středa 12. července

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Komentovaný přehled zpráv Odkazy:
 • Výběr nejzajímavějších článků z poslední doby Setkání s Jaromírem Štětinou:
 • Jak jsem dostal (na letišti) vizitku od novináře (Jaroslav Pour) Česká televize:
 • K pořadu Horké křeslo: Jana Bobošíková ho ČT nabídla, ale v Brně, aby se vyhnula Jiřímu Hodačovi
 • Projekt ekonomického vysílání ČT (Jana Bobošíková) Česká politika: projde jen ten, kdo je nevýrazný?
 • Ombudsman (Ivan Hoffman) Novela volebního zákona:
 • Do voleb je daleko! (J. B. Akláb) Velká Británie:
 • Nový šéf BBC chce propustit 1100 členů managementu Bulvární a nedůstojné poznámky deníku Guardian:
 • Protekce: proč se bývalý šéf BBC stává u Blaira odborníkem na zločinnost, když tomu vůbec nerozumí Internet:
 • Internetová nerovnost v Británii, i když čtvrtina britských domácností je už napojena na internet AIDS:
 • Jak zachránit Afriku (Guardian) Školství:
 • Ještě jednou - mají se rušit víceletá gymnázia? (Marek Houša) Česká společnost:
 • K mediálním poznámkám Milana Šmída Sdělovací prostředky:
 • Nekrolog za "V pravé poledne" (Miloš Štěpánek) Tisková zpráva CME:
 • CET 21 stáhl žalobu na více než 5 miliard Kč  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Do voleb je daleko!

  J.B.Aklab@post.cz

  PSP ČR (podle očekávání) přehlasovala veto prezidenta Václava Havla a znovu

  schválila novelu volebního zákona, která má zdůrazněním většinových prvků ve volebním systému posílit roli velkých stran. Novelu, kterou prosazují ODS a ČSSD, podpořilo 124 ze 129 přítomných poslanců. Poslanci KDU-ČSL, US a KSČM svůj nesouhlas s předlohou vyjádřili neúčastí na hlasování.

  Zástupci menších parlamentních stran tuto legislativní úpravu pokládají za účelovou změnu, a uvažují , že se kvůli ní obrátí na Ústavní soud. Pouze se na obrazovkách TV (veřejnoprávní i soukromých) poněkud komicky dohadují, kdo dá komu přednost - "čtyřkoalice" panu prezidentovi, pan prezident poslancům. Velmi "žhavou" se může také v této souvislosti stát nejen deklarovaná ale i podpisy stvrzená podpora komunistů. Kdo na ni přistoupí - "čtyřkoalice" , prezident ?

  Václav Klaus a Miloš Zeman se předbíhají v ujišťování, že požadavek změnit volební zákon byl a je velmi racionální. Zatím si ale popis svého "racionálna" schovávají více méně pro sebe.

  Nicméně jeden fakt je obecně známý.

  Koalice, které u nás vládly, "sebepohlcovaly" snahy po zviditelnění ("silácká prohlášení ve "formátu VETA - a já si dupnu nožkou..." jejichž příklady denně přinášela média jak ze strany např. J.Luxe nebo J.Kalvody, tak i posléze M.Žantovského...a dalších (!) mnohdy zcela zmrazila vládní jednání. Doslova a do písmene vedla k  permanentnímu stavu "bouře ve sklenici vody" na české politické scéně, bez konkrétních příkladů ztroskotání.

  Faktické vyloučení KSČM z politického života přitom ve svých důsledcích zablokovávalo vytváření jakýchkoliv možných politických koalic (a mnohdy i "tichých spojenectví"...). V PSP ČR a následně i k údivu řady volebních expertů v Senátu, kde to podle úvah mnohých většinový systém téměř vylučoval, ale již téměř 11 let vyvíjí svou činnost "extremistická strana".

  A boj o získání jejích "extremistických" voličů promýšlí téměř jako šachovou partii každý volební subjekt české politické scény.

  A jedna nelogičnost na závěr.

  Plných 10 let, z nejrůznějších politických diskusních pořadů TV či rozhlasu, jsme slýchávali odsudky toho, jak ta či ona strana hlasuje v Parlamentu s komunisty - "štítivost takového jednání" poznali na své kůži po kritice svých oponentů mnozí demokratičtí předáci "zleva i zprava". Dnes možná pomohou malým stranám, které je odsuzovaly "nejštítivěji" i "nejrozčileněji" změnit u Ústavního soudu volební zákon.

  Odpor k existenci 2-3 silných politických stran, ale vlastně nemá kořeny v historii.

  Zavedení prvků, které posilují vítěze voleb, může být žádoucí, pokud se chceme vyvarovat např. takového politického zklamání, které kdysi popsal, i charakterizoval, ve dnech únorové krize 1948 velice přesně prezident E.Beneš.

  Podívejme se podrobněji na rétoriku odpůrců nového volebního zákona:

  • Volební zákon schválený Sněmovnou značně překračuje podle "malých stran" meze nejen politické kultury, ale obecné slušnosti.
  • Podle nich jde o "zákeřně vypočítaný direkt politickým soupeřům".

  Nějak neberou do úvahy, že v boxu, jehož terminologii užívají existují i neméně nebezpečné údery...(!)

  • Tvrzení premiéra Zemana, že zákon posiluje sebevědomí politických stran, je ve světle jeho cynické účelovosti, zejména podle expertů US a KDU-ČSL, výsměchem občanům.

  "Neférovost" zákona spočívá, podle čtyřkoalice, ve třech ustanoveních:

   1. násobcích uzavírací klauzule pro koalice,
   2. změně financování stran,
   3. zvýšení dělitele při výpočtu mandátu.

  1. V politice aritmetika podle politologů US a KDU-ČSL či "hradu" často neplatí.

  • Teze, že když jedna strana potřebuje 5 procent, pak dvě strany mají mít hranici 10 procent, podle jejich názoru nemůže obstát.
  • Na základě této logiky se jako absurdní příklad uvádí polská volební akce Solidarita (AWS), na jejímž vzniku se podílelo 22 politických stran, a která by pak potřebovala ve volbách získat nemožných 110 procent hlasů.
  • Na druhé straně se poměrně úspěšně zapomíná, že protipólem úvah by ale mohla být Dzurindova SDK, která porazila Mečiarovo HZDS - ale pravda, tam šlo o volební vítězství koalice pouze na jednou jedinou politickou stranou... .

  1. Změna financování postihuje strany také výrazně:

  • příspěvek za hlas se snižuje z 90 Kč na 30 Kč, to je na pouhou jednu třetinu původní částky,
  • na druhé straně příspěvek za poslance se zdvojnásobuje na milión Kč ročně.

  Čtyřkoalice argumentuje následující "matematickou" konstrukcí:

  • když by tedy koalice čtyř stran získala 19 % hlasů, tak by tedy z důvodu nepřekročení zákonem stanovené hranice neměla svého poslance,
  • na druhé straně - když by 19 % získala jediná politická strana, mohlo by to teoreticky odpovídat zhruba 40 poslancům,
  • koalice "čtyř stran" by ale takto přišla nejen o poslance, ale i o peníze za ně,
  • eníze by si totiž pak rozdělily "jiné" strany,

  (V tuto chvíli se ale tak trochu účelově zapomíná na to, že dokonce i zaslouženě (!), vždyť by ty ostatní strany měly na rozdíl od "čtyřkoalice" zvolené poslance...)

  • tedy konkrétně koalice by za poslance nedostala ani korunu (ostatní strany by si rozdaly zhruba 40 miliónů Kč ročně navíc),
  • za hlasy voličů by koalice dostala místo 102 milionů jen 34,
  • za čtyřleté období by tedy přišla o 220 miliónů,
  • soupeři by si polepšili o 160 miliónů.

  (Zkrátka a dobře - na tomto konkrétním příkladu se ukazuje, že politika je přece jen především o penězích...!)

  • Podle expertů "čtyřkoalice" jde údajně o snahu zardousit politické soupeře penězi.
  • V následujících volbách by koalice byla u konce s dechem, na kampaň by prostě neměla finanční prostředky.

  1. Konečně dělitel, jímž se přidělují hlasy, je nastaven skoro likvidačně: dělitel a počet obvodů reálně posunuje hranice získání mandátu z pěti procent na víc než dvojnásobek.

  • Pokud by se podle čtyřkoalice tato ustanovení, evidentně namířená ne na racionalizaci volebního systému, ale na likvidaci politických soupeřů, ze zákona vyškrtla, volební zákon by i tak zajistil stabilnější vlády.
  • V tomto bodu, i z hlediska jisté "nevyzkoušenosti" zmíněného ustanovení, mohou mít sice menší strany pravdu, na druhé straně to ale může vést k již poznané "politické vyrovnanosti", která se v období 1992-98 neosvědčila, a vedla k výměně pozic ČSSD a ODS.

  Výše napsané argumenty ale neobsahují i několik významných pozitivních změn:

  • O nominacích poslanců ve II. skrutiniu již nebudou rozhodovat součty zbytkových hlasů ze všech krajů, a především nebude docházet k přímému jmenování držitelů mandátu ze strany stranických sekretariátů... , které z Prahy dosadí své "aparátu milé" kandidáty do konkrétních krajů podle svého uvážení, třebaže tam např. vůbec nekandidovali...
  • Kandidát, který v malém volebním kraji obdrží např. pátý nebo šestý absolutně nejvyšší počet hlasů ( při smůle, že kandidáti, kteří obdrželi ještě více hlasů, jsou ze stejné volební strany jako on !!!), bude na rozdíl od předcházejících voleb fakticky zvolen, a nebude "přeskočen" prvním kandidátem strany, která např. "tak tak" překročila kvórum 5%, při výrazně nižším zisku absolutního počtu hlasů pro své kandidáty, ale na základě poměrného principu dostali někteří její kandidáti přednost.
  • Strany budou muset obezřetněji, a na základě přesnějších demokratických pravidel nominovat své kandidáty ve volebních okrscích ( např. na nominačních konferencích atd.), méně časté bude "dosazení" leadra z centra (čti z Prahy!) do příslušného kraje...

   

  Úplně na závěr. Zatímco poměrný systém spíše zvýhodňoval stranické sekretariáty a jejich nominace, ale nebral ohled na skutečnou volební úspěšnost jednotlivých kandidátů, nabízí nový model úspěch kandidátům, kteří povedou svou kampaň zodpovědně a možná právě i jinak než jejich vlastní strana. A může se stát, že přinese do našeho politického života i nové osobnosti, na které stále čekáme.

  Poslanci, kteří si vytvořili ze svého mandátu desetiletý "živnostenský list", anebo z kolektivu své strany malé "s.r.o." se zajištěnou státní podporou máme podle původního volebního zákona již několik ...!  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|