Britské listy


úterý 2. ledna

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Komentovaný přehled zpráv Odkazy:
 • Výběr nejzajímavějších článků z  poslední doby Česká televize:
 • Nebezpečný precedens: Hrozí destabilizace státu (Radovan Procházka, generálporučík v.v.)
 • Zajímavá souvislost: Když si ukradla své noviny redakce Zemědělských novin, také její redaktoři křičeli, že brání svobodu projevu (Pavel Kačer)
 • Stávka, aneb císařovy nové šaty v ČT (Jaroslav Vaško)
 • Analýza: Jak to bude dál. Novoroční zhodnocení krize (podle rozhovoru s TP zaznamenal JČ)
 • Hodač není jádro problému: všechny ultimativní požadavky byly vzneseny ještě před jeho jmenováním (Jiří Svoboda)
 • V ČR dnes nevládne totalita! Protesty se vzdalují prvotní příčině konfliktu. Odpověď na dopisy čtenářů (Martin Stín)
 • Lidi na venkově spor o ČT vůbec nezajímá (Jan Paul)
 • Nechutnosti na ČT 1 (zaslal Dalibor Žůrek)
 • Právní poradna: Jak by bylo možno ukončit krizi v České televizi?
 • "Hodač není schopný ředitel": dva protikladné dokumenty od Mary Rainové
 • Gross je od zasedání MMF dlužníkem ČT, proto nezasahuje proti vzbouřencům (Jan Vedral)
 • Vůle lidu. "Ignorant armies fighting in the night." (Jan Čulík)
 • Vzbouřenci vyhráli? (Tomáš Pecina)
 • Lze si vzbouřenců vážit? (JČ, TP)
 • "ČR stále chudne, proto budu demonstrovat proti Hodačovi" (Jan Čulík, vyšlo v sobotu v MFD)
 • Adam Komers a Sex ve městě (Štěpán Kotrba)
 • Českou televizi opravdu nezávislou (Ivan Odillo Štampach)
 • Podvody v internetové petici na podporu televizních vzbouřenců (Olivie Tajovská) plus Reakce vzbouřenců
 • Nepřesvědčivost na obou stranách (Jan Paul)
 • Ještě jednou o internetové petici hnutí ČT: věc veřejná - je zcela nespolehlivá (Petr Souček)
 • Podivnosti na Kavčích Horách (Jakub Trnka)
 • Pane Čulíku, vytvořil jste si klaku spřízněnců a očerňujete čestné lidi v ČT (Oldřich Maděra)
 • Pan Maděra píše věcné nesmysly (Petr Paleta)
 • Janu Čulíkovi: Když ze mě někdo dělá vola, koleduje si o pár facek (Michal Bureš)
 • Už politickým grázlům zvoní hrana!!! Václav Havel se dal na stranu normálních lidí!!! Jsme s vámi!!! (Josef Chaba)
 • Jakou hru rozehrála ODS? (Jiří Mašek)
 • Byl to puč, který provedla ODS (Vladimír Kares)
 • Vy snad znáte Janu Dědečkovou, pane Čulíku? (Josef Štogr)  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Všechny ultimativní požadavky byly vysloveny ještě před Hodačovým jmenováním

  Hodač nebyl jádrem problému - rebelie by vznikla z finančních důvodů proti každému řediteli

  Jiří Svoboda

  Vážený pane Čulíku,

  v zásadě souhlasím s Vaší fundovanou a zevrubnou analýzou kořenů současné krize v ČT. Chtěl bych jen zdůraznit některé aspekty, které mají zvláštní sociálně psychologický význam.

  ČT má stále 3000 zaměstnanců, což je ve vztahu ke srovnatelným televizním stanicím u nás, ale i v zahraničí neúnosné. To vědí především sami zaměstnanci ČT a jakékoli změny ve vedení pro ně znamenají existeční frustraci, protože se logicky obávají, že by nový generální ředitel mohl začít tuto předimenzovanost řešit.

  Na rozpočet ČT jsou napojeny soukromé produkční skupiny, které jsou na tomto rozpočtu plně závislé. Jedním z "nejtěžších hříchů" ředitele Puchalského bylo, že na konci roku ponechával tyto skupiny v nejistotě a s odkazem na vytváření programového schematu s nimi neuzavíral smlouvy.

  Nový ředitel, pan D.Chmelíček, postupně uklidnil zaměstnance i  vlivná lobbystická uskupení. K žádným dramatickým změnám nedošlo a bylo zřejmé, že se o nich ve vedení ani neuvažuje. V ČT nedošlo k nezbytné restrukturalizaci a nikoho ani nenapadlo zadávat mnohamilionové zakázky při tvorbě programů formou veřejného výběrového řízení. Zaniká smysl "veřejnoprávnosti" jako mechanizmu, jehož prostřednictvím si občané formou koncesionářských poplatků platí službu kultivace vědomí a cítění, která není vystavena bezprostřednímu diktátu komerčních hledisek. Přerozdělování této "kulturní daně" nemá žádný zvláštní režim - vedení ČT s ním zachází jako s vyprodukovaným ziskem.

  Jakýkoli nový ředitel ČT bude postaven před toto dilema a v případě, že se ho pokusí řešit, vystaví se propuknutí konfliktu, kterého jsme dnes svědky.

  Značná část veřejnosti propadla pod vlivem mediálního tlaku přesvědčení (do jisté míry se této chyby dopouštíte i Vy ve své analýze), že jádro konfliktu a jeho eskalace leží ve jmenování Jiřího Hodače generálním ředitelem. Přitom se účelově zapomíná, že všechny ultimativní požadavky byly vysloveny již 17.12., tedy v době, kdy jméno Jiřího Hodače ještě nikde nepadlo. Z tohoto hlediska je zcela irelevantní uvažovat o tom, je-li Jiří Hodač komunikativní, či nikoli; je-li zdatný, či neschopný manažer... Jiří Hodač totiž neměl na to, aby cokoliv ze svých schopností a  nedostatků prokázal ani hodinu. Hodnotit v těchto souvislostech jeho schopnosti mi připadá krajně nefér! Je to jen účelová špinavost, či nevědomá služba účelové špinavosti, která nebyla zvlášť odpudlivé podoby v televizním prohlášení, kde byly zpochyňovány nejen schopnosti pana Hodače, ale i jeho příčetnost. S možnou kvalifikací trestného činu pomluvy si v Čechách nikdo hlavu neláme. A kdo je jak etický, o tom bylo už rozhodnuto.

  Pro ty, kdo si chronologii vývoje nepamatují přikládám prohlášení ze 17. prosince, v němž byly formulovány všechny známé ultimativní požadavky a všichni potencionální adepti na funkci generálního ředitele ČT byli vyzváni, aby své přihlášky do konkurzu vzali zpět. Scénáře vypovězení poslušnosti byly v té době již připraveny proti jakémukoli řediteli. S pozdravem

  Jiří Svoboda, režisér


  Reakce na odvolání GŘ ČT Dušana Chmelíčka

  Prohlášení sdružení "Česká televize - věc veřejná" :

  My, zástupci FITESu, Asociace producentů v audiovizi, Asociace filmových a televizních střihačů, Asociace Českých kameramanů, České filmové a televizní akademie, Poradního sboru generálního ředitele České televize, Nezávislé odborové organizace České televize, Iniciativy Brno 20/21, nezávislých producentů , Herecké asociace, Letní filmové školy, PEN klubu, Obce spisovatelů, Asociace Českých audiovizuálních režisérů, pracovníků ČT konstatujeme, že rozhodnutí Rady České televize odvolat jejího generálního ředitele prokázalo naprostou neudržitelnost současného způsobu volby Rady České televize. Rada ČT svým nekompetentním a za stávající situace neodpovědným rozhodnutím uvrhla Českou televizi na okraj chaosu, který ohrožuje její fungování. Je to hazard, za který v důsledcích nenese odpovědnost Rada ČT, ale ti, kteří ji zvolili. Hazard ohrožující naplňování úkolu televize veřejné služby. Tato situace je důsledkem trvalého pohrdání hlasy odborné veřejnosti, těch, kteří v České televizi pracují a především je namířena proti těm, z jejichž koncesionářských poplatků je placena a kterým má sloužit - občanům této země.

  K uklidnění této situace nabízíme svoje odborné profesní a lidské síly.

  Proto Poslaneckou sněmovnu Parlamentu České republiky a její Stálou komisi pro sdělovací prostředky žádáme, aby naše dlouhodobě a opakovaně vyslovované obavy o osud České televize konečně vzala na vědomí.

  S ohledem na vážnost situace požadujeme :

  1. Zastavit okamžitě výběrové řízení na nového generálního ředitele. Okamžité odvolání stávající Rady ČT, která ztratila kredit, opravňující ji k volbě nového generálního ředitele.

  2. Zahájení dialogu mezi odbornou veřejností a Poslaneckou sněmovnou Parlamentu České republiky tak, aby mohla být zvolena nová Rada České televize. Rada z osobností veřejně známých, respektovaných, odpovědných, kvalifikovaných. Rada, která by pomohla stabilizovat situaci v České televizi, která by uvážlivě zvolila nového generálního ředitele České televize.

  3. Bezprostřední zahájení veřejné rozpravy o legislativních změnách, které by vedly ke změně dosavadního neudržitelného stavu volby Rady České televize podle stranického klíče.

  4. Apelujeme na stávající členy Rady ČT, aby se dobrovolně vzdali své funkce.

  5. Apelujeme na kandidáty na funkci generálního ředitele aby za  těchto okolností stáhli kandidaturu.

  V Praze 17. 12. 2000


  Britské listy

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|