pondělí 13. října

O B S A H

Česká republika:

 • EXKLUZÍVNÍ DOKUMENTACE: Adoptujte romské dítě bez státní příslušnosti, seberou vám přídavky na děti pro vaše vlastní dítě (JČ) Slovo má Ivan Kytka:
 • Útěcha z omylu: Economist píše, že Klausovy dny jsou sečteny
 • Blackpoolská lekce pro českou pravici Velká Británie:
 • Britští konzervativci se omlouvají za zkorumpovanost, odtrženost od občanů a za aroganci / Citát z projevu bývalého konzervativního ministra obrany Michaela Portilla ČR a svět:
 • Česká republika - stát na periférii západní civilizace (Tomáš Pecina) Zdravotnictví a ekonomika:
 • Azbest způsobuje nevyléčitelnou rakovinu plic (Jan Čulík)

  Kompletní Britské Listy


  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Upozornění: k předchozím číslům BL se dostanete, když kliknete v záhlaví na ikonu Archív. Celé dnešní vydání BL se vám natáhne, když kliknete na poslední řádce Obsahu (zde napravo) na Kompletní Britské listy


  Adoptujte romské dítě bez českého občanství, dočkáte se možná, že vám seberou přídavky na vaše vlastní dítě jako manželům Petirovým

  Manželé Alena a Jan Petirovi z obce Velichovky nedaleko Jaroměře adoptovali šestiletou romskou holčičku, Pavlínu Giňovou. Kromě toho mají vlastního šestiletého syna Filipa Petira.

  Holčička Pavlína Giňová nemá trvalý pobyt na území České republiky.

  26. května 1995 byl schválen Zákon (č. 177) o státní sociální podpoře. V odstavci č. 3 obsahuje tento zákon pozoruhodné ustanovení:

  "Okruh oprávněných osob

  Dávky státní sociální podpory náleží při splnění dále stanovených podmínek pouze fyzické osobě (dále jen "osoba"), jestliže osoba a osoby společně s ní posuzované jsou na území České republiky hlášeny k trvalému pobytu podle zvláštních předpisů."


  Co tento zákonný odstavec znamená? Petirovi, rodiče šestiletého dítěte, adoptovali šestiletou romskou holčičku bez státní příslušnosti a bez trvalého pobytu v ČR. Úřady jim proto odebraly přídavky na děti i pro syna Filipa Petiru, v celkové výši 2166 Kč měsíčně.

  Nepomohlo ani, že se rodiny Petirových zastal přípisem z 31. května 1996 (čj. 21-17466/96) Ing. Jindřich Vodička, ministr práce a sociálních věcí ČR. V tomto přípisu Vodička Petirovým prominul nutnost, aby celá posuzovaná rodina, tedy včetně šestileté romské holčičky bez občanství, měla trvalý pobyt na území ČR.

  Vodička v přípise konstatuje:

  "Rodina se ocitla v tíživé sociální situaci, kterou je ohrožená řádná výchova dětí. Od 1.1.1996 došlo k výraznému poklesu příjmů rodiny s ohledem na skutečnost, že manželé pečují vedle vlastního dítěte o jedno dítě svěřené do pěstounské péče, u kterého není zatím dořešena otázka trvalého pobytu. Dávky státní sociální podpory, která tvoří významnou část příjmu rodiny, náleží osobě, jen jestliže tato osoba a osoby s ní společně posuzované jsou na území ČR hlášeny k trvalému pobytu (odst. 3 zákona č. 117/1995Sb o státní sociální podpoře).

  Pokud je v rodině v péči alespoň jedno dítě, které nemá trvalý pobyt na území ČR, nenáleží s účinnosti od 1.1.1996 na žádné dítě přídavek na dítě. Trvalý pobyt na území ČR je rovněž podmínkou nároku na dávky sociální péče poskytované podle zákona č. 482/1991 Sb."


  Pozoruhodně nelidskou formulaci zákona č. 117/1995 Sb. zdá se odstraňuje novela zákona č. 123/1992 Sb o pobytu cizinců na území ČR. Z ní vyplývá, že od 1. srpna 1996 už pro vyplácení sociálních dávek a přídavků na děti, vzniká nárok, má-li trvalý pobyt v ČR alespoň jedna osoba v domácnosti. Regionální oddělení ministerstva práce a sociálních věcí ČR v  Hradci Králové rozhodlo 8.8. 1996, že v důsledku této novely budou mít Petirovi od 1.8.1996 právo dostávat přídavky a sociální podporu pro obě děti, Filipa i pro Pavlínu. Zastavená výplata přídavků na děti z předchozího období byla Petirovým individuálním rozhodnutím ministra Vodičky nahrazena.

  Takže je všecko v pořádku?

  Vůbec ne.

  O státní sociální podporu se totiž musí žádat každý rok znovu. Okresní úřad Náchod, referát státní sociální podpory, kontaktní místo Jaroměř, výše uvedené skutečnosti zcela ignoruje. Jeho úřednice Mgr Kloučková Jana napsala letos 25. 8. 1997 znovu Petirovým, aby k žádosti o přídavky na děti z 11.9. 1996 a 18.8. 1997 přinesli doklad o povolení k trvalému pobytu pro cizince, šestiletou Pavlínu Giňovou od cizinecké policie. Jinak jim přídavky na děti budou odňaty, což se také stalo. (Vedoucím referátu státní sociální podpory Okresního úřadu Náchod, který odpovídá za toto zbytečné popotahování slušných lidí v nouzi, je Mgr. Josef Petera.)

  Proč trvá náchodský úřad i nadále na této povinnosti?

  Petirovi píší:

  Zákon č. 15/1997 Sb. stanoví, že dítě v náhradní rodinné péči přejímá statut náhradních rodičů až do nabytí zletilosti.

  ALE : ministerstvo vnitra si vydalo svůj vnitřní pokyn, prováděcí vyhlášku (není ve Sbírkách, není pramenem práva, jen současnou legislativu vykládá). Zase požadují doklady (povolení k trvalému pobytu pro cizince) kvůli své evidenci. Podle zákona by jim mělo stačit rozhodnutí o náhradní rodinné péči a potvrzení, že dítě není občanem ČR, což není složité. (Vydává příslušná matrika).

  Ministerstvo práce a sociálních věcí, legislativní odbor, však přijalo prováděcí pokyn ministerstva vnitra a tím anulovalo řešení dané zákonem č. 15/1997.

  Referát státní sociální podpory rozhodl, že Pavlína Giňová je podle paragrafu 3 zákona 117/1995 "společně posuzovanou osobou", a proto náš český syn NEMÁ právo na dávky sociální péče!

  Ve Velichovkách 25. září 1997


  Komentář nezávislého pozorovatele z ČR:

  "Hlavní věc je ta, že se o přídavky musí žádat každý rok znovu a vyplňovat spoustu formulářů. I když jeden rok byly přídavky přiznány, další už nebyly.

  Zajímavé je si představit, proč v zákonu o státní sociální podpoře vůbec je zahrnuto takové podivné ustanovení jako odstavec 3, které uvádí, že je-li v rodině jediná osoba bez trvalého pobytu v ČR, NEDOSTANE NIKDO V RODINĚ žádné sociální dávky.

  Někteří lidé říkají, že byl asi přijat kvůli romským rodinám ze Slovenska, aby se jim zabránilo navštěvovat příbuzné v Česku. Zajisté se jedná o xenofobii a o rasismus.

  Romské dítě jako Pavlína Giňová má jednu menší smůlu. Úředník, který je povinen za ni provádět právní úkony, je neprovádí. Dítě samo nemůže požádat o občanství ani o trvalý pobyt. Tudíž je dítě bez občanství a bez trvalého pobytu, ale defakto bydlí u Petirů.

  Za to byly Petirům sebrány přídavky na vlastní dítě, aby věděli, jaké chování se v české společnosti vyplácí a jaké ne."

  (Jan Čulík)


  Útěcha z omylu

  Ivan Kytka

  Nevím, zda si premiér Václav Klaus bere mezi své víkendové čtení také britský týdeník Economist, který se objevuje také na pražských novinových stáncích vždy v pátek dopoledne. Pokud ano, těžko se mohl třeba před nedělním obědem radovat z krátké analýzy českých poměrů, která končila v britském týdeníku lakonickou poznámkou "...dny pana Klause vypadají sečteny."

  Economist totiž obvykle podpírá své články o závěry jednoho z nejkvalitnějších analytických týmů ne-li na světě, pak určitě v Evropě. Bylo by hloupé je bagatelizovat. V tomto případě třeba nepřátelskou snahou některých západních novinářů vrátit poměry v ČR před listopad 1989. Economist nepíší novináři, ale spíše vzdělaní odborníci.

  Těžko také obviňovat Economist z předpojatosti: před pár lety pozval právě Václava Klause jako hostujícího autora na své stránky. To je pocta, které se obvykle dostává jen významným evropským a světovým politikům. Nemýlím se, byl to také Economist, který v první polovině devadesátých let českou ekonomickou reformu (především rychlou "masovou privatizaci") chválil.

  V pátečním vydání o píše o české privatizaci jako o "lajdácké" ("...vlastnictví tisíců firem bylo teoreticky předáno občanům, ale ve skutečnosti byly ponechány ve špatném řízení bankami kontrolovaných investičních fondů") a dodává, že ani eventuální reformy (zpřetrhání vztahů mezi bankami a investičními fondy a svižnější privatizace bank) zřejmě "panu Klausovi nezachrání kůži".

  "Volič mají větší obavy z inflace, která poprvé za déle než dva roky překoná hranici deseti procent, z vysokých úrokových sazeb a  z rostoucích cen energie," soudí britský týdeník a dodává, že ke všemu se rozpadá vládní koalice. "Klausův osud závisí hlavně na vůdci křesťanských demokratů, taktickému virtuózovi Josefu Luxovi," poznamenává a soudí, že Lux má již dnes zajištěno prominentní místo v příští vládě.

  Na otázku, kdy to bude, si autorský tým odpovídá sám: "Pokud koalice vytrvá, volby by se nemusely konat do listopadu 1998, kdy se uskuteční lokální a senátní volby. Lux však může udeřít dříve, až začnou rozpočtové škrty bolet a koalice bude ještě křehčí. Pak by český prezident Havel mohl vyzvat ke (zformování) vlády odborníků nebo vypsat volby."

  Českému premiérovi zbývá jediná útěcha. Economist, který považuje jeho dny za více méně "sečtené", se přece jen může mýlit. Stejně jako kdysi v unáhleně kladném hodnocení české privatizace. Může-li to být vůbec nějaká útěcha.

  Ivan Kytka

  (Autor je zpravodajem České televize pro Velkou Británii a Severní Irsko)

  (Na příspěvek Ivana Kytky reaguje v dnešním čísle Britských listů Tomáš Pecina článkem "Česká republika - stát na periférii západní civilizace", viz obsah zde napravo. JČ)


  Blackpoolská lekce pro českou pravici

  Ivan Kytka

  Pokud česká Občanská demokratická strana hledí ještě stále s takovou úctou k britským konzervativcům jako kdysi, mohly být čtyři dny v Blackpoolu pro její členy i vedení dokonalým školením. Především v tom, jak obtížné je obnovit stranickou morálku a důvěru veřejnosti, která nechce v poslaneckých lavicích a vládních křeslech arogantní, nekritické, hádavé a  hašteřivé poslance a ministry.

  Jednací sál přijal bývalého premiéra Johna Majora ještě bouřlivým potleskem a na jeho adresu zněla chvála pro jeho vrozenou slušnost a také za noblesu, s kterou unesl květnovou porážku. Ale bývalí ministři a poslanci čelili v Blackpoolu nebritsky ostré kritice řadových členů a delegátů. Zejména za to, že jejich stálé rozpory nakonec poslali britskou Konzervtivní stranu letos v květnu do volební propasti.

  Na stránkách britských listů se navíc vede diskuse o tom, zda konzevatismus jako ideologie může přežít 20.století. Příznačné přitom je, že i provládní list jako je londýnský Guardian si, ve jménu demokracie, přeje silnou opoziční stranu, která bude kriticky a nesmiřitelně analyzovat každý krok labouristické vlády. Princip volné soutěže myšlenek je totiž pro většinu britských médií důležitější než slepá podpora vládní politiky.

  Konzervativní stranu čekají ještě nejméně čtyři a půl léta v opozici. Dost času na to, aby se znovu sjednotila a přišla s novými myšlenkami, které přesvědčí britskou veřejnost v  21.století, že stojí zato pro konzervativce znovu hlasovat.

  Ivan Kytka

  (Autor je zpravodajem České televize pro Velkou Británii a Severní Irsko)


  Britští konzervativci se omlouvají a chtějí vytvořit dojem, že se zajímají o osud obyčejných lidí

  Na závěr výroční konference britských konzervativců, která skončila v pátek v Blackpoolu, se pokusil nový šéf strany William Hague v hlavním projevu sjezdu nově definovat konzervativce jako stranu, která dává velký důraz na soucit vůči slabým členům společnosti a usiluje o aktivizaci občanské společnosti.

  V projevu se Hague omluvil za to, že byla v září 1992 za vlády konzervativců Británie donucena opustit evropský směnný mechanismus a distancoval se od dřívějšího důrazu Konzervativní strany na volné tržní vztahy.

  Hague také zaútočil na novou britskou labouristickou vládu Tonyho Blaira, "jejímž jediným instinktem je lidem poroučet z pozice šéfů, zasahovat do všeho a snažit se všechno ovládat".

  Šéf britské Konzervativní strany poukázal na to, že prý existují "zásadní ústavní překážky" které zabraňují tomu, aby Británie přijala jednotnou evropskou měnu. Jeho útoky proti Evropské unii byly však ve srovnání s předchozími čelnými představiteli Konzervativní strany velmi mírné.

  Hague také zdůraznil, že Konzervativní strana nebude přílši přehánět toleranci vůči svobodným matkám a homosexuálům. Uvedl, že "Konzervativní strana sice nyní prokazuje nové porozumění vůči lidem, kteří sami rozhodují o tom, jak si chtějí uspořádat svůj život, to ale nemění naše neotřesitelné přesvědčení, že tradiční rodinný život má velkou hodnotu."

  Hague hovořil o "otevřeném konzervatismu, který je tolerantní, věří, že svoboda se týká daleko rozsáhlejších oblastí než jen ekonomiky, a který je přesvědčen, že svoboda se netýká jen nakupování v obchodech".

  Výroční konzervativní konference přijala nejspokojeněji Haguův důraz za nutnost zachování jednotné Velké Británie a silné obranné politiky.

  Určitou kontroverzi vyvolal na jednom z vedlejších fór konference Lord Tebbit, blízký spolupracovník a přítel Margaret Thatcherové, který ve svém projevu zaútočil na multikulturalismus a požadoval, aby děti přistěhovalců přijaly britskou kulturu.

  Výroční konzervativní konference tento postoj ostře odmítla. Hague ve svém projevu na konferenci pochválil výsledky úsilí Britů černošského a asijského původu a požadoval, aby se více těchto lidí stalo konzervativními poslanci. Hague zdůraznil:

  "Nepolevuji ve svém přesvědčení, že lidé jsou schopni pociťovat loajalitu a lásku vůči Británii, i když zároveň respektují a udržují kultury a tradice, z nichž vzešli."

  Jan Čulík


  Portillo se hluboce omlouvá

  Za pozoruhodný obrat se považuje projev bývalého, donedávna ostře pravicového konzervativního ministra obrany Michaela Portilla, který přišel v květnových všeobecných volbách o svůj poslanecký mandát.

  Portillo přednesl jménem konzervativní strany ve čtvrtek omluvný projev, v němž mimo jiné konstatoval:

  "Konzervativní strana začala být stále více spojována s těmi nejodpornějšími postoji a myšlenkami. Konzervativci byli spojováni s tvrdostí. Lidé došli k názoru, že konzervativce nezajímá osud nezaměstnaných, nezajímají se o chudobu, o špatné byty, o invalidní občany, o svobodné matky. Vznikl dojem, že jsou konzervativci neteční vůči morálním argumentům a prodeji min a zbraní do zahraničí. Lidé usoudili, že konzervativci podporují jen chtivost a nezřízenost a hru naprosto volných tržních vztahů, a že je nezajímá, co se komu přitom stane.

  Zadruhé, téměř úplně jsme opustili principy loajality a pouta stranické soudržnosti, bez nichž naše strana skoro přestala existovat. Docházelo k tomu částečně v důsledku ideologických postojů. Členové Konzervativní strany zastávali vášnivě určitá přesvědčení o tom, jaká má být budoucnost naší země, dělali ale chybu, že je to vedlo k tomu, že útočili na své kolegy a pohrdali jimi. Částečně to bylo důsledkem sobectví. Existovali poslanci, kteří byli ochotni vystoupit ve sdělovacích prostředcích, kdykoli hledali novináři rozbroje v Konzervativní straně. Rádi využívali možnosti, stát se na patnáct minut slavnými.

  Nyní ale jsme v opozici, jejich názory už nejsou sdělovacími prostředky tak často vyhledávány a kdysi slavné tváře mizejí z paměti veřejnosti..

  Zatřetí, lidi dospěli k názoru, že jsme arogantní a že jsme ztratili kontakt s národem. Do značné míry to zřejmě byly jen osobní arogantní postoje, které veřejnost iritovaly po mnoha letech konzervativní vlády. Do určité míry šlo o necitlivost - používali jsme jazyka ekonomiky a vysokého finančnictví, když šlo o pracovní místa lidí a jejich sebeúctu. A když lidé pohlédli na to, z jakých občanů se skládá Konzervativní strana, dospěli k názoru, že její aktivisté jsou příliš staří, příliš vulgární a příliš bez kontaktu s národem co se týče slovníku i postojů, že prostě jde o stranu, která je různými způsoby cizí a národ nereprezentuje.

  Začtvrté, existoval problém, nazývaný sdělovacími prostředky sleaze, morální bahno. Nevěřil jsem všemu, z čeho byli konzervativci obviňováni. Dodneška si nemyslím, že byly nemorální praktiky rozšířenější v Konzervativní straně než v jiných stranách. Očekávám, že se to v nadcházejících měsících projeví v důsledku korupce v některých labouristických komunálních úřadech. Nicméně však byla nemorální praxe v Konzervativní straně na pováženou. Otázka morálního bahna nás kompromitovala v očích veřejnosti. Občané dospěli k názoru, že je naše strana zkorumpovaná a že je nevhodná pro státní službu- Takový dojem, vzniklý ve veřejnosti, trvá dlouho a může nás poškodit na mnoho let.

  Měli bychom se otevřeně zabývat všemi těmito problémy. Posledních několik let hluboce zklamalo naše stoupence a znechutilo mnohé jiné občany. Ti z nás, kteří byli konzervativními poslanci, a ti, kdo byli členy konzervativního vládního týmu, nesou zvlášť velkou odpovědnost."


  Česká republika:

  Stát na periférii západní civilizace

  Tomáš Pecina

  Je zajímavé, že čím méně originální a čím ryzeji kompilační je určitý článek věnovaný České republice v zahraničním tisku, tím více domácí pozornosti se k němu upře. Povrzuje to i nejnovější číslo týdeníku The Economist (komentář Ivana Kytky v BL). Bohužel, tento postup se mezi tuzemskými novináři stal spíš pravidlem než výjimkou. Zahraniční tým zpracuje výběr z českého tisku, zkompiluje z něj souhrnný článek a ten zveřejní, a čeští žurnalisté pak s těmito daty, ověnčenými gloriolou zdánlivé renomovanosti a vybavenými ceněným puncem "západního názoru," pracují dál jako s nedotknutelnou a nezpochybnitelnou autoritou. Analýza z domácího pera -- jakkoli důkladná a zasvěcená -- nemá, přesně podle biblického rčení, že doma nikdo není prorokem, proti západní konkurenci šanci obstát.

  Faktem je, že od událostí spojených s pádem komunistických režimů se země bývalého sovětského bloku z předních stránek západního tisku zcela vytratily. Co hůř, od doby, kdy se ukázalo, že nově vznikající trhy v této oblasti ještě zdaleka nepředstavují lukrativní investiční příležitost, rok od roku klesá i počet zahraničních korespondentů akreditovaných v této oblasti. Česká republika, pokud vůbec najde místo v povědomí západního čtenáře, je chápana jako nezajímavý, pitoreskní stát kdesi na evropské periférii. V průběhu osmi let porevolučního vývoje jsme ničím neoslnili a nejsme mediálně zajímaví ani etnickými konflikty jako Jugoslávie nebo Zakavkazsko, ani bídou a hladomorem jako Somálsko.

  To neznamená, že by se ve světovém tisku nenašly zajímavé informace, týkající se České republiky. Musíme je ovšem hledat spíš než v monografiích v odborných, komparativních studiích. Podívejme se pro zajímavost na zvláštní vydání magazínu Fortune, věnované hodnocení světových měst z hlediska výhodnosti pro mezinárodní business. Do hodnocení bylo zařazeno několik desítek metropolí a autorský tým podrobně hodnotil, jak vhodné podmínky to které město poskytuje pro rozvoj podnikatelských aktivit. Vezměme pro srovnání tři města: PrahuVaršavu zastupující postkomunistický region a jihokorejský Soul, o němž se můžeme právem domnívat, že, na rozdíl od míst se staletou industriální a podnikatelskou tradicí, měl výchozí podmínky do značné míry blízké našim. Hodnotí se opačně než na českých školách, tj. jednička je nejhorší, pětka nejlepší.

  KATEGORIEHODNOTA
  Praha
  ZNÁMKA
  Praha
  HODNOTA
  Varšava
  ZNÁMKA
  Varšava
  HODNOTA
  Soul
  ZNÁMKA
  Soul
  Počet obyvatel (mil.)1,212-1,645-10,726-
  Míra nezaměstnanosti (%)3,3215,742,61
  Mzdy v průmyslu (Chicago = 100)125654374
  Mzdy v administrativě (USA = 100)305405405
  Nájemné: kanceláře (USD/m2/rok)470260024002
  Nájemné: výroba (USD/m2/rok)75412021402
  Firmy ve Fortune/Global Top 500010163
  Města s přímým leteckým spojením202191322
  Životní náklady (USA = 100)155,963195,452367,721
  Turistické zajímavosti-4-1-2
  Potenciál růstu domácího trhu- 3-3-5
  Náklady na podnikání-5-5-5
  Podnikatelské klima-1-1-5
  Multikulturní prostředí-2-1-2
  Telekomunikace-1-1-5
  Politická rizika-3-3-4
  Ekonomická stabilita-2-2-3
  Vstupní bariéry-2-2-1
  Obchodní infrastruktura-3-3-4
  Zločinnost-3-3-3

  I když by se mohlo zdát, že studie zpracovávající tak rozsáhlou škálu podmínek a charakteristik nebude schopna dát odpověď na otázku, proč Soul kypí podnikatelským životem, zatímco Praha i Varšava stagnují, kritické znaky lze odhalit překvapivě snadno: telekomunikacepodnikatelské klima jsou těmi hodnocenými charakteristikami, kde Jižní Korea získala nejvyšší hodnocení, středoevropské metropole nejnižší.

  Praha je zkrátka městem, kde na řadě míst nelze bez úplatku získat telefon, kde pošta pravidelně vykrádá a ztrácí zásilky, kde patří k bontonu, že zahraničního manažera okrádá každý taxikářem počínaje a právním zástupcem konče, kde jízda automobilem patří mezi zážitky, jež se citlivějším povahám nedoporučuje, a veřejné dopravní prostředky mají parametry známé z indických a pákistánských filmů, kde úplatek je obligátním stimulem i u tak banální záležitosti, jako je rychlá registrace firmy do obchodního rejstříku, a kde poklidné pracovní tempo policie a soudů spolehlivě znemožní, aby se poškozený domohl práva.

  Spíš než lomit rukama nad závěry žurnalistů z Economistu bychom se měli věnovat studiím, jako je ta ve Fortune; ty stav nejen hodnotí, ale ukazují i cestu ven z bludného kruhu.

  Tomáš Pecina
  Praha, 11.10.1997


  (Je fakt, že zájem západních sdělovacích prostředků a světa o ČR je skutečně mizivý. Jen velmi malý zájem mají také na  západních univerzitách studenti o studium bohemistiky. Je to s podivem, neboť Praha je pro náhodného návštěvníka velmi příjemné a překrásné místo a působí na první pohled už dosti západně. Přece jen by snad s blížícím se vstupem ČR do NATO a do EU se mohlo vyskytovat větší množství západních studentů, se zájmem o českou kulturu, protože budou pro ně k dispozici výhodná pracovní místa. Veřejné dopravní prostředky jsou v Praze ve srovnání se situací ve Velké Británii či v USA relativně velmi dobré. (Ve Vídni ovšem mají všechny děti do 15 let jízdu veřejnými dopravními prostředky zadarmo.)

  Z britských listů měl donedávna nejsolidnější informace o České republice deník Financial Times. Musím souhlasit s Kytkou, že týdeník Economist nebývá považován za nejnespolehlivější hospodářské periodikum. Potíž ovšem je, že země jako ČR jsou opravu mimo střed zájmu západních novinářů a analýzy situace v ČR mohou být skutečně dosti povrchní, i když jsou nezávislé a alespoň do určité míry přinášejí čerstvý vzduch. Vždycky mně ale vadilo, jak daleko profesionálnější jsou analýzy západních sdělovacích prostředků, týkající se západních problémů.

  Myslím, že jedinou možností je využívat západních analýz západních problémů a hledat paralelní, obdobné problémy v České republice. Poměřovat je pak výsledky profesionálních západních analýz, věnovaných západním verzím problémů, relevantních i pro ČR. JČ)


  Azbest a stavební materiál vyrobený z něho (eternit) způsobují nevyléčitelnou rakovinu plic

  V debatě na zdejších Fórech (na Psu i v Britských listech) o tom, zda upozorňováním na problémy a srovnáváním problémů na Západě a v ČR urážím český národ (zejména proto, že srovnávám neurvalým, arogantním, povýšeným a nenávistným způsobem) se stočila řeč na problém nebezpečnosti azbestu. Zabýval jsem se tím trochu podrobněji, v červnu 1995 odvysílala televize Nova v pořadu Na vlastní oči o nebezpečí azbestu mou reportáž. Pro informaci shrnuji základní fakta. (JČ)

  Azbest působí nevyléčitelnou a  neobyčejně bolestivou, smrtelnou rakovinu plic, jménem mesothelioma. Proto je azbest v západních zemích zakázán, v ČR nyní už taky. V Británii a v jiných západních zemích vědí lidi v důsledku vládní osvětové kampaně, že na azbest nemají sahat, ani ho řezat, zejména v uzavřené místnosti. V budovách, kde se najde, se odstraňuje. (Také v pražských budovách, ale tam si to vymiňují často jen západní společnosti, Češi si často nebezpečí azbestu nejsou vědomi. Naznačil to i namátkový průzkum veřejného mínění v pražských ulicích, který jsme prováděli pro TV Nova. Jedna paní myslela, že je azbest kov, jiná, že je to nějaký plyn, jedna mladá dívka nám pravila, že fyziku nestuduje.)

  Víte například, že jsou azbestem vystříkány vozy pražského metra a při jízdě vzniká zřejmě určité množství rakovinového prachu? Na Západě by ty vozy těžko mohly být v provozu, je to otázka zdraví veřejnosti.) -

  Ten azbest, to je velký problém. Má dlouhou expozici, každoročně bude v následujících asi třiceti letech umírat v Británii na rakovinu z azbestu cca 3000 - 4000 lidí. - Odpovídající počet v ČR by měl být cca 500 osob. Víte kolik ročních úmrtí na rakovinu z azbestu mají v posledních letech ve statistikách MZČR? Cca sedm. Donedávna české statistiky ani nerozlišovaly mezi jednotlivými typy rakoviny. Bylo to mimochodem stejné do cca začátku sedmdesátých let i na Západě - ona je totiž diagnóza mesotheliomu dosti obtížná a ten doktor, kdo to nezná, ho lehce přiřadí k jiným typům rakoviny.

  Přitom je eternit v ČR v podstatě všude, bylo několik závodů, které tyto azbestové desky od začátku století vyráběly v obrovském množství. Eternit byl český vynález. Kolik domů má v ČR eternitovou střechu.

  Jsou různé druhy azbestu, nejnebezpečnější je tzv. modrý azbest, méně nebezpečný je bílý a šedý azbest. Skutečně jsou nejnebezpečnější mikroskopická vlákna, která z azbestu unikají - jsou neviditelná - a poletují vzduchem.

  Největšímu nebezpečí jsou vystavováni výrobci azbestu - v Čechách byla například továrna v Hýskově u Berouna, kde nyní výroba azbestu už víceméně končí. Měly se sice teoreticky dodržovat určité bezpečnostní předpisy, ale zejména za komunismu je nikdo nedodržoval. Dělníci se práškovým azbestem i koulovali. Stavěli si z azbestu v továrně "bunkry". Přirozeně úmrtnost dělníků byla velká, často kolem čtyřicítky (pro pořad televize Nova jsme natočili drastický rozhovor s manželkou jedné z nich, uprostřed domu téměř stoprocentně vybudovaného z eternitových desek). Většinou se úmrtí svedlo na kouření, teprve později se uváděla příčina smrti: mesotheliom.

  Dále je azbest nebezpečný stavebním dělníkům, mezi nimi je na Západě největší úmrtnost. Stavební dělníci musejí mít instrukce, že v budovách, kde se objeví azbest nebo eternit, je nutno azbest sanovat speciálními pracovníky ve skafandrech. Velmi nebezpečné je v uzavřené místnosti bourat např. azbestové či eternitové příčky. Stejně tak je nebezpečné do azbestu vrtat vrtačkou, pokud si to člověk předem nepoleje vodou. Tyto informace jsou dnes na Západě stavebním dělníkům běžně k  dispozici v důsledku vládní osvěty, české ministerstvo zdravotnictví mezi stavebními dělníky tuto osvětu neprovádí, konstatoval to Hlavní hygienik ČR, kterého jsme pro pořad TV Nova interviewovali. Proč? Protože v tržním prostředí je každý občan odpovědný sám za sebe a vláda tady není od toho, aby dělala nějakou varovnou osvětu, vysvětlil hlavní hygienik ČR v reportáži, natočené pro TV Nova v červnu 1995.

  Nastříkaný, velmi nebezpečný azbest se nyní neutralizuje v železobetonových novostavbách, kde se ho používalo ještě v sedmdesátých letech jako izolačního materiálu. Ale vím jen o novostavbách, kde si chtějí pronajmout kanceláře západní firmy - ty si sanaci azbestu vymínily jako podmínku. Příkladem byla pražská budova firmy Koospol, do níž se mžlo nastěhovat výzkumné oddělení Radia Svobodná Evropa/Radia Svoboda.

  Od firmy, provádějící sanaci azbestu, jejíž zástupce v pořadu TV Nova také vystoupil, jsme se dověděli, že azbestem jsou vystříkány i ruské vozy pražského metra.Můj film pro TV Nova obsahoval fotografie takto vystříkaných vozů pražského metra. U některých byla zahájena sanace. Pracovník výše jmenované firmy konstatoval, že prováděli měření koncentrace azbestu ve vozech pražského metra a uvedl, že azbestová vlákna ve vozech přítomna jsou, možná nikoliv v nejvyšších koncentracích, další měření se teprve mělo provádět. Ani po zveřejnění těchto skutečností po odvysílání filmu nikdo nijak nereagoval.

  Běžněji se používá azbestové obložení v brzdách, tam se ale většinou nepovažuje za nebezpečné, protože prý vysoká teplota nebezpečná vlákna roztavuje.

  Mimochodem, v poslední době se jak se zdá zjistilo, že rakovinu prý způsobují i mikroskopická vlákna dřevotřískových desek, která se také zapichují do plic. Prý není příliš bezpečné řezat ani tyto dřevotřískové desky, podrobnosti přinesu v Britských listech, jakmile na to bude čas.

  Jméno: E.Vasatko Organizace: EVAPLAST Praha

  došlo 12/10/1997 v 08:39:10 hodin k tematu "Azbest "

  K tematu "Azbest" bych chtel rici, ze jeho zdravotni zavadnost byla potvrzena zejmena v USA jiz pred deseti ci patnacti lety. Ovsem zdravotni zavadnost neni dana slozenim ani tim, ze jde o nejakou specifiku azbestovych vlaken, ale stejne karcinogenni jsou vsechna vlakna, pokud maji primerenou velikost a prumer - nerad bych se mýlil, ale myslim, ze jde o vlakna, která mají pomer delky k průrezu 3 : 1 (v mikrometrech), takze stejne karcinogenni muze byt i mineralni vlna, sklenene vlakno az po vlnu a radu vlaken organickeho puvodu za predpokladu, ze tyto rozmery maji. To se malo vi a proto se blbne ve velkem s azbestem a ostatni vlakna se nechavaji zatim na pokoji.

  Rikam zatim, protoze v Nemecku, pokud je mi znamo, prisla jedna velka firma (nechci jmenovat, abych neurazil) s ekologickym mineralnim vlaknem a vrazila do vyzkumu a potom do vyroby velke penize, a  ted na to ekologicke vlakno nema moc odbyt, protoze je o hodne drazsi.

  Jinak je odstranovani azbestu ze staveb moc dobry job a pro vlastnika drive takto chranene stavby velice nakladny. Ovsem opodstatneny, protoze rada staveb v CR byla chranena protipozarnimi nastriky (napr. LIMPET), které obsahovaly az 75 % cisteho azbestu te nejhorsi provenience a lide, kteri v  techto budovach pracuji dlouhodobe, jsou skutecne dost ohrozeni. Ona se totiz ta vlakna postupne uvolnuji a vlivem proudeni vzduchu (klimatizace) se roznaseji do cele budovy. Bylo zjisteno, ze cs. hygienicke normy jsou v takovych objektech prekroceny 10 az 100 nasobne v poctu vlaken na 1 m3. A takovych budov jenom v Praze je...

  Jan Čulík:

  Co se týče nastřikování železobetonových konstrukcí v Praze azbestem, je to praxe, která byla podobná na  Západě (zejména se nastřikovalo silně azbestem ve třicátých, čtyřicátých letech při stavbě lodí) - jenže Československo bylo v sedmdesátých a osmdesátých letech od světa odříznuto, a tak se tam zřejmě nedostaly hned zprávy, když začlo vycházet najevo že je azbest nebezpečný a smrtelně škodlivý.

  Nešlo na Západě o  "náhlé uvědomění" před cca 15 lety, byl to dlouhý proces dokazování, v němž sehrály významnou roli azbest vyrábějící firmy, které se zuby nehty bránily proti jakémukoliv odškodnému a zpochybňovaly výzkum o onemocněních, způsobených azbestem. Mám kdesi v počítači zpracovanou celou tuto historii od třicátých let, najdu-li to, zveřejním.  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|