Britské listy


čtvrtek 19. července

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Komentovaný přehled zpráv Odkazy:
 • Výběr nejzajímavějších článků z poslední doby Změny:
 • Ve zpravodajství ČT se vláda vánočních vzbouřenců chýlí ke konci
 • Včerejší Události České televize - vládní vlnka? (Jan Čulík) O zastřelené ženě v Mělníce:
 • Policie nedodržuje předpisy pro zacházení se zbraněmi (Jaroslav Štemberk) Rejstřík nemovitostí:
 • Není dobré zveřejňovat, jaké nemovitosti kdo vlastní (Karel Neuwirth) Méně politikaření - více demokracie:
 • Jsem pro přímé volby (Martin Kunštek) Ze zákulisí:
 • Aktivity PR agentur jsou mnohem širší (anonym)  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Včerejší Události České televize - vládní vlnka?

  Jan Čulík

  V prvních přibližně patnácti minutách včera v Událostech neprojevovala Česká televize rysy veřejnoprávního vysílání a byla v podstatě jen vládní propagandou: jen něčím o málo víc než obrazovým informačním věstníkem české - a v jednom případě - dokonce i britské vlády. Veřejná televize však má hájit zájmy občanů proti vládě a v zájmu občanů má prezentovat informace ze všech zdrojů, včetně zdrojů vládních, s odstupem a na základě vlastní samostatné analýzy. Nemá jen opisovat z tiskových konferencí, které zorganizuje vláda či jiní činitelé u moci.

  Už třetí den prezentovala Česká televize jako první zprávu dne virtuální záležitost údajného německého (jak se ukazuje ani ne řádně vládního) protestu proti temelínské jaderné elektrárně. Tentokrát záležitost snad ukončilo vládní konstatování, že česká vláda nebude na tento "poloprotest" reagovat. Komentátor a šéfredaktor Listů Václav Žák se se mnou včera přel, že nesouhlasí, že by toto bývala neměla být hlavní zpráva v Událostech: argumentoval, že je závažné, pokud vláda sousední země zasahuje do suverenity jiné země natolik, že došlo k vážnému poklesu hodnoty akcií ČEZu. Uznal jsem, že zpráva o této záležitosti snad měla být zahrnuta někde v Událostech, nikoliv však na prvním místě a pojatá jinak, nikoliv jako virtuálně nafouknutý nesmysl, rezonující s českým komplexem méněcennosti vůči cizincům.

  Bývala by například zřejmě akceptovatelná jako jasná a věcná informace o tom, jaký vliv mlo toto "technické provolání" odněkud z Německa na hodnotu akcií ČEZu, někde na pátém nebo osmém místě zpravodajské relace. Reportáž také asi měla zahrnovat informaci, do jaké míry může cizí země dosáhnout uzavření jaderné elektrárny v jiné zemi. (Musíme kvitovat, že tuto informaci aspoň stručně včerejší zpráva obsahovala.)

  I když vliv německého prohášení na hodnotu akcií ČEZu je velmi sporný. Je totiž velká otázka, do jaké míry vyvolalo pokles akcií ČEZu skutečně ono německé prohlášení, anebo virtuální poděšená kampaň českých sdělovacích prostředků. Celé to připomnělo někdejší poněkud hysterické reakce celé smečky českých médií na obskurní výroky Franze Neubauera a sudetoněmeckého landsmanšaftu: tyto výroky byly v Německu vždycky okrajové - v ČR se dostávaly, v důsledku přehnaných obav z Německa a neznalosti interní německé situace, do palcových titulků.

  Jako obrazový vládní věstník působila ČT i druhou reportáží Událostí, o snížení věku trestní odpovědnosti mladistvých: reportáž byla poněkud nejasná: návrh zákona bude přijat, avšak věk trestní odpovědnosti, pokud jsem tomu rozuměl, snížen nebude. Je ošidné prezentovat takovéto složité záležitosti jen verbálně, prostřednictvím reportéra "na místě" - je zapotřebí zákonnou předlohu trochu rozebrat a ukázat - pomocí grafů a citátů - divákům, o co vlastně jde. V tomto slovním pojetí, mám pocit, byla zpráva dost nejasná.

  Skutečně otřesným selháním však byla reportáž o zavedení kontroverzní, na žádném jiném letišti na světě existující pasové kontroly britských imigračních úředníků v Praze-Ruzyni, za kteréžto opatření by bezpochyby měl ministr zahraničních věcí Jan Kavan okamžitě rezignovat. Jde o rasistické opatření britské vlády, zaměřené proti těm českým občanům, kteří si přejí ve Velké Británii zažádat o azyl. Je to opatření skutečně kontroverzní, protože podle mezinárodních úmluv mají žadatelé o azyl právo na přístup do dané země bez víz a dalších překážek. Británie tím zjevně popírá principy azylové konvence ze čtyřicátých let, které se tehdy zavázala plnit. Britský vládní establishment bezostyšně argumentuje, že v Británii prý čeští občané "zneužívají" žádostí o azyl. Jenže to je začarovaný kruh: existuje důvodné podezření, že hodnocení případů českých žadatelů o azyl v Británii není nestranné a je proti nim ostře rasisticky zaujaté. Důkazem je to, že zatímco např. Kanadě dostaly azyl stovky českých Romů, v Británii byla drtivá většina českých žadatelů o azyl vrácena. Na tuto skutečnost poukázala i zpráva Helsinského výboru amerického Kongresu.

  Britští státní úředníci si myslí, že pokud zakřičí arogantně na rozvojovou zemi, jako je Česká republika, místní činitelé se před postaví do haptáku, tak, jak to také bezprecedentně šokujícím způsobem udělal i Jan Kavan - zradil tím občany České republiky.

  Reportáž České televize v této věci se meritem záležitosti nezabývala, nerozebrala právo občanů na azyl, nerozebrala spornost celého opatření (vzniklo to tak, že někdy v osmdesátých let zcela komunistickým způsobem donutila premiérka Margaret Thatcherová soukromé! letecké společnosti platit pokutu za každého cestujícího, kterého dopraví ze zahraničí do Británie a tam cestující nebude vpuštěn do země. Samo toto opatření je sporného rázu. Letecké společnosti přirozeně pokuty nechtějí platit, a tak - i na základě jiných důvodů - vznikl bezprecedentní nápad, že budou Britové provádět imigrační kontrolu na českém výsostném území.)

  Česká televize jako veřejnoprávní instituce má povinnost prezentovat nejen stanovisko české či britské vlády, ale také postoje občanů a zejména postoje Romů, kteří tímto opatřením jsou bezostyšně diskriminováni.Proč jsme neslyšeli v reportáži ČT názor českých Romů, žijících nyní v Británii nebo v Kanadě?

  ČT ani nezpochybnila výroky britského velvyslance Brouchera, který na tiskové konferenci nepravdivě tvrdil, že pražské odbavení urychlí odbavení na britských letištích. To je nesmysl a Broucher to musel vědět: jak by bylo možno v obrovském kolosu imigračních struktur na obřích mezinárodních letištích, jako je třeba Heathrow v Londýně, nějak zvýhodnit pár lidí, přilétajících z České republiky? Máme informace, že Broucher mluvil nesmysly a osoby, které přiletí do Londýna, i dnes musely projít znovu úplně stejnou frontou u imigrační kontroly jako dosud.

  ČT uvedla, že dnes britští imigrační úředníci, neoprávněně bránící lidem ve vstupu do letadel, odepřeli vstup do Británie 9 Čechům. Nezkoumala, proč tak učinili, ani, co to bylo za lidi, ani jaký měli na toto odepření názor. (Udělala to agentura AFP, viz titulní stránka dnešních BL.) Proč poklonkuje ČT moci a nezajímá se o názory poškozených lidí?

  Vůbec se od věci ČT ani nepokusila zaujmout odstup. Že prý, uvedl reportér, bylo opatření zavedeno "kvůli zahlcení britských úřadů českými žádostmi o azyl". Dobrá televizní stanice by v tomto bodu konstatovala přesněji, že podle britských úřadů byla v Praze britská imigrační kontrola zavedena kvůli údajnému zahlcení britských úřadů českými žádostmi o azyl. Nelze přejímat bez odstupu, co nám kdo nakuká.

  Bezostyšně hloupé a Britům podbízivé bylo i - Českou televizí nezpochybněné - prohlášení mluvčího ministerstva zahraničních věcí Aleše Pospíšila, který nadšeně charakterizoval umístění cizích imigračních úředníků na českém výsostném území jako opatření "efektivní". Jaký pán, takový kmán. Umožnil-li Kavan Britům provozovat v Praze tuto nesmírnou drzost, jeho podřízený Pospíšil to jistě bude vychvalovat. Povědomí o lidských právech a o tom, že mají zastávat zájmy vlastních občanů, jako by tito pánové ve svém uctivém předklonu vůči Velké Británii ztratili. Dobrá veřejnoprávní televize by však na to měla poukázat.

  Jako vládní věstník pokračovala Česká televize i poněkud povrchní informací, že ministerstvo vnitra připravilo pro vládu zprávu o extremismu v České republice. Reportážním šotem z nadcházejícího summitu G8 v Janově trochu připomněla Česká televize mediální atmosféru loňského září v Praze, kdy podle českých sdělovacích prostředků "zvířata ze zahraničí zničila Prahu" - reportáží vytvořila i nyní určitou reminiscencí napínavé očekávání hrůz, jichž se pravděpodobně v Janově dopustí demonstranti...

  Dikce všech reportérů i moderátorů v prvních patnácti minutách Události byla včera velmi dobrá: i Libor Dvořák přestal v příspěvku o summitu v Janově spěchat.

  Totéž neplatilo o televizi Nova, kde někteří reportéři (Dumbrovský) pořád předstírají před kamerou nesmírné vnitřní vzrušení :) a kde přízvuk, výslovnost a vůbec kultura jazykového vyjadřování některých reportérů (Gabriela Šrámková) jsou tak strašně nízké a primitivní, že jejich vystupování na obrazovce působí jako komická parodie. Vladimír Železný by mohl investovat trochu peněz do těchto nešťastníků tím, že by je poslal na výslovnostní kurs.

  Domovský styl zpravodajství Novy stále trpí neurvalým, primitivním střihem a příliš krátkými citacemi z rozhovorů, celkově však jsou zpravodajské reportáže srozumitelnější, obsáhlejší, přehlednější a konkrétnější. Už jsem psal o tom, že by si v České televizi měli vzít k ruce ta zpravodajská témata, která zpracovala nejen ČT, ale i Nova, a měli by si rozebrat, z jakých přesně důvodů byla reportáž Novy lepší. Dost by se tím dalo zlepšit zpravodajství ČT, které samozřejmě nemusí přebírat manipulativnost a případný nepřípustný emocionální podtext zpráv v TV Nova.

  Pozitivním veřejnoprávním počinem přispěla televize Nova včera do debaty o policejní střelbě. Překvapivě do Televizních novin zahrnula pro srovnání reportáž z Británie o tom, kde byl nedávno policií zastřelen muž s pistolí ve tvaru zapalovače. Přinesla na českou televizní obrazovku zřejmě poprvé informaci, kterou nejprve zveřejnily v českém prostředí Britské listy: že se totiž v Británii v souvislosti s policejním střílením debatuje o zavedení uspávacích střelných zbraní, jichž by měli policisté užívat v těchto případech namísto ostrých nábojů. Očekávali bychom, že tuto službu veřejnosti - tím, že přinese informaci o této paralelní, velmi aktuální diskusi ze zahraničí - udělá Česká televize - předčila ji však proklínaná televize Nova.


  Britské listy

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|