pátek 30. června

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Komentovaný přehled zpráv Odkazy:
 • Výběr nejzajímavějších článků z poslední doby ČR a EU:
 • Odpor vůči Evropské unii ve východní Evropě roste (International Herald Tribune) České bankovnictví:
 • Američan, který chce zachránit Českou spořitelnu (Financial Times) Reakce:
 • Epicentrum, Jan Čulík a novinářský aktivismus (Tomáš Pecina) Česká televize:
 • Rozumí Dušan Chmelíček podstatě novinářské práce? Pár obecnějších poznámek nad rozhovorem s Tomášem Pecinou (Jan Čulík)
 • Dopis z České televize: Šámalův rezignační dopis nebyl adresován nikomu (Jiří Tráva) Novela volebního zákona v ČR:
 • Boj o způsob uchvácení moci (Jan Hora) Svět:
 • Polovina všech dnes patnáctiletých chlapců v některých afrických zemích zemře na AIDS Věda:
 • Nový věk klonování pro nové léčebné metody (Guardian)
 • Kód člověka (Ivan Hoffman) Politika a ekonomika:
 • Publicita o lidském genomu jen skrývá brutalitu globálního kapitalismu (Guardian) Zdraví a politika:
 • "Stupidní" tabáková reklama (Ivan Hoffman)  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Publicita o lidském genomu jen skrývá brutalitu globálního kapitalismu

  Tento komentář George Monbiota vyšel v deníku Guardian 29. června 2000.

  Téměř všichni, kdo debatují o mapování lidského genomu, nyní souhlasí ohledně jedné věci: identifikace našich genů znamená bezprecedentní nebezpečí, neboť to může umožnit hrstce firem zmocnit se něčeho, co patří nám všem. Kéž by tomu tak opravdu bylo.

  I když je blížící se zachycení podstaty lidské existence docela děsivé, není vůbec bezprecedentní. Pokus zmocnit se lidského genomu je jenom jedním z příznaků daleko vážnějšího onemocnění. Vstupujeme do věku totalitního kapitalismu, do politického a hospodářského systému, který tím, že uchvátí absolutní kontrolu nad základními zdroji, promění všechny lidi, které to vyloučí, v žebráky.

  V sobotu jsem s setkal s aktivistou z Keraly, v jižní Indii, který mě sdělil, že pro členy kmenů, s nimiž pracuje, je nepochopitelné, že by mohlo existovat vlastnictví půdy - stejně jako by lidem na západní hemisféře bylo nepochopitelné vlastnictví vzduchu. Sdělil jsem mu tu špatnou zprávu. V některých amerických městech se prodávají za desítky milionů dolarů bloky vzduchu, které (poté, co jsou právně přeneseny na příslušné místo) umožňují jejich majitelům stavět mrakodrapy. V poslední době došlo k celé řadě právních sporů ohledně vlastnictví mraků, protože se firmy svářejí o právo donutit je, aby z nich padal déšť právě v dobu, kdy to ony chtějí. Firmy nyní prohlašují za své vlastnictví asteroidy stejně jako přistávací plochy na měsíci.

  Například v Británii, navzdory opakovaným slibům vlády, mizejí hřiště a zahrádkářské kolonie rychleji než kdy před tím. Veřejná náměstí jsou proměňována v soukromá nákupní střediska. Tradiční místa, kde směli tábořit kočovníci, některá z nichž existovala pět tisíciletí, byla téměř všechna za posledních patnáct let zlikvidována.

  Znalosti se rychle stávají exkluzívním vlastnictvím těch, kdo si mohou dovolit je koupit. Firmy, specializující se na intelektuální vlastnictví (tj. autorská práva) monopolizují archívy fotografií a akademická nakladatelství se soustřeďují ve stále menším počtu rukou, takže mohou účtovat neuvěřitelně vysoké ceny za knihy, které vydávají. Firmy prohlašují, že mají na věčné časy ve vlastnictví materiál, který shromažďují ve svých elektronických databázích. Firma jménem West Publishing se pokusila prosadit názor, že vlastní celý archív amerického federálního práva.

  Biotechnologické společnosti dostaly právo zmocnit se lidského genomu právě od těch lidí - od Billa Clintona a Tonyho Blaira - kteří je nyní prosí, aby to neučinili. Blairova vláda pomohla prosadit evropskou direktivu o právní ochraně biotechnologických společností, která umožňuje soukromým firmám považovat za své vlastnictví nejen lidské geny, ale i rostlinné a zvířecí geny a dokonce části lidského těla.

  Každý majetek, kterého se jednou zmocní nový totalitní režim, je pak obklopen Berlínskou zdí vybavenou pohraničními strážemi. Ve Spojených státech jsou ranče, kde by vás zastřelili, jakmile by vás zahlédli, kdybyste tam šli na procházku. Překračujeme tyto ekonomické hranice na vlastní nebezpečí.

  Nejhorší globální nerovnost v historii je přímým důsledkem tohoto totalitního kapitalismu. Dvě stě lidí nyní vlastní tolik majetku jako polovina celého světového obyvatelstva, a to z jednoduchého důvodu, že jim bylo umožněno, aby si to od nás ostatních ukradli.

  Toto zmocnění je důsledkem nezdravého sloučení neoliberální ekonomiky a feudálního práva. Náš právní rámec, který vznikl před vznikem demokracie, dává přednost ochraně majetku před jednotlivcem a jednotlivci přednost před společností. Nedá se očekávat, že by naše vlády začaly něco dělat proti tomuto převrácení demokratických priorit. Právo, které je založené na ochraně majetku, dává přednost zájmům bohatých lidí, a tedy i právníků, kteří hájí jejich zájmy.

  Zdi, které kolem nás rostou, začínají být neproniknutelné. Než se rozhodneme, jak je co nejefektivněji rozbít, musíme nejprve uznat, že uchvácení lidského genomu je jen jedinou buňkou - celou v zprivatizovaném globálním vězení, které nový režim vybudoval.  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|