Britské listy


úterý 30. ledna

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Komentovaný přehled zpráv Odkazy:
 • Výběr nejzajímavějších článků z poslední doby Společnost:
 • Splňuje vězení svůj účel? Co o něm normální lidi vědí? (Guardian) Sčítání lidu:
 • Tvrdá odpověď Edvardu Outratovi (Štěpán Kotrba)
 • Orwellovský zákon (Tomáš Pecina) Česká politika:
 • Neignorujme hnutí za přímou demokracii v Čechách (Vladimír Rott) Ještě jednou o Expu 2000 v Hannoveru:
 • Bude Český pavilon rozebrán a spálen? (Jan Paul) Televizní vzbouřenci:
 • Podvody na internetových stránkách petice "ČT - věc veřejná" dále trvají (Olivie Tajovská) Žalostné výsledky:
 • Tři poznámky k televizní krizi (František Pillmann) Básnický postskript:
 • Cyrilo-koalice (Václav Pinkava)  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Neignorujme hnutí za přímou demokracii v Čechách

  Vladimír Rott

  VE ZKRATCE : JDE O NÁŠ, MŮJ - A MOŽNÁ VÁŠ - ZÁJEM, ZEJMÉNA O VAŠE RADY, POMOC, NÁPADY

  JAK DÁT LÉPE DOHROMADY ČI JAKKOLIV JINAK PODPOŘIT (HNUTÍ ZA) P Ř Í M O U D E M O K R A C I I V  Č E C H Á C H .

  POKUD VÁS COKOLIV NAPADNE, DEJTE VĚDĚT, DÍKY, VLADIMÍR ROTT (vjrott@access.ch)


  Odkazy (links): Pokud by Vás zajímaly začátky přímé demokracie v Čechách:

  http://web.quick.cz/pdemokracie (znáte je?)

  což souvisí se začátky přímé demokracie v Evropě: http://www.nddie.org

  a s tím co - v teorii, ale na základě denodenní praxe velmi dobře - "exportuje" Andi Gross, Carlo Schmid a další Švýcaři, odkazy, linky, na:

  http://groups.yahoo.com/group/democracy-europe/links

  (http://www.egroups.com/group/democracy-europe/links)

  pokud máte, přidejte i Vaše odkazy.


  DIRECT DEMOCRACY - IN SWITZERLAND FOR ONE AND A HALF CENTURY, WHO'S NEXT?
  Pro ty, co mají více času:

  Jak dostat Čechy k demokracii - Hnutí za přímou demokracii v ČR

 • Totalitní pro demokracii?!

 • Je odmítnutí dotazníků začátkem opravdové revoluce?

 • Politika kvůli občanům, z jejich vůle, v jejich pověření, a v jejich zodpovědnosti

 • Jak dostat Čechy k demokracii?


  ( Re: Re: Hnutí za přímou demokracii
  Date: Sat, 27 Jan 2001 14:42:19 +0100
  From: "Milan Valach" valach@iol.cz
  To: "Vladimir Rott" vjrott@access.ch
  as attached after this reply )

  Milý pane Valachu,

  o tom zamítnutí návrhu na uzákonění referenda také vím (ale není to tím že bych mohl systematicky sledovat dění v Čechách), díky tedy za tu deprimující informaci o stavu demokraci v Čechách. Znamení to, že ODS, US, ODA jsou stále zatíženi totalitním tradicí k co nejmenší účasti občanů na jejich věcech? S jediným "pokrokem" v jakž takž tolerovaném "připuštění" občanů k občasnému odevzdání volebních lístků?

  TOTALITNÍ PRO DEMOKRACII ?!

  Co si myslíte o tom, že výzvu za EU referendum (zveřejněnou na http://www.egroups.com/group/democracy-europe) v Čechách podepsali mimo společnosti za mír (nevím, kdo to je) jen republikáni a komunisté (?!?), na r o z d í l o d S l o v e n s k a , kde podepsali zelení, strana tady buď demokratická, nebo se silně demokratickými tendencemi ??? Ne zcela úplný seznam signatářů je na: http://www.egroups.com/group/democracy-europe/files.

  JE ODMÍTNUTÍ DOTAZNÍKŮ ZAČÁTKEM OPRAVDOVÉ REVOLUCE?

  Že, jak píšete, "česká společnost je dosud velice autoritářská s extrémně nízkým občanským sebevědomím" je sice docela smutné, ale zdaleka ne tak neměnitelné jak by se mohlo zdát. Změna přijde, jako i v ostatních zemích bývalého sovětského bloku. I Češi žijí dnes v zemi, která je - měřeno rozpadlým terorem socialistických států - neuvěřitelně otevřená. Jde "jen" o to, jestli změna bude evolucí nebo revolucí.

  Jestli se ze současného vysoce oprávněného a legitimního protestu občanů proti - snad - dobře míněnému sbírání detailních dat v dotaznících sčítání lidu vyvine nejen pořádný protest, ale i poznání že je věci nutné změnit, pak jsme se konečně dočkali revoluce.

  Proč vysoce oprávněné a legitimní? Bez základů soudobé společnosti, a vzhledem k nedostatečným společenským strukturám - nemožnost prosadit právo, neschopnost nebo neochotu právní řád vyvinout, korupce a nemorální jednání nejen těch viditelných a politiků - nezbývá občanovi nic jiného než odmítnout. Brilantně popsáno panem Pecinou na: http://blisty.internet.cz/0101/20010125t.html#19

  POLITIKA JE KVŮLI OBČANŮM, Z JEJICH VŮLE, V JEJICH POVĚŘENÍ, A V JEJICH ZODPOVĚDNOSTI - NEJEN V ČECHÁCH

  Díky za tragickou ukázku stavu politiky v Čechách (B*******.doc). I když, díky mé neznalosti, mi chybí souvislosti (kde, kdy a proč se tito pánové sešli, nevím, co je Archa), jedná se o typickou ryze teoretickou diskuzi (k jejíž úrovni se nebudu vyjadřovat) bez jakéhokoliv praktického dopadu, tak nutného pro posun naší pomalu se rozpadající a plundrované země do soudobé společnosti. Vlastně ale s dopadem velmi tvrdým: zkonzervovat elitářstvá "elit", a jasnou diskuzi veřejnou posunout do nesrozumitelnosti ryze "akademických" setkání "na úrovni".

  Občan by se velmi klamal nebo nechal klamat, pokud by si myslel nebo nechával vnutit názor - nebo neviděl jinou možnost než zůstat lhostejný - že může nechat věci své "politickým elitám" nebo "odborníkům na řízení společnosti", a nikoliv "nevzdělaným lidem" jako je on sám. Jak odborníci tak i laikové v politice musí být velmi a účinně hlídáni "nevzdělanými lidmi", a musí být schopni svým voličům politiku kterou dělají pro ně, v jejich zastoupení, a za jejich peníze, tak vysvětlit, aby i "nevzdělaný občan" mohl rozhodnout. Pokud občané rozhodnou "špatně", tak politici hned vidí, že něco buď neuměli vysvětlit, nebo že se v něčem mýlí.

  Právě o obdobných problémech, a nutnosti větší demokracie v EU - tedy o tom aby se občané mohli vyjádřit k velmi důležitým historickým rozhodnutím, jakým rozšíření EU bezpochyb je - před časem mluvil Verheugen, zdá se že bohužel mluvil mimo českou zkušenost a možnost chápat. (Moje reakci na, jak jsem přesvědčen, trestuhodnou ignoraci těch domácích medií, která jsem tehdy k tomu stihl sledovat, můžete najít na  http://pes.internet.cz/clanky/5666.html).

  JAK DOSTAT ČECHY K DEMOKRACII?

  Jestli Hnutí za přímou demokracii má jen pět členů, tak je to začátek. D o u f á m . Jak dostat k co nejvíce lidem základní vědomosti o tom, co by mohlo znamenat vzít správu věcí svých do svých rukou? Ale i, jak je možné to uskutečnit? Ty teoretické znalosti tady už jsou - a není problém napsat a uveřejnit je, jak píšete. Jak je ale prakticky uskutečnit, jak dostat to, co tady - i když ne vždycky zcela ideálně - praktikujeme, aspoň částečně do Čech?

  Moc by mě zajímalo, jak hledáte Vy cestu k co nejvíce českým občanům, jakéhokoliv věku. Semináře, setkání, tiskové zprávy...

  Máte kontakt na zdejší (osoby jako treba Andi Gross, Carlo Schmid, nebo instituty jak treba ženevskou univerzitu...)? Umíme tady věci dávat dohromady. Ale nechceme nikomu nic vnucovat, to nejen neumíme ale také odmítáme.

  Jak můžeme účinně pomoct?

  Že proti tomu bude dost českých politiků, kteří v tom vidí jen útok na své prebendy nebo slonovinové věže, je jasné.

  Zdraví

  Vladimír Rott, Curych


  Milan Valach wrote (Sat, 27 Jan 2001 14:42:19 +0100):

  Vážený pane,

  v České republice je situace velice obtížná. Tento týden byl v parlamentu opět zamítnut návrh na uzákonění referenda, a to především hlasy ODS (jen jeden pro) a US - všichni proti. Velkým odpůrcem referenda je i ODA - není v parlamentu, pár senátorů má v senátě. Jejich názory v mírné verzi dokládá připojený soubor (editor word 2000). V ostřejší verzi hovoří o nebezpečí vlády lůzy.

  Veřejnost je nejen málo informována, ale především nevěří, že by bylo možné, aby občané sami rozhodovali. Někteří proto, že přeceňují sílu politických elit, jiní proto, že stále věří v nutnost řízení společnosti odborníky, a nikoliv nevzdělanými lidmi, kteří tomu přece nerozumnějí.

  Takže ani naše web. stránky se nesetkaly dosud s větším ohlasem.

  Česká společnost je dosud velice autoritářská s extrémně nízkým občanským sebevědomím.

  Pro Vaši informaci dodávám, že naše Hnutí za přímou demokracii má jen 5 členů. Pokud pošlete e-mail na adresu z našich web. stránek, přijde mně, takže stačí posílat vždy jen jeden, a to buď přímo na mou adresu, nebo na mail hnutí.

  V současné době činíme druhý pokus o naši registraci na ministerstvu vnitra. Jakmile se podaří, budeme mít plně přístupnou službu serveru občanského sdružení na podporu neziskových organizací, a to včetně možnosti zasílat tiskové zprávy českým mediím. Pak se snad povědomí o nás zvýší.

  Sám jsem rovněž napsal knihu, v níž jsem se snažil zaktivizovat českou veřejnost a získat ji pro myšlenky přímé demokracie (je na našich stránkách v rubrice "bibliografie"), ale ohlas je prakticky velice slabý, až žádný. Česi asi stále čekají na osvíceného císaře, jako ti u Chlumce.

  Asi jste si všiml, že na našich stránkách je odkaz na web. stránky p. Koláře v Kanadě, který je rovněž velkým příznivcem přímé demokracie.

  Snad by mohl být kontakt s ním pro Vás zajímavý a pro DD aktivity přínosný.

  Zdraví a DD aktivitám mnoho úspěchů přeje

  Milan Valach


 • Britské listy

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|