úterý 3. října

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Komentovaný přehled zpráv Odkazy:
 • Výběr nejzajímavějších článků z  poslední doby Antiglobalizační demonstrace:
 • Jak jsem byl zatčen ve Štěpánské ulici (Ing. Ondřej Čapek) Vysoký inteligenční a toleranční kvocient čtenáře Neviditelného psa:
 • Byla chyba, že policie nedostala rozkaz ke střelbě - té lůzy by škoda nebyla (Vlasta Kašpar) O pražských demonstracích ze zahraničního tisku:
 • Britové obviňují českou policii (Independent on Sunday)
 • Pražské protiglobalizační divadelní představení: V tlačenici o co nejlepší výhled (Guardian) Populismus:
 • Ideodiverzní centrály Stanislava Grosse (Štěpán Kotrba)
 • Kam vede střílení po demonstrantech (Ivan Hoffman) O gumových projektilech a o demokracii:
 • Smolíčku pacholíčku, jen prstíček... (Ivan Sosna) Stížnost na ředitele České televize:
 • V období kolem zasedání MMF a Světové banky se zpravodajství ČT dopustilo řady vážných chyb (Tomáš Pecina)
 • ČT neplní svou funkci veřejnoprávního vysílání (Jana Dědečková)
 • Česká televize zavedla - neprofesionální - reprízování zpráv! (pracovník ČT) Reakce:
 • O nepřátelství Britských listů vůči České republice (Tramp)
 • Jednostrannost Britských listů snižuje jejich důvěryhodnost (Jan Chleboun)
 • Čechům se nelíbí ničení, ne že by byli zbabělí (Jan Halva) Komický postscript především pro Čechy v Americe:
 • V Jednadvacítce v ČT se včera zábavně hovořilo o restitucích a dvojím občanství pro Čechoameričany  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Stížnost na ředitele České televize

  V období kolem zasedání MMF a Světové banky se zpravodajství ČT dopustilo řady vážných chyb

  Tomáš Pecina

  Rada České televize
  Fax: 02-61213971

  V Praze dne 2. října 2000

  Re: Stížnost na ředitele České televize Vážení,

  stejně jako velká část diváků jsem v minulých dnech věnoval pořadům veřejnoprávní televize i ostatních sdělovacích prostředků zvýšený zájem.

  Zpravodajství a publicistika České televize jsou vázány povinností objektivity a vyváženosti, jak to vyplývá ze zákona o rozhlasovém a televizním vysílání, měly by poskytovat objektivní, ověřené, všestranné a vyvážené informace pro svobodné vytváření názorů, jak stanoví zákon o České televizi, a musejí plnit další povinnosti tak, aby dosáhly nejvyššího profesionálního standardu, vyplývajícího ze statutárních dokumentů České televize.

  Mám za to, že právě v období kolem pražského zasedání MMF/SB se veřejnoprávní televize těchto úkolů zhostila zcela neuspokojivým způsobem, a v řadě aspektů (např. co do pohotovosti zpravodajství) neuspěla dokonce ani ve srovnání se svými komerčními konkurenty.

  Proto podávám stížnost na ředitele České televize a zdůrazňuji následující aspekty, kde se podle mého názoru zpravodajství a publicistika České televize dopustily nejzávažnějších chyb:

  1. Pořad Naostro odvysílaný 24. 9. byl hrubě neprofesionální, neinformovaný, emocionální a vytvářel ve společnosti neodůvodněné nálady směřující proti státním orgánům zajišťujícím bezpečnost v souvislosti se zasedáním MMF/SB.

  2. Zpravodajství v průběhu 26. 9. nebylo dostatečně aktuální. Česká televize nezařadila tento den žádné mimořádné zpravodajské pořady nebo vstupy např. formou běžícího titulku, takže spolupřispěla k vytvoření atmosféry nedůvodných obav a paniky. Pokud byla veřejnost aktuálně informována, bylo to zásluhou jiných sdělovacích prostředků než České televize.

  3. V dalších dvou až třech dnech zpravodajství nedávalo prostor názorům všech relevantních stran, pojalo téma protestů jednostranně a velmi povrchně, což bylo nejzřetelnější patrné ve vstupu z nemocničního pokoje, kde byla hospitalizována americká demonstrantka Yolanda Mach.

  4. Mimořádná beseda odvysílaná 27. 9. večer neměla reprezentativní zastoupení, velkou část jejích účastníků tvořili sami pracovníci televize. Pořad působil velmi hektickým, improvizovaným a povrchním dojmem a nepřispěl k tomu, aby si divák mohl vytvořit o pražských událostech svobodný a informovaný názor.

  5. Následný pořad Naostro z 1. 10. prezentoval opět značně jednostranný pohled, zcela v rozporu s tím, co tentýž pořad uvedl o týden dřív. Jednomu z hostů, Alici Dvorské (INPEG), nebylo umožněno přiměřeným způsobem vyjádřit své stanovisko a moderátor ji - zcela neprofesionálně - místo diskuse opakovaně vyzýval k pokoře a omluvě.

  Zdůrazňuji, že předmětem této stížnosti však není žádný jednotlivý pořad, nýbrž celkové pojetí zpravodajství a publicistiky vzhledem k uvedené události.

  S pozdravem

  Tomáš Pecina, Britské listy  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|