středa 9. srpna

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Komentovaný přehled zpráv Odkazy:
 • Výběr nejzajímavějších článků z  poslední doby Sdělovací prostředky:
 • Oblíbené omyly poslankyně Kateřiny (Tomáš Pecina) Sdělovací prostředky:
 • Zemřel Sir Robin Day, tvůrce moderního politického televizního rozhovoru
 • Muž, který přiměl televizi, aby před politiky neklečela (Guardian)
 • Nekrolog: Sir Robin Day: Vynikající televizní novinář své generace (Guardian) Reakce:
 • Zpravodajství České televize z Německa patří k evropské špičce (Petr Podaný, zpravodaj ČT v Berlíně) Televize:
 • Viděli jste TV 3? Má projekt TV 3 šanci na přežití? (Václav Špaňhel) Přistěhovalectví, ekonomika a svět:
 • Praha, MMF, přistěhovalci a oběti globalisace (Guardian)  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Zpravodajství České televize z Německa patří k evropské špičce

  Petr Podaný, zpravodaj ČT v Berlíně

  Pane Jaroslave Poláku. Chápu Vaše znepokojení nad existencí a projevy pravicového extremismu v Německu. Vaším článkem o ignorování německých problémů Českou televizí jste ale svou poměrně nepřesnou argumentací střelil hodně, hodně vedle. ČT problémy Německa vůbec neignoruje, ale snaží se jim věnovat trvalou a značnou pozornost. Váš poměrně emocionální výpad mě nutí k jakési obranné "selfpromotion", jakou veřejně vůbec nejsem zvyklý dělat. Leč - nic jiného mi nezbývá.

  Ve srovnání s evropskými veřejnoprávními televizemi přináší zpravodajské relace ČT z Německa jeden z největších počtů reportáží. Pominu-li nynější mírný útlum během pár týdnů dovolených, nabízejí Události českým divákům tři až šest původních materiálů z Německa týdně. Další vyrábějí kolegové v Praze podle potřeby z agenturních obrázků. I vzhledem k tomu, že v Berlíně spolupracujeme se studiem (TVS), kde své materiály stříhají a odsud satelitem vysílají kolegové korespondenti z více než poloviny zemí EU, mám poměrně velmi slušný přehled o podobě zpravodajství jejich stanic z Německa. Postrádám pouze přesnou statistiku z Británie a  Francie.

  Mezi zmíněnými deseti zahraničními "konkurenty" spolupracujícími s TVS drží zpravodajská pobočka ČT v Berlíně jasný prim. Nejen pokud jde o  počet reportáží, ale také s ohledem na jejich pestrost, množství respondentů atd. Přitom disponujeme pracovními podmínkami, které jsou sice z českého pohledu velmi slušné, ale jež se nemohou srovnávat s našimi bohatšími západními partnery. Uvedu jediný příklad svého protipólu. Stálý zpravodaj německé ARD v Praze, jehož materiály se do hlavních relací jeho mateřské televize dostanou jen několikrát(!) ročně, má k ruce šest lidí. V naší pobočce jsme jen dva. Sečteno a podtrženo: Přes zmíněný handicap patří zpravodajství České televize s ohledem na množství a tematiku původních materiálů z Německa prokazatelně k evropské špičce. Ze sousedů nám vážně konkurují jen Rakušané. Toto mé tvrzení má ovšem daleko k samolibosti a sebeuspokojení. K ideálním představám se stále jen přibližujeme.

  Pane Poláku. Nechápu dost dobře Vaši "fascinaci a naprostý úžas" nad faktem, že ČT přinesla 5. srpna v Událostech jako první zprávu o levicových radikálech, kteří se v Berlíně připravují na zářijové protesty proti MMF v Praze. Přitom německá ZDF, jak zdůrazňujete, věnovala tentýž den velkou část své zpravodajské relace řádění domácích pravicových extremistů. V tomto okamžiku bychom ale nejspíše zabředli do nekonečných diskusí o prioritách, které jednotlivá média přisuzují z nejrůznějších důvodů nejrůznějším skutečnostem. Připomněl bych Vám tedy rád alespoň jedno.

  Když nedávno neonacistická NPD poprvé od konce války pochodovala skrze Braniborskou bránu a krátce poté podél ní, byl jsem se svým kameramanem ČT při tom. Když nám poté uprostřed neonacistů dopadaly na hlavu kameny od anarchistů, stáli naši kolegové z ARD a ZDF v bezpečné vzdálenosti. O věci, která pobouřila celý svět, pak ARD a ZDF informovaly až téměř na konci svých zpráv - dvěma, třemi krátkými záběry. Zpravodajství ČT mělo tehdy tuto událost na prvním místě, včetně backgroundu a řady zajímavých rozhovorů. "To přeci není věc, která má pro Německo zásadnější význam," řekl mi tehdy jeden z přítomných redaktorů ARD. Protestoval jste tehdy, pane Poláku, u vedení zmíněných německých stanic, že podceňují tak závažný problém? Ba že jeho význam, možná vědomě, zatlačují do pozadí. Dal jste jim za příklad Českou televizi? Pokud jste tehdy nezvednul rozhodně svůj hlas, mohl jste si nyní totéž ušetřit i v případě ČT. Rozhořčené práskání bičem nad Kavčími horami pak totiž vypadá dost účelově.

  Znovu zdůrazňuji, že problém hnědého moru v Německu nelze podceňovat a je nutné se mu věnovat. To také průběžně činíme. Nynější celonárodní diskuse na toto téma je ale určena hlavně Němcům samotným. Navíc tato diskuse získala vlastní a už jen těžko uchopitelnou dynamiku. O případném zákazu NPD se navíc už v Německu diskutovalo mnohokrát (informovala o tom i ČT) a i drtivá většina výroků a akčních výzev, které jsou nyní den co den slyšet z nejrůznějších stran, zazněla opakovaně už v minulosti. Zahraniční média, včetně mých kolegů zpravodajů, se tedy k celé situaci staví poměrně obezřetně a zachovávají si k ní určitý odstup. Částečně se i čeká, co opravdu konkrétního v nejbližší době z celé situace vzejde. Právě dnes (8. srpna) mi například telefonovala zpravodajka polské televize v Německu, že na tématu neonacistů asi začne pracovat... Že by byla Polákům tato tematika cizí? Pokud se tedy, pane Poláku, zlobíte vedle ČT i na český tisk (intelektuály), že tomuto fenoménu nevěnují takřka žádnou pozornost, rozšiřte svou zlobu také na valnou část zbytku starého kontinentu. Ne vždy je totiž horečný novinářský akcionismus na místě a  ku prospěchu věci.

  Nezajímavá není v této souvislosti ani skutečnost, že televize ARD a ZDF nenabídly v posledních dvou týdnech svým zahraničním partnerům v EBU (European Broadcast Union), patří k nim i ČT, téměř nic ve spojitosti s nynějším vřením kolem NPD či holých lebek. Aktuálních či jinak zajímavých záběrů k tomuto tématu je totiž jako šafránu. A nanabízet kolegům za hranicemi přehršel nejrůznějších výroků, z nichž se mnohé další den zpochybňují či dementují, není celé věci příliš ku prospěchu.

  Pane Poláku. Na to, jak je Váš příspěvek do Britských listů krátký, obsahuje vedle zloby poměrně mnoho nepřesností. Tvrdit, že "pravicoví extremisté v Německu nedávno zranili (v Duesseldorfu) při bombovém atentátu 10 lidí" je, řekněme, dost odvážné. Policie zatím nezná viníka (8. srpna) a stopy vedoucí k neonacistům jsou jen jedněmi z mnoha. Rovněž tvrzení, že "počet násilností vůři přistěhovalcům v zemi roste" příliš neobstojí. Tyto smutné případy se nyní pouze více medializují. Neonacisté nyní ovšem zjevně mnohem více provokují a policie je na veřejnosti zadržuje už i po jediném výkřiku oslavujícím Třetí říši. Ve výčtu Vašich drobných omylů bych mohl pokračovat...

  Až budete příště kritizovat zpravodajství České televize (určitě si mnohdy kritiku zasluhuje a nikdo v ní se oprávněným a podnětným výtkám nebrání), vynechte prosím taková nekonkrétní provolání jako "Česká televize ignoruje problémy Německa". Není tomu tak. Vaše rozhořčení ohledně Událostí vysílaných 5. srpna má navíc v této souvislosti ještě téměř rozkošnou pointu. V ten dne jsme totiž vysílali celkem tři (!) původní reportáže z Německa. Druhá z nich byla věnována usmíření Čechů se sudetskými Němci a měl jsem v ní mimo jiné rozhovor s předsedkyní Svazu vyhnanců Erikou Steinbachovou.

  Kritice sluší exaktnost. A s tou máte, alespoň v tomto případě, nemalé potíže.

  Petr Podaný

  zpravodaj ČT v Berlíně  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|