pátek 29. září

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Komentovaný přehled zpráv Odkazy:
 • Výběr nejzajímavějších článků z  poslední doby Analýza pražských událostí posledních dní:
 • Globalizační demonstrace: poraženou stranou je česká veřejnost (Tomáš Pecina) Potyčky v Praze:
 • Policie napadla fotoreportéra Wišniewského a poškodila mu aparát (Štěpán Kotrba) Policie hraje falešnými kartami:
 • Zpráva o policejních provokatérech je pravdivá (Štěpán Kotrba) Lidové noviny potvrdily informace Britských listů:
 • Na demonstracích v Praze působily stovky policistů v civilu (LN) Český tisk a skutečnost:
 • Antiglobalizační demonstrace: To, co o nich napsaly noviny, neodpovídalo realitě (Michal Škop) Názory:
 • Ti, kdo pozvali MMF, by se měli národu omluvit (Jan Hurych)
 • Proč idnes líčila demonstrace jako válku, když na Václaváku není nic vidět? (čtenář)
 • V Praze nedemonstrovali ekologičtí aktivisté (Dalibor Matušinský)
 • Nesouhlasím: takže snad výtržnosti způsobili sami policisté? (Ludvík Vavřina) Česká politika:
 • Přehledná nabídka Čtyřkoalice (Ivan Hoffman) Po delší době, dopis od Jiřího Jírovce:
 • K Jaromíru Štětinovi: na novináře se presumpce neviny nevztahuje (Jiří Jírovec) Znovu k případu Jaromíra Štětiny a jeho novinářskému aktivismu:
 • Trapas nad trapas: To je překvapení! Syndikát novinářů se vyslovil ve prospěch pana lékárníka a odsoudil ponocného Francka (Jan Čulík)
 • Etická komise Syndikátu novinářů: Odsuzujeme Jana Čulíka
 • Jana Čulíka nemohu žalovat, protože mi nechce sdělit svou adresu (Jaromír Štětina)  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Stanovisko Komise pro etiku Syndikátu novinářů

  ke stížnostem Jana Urbana na Jana Čulíka

  ve věci jeho výroků o agentuře Epicentrum

  a jejích reportérech Petře Procházkové a Jaromíru Štětinovi:

  1. Stručný popis problému:

  Jan Čulík, novinář a vydavatel internetového magazínu Britské Listy, tvrdí, že agentura Epicentrum, ve které působí Petra Procházková a Jaromír Štětina, má vazby na ruského politika Grigorije Javlinského a je součástí jeho mediálního impéria. Jaromír Štětina to ve svých dopisech etické komisi popřel a vyslovil mimo jiné názor, že Jan Čulík "porušuje novinářskou etiku tím nejhorším způsobem: lží".

  Jan Čulík ve svém stanovisku pro etickou komisi uvedl, že svá tvrzení opírá o "hrubě neobjektivní, jednostranné propagandisticky laděné a nekriticky obdivné zpravodajství, které o G.Javlinském a jeho hnutí Jabloko přinášeli J.Štětina a P.Procházková".

  Napsal také, že "podezření do jisté míry posiluje fakt, že novinářská organizace Epicentrum... má název shodný s PR agenturou hnutí Jabloko, v jehož čele G. Javlinskij stojí.

  K tomu Jaromír Štětina uvádí, že jde jen o shodu jmen - nadace EPIcentr, což je analytické centrum hnutí Jabloko, nemá podle něj s Epicentrem, kde působí on a Petra Procházková, nic společného.

  2. Rozbor věci z pohledu Etického kodexu novináře, přijatého Syndikátem novinářů:

  Své tvrzení, že agentura Epicentrum je součástí mediálního impéria Grigorije Javlinského, podložil Jan Čulíkem nejprve výrokem, že Grigorij Javlinskij je předsedou Epicentra. Z vysvětlení Jaromíra Štětiny je zřejmé, že jde o jiné "EPIcentrum".

  V dopise Komisi pro etiku Jan Čulík už hovoří jen o tom, že shoda jmen obou organizací do jisté míry posiluje podezření vůči (Štětinovu a Procházkové) Epicentru. To je ovšem jen názor, nikoli důkaz o spojení Epicentra s Javlinským.

  Hlavním důvodem pro tvrzení Jana Čulíka je podle jeho dopisu Etické komisi "hrubě neobjektivní, propagandisticky laděné" atd. zpravodajství Jaromíra Štětiny a Petry Procházkové o Grigoriji Javlinském. Jan Čulík to dokládá příklady tří článků, obsahující například citáty typu "Jabloko si za celou dobu existence uchovalo své hlavní bohatství - pověst principiální a demokratické opozice." nebo "Příliš zásadoví pro úspěch".

  Komise pro etiku se domnívá, že dotyčné články zpravodajů agentury Epicentrum nejsou čistě zpravodajské povahy a obsahují i hodnocení ruských politických poměrů, čímž se netají. Jde tedy o vztah zpravodajství (informace) a publicistiky (názor). Zároveň je ale potřeba říci, že když čeští novináři píší pro české čtenáře o dění v zahraničí, je nezbytná míra interpretace, zjednodušení a typizace prostředí a aktérů děje jistě vyšší, než při popisování českého domácího dění.

  Konkrétně k Javlinskému: Ano, z materiálů agentury Epicentrum je vidět, že tento politik je jejich autorům sympatický. Ale to, že mezi ruskými politickými elitami je výjimkou, které si zaslouží zařazení mezi demokraty evropského střihu, není pouhé tvrzení reportérů Epicentra, nýbrž široce uznávaný názor.

  Ale ani i kdyby ze zpráv a reportáží Epicentra byly znát sympatie k Javlinskému ještě více, nestačilo by to jako důkaz na tvrzení, která o propojení Epicentra a Javlinského uvedl Jan Čulík. Toto tvrzení zůstává nedoloženou hypotézou.

  Komise pro etiku se věcí zabývala na svém zasedání 20. září 2000 a hlasy všech přítomných členů dospěla k závěru, že se Jan Čulík prohřešil proti první větě bodu 1e) Etického kodexu novináře, který zní: "Novinář je povinen nepřipustit, aby domněnka byla vydávána za ověřený fakt a zprávy byly deformovány zamlčením důležitých dat."

  a proti bodu 3 a) Etického kodexu novináře, který zní: "Nic neomlouvá nepřesnost nebo neprověření informace."

  3. K výhradám Jana Čulíka vůči Komisi pro etiku:

  Jan Čulík se domnívá, že u šesti (tedy většiny) členů Etické komise existuje v tomto případě podezření z podjatosti, a proto by se dotyční a dotyčné neměli posuzování případu účastnit. Komise konstatuje, že pokud byl Jan Čulík ochoten komunikovat s Komisí pro etiku, znamená to, že ji akceptuje jako celek. Pokud provádí její selekci, byla by jeho partnerem nikoli tato komise, ale jím samým určené grémium.

  Jan Čulík uvedl, že "závěr etické komise, ať bude jakýkoli, bude považovat nanejvýš za informativní a indikativní, v žádném případě ne za autoritativní nebo v jakémkoli smyslu účinný."

  K tomu komise dodává, že všechny její závěry jsou především "informativní a indikativní". Komise nemá žádnou výkonnou pravomoc, může pouze vyslovit svůj názor a seznámit s ním veřejnost.

  V Praze, 27. září 2000

  Za Komisi pro etiku

  Barbora Osvaldová

  předsedkyně KPE  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|