středa 3. května

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Komentovaný přehled zpráv Odkazy:
 • Výběr nejzajímavějších článků z poslední doby Státní finance:
 • Jak česká vláda vyhodila oknem 20 milionů Kč (Václav Pinkava) Sdělovací prostředky:
 • ČT: "Občane, financuj nás z koncesionářských poplatků, my ti ale nepovíme, jak z tvých peněz platíme své zaměstnance"(Tomáš Pecina) Ke včerejším Událostem České televize:
 • Tak jak to vlastně bylo s pondělní demonstrací anarchistů a kdo porušil zákon? (Jan Čulík) Zdraví:
 • Muži v ohrožení: náhlý a radikální růst rakoviny prostaty Česká politika:
 • K ombudsmanovi (v návaznosti na článek J. Čulíka) (Jaroslav Štemberk) České bankovnictví:
 • Úvěry a zákony (Ivan Hoffman) Sté výročí úmrtí Friedricha Nietzscheho:
 • Mater dolorosa (Stefan Zweig) Sdělovací prostředky:
 • Nezaměstnanost v ČR: "Novináři z LN opět útočí" (Jaroslav Vaško) Čeští Romové, Kanada a české občanství:
 • Kanadská vláda se vychloubá pomocí pár ojedinělým osobám (Tomáš Pecina)
 • Nemravná čistka českého občanství (Václav Pinkava)
 • Český zákon o občanství byl tolerantnější k Romům než jsou Němci vůči Turkům (Jaroslav Štemberk)  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Český zákon o občanství byl tolerantnější k Romům než jsou Němci vůči Turkům

  Jaroslav Štemberk

  Vážený pane Čulíku,

  Vaše poznámka k článku p. Pospíšila je rovněž značně nepřesná. Ve Vámi naznačených případech Romů, kteří neměli čistý trestní rejstřík, se nejednalo o odebrání českého občanství, ale skutečně o jeho neudělení. Šlo o  to, že podle původního znění zákona o státním občanství ČR nebylo umožněno občanům Slovenské republiky s trvalým pobytem na území ČR přihlásit se k  českému občanství, pokud neměli čistý trestní rejstřík. (Dalšími silně kritizovaným ustanoveními byla ta, že občan SR, který se přihlásil o  občanství ČR, se současně musel vzdát slovenského občanství a udělení občanství SR znamenalo automatickou ztrátu občanství ČR, ačkoli slovenský zákon umožňoval dvojí občanství; toto bylo zrušeno Ústavním soudem ČR na  základě ústavní stížnosti P. Uhla.)

  I tak však byl zákon o občanství ČR k Romům podstatně měkčí oproti zatím platnému zákonu o občanství SRN, podle kterého může být občanství odepřeno i  tomu, kdo se v Německu narodil, celý život tam žije a má čistý trestní rejstřík, pokud není německé národnosti a německé občanství neměl v den jeho narození žádný z jeho rodičů. Podle odhadů je mezi v současné době v ČR žijícími Romy nejvýše 5% těch, jejichž alespoň jeden předek žil na našem území před r. 1945. Pokud jde o  území dnešní ČR, percentuelní podíl obětí nacistické genocidy byl mezi Romy téměř stejný jako mezi Židy. (Podíl Čechů na genocidě Romů byl přitom daleko výraznější než na genocidě Židů, která byla prováděna prakticky výhradně Němci.)

  Jestliže by ČR přistupovala k Romům zcela stejně jako SRN k Turkům, pak by měla občanství ČR pouze nevýznamná menšina Romů, kteří žijí na našem území.

  Se srdečným pozdravem

  J. Štemberk

  Poznámka JČ: Otázka je, zda pro obyvatele českého území lze vznik českého občanství považovat za přirozenou kontinutu předchozího občanství československého, anebo za něco absolutně jiného a nového. Jsem přesvědčen, že měla platit první alternativa.

  Považuju za dost znepokojující, že zde pan Štemberk označuje Romy za osoby, které mají být vyděleny z příslušnosti k českému společenství, že jsou stavěni na roveň tureckých přistěhovalců v Německu. - Německé zákony o občanství, založené na "krevní" příslušnosti, jsou ovšem kontroverzní.  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|