Britské listy


pátek 12. ledna

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Komentovaný přehled zpráv Odkazy:
 • Výběr nejzajímavějších článků z  poslední doby Česká televize po vítězství:
 • Vulgární emocionální manipulace, žádný kritický odstup ani důležité otázky (Luděk Staněk) Česká televize a česká společnost:
 • Rovnost před zákonem po česku (Martin Stín) Sdělovací prostředky:
 • Nad dvěma návrhy mediálního zákona (Tomáš Pecina) Srovnání:
 • Jak se v Austrálii snažili dokaři stávkou zlikvidovat modernizační reformy (Jiří Sahula) Česká televize a česká společnost:
 • Kulturní fronta: Jako za Anticharty: ti, kdo vyhráli, budou teď u lizu (Radim Vajchr)
 • Kde je proklamovaná svoboda slova v České republice (Vojtěch Fatka)
 • Dopis Václavu Havlovi: Zaměstnanci ČT si televizi nemohou přisvojit (Milan Duda)
 • Lídě Rakušanové: zachovávejte při své novinářské práci profesionální kritický odstup (Milan Duda)
 • Dopis americkému velvyslanci: "Protestuji proti hrubé manipulaci z Rádia Svobodná Evropa" (Josef Havránek)
 • Technický pokrok v médiích vede jen k dalšímu propadu kvality (Jindřich Kubica)
 • Krize v České televizi: pokus o širší pohled na politický dvorek (Rudolf Převrátil) Reakce:
 • Unie svobody se rozhodla podporovat redaktory z čistě humánních zájmů (Ondřej Palkovský)
 • Miroslav Mareš není na brněnské univerzitě skandalizován (čtenář Dufek)
 • Na obranu Katovny (Petr Jánský)
 • Britské listy nečtu. Zásadně!!! (Jiřina Šiklová)
 • Včerejší demonstrace nebyla hrozbou nové totality (Jaroslav Štemberk)
 • Odpověď na 260 emailů (Ivan David)
 • Mladí konzervativci - lůno neofašismu (Josef Brož) Poezie:
 • Whitmanovské variace: Jsem/I am (Jiřina Fuchsová)  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Včerejší demonstrace nebyla hrozbou nové totality

  Jaroslav Štemberk

  Vážený pane Čulíku,

  Považuji za velmi přehnaný Váš názor, když dovozujete z toho, že se sešlo na  Václavském náměstí několik desítek tisíc lidí, nebezpečí vzniku nové totality. Ti lidé se tam nesešli proto, aby snad vyslechli rozkazy jakýchsi samozvaných vůdců národa a podle nich pak třeba rozbíjeli výlohy prodejen nadnárodních společností nebo demolovali tržnice východoasiatů. (To by byl důkaz fašizace.)

  Ti lidé přišli hlavně proto, že dostali strach z toho, že ČT bude privatizována a místo veřejnoprávní televize s původní českou tvorbou (byť mnohdy kvality velice diskutabilní) se na ně budou hrnout další kanály s  pokleslými seriály severo- či jihoamerické provenience a dalšími Pokémony či želvami Ninja pro jejich děti, a že jejich oblíbeni herci "zůstanou na  dlažbě."

  Myslíte si, že by ve Velké Británii lidé nevyšli do ulic, pokud by je k tomu vyzvala BBC s tím, že pokud se koncesionáři nevzepřou, bude privatizována? Jiná věc je ovšem ta, že ve Velké Británii by si asi žádný realisticky uvažující politik nedovolil nahlas mluvit o privatizaci BBC a i pokud ano, lidé z BBC by si nedovolili šířit poplašnou zprávu o hrozící privatizaci, pokud by jim hrozila pouze ztráta pohodlí v důsledku restrukturalice připravované novým vedením.

  Vrcholem "veřejnoprávní nezávislosti" bylo zvaní k účasti na demonstraci dokonce i ve zprávách o počasí.

  Ti lidé prostě podlehli propagandě (podporované třeba i v BL zveřejněným pojednáním N. Savického), že všechny změny v ČT mohou být pouze k horšímu a  nikoli k lepšímu a šli demonstrovat hlavně za to málo kvalitní české kultury, které ČT přes všechny své nedostatky stále ještě prezentuje.

  Pro tyto diváky byla jistě škoda, že repríza televizní inscenace "Hodina pravdy" (podle scénáře Jeleny Mašínové a Pavla Kohouta - možná trochu naivní představa o tom, jak by mohla vypadat česká veřejnoprávní televize) běžela až v nočních hodinách, kdy jejich drtivá většina už spala.

  Lidé také chápou situaci pracovníků ČT z pohledu prosté zkušenosti, protože mnozí na "své kůži" zakusili, jak to v podniku vypadá, když ten, kdo neuspěl v nižší funkci, se po čase vrátí ve funkci ještě vyšší. Takoví lidé pak přišli z obyčejné ("odborářské") solidarity.

  Zcela oprávněně ovšem vidíte nebezpečí v tom, že parta nikoli prvotřídních novinářů ucítila svoji mediální moc manipulovat lidmi. Zbývá jen doufat, že v vlivem moderní - tzv. informační - společnosti si brzy většina lidí u nás uvědomí, že čeští novináři či herci vesměs nejsou oproti politikům ani moudřejší, ani charakterově čistší, ani méně zkorumpovaní a jejich možnost manipulace bude stále menší.

  Dopad těchto událostí na politický vývoj v ČR zdaleka nemusí být bezprostřední. Za pravděpodobnější variantu než předčasné volby považuji to, že po vzrušeném období se vláda a parlament vrátí ke své normální činnosti, politické strany budou pokračovat v přípravách na řádné volby, přičemž 4K bude pracovat na společném programu, strany "opoziční smlouvy" se dál se budou snažit dokázat, že nejde o variantu tak špatnou a usilovat při tom o  návrat ztracených voličů. Trochu usnadněnou pozici může mít ODS, neboť vlivem populistického chování politiků US (která je stále ještě spíše "mediálně nafouknutým trpaslíkem" a je otázkou, zda její podíl na současných událostech může přispět k tomu, aby se stala skutečně silnou stabilizovanou politickou stranou) někteří pravicoví voliči ztratí iluzi, že je to "autentická pravice bez Klause" a ODS už nebude muset zoufale hledat chybějící hlasy na krajní pravici. Možná dojde k určitému sblížení US a  ČSSD, takže společná účast těchto stran v budoucí vládě nebude nereálnou. Dalekosáhlé spekulace jsou ovšem rozhodně předčasné a nezbývá než vyčkat věcí příštích, které by mohly situaci trošku projasnit.

  Britské listy

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|