Britské listy


čtvrtek 8. února

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Komentovaný přehled zpráv Odkazy:
 • Výběr nejzajímavějších článků z poslední doby Polemika muži - ženy:
 • Proč se jí ženy neúčastní (Vlasta Leporská) Služby zákazníkům:
 • Nejezděte na dovolenou s cestovní kanceláří Fischer (Jindřich Dvořák) Televize:
 • Snaží se Vladimír Železný získat monopol nad regionálním televizním zpravodajstvím? (Petr Sládeček) Česká televize:
 • Pozor, teď už jde o hodně. ČT: Kochman je vynikající kandidát (Václav Žák, pozn. JČ) Pohled z dřívějška:
 • Svatý Tomáš Akvinský o české politice a o České televizi Reakce:
 • Nemám strach před svobodnými myšlenkami (Nikolaj Savický) Česká televize:
 • Hodač mohl zůstat ředitelem ČT, kdyby se Rada nechovala tak arogantně (2. část analýzy o televizní krizi, Nikolaj Savický)
 • V ČR se nerozhoduje podle schopností, ale podle stranické příslušnosti (Jindřich Dvořák) Reakce:
 • Parlamentní zpravodaj: Pecinův článek jsme nezkreslili (Lukáš Linek) Sčítání lidu:
 • Jaké zadal Český statistický úřad v této souvislosti veřejné zakázky
 • Katolická církev a sčítání lidu (Michal Rusek) Muži a ženy:
 • Pozor na hyperkorektnost (Dalibor Matušínský)  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Svatý Tomáš Akvinský o české politice a o České televizi

  Zaslal
  Ondřej Procházka

  Moudrá slova klasika středověké scholastiky, snadno přenesitelná do moderních evropských dějin (volně dle novoanglického překladu).


  "Tyran ohrožuje nejen životy, ale i bohatství duší svých poddaných, protože ti, kteří usilují spíše využívat druhé, než aby jim sami sloužili, brání svým poddaným v jakémkoliv pokroku, neboť každou výjimečnost mezi nimi chápou jako hrozbu své nespravedlivé vládě.

  Tyran vždy podezírá dobré spíše nez špatné a bojí se každé ctnosti. Snaží se zabránit svým poddaným, aby dosáhli ctnosti a rozvinuli veřejné vědomí, které by se nesnášelo s jejich nespravedlivou mocí. Brání jim ve vytváření přátelských svazků a v radosti ze vzájemného smíru, protože dokud existuje vzájemná nedůvěra, nikdo se nepokusí svrhnout jeho vládu. Proto tyran zasévá nedůvěru, podněcuje rozpory a potlačuje shromáždění, která vedou k vzájemnému poznání a k důvěře mezi lidmi. Brání poddaným v dosažení moci a bohatství, protože se podle soudu svého vlastního špatného svědomí obává, že bohatství a moc použijí jen k tomu, aby mu ubližovali. Proto Job říká o tyranovi: "Strach mu stále šeptá do uší, a i tam, kde je mír (to jest, nikdo tyrana neohrožuje), vidí samá spiknutí."

  A protože vládce ctnost poddaných nepodporuje, ale hledí na ni s proradnou záští, najdeš tak malo ctnostných pod vládou tyranů. Neboť, jak napsal Aristoteles, "Statečné hledej tam, kde se statečnost oceňuje," a Cicero, "Čím každý opovrhuje, to upadá a přestává růst." Je přirozené, že lidé, kteří vyrostli ve strachu, jsou servilního ducha a zbabělí, pokud stojí před úkoly, ktere jsou nelehké a vyžadují úsilí."

  Sv. Tomáš Akvinský, De Regimine Principum

  (O vládě králů, 1265-67)


  Britské listy

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|