čtvrtek 25. května

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Komentovaný přehled zpráv Odkazy:
 • Výběr nejzajímavějších článků z poslední doby K obhajobě Jana Kavana v Rudém právu:
 • Případ "KATO": Proč se necháváte zneužívat, Jene Čulíku? (Tomáš Pecina) Britské listy:
 • Pravda spočívá v diskursu o jejím hledání: prosím, moderujte BL trochu víc (Jaroslav Hradecký) Pozoruhodný úředník z české státní správy:
 • Žije Jindřich Marek z Úřadu vlády na jiné planetě? (Jan Čulík)
 • Dotaz Liboru Roučkovi: souhlasíte s chováním Jindřicha Marka? (Tomáš Pecina)
 • Ubohé! Zastavte hysterickou likvidační kampaň proti mé osobě (Jindřich Marek)
 • Nad případem Jindřicha Marka: proč se chovají státní úředníci tak arogantně? (Juliana, Jan Hora, Petr Možný) Případ KATO:
 • Ztratil Jan Čulík soudnost nad Janem Kavanem? (Jiří Jírovec) Podnikatelství a internet:
 • Zákon o elektronickém podpisu schválen (Štěpán Kotrba) Politika:
 • Volební systém v ČR a v Itálii (Ivan Hoffman) Česká politika:
 • Lidi chtějí klid (Ivan Hoffman) Romové a Češi:
 • K článku pana Jodlovského: nejen Romové si říkají "lidé (Jiří Kouba)
 • Romové jsou asociální - ale jak dál? (Ludvík Vavřina)
 • Romové jsou asociální (Milan Cihlář) Oznámení:
 • CME: Ukradené dokumenty Železnému nepomůžou Jakési nepřesné zlaté míry v ČR a na Slovensku:
 • Zlaté srovnání (Václav Pinkava)  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Žije Jindřich Marek z Úřadu vlády na jiné planetě?

  Jan Čulík

  Hodně se píše o nedostatku kvalifikace a o aroganci státních úředníků, ale to, co předvedl Jindřich Marek z Úřadu vlády přesahuje všechny meze. Připadá mi, jako by tento člověk žil na jiné planetě. Jak je možné, že státní úředník nechápe, že jeho úkolem je sloužit občanům, reagovat zdvořile a pokud možno bezodkladně na dotazy veřejnosti.

  Otázka, zda ministr Karel Březina vykonal či nevykonal svou vojenskou službu je naprosto legitimní a zcela legitimní je i způsob, jímž se na tuto věc dotazoval Michal Škop.

  Je naprosto nepřijatelné, aby zůstávaly dotazy občana dlouhé týdny bez odpovědi, tak jak to zažil Michal Škop. To, že byl příslušný úředník delší dobu nemocen, je politováníhodná individuální skutečnost, avšak chod státního úřadu to v žádném případě nemůže ovlivnit. V případě onemocnění úředníka má úřad povinnost zajistit, aby jeho agendu vyřizoval někdo jiný.

  Normální by bylo očekávat, že po upozornění na tyto skutečnosti se Jindřich Marek za nedostatky svého úřadu zdvořile omluví a věcně odpoví na otázku, kterou nastolil Michal Škop.

  Je naprosto neuvěřitelné, nehorázné a nepřijatelné, reaguje-li Jindřich Marek namísto toho hysterickým a urážlivým dopisem, který jsme zveřejnili ve včerejších Britských listech. Něco takového si státní úředník nikdy nesmí dovolit. Jakou průpravou, jakým školením procházejí zaměstnanci úřadu vlády, že tyto naprosto zásadní skutečnosti nevědí?

  Nehorázným alibismem byl i pokus Jindřicha Marka označit odpověď na dotaz člena veřejnosti (Michala Škopa) jako "soukromé sdělení". Domníval se snad, že to bude znamenat, že jeho nehoráznosti zůstanou očím veřejnosti skryty? Byl snad přesvědčen, že státní úředník smí urážet občany, kteří se na něho obrátí se žádostí o dotaz, sprostými dopisy, pokud je označí jako "soukromé sdělení"?

  U státního úředníka nic takového neexistuje. Lehce prokážeme, že je ve veřejném zájmu upozornit českou veřejnost, jak strašlivým způsobem komunikují s občany členové úřadu vlády.

  Nejhroznější však na věci je, že se Jindřich Marek nijak nepoučil a soptí dál. Skutečně, zdá se, že to není člověk, který by měl pracovat v takové vrcholové instituci. Dokonce se v dalších dopisech, které označuje znovu za údajně "soukromé" Jindřich Marek nepřípustně odvolává na jakousi osobní známost a místo, aby se omluvil, Britským listům vyhrožuje. To všechno z oficiálního e-mailu na Úřadu vlády ČR. Co na to premiér Zeman, který je za poměry na tomto Úřadu odpovědný?

  Dosud Britským listům pan Marek stále ještě nesdělil, proč Karel Březina nebyl na vojně. To jaksi v jeho hysterickém hluku zapadlo.

  Jak napsal 27.9. 1999 v Britských listech Václav Pinkava v souvislosti s jiným, podobně jednajícím mluvčím pro styk s veřejností:

  "Tomu, kdo se nechává vytočit a soptí nečistoty, přísluší role rotačního pohnojovacího zařízení na docela jiném poli.

  Ano, věru těžké jest býti ve styku s veřejností a nezešílet z toho, jak zabednění a zlomyslní jsou prostí lidé.

  Každé povolání je však dobrovolné."  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|