úterý 16. září

O B S A H

Česká média:

 • Česká televize, Klub Netopýr, 9.9.1997: Co není v novinách (doslovný přepis hodinové televizní diskuse, 2. část)
 • TV Nova: Jak to bude s daněmi aneb Příspěvek českému lidu (Milan Šmíd) Česká politika:
 • Analýza ODS: Komu věřit? Mackovi nebo Klausovi? (Jan Vincent) České podnikání a etika:
 • Etika a monopoly: SPT Telecom (Jiří Laburda) Zahraniční vztahy:
 • Rušení českých zastupitelských úřadů a Češi v zahraničí (Jiřina Fuchsová) Česká kultura na internetu:
 • Je Neviditelný pes kýč? (František Nosterský, Tomáš Pecina)  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • TV Nova: Jak to bude s daněmi aneb Příspěvek českému lidu

  (Předchozí materiály o TV Nova od Milana Šmída jsou
  zde v Britských listech z 8. září 1997 (Prima, Beseda, Nova), nejnovější třídílný rozsáhlý blok informací o TV Nova je v Britských listech z 22.8.1997, z 25.8. a 26.8.)

  Milan Šmíd

  Motto: "Vyčerpáváme se (s Primou) vzájemně mezi sebou. Nevylučuji, že i Nova bude letos v hospodaření dočasně cash negative." Vladimír Železný (Právo, 6.9.1997)

  Nemám rád, když někteří lidé TV Nova démonizují a stavějí se k ní apriorně záporně. Nemám rád, když se o ní říká, že je jen pro blbé lidi, jsem totiž také jedním z jejích diváků. Nemám rád, když jsem označován za apriorního nepřítele Novy, protože se kriticky vyjadřuji k některým jejím praktikám. Naopak, přínos TV Nova k pluralitě naší televizní scény, jakož i ocenění její role štiky, která zahýbala stojatými vodami v českém televizním rybníce, jsem ve své publikační činnosti již několikrát deklaroval.

  Ale nemám rád, když se klame a podvádí, když někdo ze mne, a nejen ze mne, se snaží dělat blbečka hlupáčka, který neumí do pěti počítat. Proto se čas od času ozývám. Dnes to bude - jak už jsem slíbil v BL 8.9.1997 v příspěvku o Prima besedování s Novou - něco o "cash negativ" situaci TV Nova v letošním roce.

  Jedno je jisté. Žádné stromy nerostou do nebe a po přílivu přichází odliv. Po raketovém nástupu let 1994 a 1995 se kyvadlo přízně od komerční televize TV Nova mírně odklání. Je to zcela přirozené, některé zahraniční seriály se už okoukaly, navíc peoplemetry zpřesnily údaje. Zkrátka - situace se "znormalizovala", což nic nemění na tom, že TV Nova je a dlouhou dobu bude nejsledovanější televizí v ČR s podílem na trhu kolem padesáti procent.

  Co se však mění, je dynamika růstu. Příjmy a zisky TV Nova již neporostou tak rychle, nebudou-li dokonce stagnovat. Přitom náklady v zemi s desetiprocentní inflací stále rostou, autoři, producenti, zaměstnanci vytvářejí tlak na zvyšování mezd. Komparativní výhoda, kterou ředitel Železný měl v tom, že mohl přeplatit kohokoli a cokoli, se ztrácí. Není umění být manažerem v období expanze a růstu, ale je umění udržet podnik v obrátkách, když se na trh dostaví stagnace. Lze tedy důvodně očekávat, že intenzita naříkání Vladimíra Železného nad nespravedlností okolního světa pravděpodobně vzroste.

  Právě pro tyto případy jsem připravil několik čísel. Tak za prvé: příjmy ČNTS s.r.o. dle účetních uzávěrek Obchodního věstníku (16/96, 24/97):

  1994 1 537 147 000CZK

  1995 2 741 722 000CZK

  1996 3 158 930 000CZK

  Dále: dividendy vyplácené majitelům ČNTS (všem dohromady, přičemž od letošního roku již 99 procent dividend poteče pouze do CME), dle průběžných zpráv CME pro SEC:

  1994 53 000 000 CZK

  1995 330 000 000 CZK

  1996 495 000 000 CZK

  Z vyplácených dividend můžeme usuzovat na výši zisků před zdaněním, které už dva roky neklesají pod jednu miliardu. A to všechno v době, kdy Vladimír Železný nepřestával usilovat o to, aby veřejnoprávní ČT byla odebrána reklama, neboť to prý deformuje trh a brání rozvoji komerční televize jako celku (VŘ 9.11.1996), a pokud se k tomu ještě zvýší televizní poplatky, pak prý Nova dostane "konkurenta, vůči kterému už opravdu bude velmi těžké obstát". (VŘ 16.11.1996). Kromě toho se veřejnost mohla dozvědět, že navýšení televizního poplatku "nás konkurenčně ničí... Kdyby nás to neničilo tržně, tak bychom se tím asi zabývali jenom jako problémem obecným... Takhle se nás to dotýká velmi bolestně a velmi přímo..." (VŘ 5.4.97)

  Poplatek nakonec navýšen byl a jak jsme se nedávno mohli dozvědět, "tržně ničí" nejen Novu, ale i Prima TV, jejíž dluhy prý vznikly mj. "pod tlakem legislativy, pod tlakem zvýšených koncesionářských poplatků a při zachování reklamy v ČT" (rozhovor v Právu 6.9.97 viz BL 8.9.97).

  Jako předvoj budoucích nářků byl veřejnosti vyslán signál o tom, že ČNTS bude letos "dočasně cash negative". Nejsem sice kvalifikovaný účetní, ale můj selský rozumu mi říká, že "cash negative" znamená, že náklady převýší příjmy, čímž do našeho státního rozpočtu nepřiteče příští rok ani koruna daní z příjmu.

  Argument zaplacených daní Vladimír Železný rozehrával poměrně často. Tak již v listopadu 1995 se nechal slyšet, že jeho daně jsou tak velké, že zaplatí celé ministerstvo. ("...ani ministerstvo, které je placeno z daní - také z našich daní, které my odvádíme a budou značné, možná, že vystačí na provoz celého ministerstva - si neumí zjistit, že my nevydáváme časopis...." atd. VŘ 11.11.1995).

  O týden později daně označil za "příspěvek do kapsy českému lidu". ("Jestli vás to zajímá, nejsou to jenom Američané, kteří si nahrabou z peněz českého lidu.... Naše daně jsou ohromující, velmi velké. A to je tím, čím přispíváme do kapsy českého lidu.." VŘ 18.11.1995).

  Argumentem daní odrážel útoky, které na se na Novu sesypaly letos v lednu. ("Víte, televize Nova odvádí na daních a odvedla řádně na daních 400 miliónů korun tomuto státu. Také na platy poslanců, kteří občas se pohrdlivě zmiňují o výsledcích Novy... Co jiného po podnikatelském subjektu chcete? Aby vydělával, zaměstnával lidi a řádně platil daně, o tom to totiž celé je. Všechno ostatní je jenom závist potom... VŘ 18.1.1997).

  Argument daní vmetl do tváře poslanci Dostálovi, který na půdě parlamentního výboru zmínil fakt zisků plynoucí do zahraničí, aby nakonec zaujal známou pózu ukřivděnce. ("...jsme opravdu už unaveni z těchto útoků, z oné zlostnosti, nepříjemné... my jsme postavili instituci, postavili televizi, dokonce nejúspěšnější v Evropě, my jsme ziskoví, my vyděláváme a my odvádíme daně. Tohle jsem chtěl k tomu říci, víc k tomu nemám co říct... VŘ 18.1.1997).

  Pokaždé, když čelil Vladimír Železný výtce, že dostal část národního bohatství, tj. vysílací frekvence, zcela zdarma, použil argument zaplacených daní. Ano, 400 miliónů korun není zanedbatelná položka. V příštím roce však zřejmě bude ve státním rozpočtu chybět.

  Aby bylo jasno, nehodlám kritizovat obchodní strategie ČNTS a CME. Jsou legitimní. Chtěl jsem jenom upozornit na měnící se situaci, aby náhodnou zas nějaký poslanec ve vleku mediálního PŠM Vladimíra Železného se k tomuto argumentu neuchýlil.

  Na otázku, jak je možné nevykázat v tak výdělečném podniku, jakým je TV NOVA, zisk, se pokusím odpovědět příště.

  Milan Šmíd  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|