Britské listy


středa 7. března

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Komentovaný přehled zpráv Odkazy:
 • Výběr nejzajímavějších článků z poslední doby Sčítání lidu:
 • Podezřelé známosti: O ženu, která koordinuje sčítání lidu, se zajímala policie kvůli podezřelým převodům peněz (Marek Pokorný) Česká televize:
 • Postaví se FITES za svobodu slova i pro Roberta Buchara? (Martin Vadas) Veřejnoprávní televizní stanice v digitálním věku:
 • Kdo potřebuje BBC? (Atlantic Monthly) Západ a Balkán:
 • Kosovo a okolí po dvou letech (Jiří Jírovec) Reakce:
 • Proč tolik kritiky proti sčítání lidu? (Zdeněk Korger) Reakce:
 • Vegetariánství dětí (MUDr. Zbyněk Luňáček)  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Proč tolik kritiky proti sčítání lidu?

  Zdeněk Korger

  Občas čtu ve Vašich BL komentáře ke sčítání lidí, bytů a domů a nepochopil jsem proč jsou někteří autoři zděšeni nad představou ,že by statni byrokraté propojovali databáze jednotlivých úřadů aby měli kompletní informace o občanech. Mně jako občanovi vadí to, že právě toto státní byrokraté nedělají a nutí mě, abych běhal z jednoho úřadu do druhého s nějakým orazítkovaným lejstrem a dokladoval jednomu státnímu úřadu informace, které leží na jiném státním úřadu.

  Co se mi stalo. Před svým domem jsem překopával záhon a potřeboval jsem ho srovnat s okolím a dostal jsem od stavebního odboru úřadu městské části dopis, že provádím terénní úpravy, že jsem nežádal o povolení a chtěli ode mne, abych si podal žádost a ptali se, zda jsem vlastník domu.

  Napsal jsem jim,že jsem dům podědil a abych tam mohl bydlet, provedl jsem vnitřní adaptaci domu se stavbou plyn.komínu a  výměnou starých plyn. spotřebičů za nové. Pokud jde o vlastnictví, odkázal jsem je na katastrální úřad a sdělil jim , že nemovitost je moje,že informaci o této skutečnosti mají vedenou právě na katastrálním úřadu, že mne nenapadlo, že když je nemovitost moje, že musím žádat někoho o souhlas, abych mohl upravit vnitřek domu.

  Nakonec to skončilo tím, že jsem posílal nějaké úřednici stavebního odboru revizní protokol ke komínu vystavený kominíkem a protokol o revizi plynových spotřebičů. Bylo mě jasné, že nějaká byrokratka na stavebním úřadě potřebuje mít dobrý pocit, že může sedět na hromadě lejster ,tak jsem ji to lejstro poslal, aby ona měla dobrý pocit vlastní užitečnosti a já abych mohl dělat jiné věci, než abych si dopisoval s úřady a polemizoval s nimi, jestli mají nebo nemají právo na  informace souvisící s počtem komínů v mém domě eventuelně vnitřními úpravami mé domácnosti. Jestli si chtějí tyto informace shromažďovat je to jejich věc. Nepovažuji to za supertajnou informaci.

  Připadal jsem si ale jako blbec, abych tomuto úřadu dokládal, že jsem vlastníkem uvedené nemovitosti, když tuto informaci mají na katastrálním úřadu, kde jsem evidován jako vlastník. Je mně ale jasné, že byrokraté stavebního úřadu nemají možnost nahlížet do evidencí katastrálního úřadu, protože na to nejsou technicky vybaveni, takže státní byrokraté ze mě dělají blbce ,kdy si mě pletou s prostředkem zajišťujícím tok informací z jednoho státního úřadu do druhého a chtějí ,abych nosil mezi jednotlivými úřady nějaké orazítkované papíry. Jestli stát vede evidenci motorových vozidel a existují dopravní inspektoráty, nebo evidence nemovitosti na katastrálních úřadech, nebo evidence daní na finančních úřadech,tak připouštím, že toto evidovat je nutné, ale ať mne stát neotravuje opakovaným poskytováním informací ,které jsem už dříve jinému úřadu poskytl.

  Myslím si ,že problém občana ČR není v tom, že státní byrokrat bude mít nějakou kompletní informaci o mé osobě, třeba informaci o tom, kolik mám aut nebo kolik mám komínů,nebo domů, že by těchto informací mohl zneužít, ale problém spočívá v tom, že se na občanovi tyto informace opakovaně vyžadují a že je to otravné.

  Jako občan se cítím šikanovaný státními byrokraty, ať už jsou to policajti na silnicích, technici na STK, nebo úřednice na stavebních úřadech a myslím si, že sčítání lidu r.2001, projevující se vyplněním dvou formulářů je záležitost naprosto banální, kterou si občan odbude za 20minut, a  když je proti sčítání takový odpor, připomíná mi to problém Temelína, kdy jeho zbourání neřeší ekologické problémy, stejně jako sčítání lidí 2001 není akce, na které by se mělo demonstrovat šikanování občana státem, protože většina občanů tohoto státu se v každodenním životě setká s mnohem větším individuálním šikanováním, než je tohle banální sčítání.

  Pokud jde o vlastní dotazníky "sčítací akce", je zřejmé, že se stát snaží získat přehled o obytných plochách ,věkové struktuře uživatelů, pravděpodobně chce prognózovat budoucí nabídku bytů v důsledku vymírání populací,ale i budoucí poptávku po bytech dospíváním mladších věkových skupin.

  Zkoumá též vybavenost bytů, což asi souvisí opět s poptávkou a dále mobilitu osob, tzn. kolik je osob a kolik aut na domácnost.

  Nepochopil jsem pouze otázku národnosti ke které se hlásím, nevím k čemu tuto informaci stát potřebuje a protože jsem v šedesátých létech chodil na filmy s Vinnetuem, napsal jsem, že se hlásím k národnosti "Apačské".

  Já to tak cítím. Pokud někdo tvrdí, že Apači nebyli národem, tak jsem přesvědčen, že každý je tím, čím chce být a může se k tomu i hlásit.

  Pokud jde o otázku náboženského vyznání vím, že Apači věří na Velkého Manitua, ale protože nejsem organizován v žádné státem evidované církvi, kterou mi dotazník nabízel, usoudil jsem, že jsem ateista. Kdyby mi stát racionálně vysvětlil, proč chce znát mou národnost nebo náboženství a co z těchto údajů chce odvodit, tak bych tam třeba napsal něco jiného, ale pokud se mě ptá, k čemu se hlásím, tak jsem to tam napsal podle pravdy.

  Na závěr.

  Říká se, že když chcete v ČR postavit na zelené louce rodinný domek, potřebujete k tomu tolik povolení a razítek ,že Vám to trvá 2 roky, než začnete stavět.

  Při vyplňování formulářů na sčítání obyvatelstva jsem byl za 20 minut hotov.

  Tak v čem je problém?


  Britské listy

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|