pondělí 16. října

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Komentovaný přehled zpráv Odkazy:
 • Výběr nejzajímavějších článků z  poslední doby Otevřený dopis Václavu Havlovi:
 • Pane prezidente, zaujmete k zásahu policie proti občanům při antiglobalizačních demonstracích čestný postoj? (Tomáš Pecina) Česká společnost a Česká televize:
 • Jaký byl Paskvil věnovaný zasedání MMF/SB: Pražské září očima generace MTV (Tomáš Pecina) Brutalita Policie ČR při normální práci, ne při demonstracích:
 • Jak byl můj syn policisty nucen, aby se přiznal, že rozbil okno (čtenář) Další stížnosti na policejní brutalitu, k nimž se prezident Havel pro jejich nekonkrétnost vyjadřovat nebude:
 • Jsem osmapadesátiletý italský profesor: proč mě zbili policisté na pražské ulici? (Giancarlo Spadanuda)
 • Na policejní stanici v Lupáčově ulici mě zmlátili a prorazili mi ušní bubínek (výpověď německého občana, žijícího ve Švédsku) Oprávněné obavy ODS z postojů některých intelektuálů:
 • Odsouzení násilí není zbabělost (Michaela Maláčová, tisková mluvčí ODS) Páteční tisková konference:
 • Překvapivé mediální odhalení ministra Grosse (Štěpán Kotrba) Jak asi nezávislá je Inspekce ministerstva vnitra, která má vyšetřovat brutalitu policistů:
 • Dokument: Svědectví o provokaci (Mikuláš Tomin, únor 1997) Vladimír Železný pojímá svět v jeho komplexnosti:
 • Antiglobalizační protesty a MMF v pořadu Volejte řediteli (14. 10. 2000) Post scriptum:
 • Drakiáda (Ivan Hoffman)  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Pane prezidente, zaujmete k zásahu policie proti občanům při antiglobalizačních demonstracích čestný postoj?

  Tomáš Pecina

  Vážený pan
  Václav Havel

  president České republiky
  Fax: 02-57320472

  V Praze dne 13. října 2000

  Re: Otevřený dopis

  Vážený pane presidente,

  jsem spolupracovníkem internetového deníku Britské listy. Tento deník se velmi konzistentně zabýval situací kolem nedávného zasedání světových finančních institucí v Praze i následnou kontroverzí ohledně zpráv o brutalitě, jíž se policie dopouštěla na zadržených osobách.

  Z dnešního zpravodajství jsem se - už po několikáté - dozvěděl, že k policejní brutalitě (snad až na nevýznamné výjimky) nedocházelo, že jde o očerňující kampaň vedenou proti České republice zahraničním nepřítelem a že Vy osobně nebudete iniciovat žádné kroky, aby se trestná činnost policistů při zásahu a po něm vyšetřila.

  Zprávy prezentované ministrem vnitra a mluvčími policie jsou v rozporu s tím, co o událostech kolem 26. září vím, a zpochybňují důvěryhodnost osob, jichž si mám důvod vážit, mimo jiné vládního zmocněnce pro lidská práva Petra Uhla.

  Nepřímo se tak dozvídám, že i já sám jsem buď lhář nebo naivní oběť rejdů cizích zpravodajských služeb.

  Zprávy o policejní brutalitě, jejichž publikaci a republikaci Britské listy věnovaly značný prostor, jsou označeny za smyšlenku a zpochybňuje se tak i serióznost četných zahraničních periodik, která rovněž přinesla dílčí svědectví (Le Monde, Independent, Guardian…). Ne všechny osobní výpovědi jsou zcela přesné, ne všechny mají stejnou hodnotu, nicméně ve svém souhrnu a s úvahou okolností, za nichž vznikaly, jsou nepřehlédnutelným důkazem toho, že česká policie postupovala vůči zajištěným osobám krutě, ponižovala je a zašla daleko za hranici zákona i mezinárodních norem upravujících ochranu lidských práv.

  Pane presidente,

  nechci žít v zemi, která má v zahraničí pověst xenofobního, rasistického prostředí, kde o právech občanů suverénně rozhoduje nikým nekontrolovaná policie a kde jsou svědectví desítek osob paušálně označena za nedůvěryhodná, smyšlená či dokonce na zakázku fabrikovaná jen proto, že tyto osoby zastávají jiné politické postoje než představitelé moci této země.

  Nechci žít v zemi, kde jednání policistů kontrolují výhradně jiní policisté a jejíž president zavírá oči před fakty jen proto, že to on nebo jeho aparát uzná za krátkodobě politicky výhodné.

  Před čtvrtstoletím jste napsal v dopise jistému nejvyššímu představiteli totalitní země: "…přeci jen velice záleží na vůdcích, které z těch všech protichůdných dispozic, jež ve společnosti dřímají, budou mobilizovány, kterým z těch potencialit se dá příležitost k uplatnění a které budou naopak potlačeny."

  I dnes stojí naše země v situaci, kdy její občané hledají pozitivní vzory a na postoji jejích vedoucích představitelů záleží, které potenciality dřímající v národě budou rozvinuty a které se potlačí. Věřím, že se dokážete rozhodnout stejně, jako byste se v téže situaci rozhodl v roce 1975, a k událostem následujícím po 26. září zaujmete čestný postoj.

  S úctou

  Tomáš Pecina

  Kopie: Česká tisková kancelář
  Lidové noviny
  Mladá fronta Dnes
  Právo
  Zemské noviny/Slovo
  Britské listy
  Neviditelný pes


  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|