Britské listy


pátek 22. června

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Komentovaný přehled zpráv Odkazy:
 • Výběr nejzajímavějších článků z poslední doby Česká televize jako veřejnoprávní instituce:
 • Audit skončil - zapomeňte! (Jana Dědečková)
 • Kontrola v brněnské ČT (Miloslav Navrátil) Reportáž ze zasedání Rady ČT:
 • Dál nesmíte! (Tomáš Pecina) Zdraví:
 • Čtrnáctiletá britská dívka má lidskou variantu BSE, obávají se lékaři Göteborg po vrcholné schůzce EU:
 • Policejní násilí proti nevinným občanům se bude muset vyšetřit (Jana Witthed)
 • Göteborg? Tak ve skutečnosti vypadá (sociální) demokracie! (Arbetarmakt, Švédsko a Mezinárodní sekretariát LRKI) Má Václav Havel autorské právo na svou soukromou osobu? - Reakce:
 • Probuďte se, pane Korgere, existuje i jiný svět než ČR (Robert Buchar)
 • Díky za vynikající humoristický příspěvek (Jindra Vavruška)
 • Vendatest (čtenář) Polemika:
 • Narovinu s Fabianem Golgem (Jan Paul) Reakce:
 • Lekce z ironie (Fabiano Golgo) Počítače:
 • GNU není Unix, část 3. (Dominik Joe Pantůček)


 • Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Audit skončil, zapomeňte!

  Jana Dědečková

  Když místopředseda ODS Ivan Langer na lednové schůzi přednesl návrh a nakonec s ním i uspěl, že totiž výsledky vyšetřovacího auditu v České televizi za období 1992 - 2000 mají být PSP ČR předloženy do pouhých třech měsíců, snad všechna média se mu vysmála pro nereálnost tohoto termínu.

  Za tři měsíce nelze vyšetřit tak rozsáhlé období organizace, která hospodaří s rozpočtem ve výši 5 mld. Konstatovala to i bývalá Rada ČT na svém posledním zasedání 8.1.2000 s tím, že vyšetřovací audit v České televizi bude z důvodů nesmyslného požadavku sněmovny rozdělen do několika fází tak, aby v  požadované lhůtě mohly být sněmovně předloženy alespoň dílčí výsledky.

  Souhrnná zpráva auditorské firmy PriceWaterhouseCoopers, která je zveřejněna na internetových stránkách ČT, konstatuje velmi závažná pochybení v hospodaření České televize téměř ve všech oblastech.

  Neexistence vnitřních směrnic, nepřítomnost formálních pravidel a postupů v procesech nákupů, nefunkční kontrolní systém neumožňující dostatečnou kontrolu nákladů, nepřehlednost ve složkách s pořady, neexistence systému hodnocení výkonů vedení ČT a zaměstnanců, útvar vnitřní kontroly s omezenými pravomocemi sloužící jako zástěrka, střet zájmů při kterém dodavatelé měli přímé vazby na ČT, nebo dokonce byli zaměstnanci ČT.

  Téměř do nebe volající je skutečnost, že zpráva docela vážně konstatuje, že některé dokumenty nebylo možné dohledat z důvodu skartace nebo reorganizace podniku. Kterýkoliv soukromý subjekt by tvrdě doplatil na to, že si dovolil skartovat doklady mladší deseti let. U veřejné instituce je to asi běžná záležitost, která nevyvolá sebemenší pozornost.

  Přes značnou zjednodušenost auditorské zprávy však každý soudný člověk pochopí, že v České televizi je ve finančních záležitostech naprostý nepořádek, který jen nahrává vytváření klientského prostředí a vytváří podhoubí pro korupci, což jsem soustavně kritizovala.

  Auditorská zpráva plně potvrdila můj názor , že L. Paluska byl špatným finančním ředitelem stejně jako I. Mathé byl špatným generálním ředitelem i přes jeho ujišťování, že Česká televize si restrukturalizaci prodělala v době jeho ředitelování, a to jako jedna z prvních veřejných institucí.

  Socialistické praktiky v České televizi, janabráchismus i klientelismus jsou důsledkem ředitelování Iva Mathé , který nikdy v žádné jiné než veřejné instituci nepracoval a výdajová stránka ho nikdy nemusela zajímat. Když finance dojdou, je zde přece pořád dost hlupáků, kterým zákonem nařídíme, aby nám platili víc.

  Přestože auditorská zpráva konstatuje vážné nedostatky v hospodaření s penězi koncesionářů je v médiích podezřelý klid a  některá vyjádření a  články hovoří o auditu jako o hotové a uzavřené záležitosti.

  Nikdo se nediví tomu, že rozsáhlý audit je najednou tak rychle ukončen a zdá se, že Ivan Langer věděl, co říká, lépe než naši skvělí novináři. Věděl, že všichni ti skvělí křiklouni a opisovači se do tří měsíců unaví a v červnu už nikoho nebude tunelování České televize zajímat. Politici i umělci budou mít svůj klid na práci a občan, ten koneckonců také vychladne a může jít vše ve starých kolejích.

  Proto mohl v tichosti projít i seminář, kde se hovořilo o navyšování poplatků za veřejnoprávní média a na nějž byli paradoxně pozváni především ti, kteří budou mít vždy málo na svou činnost. To znamená, že zájmy koncesionářů hájili generální ředitelé těchto médií Balvín a Kasík.

  Ivan Langer je dobrý politik a lhůtu pro audit stanovil naprosto správně. Dokonale zná české novináře a také zná české občany.

  Audit skončil, zapomeňte. Jenom nezapomeňte příští rok pánům poděkovat za to, že vám dovolí platit více.


  Britské listy

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|