Britské listy


pondělí 12. března

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Komentovaný přehled zpráv Odkazy:
 • Výběr nejzajímavějších článků z poslední doby Kupónová privatizace očima kanadského experta:
 • České kapitálové trhy: pohled zvenčí (Z. S. Blaha) Kdo skutečně vládne světu:
 • O tajné mezinárodní Bilderbergské vlivové skupině (členy jsou i M. Žantovský a K. Kovanda) (Guardian) Sčítání lidu:
 • Dokument k článku Podezřelé známosti (Jana Konopová) K odmítnutí Bucharova filmu "Sametová kocovina":
 • Alena Müllerová z ČT: Nařčení z cenzury je mylné
 • Aleně Müllerové: skutečnosti, které vám nejsou známy (Robert Buchar)
 • Kde vzala Michaela Koliandrová kompetenci zasahovat do Bucharova filmu? (Martin Vadas) Reakce:
 • Přímá demokracie není žádné spasení (Vladimír Rott) Reakce:
 • Otázky, na které Jana Bobošíková neodpověděla (Jiří Slavík) Reakce na článek Ivana Straky o BL v Reflexu:
 • Kam kráčí Reflex ? Aneb od Britských listů k Zelenému Raoulovi (Zdena Haidingerová)
 • Obvyklá strakovská exhibice a proč Čulík somruje (různé reakce z www.extra.cz) AKTUALIZACE, PONDĚLÍ 11.30:
 • Londýnské ústředí Amnesty International vydalo zdrcující zprávu o policejní brutalitě v ČR (shrnutí) KOMPLETNÍ ZPRÁVA AMNESTY INTERNATIONAL, LONDÝN:
 • ČESKÁ REPUBLIKA: Svévolné zadržování a špatné zacházení ze strany policie v souvislosti s protestními akcemi v září 2000  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • TISKOVÁ ZPRÁVA AMNESTY INTERNATIONAL

  Index EUR 71/002/2001

  Datum zveřejnění: 12. 3. 2001 09:45 SEČ

  Česká republika: Policejní brutalita musí být důsledně prošetřena

  “Jsme znepokojeni skutečností, že česká policie zřejmě porušila práva stovek lidí, kteří byli zadrženi v důsledku protestů organizovaných v souvislosti s výročním zasedáním Světové banky a Mezinárodního měnového fondu v Praze v září 2000”, uvádí Amnesty International v dnes zveřejněné zprávě. Tato zpráva se zakládá na rozsáhlém množství informací, včetně 60 stížností podaných lidmi, kteří byli v Praze v této době zadrženi.

  “Výsledky vyšetřování dobře ilustrují povahu přestupků, kterých se policie dopouštěla i v minulých letech, a o nichž AI informovala, kdy příslušníci výkonné moci porušovali práva účastníků nenásilných protestů,” uvádí Amnesty International. Porušování práv zadržených bylo zdokumentováno i jinými stranami, včetně Vládního zmocněnce pro lidská práva a Evropského výboru pro prevenci mučení a nelidského nebo ponižujícího zacházení či trestání.

  Amnesty International zdůrazňuje, mimo jiné, že zadržení valné většiny osob bylo provedeno na základě zjevně svévolných administrativních rozhodnutí policie. “Takové zásahy by naplňovaly definici překročení pravomocí policie”, konstatuje AI.

  Jako názorný příklad mohou posloužit zkušenosti skupiny 13 britských státních příslušníků. 26. září asi ve 23.45 opustili hostinec v historickém centru města a vraceli se k autobusu, jímž měli odjet zpátky do Nottinghamu ve Velké Británii. Když spatřili policistu, jak bije na zemi ležícího muže, a dalšího příslušníka bijícího ženu opřenou o zaparkované auto, skupinka se zastavila. Jedna z Britek, Deirdre Melia, se ženy zeptala, jestli je v pořádku. Vtom skupinu údajně napadlo šest policejních příslušníků. “Policista v zásahové výstroji mě chytil pod krkem a přitiskl mě ke zdi, kde mě držel a opakovaně mě nazval kurvou,” uvádí Deirdre Melia. Policie poté zkontrolovala jejich pasy, sedm z nich zatkla a následně držela 32 hodin ve vazbě.

  “Ve většině případů, jimiž jsme se zabývali, byli zadržení po svém zatčení vystavování špatnému zacházení ze strany policistů,” uvedl dále tiskový mluvčí Amnesty International. V několika ohlášených případech se Amnesty International, s ohledem na stupeň síly použité ze strany policistů a na bolestivost a vážnost zranění, která oběti utrpěly, domnívá, že špatné zacházení, jehož se policisté dopouštěli, může dokonce naplňovat definici mučení.

  Policie se náhodně a úmyslně uchylovala k použití síly, jako například bití či šťouchání obuškem, kopání, fackování, strkání nebo kroucení prstů. K tomuto chování, podle hlášení, docházelo během nasazování pout i během zásahů vedoucích k zadržení podezřelých protestujících a později v policejních zařízeních.

  Tadzio Mueller, německý státní příslušník, byl zadržován na policejní stanici v Lupáčově ulici, kde byly údajně desítky zadržených bity. “Všechny nás postupně brali do té místnosti. Tiskli mi hlavu dolů, až jsem ji měl mezi nohama a pak mi policajt strčil botu do obličeje... shodili mě na podlahu, kopali mě, šlapali po mně... Čtyři nebo pět policistů mě zvedlo z podlahy, strčili mě do místnosti, kde byly cely zadržených a několik dalších minut pokračovali v bití.” Následkem úderů do levého ucha utrpěl Tadzio Mueller protržení bubínku.

  V rozporu s mezinárodním právem nebylo naprosté většině zadržených dovoleno informovat člena rodiny nebo jinou třetí osobu o svém místě pobytu a zadrženým byl odepřen přístup k obhájci. Cizím státním příslušníkům bylo navíc upřeno právo kontaktovat svého konzulárního zástupce. Na začátku vazby nebyli zadržení prohlédnuti lékařem. Několik případů popsaných ve zprávě naznačuje, že některým ze zadržených, kteří utrpěli vážná zranění, nebyla bez prodlení poskytnuta odpovídající lékařská péče. Zadržení navíc nebyli seznámeni se svými právy v jazyce, kterému by rozuměli.

  Závěrem Amnesty International vyjadřuje své znepokojení nad skutečností, že zahájení prošetřování stížností týkajících se svévolného zadržování a špatného zacházení ze strany policie, které provádí Policejní inspekce, nelze považovat za neprodlené a nestranné tak, jak to vyžadují mezinárodní normy lidských práv.

  Amnesty International k dnešnímu dni apeluje na českou vládu, aby prosazovala doporučení AI jako neodkladnou záležitost, a tak zajistila respektování práv lidí zbavených osobní svobody. AI též naléhavě vyzývá českou vládu, aby prosadila systém neprodleného a nestranného prošetření veškerých stížností týkajících se mučení a špatného zacházení.

  Více informací získáte v pražské kanceláři Amnesty International na tel. čísle 02-2494 6993 nebo v mezinárodním sekretariátu Amnesty International v Londýně (+44) 20 7413 5681.

  Celou zprávu najdete v angličtině na http://www.amnesty.org a v češtině v pražské kanceláři AI nebo na www.amnesty.cz


  Britské listy

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|