pondělí 11. září

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Komentovaný přehled zpráv Odkazy:
 • Výběr nejzajímavějších článků z  poslední doby CME, ČNTS a CET 21 z nezávislého právního hlediska:
 • Je nejnovější "objev" Železného právníků pustý výmysl? (Tomáš Pecina) Kašlu na Olovo, chci diskutovat o Zemanově EKONOMICKÉ politice:
 • George W. Zeman, aneb "prvotřídní sráči" v Česku (Jaroslav Plesl) Nemrazí vás?
 • Jak si senátoři představují demokracii? - Aneb děti malují Senát (Ondřej Hausenblas) "Nedělejte mi tady tyjátr, madame!" O jednom civilizačním konfliktu:
 • Jak jsem podpořil Dopravní podnik hl. m. Prahy čtyřmi sty korun (Jan Čulík) Kožený pronásledován americkými investory:
 • Kožený "nikoho nepodvedl", podstatnou část amerických investic prý dostali jako úplatek Ázerbajdžánci O čem byl pravidelný výroční seminář Obce spisovatelů pro zahraniční bohemisty:
 • Úvod: Co je nového v českém jazyce a v literatuře (Jan Čulík)
 • Existuje čeština let devadesátých (poznámky podle vystoupení Jiřího Krause)
 • Léta devadesátá - česká literatura a společnost (poznámky podle vystoupení Vladimíra Karfíka)
 • Ještě k české literatuře: pár stručných poznámek P. A. Bílka Sdělovací prostředky:
 • Fenomén TV Nova - ano či ne (Marek Houša) Reakce:
 • Češi v zahraničí hozeni přes palubu - dva zásadní rozdíly mezi MFD a BL (Jiřina Fuchsová) Ekonomika, ekologie a automobilismus:
 • OPEC a benzín (Ivan Hoffman)  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Je nejnovější "objev" Železného právníků pustý výmysl?

  Tomáš Pecina

  Posuďme sami z originálních dokumentů:

  Železný napadl smlouvu z 28. 7. 1994 mezi CEDC a CME Czech Republic B. V. (nizozemskou dceřinnou společností bermudské CME), která prý byla uzavřena před založením CME Czech Republic B. V.

  Můžeme-li věřit české verzi této smlouvy (http://www.pecina.cz/files/cnts/sml19940728.html), uvádí se v ní, že nizozemská společnost je v procesu založení a smlouvou předpokládaná transakce bude dokončena později, po vzniku této společnosti.

  Holadnsky psaný výpis (http://www.pecina.cz/files/cnts/excmebv.html) z obchodního rejstříku pak udává jako datum založení, datum vestiging, 7. 4. 1993. Zdá se tedy, že CME Czech Republic B. V. skutečně byla v červenci 1994 "v procesu zakládání", který byl dovršen 3. nebo 4. 8. 1994 vznikem společnosti.

  Pro úplnost je třeba dodat, že překlad předložený agenturou CEPRA, překládá tento termín jako datum zřízení sídla. Neumím holandsky a jsem tedy odkázán na slovníky, avšak všechny, v nichž jsem hledal, překládají tento termín svorně jako establishment, Gründung, resp.établissement, tedy založení (např. http://dictionaries.travlang.com/DutchEnglish/dict.cgi?query=vestiging&max=50, http://www.allwords.com/query.asp?SearchType0&Keyword=vestiging&goquery =Find+it%21&Language=NLD&NLD=1&FRA=1&DEU=1&ITA=1&ESP=1&v1238946914 aj.).

  To ovšem neznamená, že je s ČNTS, spol. s r. o., vše v pořádku. Zajímavou teoretickou otázkou by např. bylo, zda je podle zpřísněných požadavků obchodního zákoníku (po novele č. 142/1996 Sb.) přípustné, aby společnost CET 21 vkládala do ČNTS jako nepeněžitý vklad svou ze zákona nepřevoditelnou vysílací licenci (tento fakt je zakryt formulací, že se vkládá know-how sovisející s licencí). Zdá se totiž, že CET 21 fakticky nevložila licenci ani "know-how" s ní související, nýbrž svůj závazek s ČNTS na exkluzívní bázi spolupracovat, a takovou formu nepeněžitého vkladu obchodní zákoník nedovoluje. V zájmu spravedlnosti je ale nutno dodat, že existují i silné argumenty v opačném smyslu.

  Kuriózním detailem je, že tento problém by nikdy nevznikl, kdyby licence byla ohodnocena pevnou částkou. Protože však ustanovení původní společeenské smlouvy předpokládalo, že se její hodnota bude s každou změnou základního jmění upravovat tak, aby tvořila dvanáctiprocentní obchodní podíl, bylo nutno provést při prvním navýšení po účinnosti novely 142/1996 její přecenění podle nových požadavků.

  Relativně nedávné znění společenské smlouvy ČNTS je pro informaci zde: (http://www.pecina.cz/files/cnts/ss19990607.html).  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|