pondělí 23. října

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Komentovaný přehled zpráv Odkazy:
 • Výběr nejzajímavějších článků z  poslední doby Sazka, Dušan Chmelíček a Česká televize:
 • Říkali mi, že Sazka přes Chmelíčka neprojde (rozhovor Tomáše Peciny s Jiřím Ovečkou, autorem pořadu ČT Klekánice o Sazce) Kritika redakce zpravodajství České televize, Brno:
 • "Přece nebudeme dávat prostor v ČT kdejakýmu debilovi...!" (Iniciativa "Brno na přelomu století" - Jaromír Marek, Markéta Dobiášová, Vladimír Fanta) Jak česká policie nevyšetřuje trestné činy:
 • Skvělá kruhová obrana PČR proti obtížnému stěžovateli (Martin Stín) Má americký Kongres právo schvalovat zákony pro celý svět?
 • Americká zahraniční politika je převážnou většinou součástí minulosti (Observer) Blízký východ:
 • Izrael terčem útoků (Observer) Zemské noviny a Slovo:
 • Dva články o Blízkém východě s totožným textem - kdo je vlastně autor? Postskript:
 • Pitbullové a skini (Ivan Hoffman)  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • "Přece nebudeme dávat prostor v ČT kdejakýmu debilovi...!"

  Kritizujeme brněnskou redakci zpravodajství ČT a její vedení

  V rámci diskuse zveřejňujeme druhý dokument, který jsme dostali od iniciativy Brno na přelomu století. Britské listy přirozeně budou publikovat i případné opačné názory či reakce.

  Nekoncepčnost, nekompetentnost, prosazování partikulárních zájmů

  Nekoncepčnost, nekompetentnost, prosazování partikulárních zájmů to je základní charakteristika způsobu vedení redakce současným šéfredaktorem Karlem Burianem (s vědomím ředitele ČT Brno Zdeňka Drahoše).

  Stav krize v brněnské redakci zpravodajství trvá již tři roky.

  K. Burian není schopen určit priority veřejnoprávní žurnalistiky a mnohdy prosazuje reportáže patřící spíše do televize komerční (nehody apod.) Podstatnější ovšem je, že jako šéfredaktor, tedy člověk, který by měl garantovat nezávislost zpravodajství, podléhá nejrůznějším okolním vlivům (intervence tzv. autorit, ať již politických stran, poslanců, senátorů, představitelů samosprávy, ale i známých, přátel a lidí, se kterými jej mnohdy vážou polokomerční vztahy).

  1) prosazování partikulárních zájmů

  Existuje několik společností a soukromých osob, které se ve vysílání objevují neúměrně často bez objektivního důvodu a je o nich referováno pouze kladně. Konkrétní případy:

  firma Corado:

  říjen 98: tisková konference firmy Corado (prezentace výrobního programu). Tiskovou konferenci organizovala agentura Technika, majitelem je osobní přítel K. Buriana R. Bajčan. V listopadu se na příkaz K. Buriana točilo, kolik dala fy Corado na povodňové konto, znovu se prezentoval i výrobní program.

  firmy Železniční stavitelství a AZ servis:

  (AZ servis je dceřiná společnost Železničního stavitelství, blízké osobní a obchodní vazby) listopad 98: reportáž - AZ servis plní automobil ping-pongovými míčky, říjen 99 reportáž o posledním tréninku jejich vozu Škoda - Octavia (dokonce volal divák, co ta reklama znamená). Natáčelo se také několik vernisáží v autosalonu a příspěvků o jejich stanici STK.

  AZ servis dodal nová auta pro redakci zpravodajství. Tuto rozsáhlou investici samozřejmě muselo schválit i vedení ČT Brno (Zdeněk Drahoš, Ivo Vaněk).

  Železniční stavitelství platilo za "nekritizovatelnou firmu" - Karel Burian zakázal mj. natáčení reportáže o tom, že tato firma odvedla při výstavbě železničního koridoru na Břeclavsku nekvalitní práci.

  13.8.99 přinesla MF Dnes informaci o tom, že Železniční stavitelství platilo volební kampaň ODS. Hned 14. 8. se z příkazu K. Buriana a Zdeňka Drahoše točila reportáž, kde ředitel Železničního stavitelství vše popřel: vše je prý štvavá kampaň konkurence. Příspěvek byl odeslán do celostátního vysílání, ale odvysílány byly jen části synchronů, RZ Praha reportáž přepracovala. Ovšem 15.8. se v Jihomoravském večerníku hrála původní verze, a to v kontextu celé řady opačně vyznívajících informací jak v agenturách, tak tisku. Tentýž den přišel do redakce p. Horna (ředitel AZ servisu) a K.B. mu přímo diktoval text stížnosti na zmíněnou pražskou reportáž: byla prý nevyvážená, neobjektivní a byl zde dán prostor redaktorovi MF, který celou kauzu rozjel. Celou poradu slyšelo několik redaktorů.

  Unistav

  Unistav byla nebo je další ze spřátelených firem. Točí se takřka všechny akce v jejich středisku IBC včetně plesů - např. 25.11.98. 5.11.98 Karel Burian zakázal vysílání reportáže o špatně odvedených stavebních pracích fy Unistav, při kterých byl podmáčen sousední dům. 13.11. volal onen postižený starý muž, kdy se bude příspěvek vysílat: K.Burian na něj do telefonu křičel, že mu garantuje, že reportáž byla neobjektivní a že se vysílat nebude.

  Firma Davay a její majitel p. Jandora

  Dcera Karla Buriana byla v této soukromé televizní společnosti zaměstnána jako produkční. Karel Burian pronajímal firmě své zařízení (kameru atd.) pro pořady, které vyráběla Davay pro ČT. Markantním případem je pořad Divizna, který firma Davay za peníze ČT produkovala, ale protože jej nebyla schopna vlastními silami zvládnout, zadala část jeho výroby jiné televizní společnosti. Kvalita pořadu byla taková, že jej vedení ČT Praha zrušilo. Firma Davay také požadovala po Karlu Burianovi různé protislužby: např. natočení neobjektivní reportáže o Jandorově nesmyslném požadavku na vyhlášení konkurzu oděvní firmy OP Prostějov, výrobu rozsáhlé publicistické reportáže (vlastní vysílací čas, nikoli v rámci stávajících pořadů!) z rekonstrukce Bitvy tří císařů, kterou firma Davay spoluorganizovala... V zmíněné reportáži mluvil nejen p. Jandora, ale dokonce jeden ze  sponzorů. Shodou okolností byl tímto sponzorem investor sporného hypermarketu, který se měl stavět přímo v památkově chráněném areálu Bitvy tří císařů. O tomto záměru ČT Brno v souladu např. s hlasy památkářů informovala dlouhé měsíce spíše negativně. Poté, co mediální zastupování této společnosti převzala fy Davay, začaly se na pokyn K.Buriana točit pozitivně laděné reportáže - např. 4. 12. 98 (reportáž tehdy kritizovala redakce zpravodajství Praha). Už předtím (3.12.) dostal redaktor pokyn natočit - doslova řečeno - "likvidační" reportáž o řediteli Okresního muzea ve Šlapanicích p. Rečkovi, který byl proti této stavbě. Při natáčení vyšlo najevo, že jeho obvinění ze zpronevěry je smyšlené a účelové.

  Plzeňské pivovary

  Loni zrušený zpravodajsko-publicistický pořad Souvislosti sloužil Karlu Burianovi a Zdeňku Drahošovi jako prostředek pro realizaci vlastních záměrů, které neměly s ČT nic společného. (Samotná myšlenka produkovat tento pořad v redakci zpravodajství byla za daných podmínek naprosto bizardní: vyrábět třicetiminutový týdeník s jedním dramaturgem, bez produkčního a ve volném čase zpravodajských redaktorů (!) je prakticky vyloučeno.)

  V době, kdy se jednalo o spojení Plzeňského prazdroje s dalšími českými pivovary, zadali Karel Burian a Zdeněk Drahoš redaktorovi natočení reportáže, která byla cíleně zaměřena ve prospěch Prazdroje a proti malým pivovarům, kritizujícím zmíněnou fúzi. Reportáž byla odvysílána.

  Brněnský magistrát

  Už v předvolebním boji zpravodajství ČT Brno očividně stranilo budoucímu primátorovi Petru Duchoňovi - viz např. 3.11.98 klání Duchoň - Buriánek. Při návštěvě V.Klause 4.11. dal Karel Burian osobní pokyn: Duchoň musí být často v záběru. 5.11. musela být na příkaz Karla Buriana upravena reportáž o hospodaření města, aby nemířila proti Duchoňovi.

  V současné době nejsou zásahy ze strany radnice do vysílání nijak výjimečné, naposledy např. odložení kauzy Dostál (US) na žádost primátora Duchoně. Na druhé straně jsou nejméně dva zvolení zastupitelé, kteří se z příkazu Karla Buriana nesmějí objevovat na obrazovce.

  Lidoví léčitelé

  Osobním koníčkem ředitele ČT Zdeňka Drahoše jsou lidoví léčitelé; s některými z nich udržuje velmi úzké vazby. Na jeho přímou žádost se točily do pořadu Souvislosti minimálně dvě reportáže - v jedné se prezentoval lidový léčitel Brázda (chlubil se mj. svou vášní pro auta značky mercedes) a ve druhé se jeho kolega pokoušel přesvědčit diváky, že dokáže ulevit postiženým trpícím AIDS. Ubytování léčitele Brázdy při jeho návštěvách Zdeňka Drahoše v Brně údajně hradila Česká televize.

  Pétanque

  Jak Zdeněk Drahoš, tak Karel Burian utužují své společenské kontakty při této francouzské hře na hřišti v Brně - Slatině. Z každého turnaje, kterého se zúčastnili, musela ČT Brno přinést obsáhlou reportáž (jeden z vedoucích vydání ji odvysílal se zpožděním a Karel Burian mu za to sprostě vynadal.) Minimálně dvakrát se také reportáž z pétanquového turnaje vysílala v Souvislostech, přičemž na přímý příkaz Karla Buriana musel její autor zařadit dlouhý záběr na mobilní veřejný záchodek jisté firmy - sponzora turnaje. Korunu všemu ovšem nasadil Zdeněk Drahoš, který nechal hodinu před vysíláním jedné z těchto reportáží pro Souvislosti zastavit výrobu na třech pracovištích, aby do ní mohly být bez jakékoli logiky dostříhány záběry domorodců z ostrova Mauritius hrajících pétanque. Vysvětlení tohoto nepochopitelného kroku, které kolovalo po ČT, hovořilo o tom, že Zdeněk Drahoš byl rok předtím na Mauritiu na "reportážní cestě" placené ČT a posléze hledal pro tyto záběry uplatnění.

  Brněnská policie

  V souvislosti s natáčením o policii došlo k řadě střetů mezi Karlem Burianem a (dnes už bývalou) redaktorkou ČT Brno Markétou Dobiášovou. Např. reportáž o policistech z dopravního inspektorátu v  Brně, kteří byli podezřelí z podvodných obchodů s policejními vozidly: nadřízený policistů tehdy upozorňoval K.Buriana, že rozhodně nesmí být v reportáži uveden, že se nemůže k ničemu vyjadřovat. K. Burian pro jistotu nařídil M. Dobiášové, aby s natáčením skončila, protože "mezi policisty a redakcí vytváří napětí". Pro televizi je prý daleko důležitější, aby štáby dostaly od policistů parkovací místa, než nějaká reportáž. Své dobré vztahy s policií zdůrazňoval K. Burian při každé příležitosti, ale ve prospěch natáčení je nikdy nevyužil.

  Kauza Hošna X Hošnová, další střety M. Dobiášové s K. Burianem

  Reportáž o manželce brněnského podnikatele stíhané za podvody (neoprávněně na sebe převedla rodinný majetek a pak se skrývala): Karel Burian údajně celou záležitost konzultoval s právním oddělením ČT a místo rady pak redaktorce M. Dobiášové nařídil v reportážích nepokračovat, protože by z  toho "byly jen samé problémy". Celá záležitost pak vyvrcholila opakovaným obviňováním redaktorky, že se zabývá samými negativní tématy. K. Burian si dokonce stěžoval u ředitele Z. Drahoše, že točí "jen" o podvodech policistů, soudy, podvody veřejně známých osob apod. (!) Přestože téměř všechny její reportáže přebírala pražská redakce do hlavního zpravodajství, přesvědčoval K.Burian ředitele, že Markéta Dobiášová "není to pravé", co brněnské studio potřebuje. Na základě už uvedeného argumentu -"jsou z toho jen problémy"- jí bylo doporučeno točit pozitivní reportáže (jaká zvířátka se narodila v ZOO apod.) Od té doby si Karel Burian začal u  vedoucích vydání zjišťovat, o čem M. Dobiášová natáčí. Vedoucí vydání pak ještě museli ve střižně její příspěvky "pohlídat".

  Kuriozity

  1) Říjen 98: natáčení "opravné" reportáže o restauraci U Raušů ve Velké Bíteši, kam Karel Burian chodívá a je osobním přítele majitele. Televize Nova tehdy informovala o tom, že se zde nakazilo salmonelózou několik hokejových týmů. Karel Burian vydal pokyn ve smyslu "Vy teď máte možnost natřít Novu": reportáž popírala zprávu Novy, hygieniky ovšem nikdo ani neoslovil.

  2) Štáb přišel "nevhod" na radnici v Mikulově (během natáčení reportáže o načerno postaveném památníku). Starosta si stěžoval Karlu Burianovi přes manželku zaměstnanou ve firmě Davay a štáb se jít osobně musel omluvit.

  3) Z nepochopitelných důvodů se točilo a vysílalo otevření restaurací Bohéma, Thalie a obchodu loveckých potřeb Kettler.

  4) 23.12. 98 se natočila reportáž o tom, jak přítel Karla Buriana Senko Salahovič, který byl ve vazbě pro vydírání (což se točit nesmělo), rozdává dárky v dětském domově.

  Březen 2000: incident při návštěvě M. Albrightové v Brně (dvojice anarchistů hodila na Albrightovou vajíčka): Karel Burian dlouho bránil redaktorům tuto informaci zveřejnit, prý je to zbytečně negativní - "Nebudeme přece v Brně vypadat jako tlupa blbců." Ke zveřejnění došlo až poté, co se o věc začala zajímat ČT Praha. Den po incidentu se na ČT sami obrátili oba aktéři, kteří šli přímo z oddělení Policie České republiky a chtěli podat své svědectví. Karel Burian s nimi zakázal točit a křičel, že "přece nebudeme dávat prostor v ČT kdejakýmu debilovi..!"

  2) Nekoncepčnost

  Výběr témat a způsob jejich zpracování je naprosto nahodilý, kritéria pro rozhodování, zda točit či netočit, jsou zcela nečitelná. Většina redaktorů již rezignovala na obstarávání vlastních námětů a mechanicky přebírá zprávy ze zpravodajských agentur a denního tisku u vědomí, že kdo nic nedělá, nic nezkazí. Nepochopitelný je i systém spolupráce Karla Buriana s jinými televizními subjekty (fy Davay viz dále). Markantním příkladem bylo zřízení tzv. jihlavského zpravodajského štábu ČT Brno zastoupeného osobou Pavla Hájka. Karel Burian nejprve prosadil zřízení tohoto (soukromého) subjektu a pomáhal jej i financovat; když ovšem zjistil, že Pavel Hájek dodává své reportáže i do vyslání ČT Praha, zakázal vedoucím vydání jakoukoli spolupráci s ním.

  3) Nekompetentnost

  Šéfredaktor nemá naprosto žádný přehled o dění v regionu ani není schopen zhodnotit důležitost informace. (zakáže např. informovat o incidentu při návštěvě M. Albrightové - viz dále.). Za vše hovoří i úroveň koncepce rozšíření regionálního vysílání, kterou Karel Burian předkládal několikrát ČT Praha (včetně navrhovaného názvu Šalina). Původně dokonce Burian jednal se soukromou agenturou, která měla na tento pořad zprostředkovat finance od města Brna - otázku, jak se potom redakce zpravodajství vyhne nátlaku ze strany radnice, neřešil.

  4) Absence předpokladů pro vykonávání řídící funkce

  Pro jednání K. Buriana s lidmi je typická arogance, neschopnost komunikace a vulgární chování, neustálé hledání nepřátel uvnitř i vně (pracovníci redakce zpravodajství ČT Praha ví, o čem je řeč). Situace směřuje k rozkladu celého kolektivu a zhroucení redakce RZ Brno zcela nezadržitelně - za posledního tři čtvrtě roku se obměnila téměř polovina redaktorů, z toho většina odešla pod různou formou nátlaku. Vzhledem k tomu, že vedení České televize (Zdeněk Drahoš, Petr Kaláb) je o těchto odchodech informováno a schvaluje je, nese na této situaci svůj podíl viny.

  Jaromír Marek

  Markéta Dobiášová

  Vladimír Fanta

  P.S. Větší část tohoto textu vznikla v březnu roku 2000, v dubnu dostal jeden z autorů této zprávy po sedmi letech práce v České televizi výpověď z důvodu zrušení pracovního místa. Po něm odešli z ČT Brno další dva redaktoři, z nichž jeden, někdejší vedoucí redakce, pracoval v televizním zpravodajství dvanáct roků.  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|