pondělí 14. srpna

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Komentovaný přehled zpráv Odkazy:
 • Výběr nejzajímavějších článků z  poslední doby Česká televize:
 • Jiří Hodač, ředitel zpravodajství ČT, rezignoval na svou funkci a obvinil Českou televizi z kamarádšoftských spiknutí
 • Vanitas vanitatum aneb Kavčí hory uprostřed radostného putování z bláta do louže (Tomáš Pecina) Rusko a svět:
 • Proč obdivuji Vladimíra Putina (Observer) Česká ekonomika:
 • Trh s masem jako bludný kruh (František Roček) Sdělovací prostředky:
 • Naučte je vyslovovat! (Ivan Sosna) Reakce:
 • Romové jsou špinaví a odporní a  Britské listy směřují nezadržitelně k propadu (Jan Olša):
 • Zatrpklost, sebevědomí, hypertrofovaná sebestřednost a zároveň zakomplexovanost soukromé domácí internetové stránky Jana Čulíka (Jaromír Štětina)  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Jiří Hodač, ředitel zpravodajství ČT, rezignoval na svou funkci a obvinil Českou televizi z kamarádšoftských spiknutí

  (Tento informační blok vyšel v BL poprvé v pátek 11. srpna odpoledne.)

  K tomu jsme dostali tento komentář:

  Pane Čulík posílám Vám rezignaci Hodače. Je snad na ČTK, ale ti ji prozatím nezveřejnili v této podobě. Dostal jsem rovněž zprávy, že pracovníci zpravodajství Hodače obcházeli a chodili se vším za GŘ.Ten jim naslouchal, aby byl pro všechny pěkný a neměl snahu Hodače podržet. Mluvil jsem s někým, kdo má v ČT vysoké postavení a Hodače si nesmírně váži. Řekl mi, že Hodač vysoce převyšuje úroveň pracovníků ČT. Neměl žádné rozhodovací pravomoci. Instalace Mrnky, Klepetka a Šímy je rozhodování GŘ se kterým nesouhlasí, ale které neměl možnost ovlivnit.

  V pátek odpoledne byl Jiří Hodač odvezen do nemocnice.


  Resignační dopis Jiřího Hodače

  Vážený pan
  Dušan Chmelíček,
  generální ředitel České televize,
  Kavčí hory,
  Praha

  Praha, 11. srpna 2000

  Vážený pane generální řediteli,

  žádám o uvolnění z funkce ředitele zpravodajství České televize.

  V pondělí 7. srpna 2000 jsem Vám předal "Koncepci rozvoje Ředitelství zpravodajství České televize", která má zásadní význam. V rozhovoru s Vámi, který byl
  publikován 29. června 2000, jste o přípravě koncepce ředitelství zpravodajství hovořil s tím, že nebude utajována. Nicméně včera jste ji odmítl zpřístupnit i členům nejužšího vedení ČT tak, jak byla ředitelstvím zpravodajství v originální verzi předložena včetně otevřené analýzy současného stavu a jeho příčin. S materiálem hodláte sám něco dělat, aniž jste to blíže specifikoval. Považuji to za degradaci veřejně zadaného úkolu, s níž nemohu souhlasit.

  Nemohu se smířit s tím, že v ČT začínají nabývat velkého vlivu lidé mimo oficiální strukturu managementu, kteří získávají stále více faktické moci a zasahují už i do každodenního chodu instituce, aniž za své činy nesou odpovědnost před očima veřejnosti. Jak víte, patřím mezi ty manažery, kteří se tomu brání z principiálních důvodů.

  Nesouhlasím ani se způsobem, jakým se řešily další otázky, které vzhledem k obsahu pojmu veřejnoprávnost považuji za zcela zásadní. Svůj názor jsem Vám v některých případech sdělil ústně i písemně a bohužel jsme nedošli ke shodě. Aniž zpochybňuji Vaše právo dělat konečná rozhodnutí, jsem si vědom i toho, že jako ředitel zpravodajství bych byl za důsledky některých akcí, s nimiž se neztotožňuji, činěn spoluodpovědným v očích těch, kteří neznají celé pozadí. A to je hranice, kterou nemohu překročit.

  Děkuji za rychlé vyřízení všech potřebných formalit.

  S pozdravem

  Jiří Hodač

 • Ředitel zpravodajství ČT Hodač rezignoval na svou funkci. Ředitel zpravodajství České televize Jiří Hodač v pátek požádal generálního ředitele veřejnoprávní televize Dušana Chmelíčka o uvolnění z funkce. Hodač svůj krok zdůvodnil tím že Chmelíček odmítl zpřístupnit členům nejužšího vedení ČT Hodačovu verzi Koncepce rozvoje ředitelství zpravodajství ČT (to je genitivů!! pozn JČ). Hodač to uvedl v dopise Chmelíčkovi Hodač rovněž odmítá to, že v  ČT začínají nabývat velkého vlivu lidé mimo oficiální struktury managementu, kteří získávají stále více faktické moci a zasahují už i do každodenního chodu instituce, aniž by za své činy nesli odpovědnost před očima veřejnosti. - Jiří Hodač učinil tímto gestem první odvážný čin od svého příchodu do České televize v dubnu 2000. I jako mnozí před ním (Ivan Kytka, Jana Bobošíková) poskytuje svědectví o tom, že se Česká televize stala pašalíkem soukromých zájmů, že v ní vládnou neformální struktury, které se nezodpovídají nikomu. Je to zneužívání koncesionářských poplatků od veřenosti, protože přirozeně veřejnoprávní televize má právo na poplatky od veřejnosti pouze potud, pokud se zodpovídá z toho, co za ty poplatky dělá. - Je snad zbytečné poukazovat na to, že Britské listy píší o tomto stavu věcí v České televizi už přes dva roky. Nové veřejné potvrzení tohoto stavu však není pro nás důvodem k uspokojení či samolibosti ("vidíte, my jsme to říkali už dávno") ale spíše ke smutku.

 • I když zřejmě neměl Jiří Hodač vynikající manaželské schopnosti, jeho prohlášení při odchodu z ČT potvrzuje dojem, který si z ČT odnesl Ivan Kytka. Kytka konstatoval: "ČT je v ČR považována za přirozenou součást bezpečnostní informační služby, z podstaty jejíž definice vyplývá, že v tak málo demokratické zemi, jako je ČR, chrání stranické, ekonomické a individuální zájmy lidí, kteří jsou u moci, bez jakékoliv povinnosti se zodpovídat."


  Chmelíček uvedl, že se Jiří Hodač na schůzku v pátek odpoledne nedostavil a prostřednictvím svého sekretariátu oznámil, že byl převezen do nemocnice.

  Chmelíček připustil, že se příští týden bude možná zabývat i tím, zda funkci ředitele zpravodajství nezruší. Uvedl, že pozice ředitele byla jiná při jeho nástupu a v nedávné době, kdy byly učiněny "velmi úspěšné konkursy" na šéfredaktory zpravodajství a publicistiky, kterými se stali Bohumil Klepetko a Martin Mrnka. "To jsou pánové, kteří jsou naprosto kompetentní a schopní plnit své úkoly," uvedl Chmelíček.

  Hodač svou rezignaci zdůvodnil tím, že Chmelíček odmítl zpřístupnit členům nejužšího vedení ČT Hodačovu originální verzi Koncepce rozvoje ředitelství zpravodajství ČT. Chmelíček prohlásil, že chtěl pouze některé body koncepce s Hodačem nejprve osobně prokonzultovat a ve zveřejnění materiálu "problém nevidí".

  Chmelíček považuje Hodačovu rezignaci za jeho manažerské selhání. Podle Chmelíčka "nebyl Hodač od dubna, kdy do nově ustavené funkce ředitele zpravodajství nastoupil, schopen navázat se svými podřízenými kontakt a vytvořit si potřebnou autoritu".


  Srovnání:

  Dušan Chmelíček: Jiří Hodač "nemá problémy s komunikací, je schopen řídit svou pozici v ČT"

  Rozhovor s Dušanem Chmelíčkem, Britské listy 29. června 2000:

  Dušan Chmelíček: Jedním z mých prvních kroků byla stabilizace, která se podle mého soudu podařila. Dalším z kroků, který byl vlastně jeho součástí, bylo personální obsazení klíčových míst odborníky ve svém oboru, kteří jsou respektováni i svými podřízenými. To se podařilo.(...)

  Tomáš Pecina: Jedním z rozhodujících postů v ČT, který byl nově vytvořen, byl obsazen Jiřím Hodačem. Vidím určitý problém v tom, že na tak vysoké místo v České televizi by měl přijít člověk, který má za sebou manažerskou kariéru s konkrétními manažerskými úspěchy. U pana Hodače, jak jsem se informoval u jeho spolupracovníků z BBC, v tomto směru existuje určité manko.

  Dušan Chmelíček: Já mám samozřejmě informace jiné, a to je moje odpověď na tuto otázku. Výběr člověka se neřídí podle toho, kolik lidí řídí, ale také podle toho, jestli je schopen řídit pozici, kterou zastává v České televizi. Podle mě pan Hodač tyto požadavky splnil.

  (...)

  Tomáš Pecina: Je Vám známo, že problémem pana Hodače v BBC byla právě komunikace?

  Dušan Chmelíček: Myslím si, že pan Hodač nemá problémy s komunikací.


  Poznámka JČ: Buď byl Jiří Hodač opravdu schopný, jak Chmelíček tvrdil ještě koncem června 2000, tak proč teď ve zlém z televize odchází? Anebo byl opravdu neschopný, jak tvrdí Chmelíček nyní, proč tedy ještě koncem června Chmelíček tvrdil, že je Hodač schopný a proč ho do funkce jmenoval? Je možno brát vážně člověka, který říká každých pár týdnů něco jiného?
 • Objevující se a náhle mizející webové stránky České televize. V pátek odpoledne byly na internetových stránkách České televize zveřejněny informace o budoucím debatním politickém pořadu Naostro, spolu s PR "rozhovorem" s budoucím moderátorem Šímou. Po devatenácté hodině zase zmizely. Možná je to jen technické nedopatření, nebo někdo řekl, že se projekt bude ještě měnit? Nebo že by to znamenalo, že plánovaný pořad bude zrušen? - Jiří Hodač byl proti tomu, aby nový pořad moderoval Šíma. - Pozamenává TP: Ty stránky tam zůstaly (http://www.czech-tv.cz/i-noviny/naostro01.htm; http://www.czech-tv.cz/i-noviny/naostro02.htm), jen zmizely linky z titulní strany.

 • |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|