úterý 14. října

O B S A H

Internet:

 • Velká Británie: babičky budou prý ve veřejných knihovnách brouzdat po internetu. K tomu: jako kontrast názory Václava Klause na internet a vědecký výzkum
 • Zpravodajství z prvního dne Invexu: Esther Dysonová: "Česká vláda by měla podporovat zavedení internetu do škol" (Jan Lipšanský) Sloupek Ivana Kytky:
 • Mj. o tom, jak jsou podle spisovatele Billa Brysona Britové "zralí" pro východoevropský socialismus Znovu volby na internetu:
 • Volby na internetu nemohou být bezpečné (Tomáš Pecina)
 • Bezpečnost kódování internetu je fikce (Vladimír Škach cituje úvodník časopisu Connect!) ČR a NATO:
 • Tomáš Pecina polemizuje s komentářem Ondřeje Neffa Letectví:
 • Chuck Yeager v úterý znovu - po padesáti letech - překročí zvukovou bariéru (Jiřina Fuchsová, podle Los Angeles Times)  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Upozornění: k předchozím číslům BL se dostanete, když kliknete v záhlaví na ikonu Archív. Celé dnešní vydání BL se vám natáhne, když kliknete na poslední řádce Obsahu (zde napravo) na Kompletní Britské listy


  Velká Británie: Babičky budou prý v knihovnách brouzdat po internetu

  Všechny britské veřejné knihovny by měly poskytovat přístup k internetu, podle nové zásadní zprávy, která doporučuje radikální modernizaci britských veřejných knihoven.

  Premiér Tony Blair požádal ministra kultury Chrise Smithe, aby do konce roku 1997 vypracoval akční plán, založený na studii Library and Information Commission, která bude zveřejněna tento týden.

  Zapojit všechny britské veřejné knihovny během následujících pěti let na internet bude stát 750 miliónů liber (41,25 mld Kč). Vláda nehodlá financovat tyto investice jen z ústředních vládních zdrojů a ministr kultury Chris Smith dostal za úkol vypracovat partnerství mezi ústřední vládou, místními komunálními úřady a soukromým sektorem.

  Podle zprávy Library and Information Commission by měly být všechny britské veřejné knihovny napojeny na Internet. Bude to však možná znamenat, že veškeré služby těchto knihoven přestanou být zdarma. Uživatelé možná budou muset platit za přístup k počítačům. Účast soukromých firem by poprvé rozbil monopol komunálních úřadů při provozování veřejných knihoven.

  Zpráva Library and Information Commission také doporučuje, aby byly britské sbírky vzácných knih, rukopisů, obrazů a historických artefaktů digitalizovány a uloženy pro budoucí generace v celonárodním archívu britského kulturního dědictví.

  Každý, kdo má k dispozici počítač, modem a telefonní linku, se může napojit na Internet. Existují ale obavy, že se společnost rozdělí na informačně bohaté občany a informačně chudé občany, protože pořádné moderní počítačové vybavení stojí více než 1000 liber (55 000 Kč). (Viz pro srovnání články premiéra Václava Klause, níže. JČ)

  Jeden člen britské vlády sdělil listu Times: "Chceme, aby všechny britské děti uměly do roku 2002 zacházet s počítači. Bylo by to vynikající, kdyby se nám podařilo napojit na internet taky babičky."

  Tony Blair našel nadšeného spojence pro tento projekt v Billu Gatesovi, který minulý týden navštívil Downing Street. Gates však přitom varoval, že lidé nesmějí propadnout představě, že by se školní vyučování dalo zredukovat jen na přístup k počítačům.

  Autoři britské zprávy jsou inspirováni americkou nadací Gates Library Foundation, kterou vytvořili Bill a Melinda Gatesovi. Poskytli jí 200 miliónů dolarů v hotovosti a tutéž částku v softwaru, aby byly vybaveny počítačovým zařízením knihovny v oblastech, kde žijí v severní Americe chudí lidé.

  Tony Blair oznámil minulé úterý, že plánuje napojit 32 000 britských škol na Internet.

  Vláda také chce vytvořit podmínky pro to, aby mohli dospělí dálkově studovat na univerzitě prostřednictvím počítačů.

  Matthew Evans, předseda komise, která vytvořila tuto analýzu, vyjádřil názor, že revoluční změny v nových technologiích v následujících několika letech povedou k tomu, že "netušeným způsobem dojde k rozvoji kvality a množství podrobných informací a znalostí, které budou k dispozici veřejnosti".


  Kontrast: Názory českého premiéra Václava Klause na internet a vědecký výzkum:

  (Chtěl jsem uvést hyperlinkový odkaz na dva články Václava Klause k této tematice, které vyšly v Lidových novinách letos na jaře. Ono to bohužel nejde, tak je pro osvěžení paměti uvádím tady celé. Snad se to při příležitosti Invexu docela hodí. JČ)

  Chybějí nám informace, nebo argumenty?

  Společnost: Nespoléhejme jen na Internet, teletext a počítače, orientaci skýtá i tradiční svět knihoven

  Václav Klaus

  Lidové noviny 5.4.1997

  Téměř každodenně se setkávám s kritikou či povzdechnutím si toho či onoho, že mu chybí informace. A já s ním pravidelně polemizuji, protože si myslím, že je kolem nás informací více než dost a že mu asi chybí něco úplně jiného. Že mu chybí schopnost informace si vybírat, uchopit je, převést je ve vlastní využitelné znalosti a na jejich základě jednat (tedy i s využitím té či oné konkrétní informace). Vynechámli nejpravděpodobnější variantu, že informacím nenaslouchá.

  Je mi většinou málo rozuměno. Je to asi proto, že se nemohu připojit k těm, kteří vidí v Internetu, v satelitních televizích, v teletextech, v celulárních telefonech a v dalších podobných vynálezech novou éru lidstva, nový lepší svět. Aldoux (sic!) Huxley by řekl Brave New World .

  Připomíná mi to podobnou argumentaci, kterou o tzv. vědeckotechnické revoluci tak rádi používali komunističtí vůdcové v naší, ještě ne tak vzdálené minulosti. Souhlasím naopak s Barbarou von der Heydt (v časopise Religion and Liberty, č. 5, 1996), která říká, že věcí, se kterou naše současná civilizace nejvíce zápolí, je schopnost definovat rozdíl mezi informací a věděním .

  Ano, a navíc musím říci, že se mi zdá tento poznatek zcela elementární. Se stejnými informacemi zacházím úplně jinak než pánové Sládek a Vik, Grebeníček a Grulich, Jičínský a Ransdorf, i když máme k dispozici stejné počítačové systémy, stejné televizní kanály a asi i podobný pohodlný mobilní telefon.

  Chceme-li tento problém alespoň trochu strukturovat, zdá se mi, že první věcí je vztah či relativní poměr vědění minulého a nových informací. Je evidentní, že kulturní a intelektuální dědictví, které - ať si to přejeme, či nepřejeme - všichni společně sdílíme, je výsledkem staletí postupného růstu a zrání, že tedy není výsledkem nějakého přetržitého, skokového procesu.

  Nepřeceňujme proto význam těch neposlednějších informací, které před našima očima právě naskakují na teletextu. Někdy je více třeba udržet určitý odstup, neuvěřit poslední, nejčerstvější informaci a naopak - umět ji vhodně přiřadit k existujícímu celku.

  Bojím se - jako poněkud konzervativní člověk - určitého rozmáhajícího se viru apoteózy něčeho, co bych označil jako supernovost. Zajímavé v naší postmoderní společnosti začíná být pouze to, co je nové, nevšední, okrajové, historií samozřejmě neprověřené, ale i pokud možno šokující, vychylující z rovnováhy, vyvádějící z klidu.

  Je to nepochybně, a u někoho záměrně, na úkor toho, co je základní, centrální, fundamentální, prověřené, sice trochu nudné, ale zato zklidňující a stabilizující. To, co říkám, není výzvou ke staromilství, je to spíše výrazem obavy před ztrátou tolik potřebných pevných bodů, před ztrátou tolik potřeb ných konstant našeho chování a našich postojů. Internet mi v tom těžko pomůže. Nečtuli si doma celá desetiletí v encyklopediích, nebudu asi příliš často využívat ani Internet. Nevímli, co v těchto encyklopediích hledat, nebudu umět hledat ani v Internetu. Nemyslím z hlediska technického, myslím z hlediska věcného. Neboli, druhou klíčovou věcí je důraz na to, že nová informace má smysl jen tehdy, jeli před ní pevná soustava toho, kam tuto konkrétní informaci zařadit.

  Ekonomie před několika desetiletími objevila svůj dílčí předmět zvaný ekonomie informací , jehož vznik je spojován zejména se jménem chicagského ekonoma George Stiglera. Díky své zažité metodologii - a právě to nám v roce 1961 Stigler tak důrazně připomněl - ekonom okamžitě a téměř podvědomě odlišuje nabídku a poptávku. Tedy nabídku uhlí či velikonočních beránků od poptávky po uhlí či velikonočních beráncích, nabídku zdravotní péče od poptávky po zdravotní péči (což u nás leckdo nechce docenit dodnes), ale i nabídku informací a poptávku po informacích.

  Několik desítek televizních kanálů je pro nás jen a jen nabídkou, my ji ovlivnit nemůžeme, ale máme plně v ruce svou vlastní poptávku po televizním zpravodajství či zábavě. Někdo má svůj vlastní,velmi dobře motivovaný zájem vystupovat na straně nabídky Internetu, někdo jiný má ale zájem vystupovat na straně poptávky po Internetu. Někdy se poptávka s nabídkou setkají, jindy nikoli. Ale musím trvat na tom, že to s věděním jako takovým žádnou bezprostřední souvislost nemá.

  My máme v naší zemi - po čtyřech desetiletích komunismu - poměrně málo vyvinutý sociální kapitál, tedy něco, co ve společnosti vytváří elementární pocit důvěry, reciprocity, morální sounáležitosti, mravní povinnosti, zodpovědnosti vůči druhým i celku. A já nevím zcela určitě, zda k jeho zvýšení televize a Internet přispívá, či nikoli. Spíše souhlasím s těmi sociology, kteří říkají, že televize (a počítače všeho druhu) náš život a náš volný čas privatizuje, že přispívák atomizaci lidské společnosti a že se díky tomu náš sociální kapitál zmenšuje, a nikoli zvětšuje.

  Uzavřel bych tedy svou úvahu hypotézou, že nám informace nechybějí. Argumentoval bych spíše tak, že nám, a hlavně některým z nás, chybí schopnost si z nich vybrat ty důležité a relevantní, že nejsme schopni využít je k rozšíření svého vlastního rozsahu vědomostí a že je často nejsme v našem jednání schopni aplikovat. Že nám hlavně chybí pevnější kompas našeho jednání.


  Věda a naše hospodářská budoucnost

  Ekonomika a výzkum: Nový vědecký objev přeměněný v technický vynález znamená výrazný růstový faktor

  Václav Klaus

  Lidové noviny 31.5. 1997

  Ekonomie se od nepaměti zabývá hledáním faktorů, které by mohly vysvětlit výrazně se lišící tempo ekonomického růstu, ke kterému v jednotlivých zemích a v jednotlivých historických obdobích dochází. Vedle těch nejzákladnějších tzv. výrobních faktorů, kterými jsou objem, struktura a kvalita pracovní síly, objem a produktivita kapitálu a přírodní podmínky a zdroje, se často zkoumá i přínos technického pokroku a v přeneseném slova smyslu i vědy samotné.

  Jedná se o nesmírně jemné a komplikované hypotézy a o jejich empirické odhady, ale je tomu tak, že žádný pevný vztah mezi objemem peněž ních prostředků věnovaných na vědu a ekonomickým růstem nalezen nikdy nebyl. Abych to upřesnil, vztah mezi ekonomickým růstem a technickým pokrokem empiricky potvrzován bývá, ale vztah mezi ekonomickým růstem a domácí vědou nikoli. O tom, že nový vědecký objev poté, co se přemění v technický vynález, cose vynález přemění v aplikovatelnou technologickou změnu a nakonec v masově aplikovanou technologii, znamená výrazný růstový faktor, samozřejmě není a nikdy nebylo sebemenších pochyb.

  Sporné je jedině to, zda je důležitější vědecké objevy dělat, nebo zda je v realitě aplikovat. A to už je o něčem jiném. To už je o tom, zda je v zemi ekonomický systém, který k něčemu takovému poskytuje dostatečné stimuly. Minimálně od Schumpetera je ekonomům jasné, že inovace - jak on to tehdy nazval - zásadním způsobem ovlivňují ekonomický růst. Ale pozor, inovace, to znamená praktická aplikace nového nápadu, včetně nápadu technologického, nemá nic společného s vědeckým objevem samým. Nikde také není dáno, že je produktivnější vydat peníze na vědu než třeba na zakoupení licence. A právě to si u nás diskutující neuvědomují.

  V žádném případě nepopírám základní kulturní atributy vědy, nepopírám, naopak velmi zdůrazňuji plodnou souvislost špičkové vědy a kulturní a technické úrovně národa (ale to jsou souvislosti velmi dlouhodobé, měřitelné spíše v desetiletích než v rocích), ale bezprostřední souvislost mezi vědou samou a ekonomickým růstem neznám. Za zcela dominantní považuji otázku podstaty a charakteru ekonomického systému. Socialismus skloňoval slovo věda a vědeckotechnická revoluce ve všech pádech, vědci měli ve společnosti postavení, jaké neměli nikdy v minulosti a jaké nikdy v budoucnu mít nebudou, a přesto se příliš nedařilo ani vědě, ani úspěšné efektivní ekonomice.

  Leckteří vědci si to neuvědomují dodnes. Jan Čulík, lektor na univerzitě v Glasgowě říká, že klíčem k budoucímu hospodářskému přežití České republiky v nynějším, bouřlivě se technologicky rozvíjejícím světě, je právě schopnost českých vědců vynalézat nové technologie a efektivně a rychle je realizovat v českém průmyslu (Slovo 2. 5.).

  To je pro mne téměř absolutně absurdní myšlenka. Vědci většinou nové technologie nevynalézají, domácí vědci nemohou znát - a to ani zdaleka všechny doma používané technologie a určitě není možné, aby sami vědci tyto nové technologie efektivně a rychle realizovali v českém průmyslu. Technologii vytvářejí technici a o její aplikaci rozhodují manažeři a ekonomové, a všichni to dělají jen tehdy, přinášíli to ekonomický efekt, jsouli k tomu v daném ekonomickém systému dostatečně motivováni a nevedeli iracionalita systému k chování opačnému - jako tomu bylo za socialismu. Úloha vědce, jakkoliv vznešená (a sám se k vědecké komunitě počítám), je v něčem úplně jiném.

  Pan Čulík navíc dává jako vědě stejný význam Internetu (jak nedávno někdo vtipně řekl infernetu - podotýkám od slova inferno, nikoli od slova fernet) a začíná se obávat, že v naší zemi vzniká nová společenská nerovnost, třída informovaných lidí s přístupem k Internetu a třída nevědomých, jimž je přístup k Internetu odepřen. Proto by se měla česká vláda soustředit na jeho povinné zavádění.

  Je-li pan Čulík skutečným vědcem, pak by měl vědět, že věda není o informacích, ale o vědění, o myšlení, o schopnosti zobecňovat myšlenky, vytvářet z nich modely a testovatelné teorie, a ty potom testovat.

  Věda není o Internetu a už vůbec ne o jeho povinném zavádění. Řada badatelů, nedávno například prof. Jeremy Greenwood z University of Rochester, upozornil na to, že k překvapení mnoha pozorovatelů počítačová revoluce posledních dvou desetiletí nevedla k akceleraci ani ekonomického růstu, ani růstu produktivity.

  Profesor Greenwood považuje za přirozené, že - stejně jako v minulých stoletích - technologická inovace v prvním období ne přináší očekávané efekty a že teprve v průběhu času, v pohybu po tzv. learning curve (křivka učení se či křivka vstřebávání technologické novinky) dochází k očekávaným efektům v produktivitě. Toto časové zpoždění většinou trvá několik desetiletí. I počítače procházejí stejným vývojem a mnozí z nás to dobře vědí.

  Stačí, když se rozhlédnou kolem sebe a podívají se, kolik z našich počítačů se využívá více než jako lepší psací stroj. Výrobci počítačů a tvůrci nových softwarů neuvěřitelně uspěli v přesvědčování všech nás, že musíme mít právě ten jejich nejposlednější technický výdobytek - bez ohledu na jeho náklady.

  A tyto náklady pro spoustu našich firem nejsou v poslední době vůbec zanedbatelné. Nevěřím proto panu Čulíkovi, že u nás vzniká nerovná společnost a že to hrozí ochromením ekonomického rozvoje. I Internet je jen a jedině nástroj, v rukou někoho je obrovským přínosem, v rukou jiného neznamená vůbec nic. Ale tak je to ostatně na světě se vším.

  Václav Klaus (1941) Politik. Ekonom. Do r. 1970 v Ekonomickém ústavu ČSAV, 70-88 bankovní úředník, 88-89 Prognostický ústav. Zakládající člen OF, poslanec FS a ministr financí (90-92). Předseda ODS. Předseda vlády ČR.  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|