středa 30. srpna

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Komentovaný přehled zpráv Odkazy:
 • Výběr nejzajímavějších článků z  poslední doby Podnebí:
 • Severní pól je bez ledu Postavení žen:
 • Musím si skutečně nechat líbit obscénní chování mužů? Proč je reklama tak hloupá?
 • Buďte moudrými podnikateli a podporujte samostatné myšlení, aby vás brzo neznárodnili (Ondřej Hausenblas) Politika a sdělovací prostředky:
 • Mladá fronta DNES versus premiér Miloš Zeman versus politická kultura (J. B. Akláb) Dokumenty:
 • Přemysl Čech: Měl by bývalý pracovník PR agentury být novinářem v ČT? Rusko:
 • Občané a pololegální existence (Petr Bradáč) Parodie:
 • Temelín - volně podle Bohuslava Reynka (Luboš Motl)  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Dokumenty:

  Ještě jednou případ Přemysl Čech: měl by být bývalý pracovník reklamní agentury novinářem v  ČT?

  Tichá pošta

  Lidové noviny 5. ledna 1999

  Přemysl Čech

  Ohlasy a dopisy

  Ad LN 29. 12. 1998: Najevo vychází stále více případů korupce v médiích.

  Z výše uvedeného článku pana Vladimíra Dubského vyplývá, že jako novinář pracuji pro PR agenturu Burston - Marsteller a v této souvislosti jsem neeticky postupoval při publikování článku o problému případné těžby zlata v Kašperských Horách v časopisu Reflex.

  Chtěl bych uvést věci na pravou míru. Už řadu měsíců pracuji jako mediální ředitel agentury Donath Burson - Marsteller, která kromě dvou desítek dalších klientů zastupuje mediálně i společnost TVX Bohemia důlní.

  Tato skutečnost je veřejně známa, kterýkoli novinář si ji může ověřit dotazem v naší agentuře, údaje o mně -včetně mého nynějšího působiště - jsou přístupny i v posledním vydání publikace Kdo je kdo v ČR.

  Z této pozice jsem formuloval názor, který odmítá černobílé zjednodušování tohoto problému na pojmy těžit netěžit a který se zabýval rolí státu v celém případu. Článek jsem chápal jako součást veřejné diskuse o aktuálním problému, které se podle mě může zúčastnit kdokoli, ať už je v problému zainteresován, nebo není.

  Článek jsem poslal redaktorovi Reflexu, který mě zná a samozřejmě ví, kde pracuji. Článek byl otištěn pod mým jménem, ale redakce neuvedla moji bližší identitu, což ostatně většinou nepraktikuje ani v jiných případech. Pokud by moji identitu rozšířila, problém by neexistoval. Dodávám, že obsah článku dosud nikdo nezpochybnil, nenapadl ani nekritizoval. To je celá kauza Přemysl Čech. Tichá mediální pošta problém posunula do zcela jiné a nepravdivé podoby.

  Autor je mediální ředitel agentury Donath -Burson Marsteller.


  Vážení čtenáři

  Reflex 17. 12. 1998

  Petr Bílek

  V čísle 47 jsme otiskli
  článek Přemysla Čecha nazvaný Kostlivec ministra Kužvarta. Týkal se předvolebního setkání ministra a dalších veřejných činitelů s občany Kašperských Hor. Přítomní se měli zabývat aktivitami zahraničních firem u nás, jejichž společným jmenovatelem je zájem o české zlato.

  Přemysl Čech byl letitým externistou Reflexu a znali jsme ho z novinářské činnosti v České televizi. K obsahové korektnosti zmíněného článku jsme dosud nedostali žádnou připomínku a ani Miloš Kužvart nám k němu dosud neposkytl vyžádané stanovisko.

  Zhruba týden po otištění Čechova materiálu zavolal redaktor Prague Business Journal a zeptal se mě, zda vím, že Přemysl Čech pracuje pro PR agenturu Burson Marsteller, která zastupuje společnost TVX Bohemia důlní.

  Odpověděl jsem, že tato skutečnost mi není známa. Dále chtěl vědět, zda bychom dotyčný text publikovali i v případě, kdy bychom o současných aktivitách Přemysla Čecha věděli.

  Odpověděl jsem, že nikoli.

  Třetí jeho dotaz zněl: Budete i nadále spolupracovat s panem Přemyslem Čechem?

  Odpověděl jsem, že nikoli. Co z této události plyne?

  Za prvé je nepochybné, že Přemysl Čech závažným způsobem poškodil důvěryhodnost Reflexu.

  Za druhé poskytl Přemysl Čech konkrétní a doložitelný příklad toho, jak si zvykly některé PR agentury fungovat na českém mediálním trhu.

  Za třetí předvedl Přemysl Čech, jak závratně snadno se mohou šířit účelově zabarvené informace, když se rezignuje na základní pravidla lidské slušnosti.

  S napětím očekávám stanovisko etické komise Syndikátu novinářů a Asociace PR agentur, jimž tímto dávám případ na vědomost.

  Původně jsem vám chtěl adresovat několik rozjímavých adventních postřehů. Bohužel se tak nemohlo stát. Přesto vám přeji pohodu a čas k soustředění na věci podstatné. Veselé vánoce.


  Publikace KDO JE KDO:

  Čech Přemysl PhDr. - novinář, 2.10.1958 Sušice, ženatý

  NYNÍ redaktor

  ST - FŽ UK film. a telev. žurnal. Praha 81

  P- od 82 redaktor ČST, postupně Hlavní redakce publicistiky a dokumentaristiky, Televizní klub mladých, od 85 Ústřední redakce Televizních novin, kde v letech 88-90 moderátor Hospodářského zápisníku, nyní media relations director agentury Burson Marsteller  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|