čtvrtek 5. října

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Komentovaný přehled zpráv Odkazy:
 • Výběr nejzajímavějších článků z  poslední doby Recenze zakázané Klekánice o Sazce:
 • Jaká (ne)byla úterní Klekánice: Exkluzivní recenze trezorového pořadu (Tomáš Pecina) Rada České televize zveřejnila zápis z jednání:
 • Konec pštrosí politiky v Radě ČT? Další svědectví o policejním násilí vůči zadržovaným osobám:
 • Byl jsem tři dny bezdůvodně zadržován v  internačním táboře Balková a stal jsem se obětí policejní brutality (Michael van Broekhoven)
 • Policisté mi nadávali "fašistické prase" (německý občan č. 1)
 • Trpím astmatem a odebrali mi léky (německý novinář)
 • Tloukli mi hlavou o stůl (německý občan č. 2)
 • Demonstranti z Prahy si stěžují, že je ve vazbě bila policie (Guardian) Dokumenty o nátlaku Sazky na Českou televizi:
 • ČT: "Vůbec žádný tlak na nás Sazka nevyvíjela." - Skutečně? Česká politika:
 • Privatizace ČEZ (Ivan Hoffman) Sdělovací prostředky:
 • Finanční festival a násilí (Miloš Štěpánek)
 • PRAHA - světové město financí - NAOSTRI K milosti v případu Olovo:
 • Prezidentské intriky (Jan Hora) Diskuse:
 • Oč usilují Britské listy? A jak je vnímá čtenář? (Jan Chleboun)  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • ČT: "Vůbec žádný tlak na nás Sazka nevyvíjela." - Skutečně?

  Jak Britské listy informoval šéf ostravského zpravodajství a jeden z autorů pořadu Petr Bohuš, Česká televize odvysílá Klekánici v nezměněné podobě v nejbližším možném termínu. Po odvysílání pořadu se má poskytnout Sazce prostor k vyjádření. Není jasné, jakou formu bude toto vyjádření mít. Pokud to nebude tvrdý rozhovor zkušeného reportéra typu: "Proč jste nám při výrobě tohoto pořadu vyhrožovali? Proč jste nám nabízeli zaměstnání? Proč jste po dlouhou řadů týdnů odmítali odpovědět na naše otázky?" a bude-li to pro Sazku reklamní šot, v němž bude její představitel moci vystupovat bez kritické oponentury schopného novináře, povede to jen k další diskreditaci České televize. Pracovníci České televize by na nic jiného než na ostrý rozhovor neměli ve vlastním zájmu své instituce přistoupit. Důležité také je, zda bylo úterní zrušení vysílání tohoto pořadu Klekánice oprávněné nebo neoprávněné. Pokud bylo neoprávněné, proč má být k pořadu cokoliv přičleňováno? Tyto otázky by mělo vedení České televize vyjasnit.

  A ještě další velmi důležitá věc. Dnes v 16.58 vydala ČTK tvrzení mluvčího ČT Jiřího Trávy, že prý "od vysílání Klekánice ČT ustoupila bez nátlaku Sazky". Informace Britských listů se od tohoto tvrzení poněkud odlišují. Viz níže uvedené dva texty, které v minulých dnech rozšířila Sazka. Důvěryhodný zdroj konstatuje, že ve srovnání s tím, co se v posledních dnech dělo verbálně, jsou tato dvě prohlášení jen velice mírná:

  Sazka a.s., odbor propagace a PR
  K Žižkovu 4
  190 93 Praha 9

  DATUM: 2. října 2000

  Od: Doubravová Stanislava

  KOMU: Domácí redakce ČTK

  2. října 2000 Tiskové prohlášení SAZKA, a.s., k avizované reportáži pořadu Klekánice

  SAZKA, a.s., získala písemný materiál, z něhož lze vyvodit důvodné podezření, že redaktor České televize Jiří Ovečka připravuje tendenční a účelovou reportáž, jejíž obsah je způsobilý závažným způsobem poškodit dobré jméno a pověst akciové společnosti SAZKA. SAZKA, a.s, byl kromě jiného předán i  dopis, v němž autor uvádí, že mu p. Ovečka naznačoval, že by „ stačilo něco profinancovat a reportáž by šla ze stolu a otevřela by se i cesta pro jiné možnosti". V těchto souvislostech jmenovaná společnost považuje za velmi závažné, že se v případě p. Ovečky jedná o pracovníka veřejnoprávní televize. V zájmu objektivního posouzení proto podala SAZKA, a.s., trestní oznámení, v němž orgány činné v trestním řízení žádá o prošetření a právní posouzení oznamované záležitosti.

  Dále SAZKA, a.s., podala trestní oznámení na Petra Bohuše, vedoucího redakce zpravodajství České televize Ostrava. Údaje, které jmenovaný redaktor uvedl v rámci upoutávky k reportáži KLEKÁNICE, považuje SAZKA, a.s., za účelové a zavádějící.

  SAZKA, a.s., dále v daných souvislostech sděluje, že vzhledem k některým dalším událostem z poslední doby považuje celou záležitost za účelovou akci, která má za cíl poškodit pověst a očernit dobré jméno této společnosti u jejích akcionářů a zejména pak v očích sázející veřejnosti. Protože má SAZKA, a.s., důvodné podezření, že se jedná o pokus o vyvolání umělé aféry a o snahu zneužít veřejnoprávní médium formou odvysílání tendenčně pojaté reportáže, podala SAZKA, a.s., dne 14. září 2000 na Obvodní ředitelství Policie ČR v Praze 9 trestní oznámení na neznámého pachatele pro podezření ze spáchání trestného činu pomluvy podle ustanovení § 206 odst. 1 trestního zákona a dále trestného činu zneužívání pravomoci veřejného činitele podle ustanovení § 158 odst. 1 trestního zákona.


  2. října 2000

  Prohlášení zástupců akcionářů SAZKA, a.s.

  Moc, kterou disponují média, prezentující veřejnosti informace, je značná. Informace, které divák, posluchač či čtenář získá, považuje za pravdivé, protože důvěřuje profesionalitě těch, kteří informace shromažďují, zpracovávají a šíří. Mediální moc ale musí být vyvážena odpovědností za to, že informace budou ověřené a objektivní, že nebudou zneužity k poškození někoho, aniž by objekt kritiky dostal rovnocennou příležitost vyjádřit svůj názor. V právním státě, kultivované společnosti a ve veřejně právním médiu by tomu nemělo být jinak.

  Nabyli jsme přesvědčení, že v případě reportáže České televize Klekánice, týkající se akciové společnosti SAZKA, tomu tak rozhodně nebylo. Zaznamenali jsme, že Česká televize - Studio Ostrava připravuje pořad, který podle pracovního scénáře redaktora Ovečky měl evidentně poškodit dobré jméno společnosti a na základě lživé konstrukce diskreditovat její vlastníky a členy vedení. Zástupci řídících orgánů a managementu SAZKA, a.s., se s dramaturgyní pořadu, paní Lenkou Polákovou, a dalšími zástupci ostravského studia setkali a nabídli jim plnou součinnost pro přípravu objektivní reportáže. Přes tento krok, nebo právě proto, nebyla nabídka více než měsíc vyslyšena a naopak pokračovala příprava pořadu nepochopitelným způsobem - o nás, bez nás. Vrcholem se stala upoutávka na pořad Klekánice, která zašla nejenom za hranici novinářské etiky, ale pravděpodobně i za hranici práva.

  Protože považujeme postup ostravského studia České televize za naprosto nekorektní, za cílený a záměrně škodící útok, využíváme jediné možnosti mediální obrany, kterou je toto prohlášení:

  1) akcionáři SAZKA, a.s., a jejich zástupci ve statutárních orgánech řídí společnost v souladu se zákonem, kdy zisk společnosti a její výtěžek jde výlučně na veřejně prospěšné účely, zejména do oblasti tělovýchovy a sportu

  2) akcionáři SAZKA, a.s., odmítají jakékoliv vměšování cizích subjektů do řízení a činnosti plně privátní společnosti

  3) akcionáři SAZKA, a.s., považují akci ostravského studia České televize za krok, který má úmyslně a účelově poškodit dobré jméno společnosti a uškodit tělovýchovnému a sportovnímu prostředí

  4) akcionáři SAZKA, a.s., apelují na závažnost stavu, kdy dochází ke zneužití veřejně právního media ve prospěch zájmů třetích osob

  5) akcionáři SAZKA, a.s., očekávají vysvětlení důvodů přípravy neobjektivní reportáže a zejména skandalizující upoutávky na pořad Klekánice ze strany vedení České televize a požadují prostor k vyjádření stanoviska oprávněných zástupců společnosti

  6) akcionáři SAZKA, a.s., současně podnikají opatření k ochraně společnosti právní cestou.

  V Praze dne 2.10.2000


  za ČSTV - Ing. Vladimír Srb, předseda
  za ČOS - Ing. Miloslav Pleskač, starosta
  za ČASPV - PaedDr. Miloslav Tempír, předseda
  za AČR - PaedDr. Roman Ječmínek, prezident
  za STSČ ČR - Ing. Hynek Kohl, předseda
  za ČSS - Jaroslav Pekař, prezident
  za ČOV - MUDr. Milan Jirásek, předseda
  za ATJSK ČR - Jindřich Stádník, prezident
  za OREL - Ladislav Šustr, starosta
  Text tohoto prohlášení je v plném znění uveřejněn na internetové adrese : www.sazka.cz.


  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|