Britské listy


středa 31. ledna

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Komentovaný přehled zpráv Odkazy:
 • Výběr nejzajímavějších článků z poslední doby Společnost:
 • Proč kapitalismus nefunguje na Východě? Viníkem jsou špatné zákony (rozhovor s Hernandem de Soto) Česká televize:
 • Žádost o informace: Za jakých finančních okolností funguje v ČT organizace Člověk v tísni? (Tomáš Pecina) Společnost:
 • "Krást je správné a normální." (?) (Jan Kyncl) Bytová otázka:
 • Byty, předsudky a co dál… (František Roček) Česká politika:
 • Jiří Lobkowicz - lev ve světě financí - byl v dozorčí Radě IPB (Miloslav Navrátil) Česká televize
 • Česká televize je mrtvá (Petr Štěpánek, RRTV)
 • Proč policie ČR nezasáhla proti televizním vzbouřencům? "Nebyl pro to zákonný důvod." (Jindřich Dvořák) Sčítání lidu:
 • O tom, jak jedno sčítání lidu bylo problematické už v minulosti (Jindra Vavruška) Oznámení:
 • 8. března v 15 hodin se na náměstí Míru bude konat demonstrace proti diskriminaci žen  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Žádost o informace:

  Za jakých finančních okolností funguje v ČT organizace Člověk v tísni?

  Česká televize
  oddělení pro styk s veřejností

  Fax: 02-61218599

  V Praze dne 30. ledna 2001

  Re: Žádost o informace

  Vážení,

  na základě zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím Vás žádám o odpo­věď na násle­­du­jící otázky týka­jící se společnosti Člověk v tísni a jejích vztahů k České tele­vizi:

  1. Na jakém smluvním základě probíhá spolupráce mezi Českou televizí a společností Člověk v tísni? Kdo příslušnou dohodu podepsal?

  2. Jakým nominálním ročním příspěvkem, vyjádřeným v penězích, podporuje Česká tele­vize společnost Člověk v tísni? Jakou formu má poskytované plnění (pronájem prostor, úhrada energií, telekomunikačních poplatků, nákladů na provoz automobilů apod.)?

  3. Jak rozsáhlé jsou kancelářské prostory, které má společnost Člověk v tísni v prostorách České televize v užívání? Kolik je to místností a kolik m2?

  4. Jaké nájemné společnost Člověk v tísni za tyto prostory platí, resp. jsou za ni hrazeny v rámci dohody o spolupráci?

  5. Jaké jsou dílčí položky za další plnění poskytovaná Českou televizí společnosti Člověk v tísni, jako např. energie, telefony, automobily apod.?

  Budu Vám vděčen, když odpověď zašlete na e-mailovou adresu
  tomas@pecina.cz.

  Děkuji,

  s pozdravem

  Tomáš Pecina


  Britské listy

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|