pátek 25. srpna

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Komentovaný přehled zpráv Odkazy:
 • Výběr nejzajímavějších článků z  poslední doby Rasistické násilí:
 • Slovenský velvyslanec v USA ostře odsoudil vraždu romské ženy v Žilině (Americký Helsinský výbor) Před zasedáním MMF v Praze:
 • Nepokoje ohrožují pražský podzim (Guardian) Kosovo a jak to vlastně bylo:
 • Válka ohledně počtu kosovských mrtvých Jak by to asi vypadalo v Československu s internetem, kdyby dosud existoval komunismus
 • Čína ostře zasahuje proti internetu - je to šiřitel demokracie Trpí Německo stejnými předsudky vůči cizincům jako Čechy?
 • Německá xenofobie: Německo potřebuje víc cizinců (Independent) Televize Nova:
 • K článku Ivy Peringerové: ČNTS: Není na co reagovat (Michal Donath)
 • Opravuji článek Michala Donatha (Martin Chalupský)  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Slovenský velvyslanec v USA ostře odsoudil vraždu romské ženy v Žilině

  Vážení kolegové,

  Posílám vám prohlášení velvyslance Martina Bútory, které jsem obdržela včera pozdě večer ze slovenského velvyslanectví ve Washingtonu. Jak možná víte, velvyslanec Bútora zorganizoval loni v prosinci na slovenském velvyslanectví program o otázkách týkajících se lidských práv Romů; letos se osobně účastnil slyšení [amerického] Helsinského výboru o lidských právech Romů.

  Tímto svým jednoznačným odsouzením brutální a tragické vraždy romské ženy, k níž došlo tento týden, dal velvyslanec Bútora znovu příklad vynikajícího občanského postoje.

  Erika B. Schlager
  Counsel for International Law
  Commission on Security and Cooperation in Europe (The Helsinki Commission)
  Room 234 Ford House Office Building
  3rd & D Streets, SW
  Washington, DC 20515-6460
  tel. (202) 225-1901
  fax (202) 226-4199
  http://www.house.gov/csce/

  Prohlášení Martina Bútory, velvyslance Slovenské republiky v USA

  Přesně před dvaatřiceti lety okupovala sovětská vojska z nenávistných důvodů mou zemi. Dnes je komunismus mrtvý, ale síly nenávisti stále žijí.

  S hlubokým znepokojením jsem se dověděl o útoku proti Anastázii Balážové a o její následné smrti. Během pokojného a tichého nedělního dopoledne 20. srpna 2000 zaútočili tři muži na dům v městě Žilině a napadli romskou rodinu. 22. srpna 2000 zemřela Anastázia Balážová, jedna z napadených osob, matka osmi dětí, na svá zranění.

  Jsem sice přesvědčen, že bude vyvinuto veškeré úsilí, aby byli pachatelé tohoto zločinu potrestáni, připojuji se však dnes ke všem těm, kdo odsuzují tento odporný zločin. Pozvedám silně hlas, abych vyjádřil odpor proti tomuto barbarskému činu.

  Dnes také pozvedám hlas, abych znovu potvrdil své nejhlubší přesvědčení, že nikoliv diskriminace, nikoliv násilí, nikoliv vylučování, ale zahrnování všech lidí do společnosti, snášenlivost a integrace jsou klíčovými slovy, která tvoří páteř demokratické společnosti a tmelem spojujícím různé kulturu a národnosti dohromady. Smrt Anastázie Balážové ukazuje, že je nutno neustále ochraňovat hodnoty, jichž si vážíme.

  Anastázie Balážová se stala další nevinnou obětí nesnášenlivosti a násilí. Jsem přesvědčen, že síla hlasů všech těch, kdo odsuzují tento zločin, snad utiší bolest rodinných příslušníků Anastázie Balážové, k nimž se tiše připojuji v jejich smutku.

  Washington 23. srpna 2000.


  Dear Colleagues:

  Please find below a statement by Ambassador Martin Butora that I received late last night from the Slovak Embassy in Washington. As you may know, Ambassador Butora organized a program at the Slovak Embassy last December on Romani human rights issues; this year, he personally attended the hearing the Helsinki Commission organized on Romani human rights.

  In his unequivocal condemnation of the brutal and tragic murder of a Romani woman this week, Ambassador Butora has again set an example of civic leadership.

  Erika B. Schlager
  Counsel for International Law
  Commission on Security and Cooperation in Europe (The Helsinki Commission)
  Room 234 Ford House Office Building
  3rd & D Streets, SW
  Washington, DC 20515-6460
  tel. (202) 225-1901
  fax (202) 226-4199
  http://www.house.gov/csce/

  Statement by Martin Butora, Ambassador of the Slovak Republic

  Precisely 32 years ago the Soviet troops because of their hatred invaded my country. Today, communism is dead but the forces of hatred are still alive.

  It is with a deep disturbance that I have learned about the attack and subsequent death of Anastazia Balazova. On a peaceful and quiet Sunday morning of August 20, 2000 three men invaded a house in the city of Zilina and attacked a Roma family. On August 22, Anastazia Balazova, one of the attacked, a mother of eight, died of her injuries.

  While I believe that all the efforts will be undertaken to bring the perpetrators of this crime to justice, today I join all those who condemn this despicable and heinous crime and I raise my voice to strongly oppose this barbarous act.

  Today, I also raise my voice to reconfirm my deepest faith that not discrimination, not violence, not exclusion, but inclusion, tolerance and integration are the key words which form the backbone of a democratic society and bond and glue different cultures and nationalities together. Anastazia Balazova´s death demonstrates how incessantly the values that we cherish need to be protected.

  Anastazia Balazova became another innocent victim of intolerance and violence. I believe that the strength of the voice of all those condemning this crime might soothe the pain of Anastazia Balazova?s family whom I quietly join in their grief.

  Washington, August 23, 2000  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|