pátek 4. srpna

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Komentovaný přehled zpráv Odkazy:
 • Výběr nejzajímavějších článků z  poslední doby Sdělovací prostředky v ČR:
 • Média mocná či bezmocná (Ivan Sosna) Školství:
 • Příklad z holandských škol by mohl zachránit britské školství Životní prostředí:
 • Liberecká spalovna odpadů - severočeský Temelín (Děti Země) Zdravotnictví:
 • Ministři, komora, zdraví občanů a pud sebezáchovy (Vladimíra Bošková) Oznámení:
 • Jiřina Fuchsová kandiduje do Senátu: Petiční arch Polemika:
 • Syndrom Giňa a různolidská práva (František Roček) Cloak and dagger:
 • Všechno je jinak: Listopad 89 byl dlouho připravovaným spiknutím (na kterém se podílel i R. Hegenbart)  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Informační centrum Dětí Země, Chlumova 17, 130 00 Praha 3
  telefax: 22780052, tel.: 22781471e-mail:deti.zeme@ecn.cz
  tisková mluvčí Adéla Kubíčková - mobil: 0606/727942

  http://www.ecn.cz/dioxin/libspal/

  2. SRPNA 2000
  TISKOVÁ INFORMACE DĚTÍ ZEMĚ

  VYDANÁ K  PŘÍLEŽITOSTI NÁVŠTĚVY ING. EVY TYLOVÉ NÁMĚSTKYNĚ MINISTRA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR V LIBERCI

  Spalovna odpadů v Liberci - peníze, životní prostředí a odpady

  Zástupci Dětí Země se během návštěvy náměstkyně ministra životního prostředí, Ing. Evy Tylové budou snažit řešit sporné problémy dotýkající se vlivu spalovny na životní prostředí i na ekonomiku nakládání s odpady v Liberci. Obě věci spolu totiž navzájem souvisejí. Společnost Termizo se snaží ve vlastním ekonomickém zájmu stále více buďto měnit zákony na ochranu životního prostředí anebo v nich přinejmenším hledá skuliny. Děti Země očekávají se Ing. Jiří Drda se v průběhu dnešní návštěvy pokusí využít svého politického vlivu, aby získal pro Termizo určité výhody.

  "Za smutný považujeme fakt, že na špatně odhadnutý podnikatelský záměr doplácí nejen životní prostředí, ale i kapsy libereckých občanů. Nemyslíme si totiž, že by nebyli ochotní odpad třídit, aby pak bylo možné jej zrecyklovat nebo kompostovat. Navíc by je to možná stálo méně," shrnuje provázanost ekonomických a ekologických dopadů provozu spalovny předseda Dětí Země, Jindřich Petrlík.

  Podrobnější rozbor jednotlivých aspektů i témat, kolem nichž se zřejmě bude točit diskuse během dnešní návštěvy náměstkyně Tylové najdete v příloze k této tiskové zprávě.

  Co Dětem Země na spalovně vadí?

  Spalovna byla z hlediska nakládání s odpady v Liberci krokem špatným směrem. Má především několik neduhů. Je:
  • příliš velká
  • příliš drahá
  • příliš "špinavá" (zatěžuje nadměrně životní prostředí a brání ve využití ekologičtějších způsobů nakládání s odpady - například v recyklaci či kompostování).
  Zjednodušeně řečeno neplatí obecně vžitá představa, že: Když se odpad spálí, zmizí. Naopak nezmizí, jen se přetransformuje do nebezpečnější podoby.

  Přílohy:

  Ministerstvo životního prostředí a spalovna - ekonomika

  MŽP ČR se spalovnou ekonomicky svázal bývalý ministr František Benda, když v roce 1996 podepsal podporu poskytovanou Termizu ze Státního fondu životního prostředí. Ta má za období 1997 - 2006 dosáhnout výše 266 milionů Kč.

  Jako určitou formu ekonomické pomoci lze vidět i to, že Česká inspekce životního prostředí vydala souhlas se spalováním nebezpečných odpadů, aniž by požadovala vydání rozhodnutí o změně využití stavby. Ekonomicky spalovně přeje regionální liberecké pracoviště MŽP ČR, které zrušilo rozhodnutí České inspekce životního prostředí o udělení pokuty 50.000,- Kč, která byla i tak při dolní hranici limitu.

  Ekologické souvislosti

  Česká republika přijala novou normu předepisující limit pro emise dioxinů (0,1 ngTEQ/m3) ze spaloven odpadů odpovídající požadavkům Evropské unie. Od roku 2003 ho bude muset splnit i spalovna odpadů v Liberci a bez namontování speciálního filtru se jí to nejspíš nepovede.

  Emisní limity pro dioxiny ze spaloven komunálních odpadů platí na úrovni 0,1 ngTEQ/m3 nejen ve většině zemí EU, ale i například v Chorvatsku či Maďarsku.

  Dioxiny a další nebezpečné látky (např. těžké kovy) produkované spalovnou nekončí ovšem jen ve vzduchu. Obsahují je i odpady produkované spalovnou - struska, škvára, popel, popílek a filtrační koláč. S výjimkou filtračního koláče jdou tyto odpady na skládku v Košťálově spolu s komunálními odpady. Po spálení zbude čtvrtina hmotnosti původního odpadu, ale s nakoncentrovanými škodlivými látkami, kterou je nutné uložit na skládky (tak jako u jiných spaloven).

  Další ekonomické souvislosti

  Město Liberec se díky záruce za úvěr od IPB z roku 1996 stalo ekonomickým vazalem spalovny odpadů a akciové společnosti Termizo. Zároveň tak předurčilo i de facto jediný možný způsob, jak naložit s odpady z města a kolik za to zaplatí buď občan ze své kapsy anebo město doplatí ze svého rozpočtu.

  Primátor Liberce i jeho zastupitelstvo by měli usilovat o to, aby se ekonomického vazalství zbavili. Jinak nebude možné dosáhnout levnějšího a zároveň ekologičtějšího způsobu nakládání s odpady v Liberci.

  Spalovna se dostala pod ekonomický tlak díky nadhodnocení kapacity a podcenění nároků na vybavení nejlepší dostupnou technologií z hlediska vlivu na životní prostředí. Ten ji teď nutí, aby šetřila každý statisíc i za cenu poškozování životního prostředí a pohybu na hraně zákona, ne-li přímo za ní. Docílila toho, že směs popílek a škvára byla přeřazena na základě jednoho rozboru do kategorie odpadu, který může být ukládán na skládku spolu s běžným komunálním odpadem. Ušetří tak ročně 15 milionů korun. Kdyby společnost Termizo musela na skládku nebezpečných odpadů ukládat alespoň toxičtější popílek (což by podle posledního rozboru měla), zaplatila by ročně cca. 850.000,- Kč namísto zhruba 33.600,-, které zřejmě platí nyní.

  O peníze se jedná i ve druhém sporném případě z poslední doby: snaha o pálení nebezpečných odpadů ze zdravotnictví a dalších odvětví (sorbenty, čisticí tkaniny apod.). Za pálení nebezpečných odpadů se platí více nežli za komunální odpad. Je to také z pálení odpadů jediná oblast, která není prodělečná.

  Politické pozadí

  Předsedou představenstva akciové společnosti Termizo je bývalý liberecký primátor a nynější poslanec Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, Ing. Jiří Drda. Ve sněmovně hlasuje mimo jiné o zákonech, které se dotýkají i kapsy firmy, kde má rozhodující slovo. Projevilo se to při projednávání novely zákona o odpadech, kdy prosazoval povolení dovozu odpadů do českých spaloven ze zahraničí. Nepřímo se projevuje i na jeho postoji k novému zákonu o posuzování vlivů na životní prostředí. Tak jako v době, kdy byl primátorem, i nyní coby zpravodaj zákona prosazuje vyloučení veřejnosti z rozhodování o životním prostředí.

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|