Britské listy


úterý 20. března

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Komentovaný přehled zpráv Odkazy:
 • Výběr nejzajímavějších článků z poslední doby Londýnské City:
 • Ženy na trhu masa (Guardian) Z výroční zprávy CME:
 • Stav sporu o TV Nova O PR článku Pavla Matochy z týdeníku Euro:
 • Předžalobní korespondence Lékó-Pecina
 • Odporně jste pošpinil jméno mého novinářského kolegy Matochy, pane Pecino (Jiří Pšenička, Euro) Sládek a odstřelování politických protivníků v ČT:
 • Přeostřené Naostro (Martin Stín) Komunální politika:
 • Město proti Regecové: Hloupost proti špatným mravům (Martin Stín) Reakce:
 • Česko? (Dalibor Matušínský) Kužvart v Mnichově:
 • Bavorsku je Temelín příliš nebezpečný (Sueddeutsche Zeitung)  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Stav sporu o TV Nova

  Výňatky z výroční zprávy CME (10-K) americkému kapitálovému trhu NASDAQ, která byla vydána 15. března 2001. V angličtině je celá výroční zpráva zde.

  Společnost CME vlastní 99 procent hlasovacích a ekonomických práv v České nezávislé televizní společnosti, s.r.o (ČNTS). V lednu 1993 obdržela společnost CET 21, s.r.o. (CET) terestrickou vysílací licenci pro Českou republiku. Platnost této licence končí v lednu 2005. CET obdržela tuto licenci s plným vědomím a porozuměním Rady České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání, (mediální rada), že CEDC (přímý předchůdce firmy CME, co se vlastnictví týče) byl přímým účastníkem na licenci. Za účasti mediální rady, firmy CME a CET bylo uzavřeno Asociační a investiční memorandum (Asociační memorandum), na jehož základě byla založena společnost, ČNTS, která měla provozovat plánovanou televizní stanici. Součástí přidružené dohody zároveň bylo, že CET neměl právo vysílat bez přímé účasti CEDC. Od roku 1993 až do srpna 1999 prováděla ČNTS v podstatě všechny činnnosti, spojené s provozováním a vysíláním televize Nova. Televize Nova se stala jednou z nejúspěšnějších televizních stanic v Evropě.

  V roce 1997 však pod tlakem, který byl důsledkem řízení, zahájeného v mediální radě, pozměnily CME a CET Asociační memorandum a uzavřely další dohody, které odrážely změny v Asociačním memorandu. Jedna takováto dohoda (Dohoda o kooperaci) výslovně identifikovala CET jako držitele licence a "provozovatele" televize Nova. Podle Dohody o kooperaci ČNTS připravovala, dokončovala a dodávala televizní program, který pak distribuovala společnost CET, která vysílala signál Novy. ČNTS také vybírala veškerý příjem televize Nova z reklamy a z dalších zdrojů a ponechávala si čistý zůstatek těchto příjmů po odečtení provozních nákladů Novy a měsíčního poplatku 100 000 Kč, který šel společnosti CET. 5. srpna 1999 společnost CET začala vysílat náhradní signál pro televizi Nova z jiných míst než studia společnosti ČNTS. Téhož dne dostala od společnosti CET firma ČNTS oznámení, že CET odstupuje od Kooperační smlouvy, v důsledku toho, že ČNTS údajně neposkytla společnosti CET programové schéma na 4. srpna 1999. Zástupci firmy CET také konstatovali veřejně, že v budoucnosti nebude CET využívat služeb ČNTS pro televizi Nova. CET od té doby nahrazuje pořady ČNTS pro TV Nova jinými pořady. ČNTS je přesvědčena, že odstoupení firmy CET 21 od Dohody o kooperaci nenabylo právní účinnosti, protože ČNTS neporušila Dohodu o kooperaci, a ta proto tedy zůstává v platnosti.

  9, srpna 1999 podala ČNTS žádost u Krajského obchodního soudu v Praze o soudní příkaz, kterým by bylo zabráněno firmě CET, aby zahájila provozní vztahy s jinými firmami a dále požádala, aby soud potvrdil, že je Dohoda o kooperaci stále plně v platnosti. Krajský obchodní soud vydal příznivé rozhodnutí 4. května 2000, které však 14. prosince 2000 zrušil Vrchní soud. ČNTS se odvolala k Nejvyššímu soudu. Viz bod 3, Soudní řízení.

  V důsledku toho, co učinila CET, nemůže ČNTS vytvářet zisk a jeji provoz byl suspendován. 9. září oznámila firma CME, že suspenduje technický a výrobní provoz v ČNTS a ČNTS od té doby propustila většinu zaměstnanců.

  ČNTS je podřízena Asociačnímu memorandu. CME je přesvědčena, že Asociační memorandum, Dohoda o kooperaci a jednání během existence TV Nova určují, že má ČNTS právní nárok a je autorizována provozovat TV Nova ve spolupráci s CET.

  19. dubna 1999 propustila ČNTS dr. Vladimíra Železného z funkce výkonného a generálního ředitele ČTNS, protože se dopustil jednání, které překročilo jeho autoritu, porušilo jeho povinnosti zmocněnce a bylo zaměřeno proti zájmům ČNTS. V důsledku vnitřního vyšetřování bylo zjištěno, že dr. Železný poskytl neomezenou záruku jménem firmy ČNTS na pasíva české společnosti pro nákup televizních pořadů AQS, aniž by k tomu měl oprávnění. Z vyšetřování také vyplynulo, že dr. Železný předal nákup programů od firmy ČNTS firm AQS a informoval mezinárodní prodejce televizních pořadů, že AQS nahradí ČNTS jako poskytovatel programu pro TV Nova. Železný také podnikl další vážné a podstatné akce proti zájmům ČNTS.

  26. dubna 1999 pobočka firmy CME zahájila arbitrážní řízení proti dr. Železnému u Mezinárodního obchodního arbitrážního tribunálu v Paříži ve Francii (ICC Arbitráž). Firma požadovala, aby jí Železný vrátil 23 350 000 dolarů, vyplacených Železnému, včetně úroků, a aby poskytl další nespecifikované odškodné, založené na tom, že dr. Železný porušil dohodu o prodeji akcií, uzavřenou v roce 1997, v jejímž rámci firma CME zakoupila od Železného podnik Nova Consulting, firmu, kterou on vlastnil, a jejímž jediným majetkem byl 5,8 procentní podíl v ČNTS. CME také požadovala, aby Železnému nemusela proplatit zbývající dosud nevyplacenou částku 5 188 000 dolarů podle dohody z roku 1997 o prodeji akcií.

  9. února 2001 vydala ICC Arbitráž konečné rozhodnutí, jímž konstatovala, že Železný porušil dohodu o prodeji akcií svými činy ohledně AQS a dále, že dohoda o prodeji akcií je platná a vynutitelná smlouva. Ve světle těchto skutečností nařídil tribunál dr. Železnému, aby okamžitě vyplatil firmě CME 23 350 000 dolarů, které mu poskytla po uzavření dohody o prodeji akcií, plus úroky (celkem přibližně 27 100 000 dolarů, k tomu se přičítají další úroky přibližně 3500 dolarů denně) a náklady ve výši 250 000 dolarů. Tribunál nařídil společnosti CME, aby vrátila akcie Nova Consulting dr. Železnému, ale až obdrží všechny peníze, které jí dluží dr. Železný. Tribunál také odmítl Železného tvrzení, že má nárok na zbytek kupní ceny. Železný dosud rozhodnutí mezinárodní arbitráže nesplnil. Podnik CME činí všechny kroky, jejichž cílem je vynutit splnění tohoto rozsudku a bude to činit až do doby, kdy budou finanční závazky splaceny. Neexistuje však jistota, že se podniku CME podaří získat celou požadovanou sumu 27 100 000 dolarů plus úroky ani její část.

  23. srpna 1999 zahájil Ronald S. Lauder, nevýkonný předseda správní rady CME, arbitrážní řízení proti České republice podle Bilaterální investiční dohody mezi Spojenými státy a Českou republikou z roku 1992. Lauder zahájil toto arbitrážní řízení osobně jako americký občan, který vlastní či ovládá (tím, že má hlasovací většinu v CME) investice v České republice. Žaloba tvrdí, že Česká republika poškodila investice Ronalda Laudera v ČNTS tím, že mimo jiné podnikla nespravedlivé a diskriminační akce tím, že zrušila své původní schválení exkluzivního vztahu mezi ČNTS a CET a tím, že nejednala, aby napravila důsledky neregulérních činů dr. Železného. Lauder požaduje finanční odškodné a další náhradu v důsledku škod, způsobených firmě ČNTS Českou republikou. Arbitrážní řízení se konalo před tribunálem tří arbitrů podle Arbitrážních pravidel Komise OSN pro mezinárodní obchod od 5. do 13 března 2001. Verdikt se očekává přibližně ve třetím čtvrtletí letošního roku.

  22. února 2000 zahájila pobočka firmy CME arbitrážní řízení proti České republice podle Bilaterální investiční dohody mezi Nizozemím a Českou republikou z roku 1991. Žaloba, odškodné a procedury jsou v podstatě tytéž jako při arbitráži, kterou zahájil Ronald Lauder proti České republice. Arbitrážní řízení se bude konat od 23. dubna 2001 do 2. května 2001 ve Stockholmu ve Švédsku.

  CME je přesvědčena, že jednání CET porušuje Dohodu o kooperaci i povinnosti firmy CET podle Asociačního memoranda ČNTS a že porušuje i český mediální zákon. Pokračující suspendování ČNTS mělo záporný hmotný dopad na CME...


  Britské listy

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|