by byl případ posuzován českým soudem, nepřipadalo v úvahu. Poznámka JČ: I v jiném případě závažného trestného činu vyšel najevo před časem rozdíl mezi tresty podle britského a českého práva. Čeští právníci se pozastavovali jako nad údajně příliš přísným trestem pro pracovníky české autobusové společnosti, kteří byli přistiženi při pokusu pašovat do Británie narkotika. Byli odsouzeni k vězeňským trestům na cca 30 - 40 let.  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|