Britské listy


úterý 16. ledna

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Komentovaný přehled zpráv Odkazy:
 • Výběr nejzajímavějších článků z poslední doby Česká republika:
 • ČT je jen vrcholkem ledovce - neformální nepostřehnutelné mocenské vazby jsou základní strukturou české společnosti (Eugen Haičman)
 • ČT: zvítězil status quo. Je všechno ztraceno? (návrh nevládní občanské organizace bojující s ČT) (Michael Hauser)
 • Mareš není neofašista! Bráním Miroslava Mareše před dehonestujícími útoky, nikdo však má prohlášení nezveřejnil (Vladimír Srb, vědecký tajemník České společnosti pro politické vědy)
 • Jak vznikají myšlenková zacyklení (Václav Pinkava, Jiřina Šiklová a další) Reakce:
 • Dementi: Ivan David: "Nebyl jsem neúspěšný ministr zdravotnictví" Česká televize a česká politika:
 • Výročí bitvy u Lipan také příliš nevzpomínáme (Otakar Kosek)
 • “Repríza” Sametu: Jsme jako oni! (Karel Dolejší)
 • Selhání novinářské obce (Miloslav Navrátil)
 • Nejobjektivnější zprávy přinášela NOVA (Petr Jánský)
 • Tisková zpráva : Zveřejnění důvěrných údajů o telefonátech Rady ČT aktérům televizní krize považujeme za vážnou inormaci (Krizový štáb ČT, Brno) Postskript:
 • Dražba pardubického sedícího Lenina byla neúspěšná (Štěpán Kotrba)  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Selhání novinářské obce

  Miloslav Navrátil

  Krize v ČT, která stále zabírá přední stránky všech našich deníků, stále přesvědčivěji ukazuje i na nedostatečnost naší novinářské obce.

  Jen velmi málo publicistů se dokázalo oprostit od sympatií a antipatií. Smutně malá hrstka byla schopna referovat o událostech nezaujatě a objektivně. Ničím nepodložená tvrzení, tendenční a stranická vyjádření, promítání osobních preferencí do zpravodajství atd. Vyniká v tom především Mladá Fronta, která si zřejmě vzpomněla na svou svazáckou minulost (a zapomněla na svou problematickou privatizaci) a začala mocně podporovat vzbouřence.

  Je smutné, že si za 10 let po pádu komunismu nemohu koupit deník, o kterém bych věděl, že mi poskytne nezávislé, nezkreslené zpravodajství. Myslím, že mám mozek v hlavě a nepotřebuji aby mi nějaký radílek našeptával, jak mám čemu rozumět.

  Zřejmě v Čechách zakořeněný princip "já na bráchu, brácha na mě" se přesně odráží i v této zájmové skupině. Nasvědčovala by tomu i rotace novinářů, kdy novináři putují od redakce k redakci (a tak se může stát, že se disident J. Hanák octne v redakci Rudého Práva - pardon, dneska jen Práva, když z Lidových Novin odešel do Práce na protest proti jmenování bývalého svazáka šéfredaktorem) a je možné, že se všichni sejdou v jedné redakci.

  Provázanost novinářů s ČT je zřejmá - stačí sledovat program a titulky. A peníze jsou potřeba stále, že. V Lidových novinách si můžeme dokonce přečíst článek od novináře, který tvrdí, že objektivní zpráva je nesmysl a naivňoučká představa.

  Tak už se přestaňte ohánět slogany typu "Svoboda slova" a dejte si do štítu to co je u většiny z Vás zřejmé: "Bližší košile než kabát" eventuelně: "Koho chleba jíš, toho píseň zpívej"!


  Britské listy

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|