Britské listy


čtvrtek 25. ledna

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Komentovaný přehled zpráv Odkazy:
 • Výběr nejzajímavějších článků z poslední doby Pozoruhodná vyjadřovací úroveň mluvčího televizních vzbouřenců:
 • "Věro Valterová, ukončete stávku!" (Antonín Dekoj) Česká televize a česká společnost:
 • Uloupená obrazovka: Pořad Tady a teď ze dne 23. 1. 2001 demagogicky obvinil legální vedení ČT z plýtvání peněz (Martin Stín)
 • V konfliktu je nejsilnější Bobošíková (Ludvík Vavřina)
 • O Falbrovi: Duchologie anarchovizní aféry na pokračování (Martin Stín)
 • Chmelíček byl odvolán nikoliv, že potlačil reportáž o Sazce, ale protože ji odvysílal (Jan Novotný)
 • Můžeme mít veřejnoprávní televizi? (Jan Suchánek)
 • Česká republika asi nedokáže realizovat koncept veřejnoprávnosti (Jan Čulík)
 • Situace není tak zoufalá: ne všichni mladí lidé se nechají zkorumpovat (Milan Šmíd) Automobilismus, zákony a bezpečí chodců:
 • Cesta do pekla je dlážděna dobrými úmysly (Václav Pinkava) Lidská práva a politika:
 • Kuba, Turecko, velmoci a ČR: Politická technologie - k čemu? (Karel Dolejší)
 • Pilip a Bubeník nespáchali na Kubě žádný trestný čin: Dopis Miroslavu Grebeníčkovi (Jiří Svoboda)
 • Kurdové a nejen ČT (František Roček) Vojenství a rakovina:
 • Jak je to s ochuzeným uranem (Zdeněk Štefek) Policie ČR v akci:
 • Obvinění v kauze Lipnice (Daniel Kafka) Architektura:
 • Zničí nové zábavní a obchodní centrum uprostřed Zlína významný architektonický areál? (Jiří Bakala) Petr Cibulka protestuje:
 • Proč neinformovaly sdělovací prostředky o našem týdnu akcí na paměť Jana Palacha? Právo na soukromí vs. ČSÚ:
 • Proč se nezúčastním sčítání lidu (Tomáš Pecina)  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Pozoruhodná vyjadřovací úroveň mluvčího televizních vzbouřenců

  "Věro Valterová, ukončete stávku!"

  (Tento text byl publikován na oficiálních internetových stránkách České televize)

  Otevřený dopis
  Paní
  JUDr. Věra Valterová
  Česká televize
  Praha 4 - Kavčí Hory

  Paní doktorko,

  Výkonný výbor NOO ČT v Praze na svém dnešním zasedání posoudil dosavadní vývoj vzájemných jednání mezi Stávkovým výborem, jakožto reprezentantem stávkujících, a vedením zaměstnavatele, což máte dle Vašeho prohlášení být Vy osobně.

  Formu otevřeného dopisu volíme z toho důvodu, že i Vy jste takovou formu volila v komunikaci s p. Falbrem a prostřednictvím e-mailu (vnitřní elektronické pošty) ze dne 23.ledna 2001 i se zaměstnanci ČT.

  S veškerou vážností musíme konstatovat, že obsah Vašeho dopisu z 23.1.2001 je opět založen na snaze prostřednictvím polopravd a demagogie vyvolat neklid na pracovištích České televize. Jedinou pravdou, pod kterou se můžeme bezprostředně podepsat, je konstatování, že žádný zákon nemůže řešit vnitřní vztahy v ČT.

  Znovu připomínám, že Váš přístup k jednáním ( resp. nepřístup), kdy jste nebyla schopna formulovat jiné stanovisko, než opakování Vašeho výkladu fakt a skutečností, ke kterým došlo, nebo dle Vás mělo dojít, je právě nyní už jediným důvodem pokračování stavu, který nevyhovuje nikomu z nás. Stávkující přišli - na základě zprostředkování ČMKOS, resp. JUDr. Falbrem - se vstřícným návrhem, který definitivně odkryl de facto pravou tvář lidí, kteří se za Vás schovávají a kteří Vám špatně - opravdu špatně - radí. Jedinou Vaší reakcí bylo odmítnutí. Znovu prohlašujeme se vší rozhodností, že názor, že podřízení nemohou rozhodovat o tom, kdo bude jejich nadřízeným, je i naším názorem. V případě paní Ing. Bobošíkové a PhDr. Beznosky však nejde o tento případ. Jde o prostý fakt, že setrvávávání těchto lidí na pozicích ( které jim připravil - motivaci necháváme nyní stranou - bývalý ředitel Hodač ), ve kterých nadále volí formu nespolupráce, agrese a vyhrožování namísto odchodu do ústraní, čímž by vytvořili předpoklad pro ukončení stávky, je neúnosné. Pro ČT, pro stávkující a v konečném efektu i pro Vás jako člověka, který by měl předat podnik prozatimnímu řediteli ve stavu alespoň minimálně konsolidovaném.

  Nevíme, na základě jakých podkladů jste mohla dospět k názoru, že Vaše ( a páně Hodačovo ) hospodaření (včetně postupů Vašeho okolí ) za období od poloviny prosince mohlo přinést takový hospodářský efekt, že už víte, že nebude možno vyplatit, zimní a letní remuneraci. Důrazně Vás však žádáme, abyste nevytvářela podmínky pro další odliv finančních prostředků, třeba i nepřímo uzavíráním závazků, které neslouží ničemu jinému, než např. presentaci Vašich postojů.

  Žádáme důrazně, aby osoby jménem PhDr. Beznoska a ing.Bobošíková se vyhnuly laciným prohlášením např. o tzv. personálním auditu. Jednak je to nonsens pojmový, který jenom potvrzuje kvalifikaci dotyčných, jednak si dovolujeme připomenout, že práce každého pracovníka je a má být soustavně kontrolována a prověřována nadřízeným. O tom, které funkce budou obsazovanány na základě konkursu a o podmínkách konkursu, by určitě měl rozhodovat nový ředitel a ne samozvanec.

  Odbory - včetně právě stávkových hlídek - mají vedle svých zájmů na splnění stávkových požadavků, stejný zájem na nevytváření ztrát a nezvyšování nákladů ( samozřejmě pokud to mohou ovlivnit ).

  Opětovně Vás vyzýváme k zastavení Vaší kampaně směřující proti lidem, které máte dočasně řídit, včetně fám o personálních otázkách, výplatách atd. Tak se nechová manager, ale hulvát a věřte, že se nám to říká o to tíže, že jste žena a navíc naše dřívější spolupracovnice.

  Žádáme, abyste splnila vstřícné požadavky stávkujících tak, jak Vám byly předány JUDr. Falberem, ukončila stávku a začala plnit (i po těch pár dní, které Vám na pomyslném výsluní zbývají) své povinnosti, uložené Vám zákony této země, na které se tak ráda odvoláváte - např. zákoníkem práce.

  V Praze 24.1.2001

  Za VV NOO ČT v Praze Antonín Dekoj v.r.

  Poznámka JČ: To teď bude úroveň vzbouřenecké České televize?
  Britské listy

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|