Britské listy


středa 18. července

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Komentovaný přehled zpráv Odkazy:
 • Výběr nejzajímavějších článků z poslední doby Diktatura Západu: Pochybné postavy, vévodící summitu v Janově:
 • Jak vládnout světu (Guardian) Korupce v České televizi:
 • Česká televize a agentura Christian VIP uvádějí: Fakta (Tomáš Pecina) Pár poznámek k včerejším zpravodajským pořadům českých televizí:
 • Zakomplexovanost vůči mocnějším trvá a Úřad je důležitější než občan (Jan Čulík) Jak reagují média na policejní střelbu ve Velké Británii:
 • Kontroverze ohledně střelby policistů se prohlubuje (BBC)
 • Poté, co byl v Brixtonu zastřelen muž, je plánována demonstrace (Guardian)
 • Muž se samurajským mečem utekl policistům a byl zastřelen (Times)
 • Matka popírá, že by zastřelený syn někoho ohrožoval (Guardian)
 • Policisté v Cornwallu varují před užíváním napodobenin zbraní (BBC) Filmový festival v Karlových Varech:
 • Na divácích nezáleží, jen ať stojí frontu na lístky ráno od půl páté! Lidový názor:
 • Lidový pohled na virtuální realitu Jana Čulíka (Petr Jánský)  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Zakomplexovanost vůči mocnějším trvá a Úřad je důležitější než občan

  Pár poznámek k včerejším zpravodajským pořadům českých televizí

  Jan Čulík

  Zakomplexovanost vůči bohatým cizincům je zřejmě v Klepetkově redakci zpravodajství v České televizi zakořeněna. Jak jinak si vysvětlit, že i včera věnovaly Události České televize několik prvních minut pořadu virtuální zprávě, že Německo jaksi vydalo "apel" proti Temelínu. Zpráva je to poněkud umělá a neskutečná už proto, že, jak známo, v Temelíně existují konstrukční problémy s turbínou - z původního dodavatele projektu, Škody Plzeň, odešli odborníci, kteří technologii pro temelínskou elektrárnu projektovali, a tak firma není nyní schopna provést potřebné konstrukční změny, aby byla turbína uvedena do provozu. Vzhledem k tomu, že tedy vůbec není jisté, zda bude moci být Temelín spuštěn, je povyk a panika nad "apelem" přicházejícím z Německa poněkud akademický.

  Uznal bych, kdyby se o protestu Události stručně zmínily někde na osmém místě v relaci, ale nafukovat to a dělat z toho hlavní zprávu dne, mi připadá nesmyslné. Nedovedu si představit, že by v britské televizi bylo první, hlavní zprávou dne např. "Francie protestuje, že britská vláda...." Absurdní, že? Britové se Francouzů ovšem nebojí, tak jak se Češi bojí Němců, i když antipatie mezi oběma národy jsou asi na stejné úrovni.

  Televize Nova dala zprávu o německém "apelu" na druhé místo, i to bylo přehnané. Měla ale aspoň rozum, že zahájila relaci včerejších Televizních novin záslužnou zprávou o tom, že podvodníci okrádají na různých místech Čech penzisty pod záminkou, že jim přicházejí nabídnout odškodnění z minulosti. Jsem si plně vědom, že Nova zařadila tuto informaci před zprávu o německém antitemelínském protestu jen z bulvárnosti: přesto však měla tato zpráva veřejnoprávní funkci a je snad dobře, že jí relace začínala. Zpráva byla na poměry televize Nova zpracována obstojně, ale stejně tam chyběly informace, které by zahrnula každá civilizovanější západní instituce: co si mohou okradení penzisti nyní počít. Existuje nějaká organizace, která hájí jejich zájmy, a pokud ne, proč ne. Co bude v této věci dělat stát? Účelem dobré novinářské práce není jen vytvářet dojem, že všude je skandál, zkáza a zmar, ale napomáhat diskusi, nabízet řešení, prospívat veřejnému zájmu obyčejných lidí.

  Osobně bych v České televizi umístil na první místo zprávu o průzkumu tabákové společnosti Philip Morris, z níž podle ČT vyplynulo, že česká vláda vydělává podstatné částky na tom, že v ČR předčasně umírají na kouření statisíce občanů (nemusí jim vyplácet důchod ani nemusí hradit za případnou hospitalizaci v pozdějším věku).

  Bohužel, jak bývá obvyklé, zpráva byla zmatená, takže jsme se pořádně nedověděli, kdo ji vypracoval a proč - analýza chyběla. Česká televize kromě toho zaujala poněkud poklonkující přístup vůči domácím úřadům: o závěrech kontroverzní studie jsme se tedy toho moc nedověděli, avšak v následujících minutách bylo použito mnoho času na to, aby mluvící hlavy z různých českých úřadů studii zpochybnily. Přitom je notoricky známé, že v zemích s vysokou mírou kouření (jako je Česká republika) působí předčasné umírání občanů blahodárně na státní rozpočet.

  Reportáž měla být pojata úplně jinak: měla nejprve srozumitelně informovat o obsahu "kontroverzní" zprávy (za pomoci grafů) a pak proti ní uvést jednolitý, věcný "vládní" protiargument. Tak, jak byla prezentována, jsme se nedověděli skoro nic: informace o studii byly nedostatečné a série krátkých štěků od různých vládních úředníků jen kumulovala bez hlubšího pokusu o pochopení povrchní zápornou reakci, se značnou příměsí xenofobie.

  V informaci o odsouzení paní Chodounské na tři roky podmíněně za to, že se při zatýkání vraha Kajínka pokusila přestřihnout lano, na němž se kolem okna jejího bytu spouštěl policista, protože si myslela, že jde o gangstery, mě zaujala argumentace soudce: Chodounská, i když třeba neměli policisté na svých oblecích nápis "Policie", měla poznat, že jsou to policisté, z jejich chování. Zajímavý stav české justice, který autor reportáže ponechal bez připomínky, v souladu s absolutní pasivitou zpravodajství České televize.

  V Událostech se tentokrát reportéři (psali jsme o jejich kulometné rychlosti při mluvení včera) velmi snažili mluvit pomalu a srozumitelně. Celkově to zpravodajskému pořadu výrazně prospělo, byl srozumitelnější - přesto však ani včera nedosahovaly Události České televize srozumitelnosti, konkrétnosti a přístupnosti televize Nova, navzdory tomu, že tam měla dikce mnohých reportérů stále značné nedostatky (naprosto otřesně primitivní dikci má reportérka Novy Lucie Alexová). Nemají-li reportéři zpravodajství České televize možnost analyzovat, jak strukturují své zpravodajské reportáže třeba novináři televize BBC, brání-li jim třeba při tom jazyková bariéra, nechť se pokusí poučit se z praxe televize Nova, doporučuji s nepříliš velkým nadšením. Je jistě pravda, že Nova silně manipuluje zpravodajstvím ve prospěch podnikatelských a politických zájmů finančních kruhů, které za ní stojí (absolutně šokující byl včera v tomto smyslu příspěvek Ladislava Štichy, který v souvislosti s ženou, zastřelenou policistou v Mělníce, vyrobil propagandistickou reportáž ve prospěch policie "jen málokdy se něco takového stane" a využil v ní "hlasů občanů", požadujících, aby měla policie i nadále právo užívat zbraní! -v Británii se v souvislosti s nedávnou policejní střelbou uvažuje o vybavení policie jen dočasně ochromujícími zbraněmi, v ČR se o tom nezmínil nikdo), jenže od manipulace zpravodajství Novy lze odhlédnout a studovat pouze ty prostředky, jichž reportéři na Nově systematicky využívají, aby byly jejich reportáže konkrétní, věcné, přehledné a informativní.

  I včera obsahovaly reportáže na témata, jimiž se zabývala ČT i Nova, na Nově vždycky více informací a tyto informace byly užitečnější, zajímavější a věcnější, než co přinesla ČT. Tento rozdíl by měla Česká televize sledovat, reportáž od reportáže. V tomto rozdílu spočívá totiž klíč v rozdílu sledovanosti zpravodajství ČT a Novy - je pošetilé, pokud si vedoucí pracovníci ve zpravodajství ČT jen tak mávnou rukou a argumentují, že Nova má větší sledovanost, protože je "bulvární". Není tomu tak, Nova má větší sledovanost i proto, že její reportáže ve zpravodajství jsou sdělnější a méně chaotické než zpravodajské reportáže v České televizi.

  Obě televizní stanice se vrátily k případu náhodně kolemjdoucí ženy, kterou na chodníku zastřelil v  Mělníce policista. Úřad je však v ČR důležitější než občan. Tím, že ČT doslova odvysílala omluvu policejního prezidenta Koláře spolu s  jejím plným textem na obrazovce, ztratila svou veřejnoprávnost a stala se propagandistickou hlásnou troubou české policie.

  Je pozoruhodné, že nikoho ani v Nově ani v ČT nenapadlo, že by měl být dán v televizi prostor příbuzným usmrcené paní. Proč se nikdo nezeptal těchto lidí na jejich názor?

  Zcela šokující svou povrchní trivialitou byla v tomto smyslu úvodní část Jednadvacítky, kterou uváděl Jan Němec. Vedle něho zasedli Miloslav Sobotka, z  Krajského úřadu pro vyšetřování ve Středočeském kraji a jakýsi soudní znalec, jehož jméno jsem nezachytil. Ani Jednadvacítku absolutně nenapadlo pozvat do studia příbuzné mrtvé paní. Přitom měla Jednadvacítka zjevně povinnost konfrontovat např. manžela zastřelené ženy s odpovědným policejním pracovníkem, například policejním ředitelem Kolářem! Dověděli bychom se z takové konfrontace leccos důležitého zejména o neudržitelně špatných ustanoveních policejního zákona ve věci nošení zbraní policisty.

  V tomto případě je totiž nesmírně významné, co si myslí postižená rodina, neboť zastupuje celou veřejnost. Absolutně nevýznamné naproti tomu byly propagandisticky sestřihané výroky "obyčejných lidí" v reportáži Ladislava Šticha v televizi Nova, kteří tvrdili, že policisté "musejí mít právo střílet". Mluvili totiž, aniž by tímto právem byli sami zasaženi. Nesmírně významné by však bývalo svědectví příbuzných zastřelené ženy, protože ti by hovořili tak, jak by pravděpodobně mluvil každý občan v situaci, kdy mu policista náhodně zastřelil maminku nebo manželku. Česká televize i Nova zde z veřejnoprávního hlediska naprosto selhaly.

  V Jednadvacítce jsme se totiž od úředníka Sobotky dověděli, že střílející policista měl plné právo střílet na automobil, jen špatně "zhodnotil situaci" - neměl prý střílet ve městě. Moderátor Jan Němec se vůbec nezastavil nad absurditou, kdy zákon povoluje střílet na automobil, pokud překročíte povolenou rychlost!! Policie má sice povinnost vás před střelbou dvakrát varovat, ale pokud varování neslyšíte, máte smůlu. Takže motoristé, pozor: vždycky, když jedete nad sto třicet, možná že vás policisté zastřelí...:)

  Otázky Jana Němce byly nenápadité a bojácné. Porušoval základní novinářský princip, že totiž interviewované osobě ve studiu nesmí reportér otázkami nahrávat ani dávat příležitost k propagandě ve prospěch vlastního zájmu. ("Nenastaly snad nějaké výjimečné okolnosti, třeba přílišná únava ve službě, jimiž mohla být policistova střelba ovlivněna?" - cituji po paměti. "Není polehčující okolností, že se tento policista po dobu 23 let nedopustil žádného přestupku?")

  Jane Němče, měl byste si uvědomit, že když moderujete Jednadvacítku, máte povinnost zastávat zájmy řadových občanů, v tomto případě tedy zájmy zastřelené paní a jejích příbuzných, a nikoliv zájmy mocných.

  Je vždycky trapné, když novinář poklonkuje moci, i když se to projevuje jen tak banálním a povrchním způsobem jako ve včerejší Jednadvacítce.


  Britské listy

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|