středa 26. července

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Komentovaný přehled zpráv Odkazy:
 • Výběr nejzajímavějších článků z poslední doby Brutální útok na Američana, který se zastal Roma:
 • Americké velvyslanectví v Praze protestuje, že rasistický násilník dostal jen podmínku Letecká doprava:
 • Včera v podvečer se zřítilo letadlo Concorde, které startovalo z Paříže do New Yorku. Zahynulo 113 osob Deník Právo, Britské listy a televize Nova:
 • Illusion deja vu. Návrat k rudoprávním "Ztroskotancům a zaprodancům", tentokrát o televizi Nova (Jan Čulík) K cenzurování zápisů Rady České televize:
 • Proč existují rozdíly mezi zápisy z jednání Rady ČT a zprávami o jejím jednání, zveřejňovanými na internetu (Miroslav Mareš, předseda Rady ČT)
 • Odpovědi členky Rady ČT Jany Dědečkové na otázky Britských listů Finančnictví:
 • O nezávislosti centrálních bank ve světě (Ivan Doležal) Politika a sdělovací prostředky:
 • Jak odpovědně hodnotí sdělovací prostředky poločas nynější vlády? (Jaroslav Polák) Vrcholná schůzka G8 v Okinawě:
 • Stála půl miliardy liber. Co je to mezi kamarády! (Observer)
 • G7 v Okinawě mimo realitu (Milostivé léto 2000) Tradice:
 • Všesokolské slety a spartakiády (Miloš Štěpánek) Česká politika:
 • Polobilancování (Miloš Štěpánek)
 • Trochu trapný boj Halík-Klaus o prezidentskou kandidaturu (Václav Pinkava) Reakce:
 • K dopisům Jaromíra Štětiny (Petr Bradáč) Češi doma a v zahraničí:
 • Časopis Český dialog nebude vycházet, "že prý se nelíbil českému ministerstvu zahraničí..." (Jiřina Fuchsová) Ekologie v České republice:
 • Havárie ve Spolaně a úniky toxických látek (Děti Země)  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • O kapkách, posledních a jiných

  Odpovědi členky Rady ČT Jany Dědečkové na otázky Britských listů

  Tomáš Pecina

  1. Jakou povahu mají části jednání, které jsou před veřejností utajeny?

  Já osobně jsem přesvědčena, že část agendy, která je neveřejná, se nedá označit žádným konkrétním termínem.

  Odhad kolegy Mareše považuji za nadsazený. Za celou dobu mého působení v této funkci se tak stalo pouze jedenkrát a jedná se čtyři věty, které zápis obsahuje a které nebyly zveřejněny ve zprávě z jednání na internetu. Tato část zápisu je v přímé souvislosti s projednávanou zprávou GŘ o plnění projektu, kterou nám na naši žádost GŘ poskytl.

  Vzhledem k tomu, že nebyl přítomen minulému zasedání Rady a nemohl se vyjádřit k některým našim otázkám, byly mu položeny formou zápisu. Souhlasím proto s tím, aby tato část zápisu zůstala neveřejná do té doby, než se k těmto otázkám vyjádři GŘ. Jsem pro otevřený přístup k veřejnosti, nikoli pro to, aby veřejnost spekulovala o neuzavřených záležitostech a předjímala tím rozhodnutí Rady, které Rada hodlá přijmout, až na základě komunikace s tím, koho se záležitost týká.

  2. Zakládá se na pravdě informace z našich zdrojů, že byla tato praxe nejméně v jednom případě použita k utajení formulace kritické k řediteli ČT panu Chmelíčkovi?

  Váš zdroj Vás informoval jen částečně. Není to praxe utajení a nelze použít slovo "nejméně". Stalo se tak jedenkrát a otázky formulované zápisem nebyly určeny veřejnosti, ale panu Chmelíčkovi.Zda byly kritické nedokáži posoudit. Ale otázka již sama o sobě vyjadřuje nějaký rozpor, nebo něco, co si žádá další výklad. To jsme učinili a s výsledkem bude veřejnost seznámena.

  3. Jaká opatření budete prosazovat pro to, aby stávající praxe byla uvedena do souladu s postavením Rady jako dozorčího orgánu média veřejné služby, jehož provoz je z převážné části hrazen z veřejných prostředků? Konkrétně, jste ochotna, aby se předešlo dalším spekulacím, dát veřejnosti k dispozici plné texty zápisů?

  Na internetu jsou plné texty zápisů Rady a jakmile se uzavře projednávána záležitost ve věci zprávy o plnění projektu, nebude důvod nezveřejnit i část zápisu o které Vás informoval Váš zdroj. To je směr, který zastávám od nastoupení do funkce, pro který nepřetržitě nabízím argumenty a který neustále prosazuji. Jsem přesvědčena o tom, že má snaha bude jednou korunována úspěchem. Mnohokrát v životě jsem si již ověřila pravdu tohoto citátu: "Kapka vymílá kámen ne silou, ale tím, že dopadá opakovaně."


  Poznámka TP: Z vyjádření dvou členů Rady nejsem moudrý: zatímco Jana Dědečková tvrdí, že ze zápisů byla vyňata pouze jedna část, týkající se ředitele Chmelíčka, předseda Rady Miroslav Mareš hovořil jasně o částech týkajících se obchodního tajemství, a v doplňujícím dopise - pokud jsem ho pochopil správně - navíc vysvětluje, že tím, že praxe utajení zápisů neodporuje zákonu, je přípustná a v zásadě by stačilo, aby se Rada při informování veřejnosti o své činnosti omezila na výroční zprávy.

  Něco tady evidentně nehraje: chtějí-li vážení členové Rady veřejnost dezinformovat, měli by se patrně dohodnout předem - tento způsob vodění veřejnosti za nos (pardon: její informování) shledávám ne zcela přesvědčivým. Co a proč bylo utajeno, s určitostí dále nevíme. Jasné je jen tolik, že příhodou s cenzurovanými zápisy velmi utrpěla kredibilita Rady České televize.

  Doufejme, že závěrem následujícího zasedání Rady 15. srpna bude nejen odtajnění Chmelíčkovy zprávy, jak to slíbila Jana Dědečková, ale i příslib, že texty na Internetu budou napříště skutečnými zápisy z jednání, nikoli jejich nahodilou a podle nejasných kritérií stanovenou podmnožinou.  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|