pondělí 7. srpna

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Komentovaný přehled zpráv Odkazy:
 • Výběr nejzajímavějších článků z  poslední doby Církve a zákony v ČR:
 • Česká vláda "připravuje restriktivní zákon o náboženství" Komunismus v Československu a reformní snahy:
 • Rudolf Hegenbart: Nenadávejte mi! Česká politika:
 • Vadí mi bezvýchodnost (Miloš Štěpánek) Ještě k televiznímu "skandálu":
 • Je Giňa cvok? (Petr Holcner) Česko či co?
 • Jak se vlastně jmenujeme? (Ivan Sosna) Česká mládež:
 • Po dovolené na Slapech začínám fandit feminismu (Vojtěch Polák) Ekologie v ČR:
 • Děti Země: Spalovna v Lysé a odpad z Milovic, to nejde dohromady!
 • Ministerstvu životního prostředí: Podnět k přezkoumání zákonnosti postupu v případě spalovny odpadů v Lysé nad Labem (Děti Země)  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Podnět k přezkoumání zákonnosti postupu v případě spalovny odpadů v Lysé nad Labem

  Vážená paní
  RNDr. Eva Rychlíková
  ředitelka odboru ochrany ovzduší
  Ministerstvo životního prostředí ČR
  Vršovická 65
  100 10 Praha 10

  V Praze, 4. srpna 2000

  Věc: Podnět k přezkoumání zákonnosti postupu v případě spalovny odpadů v Lysé nad Labem

  Vážená paní doktorko,

  obracíme se na Vás s podnětem k přezkoumání postupu při uvádění spalovny nebezpečných odpadů v Lysé nad Labem do provozu. Domníváme se totiž, že v této spalovně je pálen odpad, na nějž není spalovna konstruována a který neodpovídá stavebnímu povolení.

  Firma Ekobo, která má stejné sídlo i stejné lidi v představenstvu jako provozovatel spalovny v Lysé nad Labem, firma Rean, totiž podle našich zpráv vyhrála výběrové řízení na zneškodnění části odpadů z milovické skládky. Ve spalovně firmy Rean se chystá část odpadu z Milovic údajně pálit i firma A.S.A., jež vyhrála výběrové řízení na uskladnění druhé části odpadů. Jak je nám známo, jsou v Milovicích uloženy i odpady se zvýšeným obsahem PCB či dioxinů. Spalovna v Lysé nad Labem nemá stavební povolení vystavené na takové parametry, aby mohla tento druh odpadů spalovat.

  Žádáme tedy o důkladné prošetření tohoto případu a zároveň žádáme o zastavení zkušebního provozu, pokud je milovický odpad během něho spalován. Mohlo by totiž dojít ke zvýšeným únikům perzistentních organických látek do prostředí. Z tohoto hlediska považujeme za důležité, aby Česká inspekce životního prostředí předložila i výsledky měření úniků nejen pro koncentrace dioxinů, ale také PCB. Za podstatné považujeme i provedení rozborů strusky (popela) a popílku a výpočet jejich objemů, který spalováním vzniká.

  za Děti Země

  RNDr. Jindřich Petrlík, předseda

  Na vědomí:

  Ing. Eva Tylová
  náměstkyně ministra
  MŽP ČR
  Vršovická 65
  100 10 Praha 10


  Ing. Petr Soukup
  Ředitel
  Česká inspekce životního prostředí
  Na břehu 267
  190 00 Praha 9 - Vysočany

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|