Britské listy


středa 24. ledna

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Komentovaný přehled zpráv Odkazy:
 • Výběr nejzajímavějších článků z poslední doby Chybná informace MFD o nemoci šílených krav:
 • Propečení bifteku infekci nezničí (Juliana) Česká televize a česká společnost:
 • Vzbouřenci prohráli: Novelizovaný zákon o ČT vzbouřence nezajímá (Jaroslav Plesl)
 • Právní názor: Pořad Fakta o mobilních telefonech byl nepřípustným zásahem do soukromí (Jaroslav Štemberk)
 • Všichni pořád někam telefonovali a snažili se ovlivnit své pozice (Jiří Svoboda)
 • Ke "schizofrenii" Jany Bobošíkové: Jak se tedy měla Jana Bobošíková bránit na tiskové konferenci před vzbouřeneckými redaktory? (Tomáš Sedláček, TP, JČ)
 • Bráním vší mocí existenci veřejnoprávní televize (Milan Šmíd)
 • Otevírá krize v ČT dveře pro CME? (Ladislav Kučera) Proč se staráme o Kubánce a ne o Kurdy?
 • Lidská práva jako politická technologie (František Roček) Recenze:
 • Jeroen van den Berg: Žena podle Schopenhauera (Michaela Černá) Televize Nova:
 • Vstup zahraničního investora do Novy bude totálním zvratem nejen na českém mediálním trhu (Zdeněk Kaliský) Protest:
 • Britské listy jsou nejukázkovějším příkladem subtilní propagandy - a nepublikují moje texty (Václav Pinkava) Kritika:
 • Lidi, vyjadřujte se stručně a jasně! (Cizí dopisy nečtu) (Karel Mašita)
 • Nevěřím vaší interpretaci televizní krize: pane Čulíku, jděte se bodnout! Všichni se nemohou mýlit.(Milan Cihlář) Koutek poezie:
 • Poprava dvaceti sedmi českých intelektuálů (Jan Paul)  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • K televizní krizi: Pane Čulíku, jděte se bodnout!

  Milan Cihlář

  Vážený pane Čulíku, jděte se bodnout! Až tak daleko, bohužel, postupně dospěl můj názor na Vaši osobu, když jsem Vám předtím docela fandil.

  Při čtení vaší "analýzy" krize v České televizi, na kterou je odkaz v dnešních BL, jsem dospěl k závěru, že jste právě tak zaujatý jako ti, které se pokoušíte kritizovat a obviňovat ze sobecké obhajoby vlastních zájmů ("statu quo v Česé televizi"), a že Vaše analýza je jen propagandistická snůška polopravd. Mimochodem nejsem si jist, kde by dnes byla česká kinematografie po zdařilé "privatizaci" Barrandova Klausovými "his master's boys", kdyby výrobu českých filmů nepodporovala Česká televize (stačí se podívat do programu průměrného českého kina pro nalezení odpovědi).

  Ve své "analýze" například vůbec neříkáte, proč přesně Váš vzácný přítel Ivan Kytka (mimochodem i spřízněná duše paní Bobošíkové, jenž se o ní z neznámých důvodů pro Lidové noviny svého času odmítl vyjádřit) nebo "skvělý manažer" bez elementární soudnosti při hodnocení svých šancí uspět ve zcela nepřátelském prostředí jako vedoucí, pan Hodač, z televize odešli (mimochodem nepřátelství redakce zpravodajství asi měla kořeny v předchozí zkušenosti s panem Hodačem). Řeči o spiklencích v redakci zpravodajství, kterým jsem měl kdyi i tendenci věřit, mi dnes připadají trochu vyčpělé a až příliš zavánějící starými dobrými padesátými léty. To se pak spiklo i těch dalších 1800 zaměstnanců ČT, kteří pracovníky RZ podpořili?

  Veřejnost jistě nezná všechna fakta o krizi v Časké televizi, neboť jí je nikdo neráčil sdělit a každý říká jen to, co se mu hodí do krámu. Naštěstí však není odkázána pouze na informace z televize, ale může číst i libovolné noviny, poslouchat různé rozhlasové stanice (jistě nelze všechny obvinit z jednostranosti a zaujatosti, neboť i tam se nepochybně najdou samostatně myslící lidé) a informace si vyhodnotit. Opravdu si myslíte, že jsou "obyčejní" lidé mimo establishment stádem stupidních nemyslících ovcí a jen Vy máte patent na rozum a správný pohled na věc? A nemají snad i populární osobnosti právo vyjádřit svůj názor, aniž by je někdo okamžitě obvinil z obhajoby vlastních zájmů, zejména jsou-li známy jejich čestné občanské postoje za komunistů - viz např. pánové Svěrák a Smoljak nebo Rösner? Oč méně obhajují své vlastní zájmy politici, když si hrají své nejrůznější (a prokázané) "malé domů" (viz sponzorské aféry ODS a ČSSD, Bamberg atd.)?

  Ano, česká veřejnost tuto kauzu využila (a zcela spontánně, neboť k účasti na demonstracích lidi nikdo nenutil) ke společnému vyjádřením nespokojenosti s arogancí současné moci, která si tuto republiku také již dávno neformálně zprivatizovala. Takovýto spontánní projev musí být vždy organizován k nějaké příležitosti a musí to udělat někdo, kdo má k tomu důvod. Ale lidé přijdou sami pokud mají potřebu. Vzpomeňte si na 17.listopad 1989, pokud jste tu byl. Ti, kteří křičí, že politika se nedělá na ulicích, by dnes ve svých židlích neseděli, kdyby se tenkrát "politika nedělala na ulicích". A domnívám se, že projev vůle desetitisíců lidí by současní mocipáni, kteří se tak rádi ohánějí demokracií, neměli přehlížet. Měli by si raději spočítat, kolik lidí (absolutně) jim vlastně svými hlasy dalo "mandát" dělat si, co se jim zlíbí. A měli by také zveřejnit, kolik členů opravdu (bez mrtvých duší) čítají jejich strany (ODS, ČSSD, US, atd.), za něž se tak statečně schovávají. "Analýzy" posledního volebního neúspěchu některých stran jsou pro mě divením se hlupáka nad tím, že se s ním nikdo nechce bavit o antické filosofii. Podotýkám, že nejsem stoupencem čtyřkoalice, ale tvrdit, že US učinila ze vzbouřenců svá politická rukojmí, mi připadá velmi nadsazené (přinejmenším na stejné úrovni jako zpochybňované tvrzení, že Rada byla a je loutkou ODS a ČSSD, o čemž existují důkazy bez ohledu na to, jak byly získány).

  Co znamená "Rada pod vedením (neúplatné) Jany Dědečkové"? Pan mladý konzervativec Mareš už jí, mediální odbornici z horské chaty, pouze sekunduje? Pan profesor Klaus ji (i Bobošíkovou) může nenávidět pouze za její naivní neobratnost hraničící až s blbostí, s jakou zpackala jeho geniální plán na ovládnutí České televize a její následnou privatizaci (skutečně myšlenka, jež by se dala tesat). Pan Železný už mu ostatně pěkně zobe z ruky. I starost pana Petra Kratochvíla o osud zákonnosti a demokracie v naší zemi byla dojemná. Pak ti lidé do divadla Ta fantastika sami chodili, posílali pohlednice a telefony neutichly po celý den. Viďte, paní Zimová. Stačí si jen zalistovat knížkou Waldemara Matušky "Těch tisíc mil" a hned jsou člověku některé souvislosti jasnější. Vždyť se manželé Matuškovi také připojili. A je náhodou že vydání jejich knihy sponzorovaly zkrachovalé firmy: CK Travela, ČSMD (kdo nemá pod čepicí, může si od nás nechat ukrást peníze) a Svět aut (podivná firma veselé kopy pana Petra Bezruče, jehož jmenovec a uhlobaronobijce se jistě obrací v hrobě)? Ale třeba je to jen jejich nevědomost. Stalin přece také nevěděl, že milióny nevinných umírají v gulazích!

  Za největší nehoráznost ve Vaší "analýze" ovšem považuji tvrzení, že proti Jmenování Fričové na místo GŘ ČT se postavila Buzková, neboť by to znemožnilo její "beztrestnou sebeinzerci". Já od aféry "Olovo" vidím Buzkovou v televizi tak málo, že mě vždy překvapí její nový vzhled. Tak jakápak (ne)pokračující sebeinzerce?

  Chtěl bych opět zdůraznit, že nejsem příznivcem žádné z osob, kterých jsem se jakkoliv zastal. Nicméně průhledná zaujatost vaší "analýzy" byla tak donebevolající, že jsem se musel ozvat.


  Reakce Jana Čulíka:

  Pokud tomu rozumím, argumentujete, že když něco říká hodně lidí, tak to musí být pravda.

  Já argumentuji, že když někdo něco říká, mělo by to být založeno na faktech.

  Jsem si vědom, že lidé, kteří podporují televizní vzbouřence, mají pro to dobré důvody, jenže ty důvody jsou zástupné a vedlejší. Jejich protest proto nevyřeší jejich frustraci, kterou pociťují, naopak ji zhorší.

  Nemám naprosto žádné subjektivní vazby na Kytku ani Bobošíkovou. Oba dělali chyby, o tom jsme otevřeně psali, oba jsou schopní novináři, což se nakonec ukázalo tím, že Kytka zastává vedoucí místo v BBC.

  To, že někdy napíšeme, že je něco dobré, znamená, že to děláme na základě věcného rozboru, nikoliv na základě osobního kamarádšoftu.

  Mohl jste si všimnout, že ostře kritizujeme pošetilosti, které nyní dělá Jana Bobošíková. Nebudu ale přece zastírat, že v minulosti byla jednou z nejlepších televizních novinářek v ČR.

  Hodnotit kohokoliv z Hodačova vedení na základě zcela výjimečné, krizové situace, je neférové. Vytvořit dobré televizní zpravodajství trvá za normálních podmínek rok. - Ano, pan Mareš paní Dědečkové pouze sekundoval. - Česká televize má dohromady 2800 zaměstnanců, lidí v redakci zpravodajství je jen několik desítek. Nevím tedy, kde jste vzal počet 1800 lidí. - Nikdo jmenováním Jiřího Hodače o žádnou privatizaci České televize neusiloval. Jiří Hodač může být také jen obtížně obviňován z korupčních praktik a arogance ODS a z všeobecně neuspokojivého stavu české politiky a ekonomiky.


  Odpověď Milana Cihláře:

  Pane Čulíku,

  děkuji Vám za vaši reakci. Mrzí mě však, že jste si z mého výlevu vybral pouze zmínku o Vašich více či méně těsných (nebo ne/přímých) vazbách na pana Kytku a paní Bobošíkovou, což v něm jistě nebylo to nejpodstatnější. Ani jsem se nevyjadřoval k jejich novinářským kvalitám. Na tom bych tedy nebazíroval.

  V kauze Česká televize však všichni členové nově jmenovaného vedení prokázali především své manažerské nekvality a nedostatek soudnosti i dalších nezbytných předpokladů pro výkon funkce, na níž tak nepochopitelně tvrdošíjně lpěli nebo lpí. Na tom bych tedy rozhodně bazíroval. U paní Bobošíkové to dokonce vypadá (a to už od její žádosti o místo v Hospodářském zápisníku ČsT v roce 1989) na její zarputilou snahu za každou cenu si urvat vedoucí místo v televizi. To mi připadá až patologické. Jak říká jeden můj kamarád: "Na to je určitě nějaká diagnóza" (údajně schizofrenie). A to nehovořím o podivné roli jejího manžela v celé záležitosti. Kde se vzal, tu se vzal, objevil se našeptávač Bobošík, kterého bych si jako koncesionář určitě v televizi platit nechtěl.

  Abyste správně rozuměl záměru mé první reakce: nesnažil jsem se argumentovat, co je pravda. Pravda je velmi relativní. Já jsem se pouze snažil reagovat na ta tvrzení z Vašeho článku, která mě rozhořčila, neboť je považuji za jednostranná, zaujatá, demagogická až nehorázná, což jsem pak metodou volných asociací dále rozvíjel.

  Souhlasím s Vámi, že každé tvrzení je nutno podložit. Někdy však také stačí pouze náznak nebo zjevná souvislost. A pokud obecně tutéž věc tvrdí nezávisle na sobě více lidí, zakládá to s velkou pravděpodobností pravdivost takového tvrzení. Mimochodem, byla všecha tvrzení ve vašem článku podložena fakty?


  Britské listy

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|