Britské listy


čtvrtek 7. června

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Komentovaný přehled zpráv Odkazy:
 • Výběr nejzajímavějších článků z poslední doby Sdělovací prostředky:
 • Česká televize: Alzheimerova choroba české žurnalistiky (Petr Brabec) Vědeckofantastická literatura:
 • Douglas Noel Adams RIP, aneb tak skončil jeden vesmír (Václav Pinkava) Zákonnost:
 • Chtějí čeští policisté zavést policejní stát? (Jakub Trnka) Filozofie:
 • Je možné definovat liberalismus? Nová kniha Johna Graye Česká televize:
 • Otázky pro Jiřího Balvína, na něž se čeští novináři(asi) nezeptají (Petr Sládeček) Recenze:
 • Musíme si pomáhat - velmi dobrý český film (Jan Čulík) Zdravotnictví:
 • Vítejte v Evropě, svobodní občané! (Vladimír Rott) Svět:
 • Globalizace, část 2. (Fabiano Golgo) O protislovenské petici:
 • Tak jak to vlastně bylo s peticí proti slovenským studentům na Karlově univerzitě v Praze (zaslal Jan Hora)
 • Místo diskuse o složitém problému označím autora za rasistu (Vladimír Wagner)
 • České vysoké školy jsou pro Čechy (Jindřich Špicner) Názor: Čert vezmi menšinové názory a americkou politickou korektnost
 • Kvalita politického systému se pozná podle toho, jak se systém staví k názorům většiny (Jiří Škuba)  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Chtějí čeští policisté zavést policejní stát?

  Jakub Trnka

  V úterý 5. června se mi dostalo do ruky vydání Večerníku Praha, kde jsem na třetí straně nalezl rozhovor, který vedla Jana Havlicová s kapitánem Jiřím Kopečným, šéfem protiextremistického oddělení Správy policie hl. m. Prahy.

  Kapitán Kopečný nechává čtenáře nahlédnout do své každodení práce.

  Některé výroky jsou podle mého názoru hodné pozornosti, například: "Byli předvedeni k vysvětlení, vyslechnou se, provedeme zadokumentování, vyfotografujeme si je."

  Pro případné pochybující čtenáře dodávám, že cituji naprosto přesně to, co bylo ve Večerníku Praha otištěno, "provedeme zadokumentování" , toť krásná ukazka policejní mluvy.

  Pominu-li skutečnost, ze existuje rozdíl mezi podáním vysvětlení a  výslechem, tak se vnucuje otázka, zda se nejedná o přiznání porušení Zákona o Policii ČR.

  Pokud se budu domnívat, že policie provádí popsané úkony v pořadí, jak je kpt. Kopečný popsal (a nemám důvod myslet si že ne, sam jsem je, byť okořeněné bitím, kopaním a ponižováním, v tomto pořadí zažil) tak je zřejmé, že po předvedení za účelem podání vysvětlení a po samotném podání vysvětlení, je toto vysvětlení zadokumentováno, o zjištování totožnosti se nezmiňuje.

  Předpokládám, že jestliže je toto vysvětleni zadokumentováno, tak policisté znají (a také zadokumentují) totožnost osoby, která vysvětlení podává.

  Opět mohu potvrdit z vlastní zkušenosti, ze totožnost předvedené osoby je věc, které policisty zajímá, dlužno dodat, že celkem pochopitelně, jako první.

  Pokud ale policie zná totožnost předvedené osoby, není oprávněna tuto osobu fotografovat. V  paragrafu 13, v odstavci 7 Zákona o Policii ČR se praví: Nemůže- li policista totožnost osoby předvedené podle odstavce 5 zjistit na základě sdělených údajů ani v evidencích obyvatel, je oprávněn vyzvat tuto osobu, aby strpěla provedení nezbytných služebních úkonů, jako je snímání daktyloskopických otisků, pořizování obrazových záznamů, zevní měření těla a zjišťování zvláštních tělesných znamení; měření těla a zjišťování zvláštních tělesných znamení provádí osoba stejného pohlaví nebo lékař.

  Opět z vlastní zkušenosti potvrzuji, že policisté fotografují a snímají otisky osobám, jejichž totožnost znají a kterým nebylo sděleno obvinění, a tím se dopouštějí porušení zákona. Slova kapitána Kopečného to nepřímo potvrzují.

  Pokračování pasáže o předvedení a fotografování je taktéž hodné pozornosti: "V době MMF šli od výslechu někteří polonazí ( )."

  Znamená to, že policie zabavovala zadrženým odpůrcům politiky MMF a SB oblecení?? Jinak si tuto větu totiž neumím vysvětlit.

  Rozhovor ale obsahuje i jiné zajímavé pasáže, například cíle anarchistů představuje čtenářům kapitán Kopečný následovně: "Žádná společnost" (tohle snad ani nepotřebuje komentář), "žádný systém" (co si asi pod slovem "systém" kpt. Kopečný představuje?), "žádný řád, společnost bez správy" (tady už si protiřečí, před chvílí tvrdil, že cílem anarchistů je "žádná společnost"),"chtějí výmený obchod" (bůhví, jak k tomu dospěl), "žádná ekonomika" (i kdyby se nejednalo o  nesmysl, tak je to v rozporu s předchozím tvrzení o výměnném obchodu, protože kde je obchod, je zákonitě i ekonomika).

  Naskýtá se otázka, proč kpt. Kopečný lže. Jakožto člověk, jehož náplň práce se zajisté skládá i z četby anarchistických materiálů, je jistě s cíly anarchistů dobře obeznámen. Předpokládám, že lže z  velmi prostého důvodu.

  Kdyby vyjmenoval skutečné cíle anarchistů - vybudování svobodné, samosprávné, bezstátní společnosti založené na dobrovolnosti, vzájemné solidaritě a sociální spravedlnosti - chtě-nechtě by se tak veřejně postavil na stranu bojovníků s  těmito hodnotami, na stranu, kam skutečně patří.

  To, že o kousek dál tvrdí, ze anarchisté "bojují proti státu a  vycházejí při tom z trockistických a marxistických myšlenek" se vedle toho jeví jako pouhá maličkost.

  Anarchisté vskutku bojují proti státu, ale tvrdit, že při tom vycházejí z trockistických a  marxistických myšlenek, je něco podobného jako tvrdit, že KDU-ČSL vychází z ideologického odkazu markýze de Sade. Myšlenka, že by anarchisté vycházeli z odkazu Trockého, člověka, který reprezentuje jednu z nejzvrácenějších podob totality a člověka, který má na svědomí životy stovek ruských anarchistů, si zaslouží čestné místo v panoptiku absurdit.

  Hned vedle by mohla být vytesána teze kolegy kapitána Kopečného, majora Dusila, který na  konferenci o rasismu a xenofobii ve Štiřínském zámečku ponesl památnou větu: "Anarchisté chtějí vybudovat anarchistický stát."


  Britské listy

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|