středa 13. prosince

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Komentovaný přehled zpráv Odkazy:
 • Výběr nejzajímavějších článků z  poslední doby Británie předvídá konvergenci všech sdělovacích prostředků:
 • Zavedena nová regulační struktura pro britská média) "Darwinovská levice" místo marxismu?
 • Jak nejlépe dosáhnout štěstí - rozhovor s profesorem bioetiky na Princetonské univezitě Peterem Singerem Americké volby:
 • PresiDENT (Václav Pinkava) Svoboda projevu:
 • Mein Kampf aneb je Zítko vinen nebo nevinen? (Jiří Wagner)
 • Koniášové a nepořádná Zítkova práce (Martin Stín) Reakce na reakci:
 • Protestuji proti článku Miloše Štěpánka - měl se zeptat (Štěpán Kotrba) Školství:
 • Školné - další pohádka (Václav Špíka) Jak jíst zdravě:
 • Dva diametrálně odlišné pohledy na dietetiku (Aleš Kastner, JČ)  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Nová regulační struktura pro britské sdělovací prostředky

  Dosavadní regulační instituce britských médií, Broadcasting Standards Commission, Radio Authority a Independent Television Commission budou zrušeny a nahrazeny jediným, ústředním superregulačním orgánem, Ofcom (The Office of Communications, Úřadem pro komunikace) oznámil včera britský ministr kultury Chris Smith. Ofcom v sobě prý bude slučovat "specializované znalosti a vizi", v jejímž rámci bude schopen porozumět "konvergujícímu prostoru komunikací".

  Podle Chrise Smithe poskytne nový úřad Británii v oblasti sdělovacích prostředků "světový náskok", protože umožní mediálnímu průmyslu, aby "jednal odpovědně, ale svobodně a udržoval pro občany důležitou vysokou úroveň".

  Smith dodal, že nový úřad osvobodí mediální průmysl od zastaralých předpisů, které budou nahrazeny rámcem, "v jehož ohnisku jsou potřeby občanů".

  Smith uvedl, že do roku 2005 mají získat všichni britští občané přístup k internetu.

  Ofcom bude podřízen ministerstvu kultury a ministerstvu obchodu a průmyslu.

  Dlouho očekávaný návrh zákona o komunikacích definuje "třetí mediální revoluci", v jejímž rámci budou považována všechna elektronická média - od televize po e-mail - za součást téhož multimediálního světa.

  Smith zdůraznil, že je důležité "ochraňovat vysokou úroveň televizních pořadů, na niž jsme všichni zvyklí". Jak se očekávalo, Ofcom získá pravomoci dosavadních regulačních institucí. Bude také řešit stížnosti na BBC, a bude vystupovat jako nezávislý ombudsman pro rozhlasové posluchače a televizní diváky, které neuspokojí interní systém BBC pro stížnosti.

  Bude to poprvé v historii, co se bude externí instituce zabývat stížnostmi na BBC.

  Ofcom také dostane zvýšené pravomoci k regulaci konkurence v komunikačním sektoru.

  "Jak se začíná konkurence zostřovat, je zapotřebí instituce se všeobecnými pravomocemi - speficické instituce pro jednotlivé vysílací sektory už nestačí," konstatoval jeden zdroj.

  Úřad Ofcom bude mít také pravomoci rozdělovat vysílací spektrum, což dosud činil Úřad pro radiokomunikace, který byl součástí ministerstva průmyslu a obchodu.

  Pravomoci nového regulačního orgánu bude také obsahovat:

 • právo zajistit, aby okruhy veřejnoprávního rozhlasu a televize dostaly dostatečně jasné a výrazné místo v nových elektronických programových průvodcích

 • odpovědnost za zajišťování obsahové úrovně elektronických médií. Bude zaveden nový filtrovací a klasifikační systém, v  jehož rámci budou rodiče moci chránit své děti.

 • nový úřad bude také měřit sledovanost a zajišťovat, aby britské televizní stanice vysílaly pořady veřejného zájmu

 • Ofcom bude také vyšetřovat stížnosti týkající se neférového zacházení a porušení soukromí

 • Ofcom bude mít pravomoci podobné telekomunikačnímu regulačnímu orgánu Oftel - bude moci aktivně zasáhnout , když bude zjevné, že mediální průmysl neplní své povinnosti vůči zákazníkům.

  Zákon o komunikacích přistupuje k regulací médií trojím způsobem. Zaprvé budou muset všechna média dodržovat

 • určitou minimální obsahovou úroveň
 • zpravodajství bude muset být nestranné
 • nezletilé děti nesmějí být vystavovány nevhodným pořadům.

  Druhá a třetí část zákona o komunikacích se bude týkat vysílatelů veřejné služby, určuje otázky jako, jak vysoké mají být kvóty původních pořadů, regionálního vysílání, vysílání zpravodajství v době nejvyšší sledovanosti a požadavků, aby vysílatelé vypracovávali veřejné dokumenty o své programové politice.

  Chris Smith konstatoval, že vysílání veřejné služby bude od nynějška ještě více a nikoliv méně důležité pro společnost, zejména proto, že je to fórum pro informovanou, veřejnou demokraticko debatu a materiál vysoké kvality.

  Britský ministr kultury konstatoval, že vláda odmítla návrhy, aby byl zprivatizován celostátní komerční kulturní okruh Channel Four (který je sice financován z reklam, ale nemá žádného vlastníka a veškeré jeho příjmy musejí být investovány do výroby pořadů). Channel Four zůstane vysílatelem ve veřejném sektoru.

  Ministr kultury také informoval, že vláda zruší dosavadní předpis, podle něhož nesmí žádná firma vlastnit více než dvě licence regionálních komerčních televizních stanic, které celkem mají 15 procent anebo více celé divácké obce, a nahradí ho předpisem novým. Bude také zrušen předpis, podle něhož nesmí žádná firma vlastnit dvě londýnské televizní stanice. Tyto předpisy se pozměňují a ruší, protože vzniká daleko rozrůzněnější mediální trh a zároveň je potřeba, aby při sílící mediální konkurenci byly jednotlivé mediální firmy silnější.

  Důležitou otázkou bylo, zda má nynější Rada guvernérů BBC, která dohlíží na činnost BBC, být podřízena novému úřadu Ofcom. Ministr kultury Smith konsatoval, že Rada BBC bude dále fungovat, ale zákazníci si budou moci stěžovat i do Ofcomu, pokud dospějí k názoru, že Rada BBC pro ně neudělala dost.

  Smith poskytl veřejnosti ujištění, že dosavadní televizní okruhy, které je možno v Británii sledovat zadarmo - BBC 1, BBC 2, ITV, Channel Four a Channel Five - budou i nadále volně dosažitelné.

  Dodal, že ostatní okruhy, například subskripční okruhy na digitálních satelitech kabelová televize, nebudou smět zákazníkům účtovat příliš horentní částky. • |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|