čtvrtek 16. října

O B S A H

ČR a Velká Británie:

 • Václav Havel si jede do Glasgow pro dávný čestný doktorát Česko-německé vztahy a česká společnost:
 • Na okraj jednoho uřeknutí (Milan Šmíd) Sloupek Ivana Kytky:
 • České knihovny a internet, nedostatek informací o spojeních v ČR na internetu, deník Slovo se mluvčího ČNB nezeptal na vliv vazby marky na korunu na českou ekonomiku, ač měl Zpravodajství z Invexu č. 3:
 • Internet pomáhá tělesně postiženým (Jan Lipšanský) Češi v ČR a v Americe:
 • Ke kongresové akci Čechoameričanů proti vstupu ČR do NATO (Dalibor Stys) Pojišťovny v ČR:
 • Ještě k pojišťovnám a pojištění, v souvislosti s povodněmi (Ivo Špička) Pokrok vědy:
 • Vědci pěstují náhradní lidské orgány

  Kompletní Britské Listy


  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Upozornění: k předchozím číslům BL se dostanete, když kliknete v záhlaví na ikonu Archív. Celé dnešní vydání BL se vám natáhne, když kliknete na poslední řádce Obsahu (zde napravo) na Kompletní Britské listy


  Václav Havel si jede do Glasgowa pro dávný čestný doktorát

  Český prezident Václav Havel si přijede během své návštěvy Británie v listopadu do skotského Glasgowa vyzvednout čestný doktorát.

  Jde o vyznamenání, které mu udělila Glasgow University z iniciativy tehdejšího glasgowského bohemisty dr. Igora Hájka, ještě před pádem komunismu v roce 1989. Cílem čestného doktorátu bylo poskytnout mezinárodní podporu disidentu Václavu Havlovi, který byl od ledna 1989 do května 1989 komunistickým režimem vězněn.

  Byl to první čestný doktorát, který byl až posléze celosvětově slavnému, českému státníkovi udělen na sklonku osmdesátých let. Po Havlově zvolení prvním československým prezidentem po pádu komunismu přirozeně následovala celá vlna nejrůznějších ocenění. (Úplně první dva čestné doktoráty obdržel Václav Havel v roce 1982 ve Francii a v Kanadě, také jako výraz podpory a solidarity, když byl, tehdy dlouhodobě, ve vězení.)

  Iniciátor udělení čestného doktorátu Václavu Havlovi dr. Igor Hájek zemřel v dubnu 1995 ve věku 64 let.

  Václav Havel si vyzvedne svůj doktorát z roku 1989 na Glasgow University 7. listopadu 1997 ve 12.30 během ceremonie, která se bude konat v Bute Hall.

  Zájemci, kteří se přejí ceremonie se účastnit, nechť zažádají o vstupenky (které jsou k dispozici zdarma) na Katedře slovanských jazyků a literatur Glasgow University, a to do 31. října 1997.


  Na okraj jednoho uřeknutí

  Milan Šmíd

  Tak jsem se v posledním čísle časopisu Týden (42) s překvapením dozvěděl, že německý novinář Michael Frank je pražským dopisovatelem "Sudetendeutschen Zeitung". Stalo se tak v rozhovoru Ivany Witzové s německým historikem Ferdinandem Seibtem "Deklarace není mezník" (str. 49-52).

  Odhlédnuto od špatné koncovky adjektiva se mi tak dostalo dalšího důkazu, jak naše novinářská obec dodnes netuší gigantickou propast, kterou odděluje respektovaný liberální deník Suddeutsche Zeitung od obskurního krajanského plátku Sudetendeutsche Zeitung.

  Paradoxem je, že tento omyl se stal v rozhovoru, kde nám profesor Seibt připomněl, že "vy v Československu jste přecenili tohle sdružení starých lidí." Bohužel, nebyli to jenom novináři, kteří byli schopni široce komentovat jakýkoli nicotný komentář Sudetendeutsche Zeitung, který si v Německu přečetl tak každý stotisící občan (a kdo ví, jestli by se těch 800 čtenářů dalo dohromady).

  Byli to i naši čelní politici (jeden z nich dnes šéfuje Senátu), kteří bezprostředně či nepřímo pozvedli sudetoněmecké krajanské sdružení z hlubin německé nevýznamnosti. Jestliže i člen české vlády (mám na mysli bývalého ministra spravedlnosti Nováka), se později nechal v televizní diskusi slyšet: "to víte, kdo tenkrát mohl vědět, kdo je to ten pan Neubauer", pak se nelze divit, že se situace vyvinula tak, jak se vyvinula, a že úroveš znalostí české veřejnosti o německému sousedovi a o minulosti našich vztahů se ani po osmi letech od slavné Havlovy omluvy příliš nepohnula kupředu.

  Co tím mám na mysli? Třebas to, že veřejné mínění se stále pohybuje v polarizovaném schematu postojů, v němž na jedné straně stojí naivní a nekvalifikovaná gesta "smiřovacích" petic a na straně druhé primitivní nacionalismy rozehrávané pravolevými extrémisty.

  A protože naše novinářská obec je spíše ve vleku nežli na čele utváření veřejného mínění, tak i novináři oscilují mezi těmito extrémy, aniž by si dali práci seznámit se s historií a s detaily současného stavu česko-německých vztahů jinak, než z novinových článků a subjektivně laděných názorových komentářů. Konec konců názorně se to ukázalo při poslední návštěvě německého ministra zahraničí Kinkela, kdy se novinářům a médiím podařilo vytvořit dojem, jakoby česko-německá deklarace byla pouze a jenom o majetkového odškodnění, ačkoliv ten dokument je o něčem jiném. Až to nakonec musel "hasit" v Hovorech z Lán samotný president, když se snažil vysvětlit, jak to s tím majetkovým odškodněním obětem nacismu v česko-německých vztazích je.

  Bohužel, když jsem nahlédl do diplomové práce Andrew Stroehleina Češi a česko-německá deklarace, která byla k mání zde v Britských listech, zjistil jsem, že i on pracoval spíše s druhotnými prameny mediálních ohlasů a komentářů. Já vím, ta práce byla právě o tom, jak se v ČR na deklaraci reagovalo, takže množství citovaných novinových článků a komentářů tady mělo svůj raison d'etre. Ale zdálo se mi, že autor Stroehlein byl sice schopen dodat popisovanému problému ještě dimenzi historické vědy, ale nikoli již právní a mezinárodně politické souvislosti současného evropského vývoje. Pak by totiž nemohl s tak lehkým srdcem prohlásit, že česko-německá deklarace "caused more harm than good".

  Tímto tvrzením se postavil, bohužel, do jedné řady s naší publicistikou, která české veřejnosti stále dluží nalití čistého vína o tom, jak si v česko-německých vztazích vlastně stojíme a jak to vlastně s deklarací všechno je. Co si představuji pod tímto pojmem "čisté víno"? To by bylo širší povídání a proto se pokusím alespoň ve stručnosti (a bohužel zjednodušeně):

  Tak za prvé, český národ by měl vědět, že pravda jeho dějin nemusí být pravdou dějin jiných národů, ani nemusí být v souladu s pravdou dějin světových. Lépe řečeno: český úhel pohledu na některé události nemusí být totožný s německým, ale třeba i polským či maďarským úhlem pohledu, zvláště u těch událostí, které byly výsledkem konfliktu zájmů a vyústily ve střetávání.

  Za druhé, názorově monistický český provinciál by si měl jednou už konečně zvyknout na to, že pluralita, rozmanitost a různost názorů je něčím, co je součástí tohoto světa, a že vzniklé rozpory nelze sprovodit ze světa ani tím, že slepě převezmu argumenty svého protivníka (smiřovači), ani tím, že tyto argumenty nebudu brát na vědomí a budu tvrdošíjně trvat na svém, často idealizovaném a nereflektovaném stanovisku.

  Jedním z prvních cvičení v umění tolerance a vzájemného pochopení rozdílů - ale také v sebepoznávání - by mohlo v našem případě být právě přečtení knihy o Češích a Němcích zmíněného profesora Seibta. Ne, že by člověku vychovanému dějepisem padesátých a šedesátých let všechno v této knize lezlo pod fousy. Jak tvrdí někteří kvalifikovanější než jsem já, tj. historici, s některými názory profesora Seibta na některé události by se prý dalo i polemizovat. Ovšem tento pohled historika medievalisty zaměřený na český prostor z perspektivy staletí zcela určitě za zamyšlení stojí.

  A nakonec si také ještě myslím, že by se mělo dát lidem jasně najevo, že text deklarace a jeho kompromisy jsou výsledkem reálného poměru sil, který dnes v česko-německých vztazích existuje. Ten, kdo o diplomacii něco ví, ten také zná, že každý si může "vyskakovat jen do výše svého platu", tj. jeho výchozí vyjednávací pozice je objektivně daná souhrnem nejrůznějších faktorů (ekonomická, politická a vojenská síla, vnitropolitická i zahraniční podpora prosazovaných zájmů, angažovanost spojenců atd.), jež se při jednání sčítají s kvalifikovaností, schopnostmi a šikovností vyjednávačů.

  Nechci a také se necítím být kvalifikován k tomu, abych hodnotil výkony naší zahraniční politiky a schopnosti našich vyjednávačů. Ale připadá mi trochu zhůvěřilé, když vidím, jak o tom, že deklaraci bylo možné "vyjednat lépe" a bez kompromisů, nejvíce křičí ti, kteří první vyrukovali s Zimmer frei a byli a jsou za německou marku ochotni prodat celou svoji rodinu i s babičkou. Příjezdové silnice k německým hraničním přechodům nech» jsou toho důkazem. Paradoxní je, že poté, co zabalí své stánky s předraženou Becherovkou a českým pseudokřišťálem, jsou právě tito lidé ochotni jít na míting republikánů, aby tam vynadali všem, kteří prý "naši vlast zaprodali Němcům."

  Ale to už jsem se dostal nějak příliš daleko od toho, na co jsem chtěl upozornit naše novináře: Suddeutsche Zeitung se od Sudetendeutsche Zeitung odlišuje, a to nejen periodicitou.

  Milan Šmíd


  Slovo má Ivan Kytka

  1.

  Snad nikoho neurazí tvrzení, že jednou z mála institucí, která nepotřebovala po listopadu 1989 žádnou velkou systémovou transformaci, ale spíše rozvážnou ochranu a péči, byla poměrně dobře fungující síť městských a místních knihoven. Samozřejmě až na obsáhlou výměnu či doplnění knižního fondu. I za starého režimu však bývalo v knihovnách čisto, útulno a v zimě teplo. A obsluha, která měla ráda knihy i jejich čtenáře.

  V době, kdy zůstává koupě osobního počítače ještě stále mimo dosah většiny českých rodinných rozpočtů, by právě knihovny mohly být - stejně jako v Británii - ideálním místem pro veřejný přístup na Internet. V počítačovém věku by se mohly stát azylem všech, které provází v životě touha po vědění a po nových informacích.

  Finančně ochromená česká vláda najde na takový projekt sotva prostředky, ale proč by se nákup internetového terminálu pro veřejné blaho nemohl stát výzvou pro všechny lokální patrioty, dobrodince a filantropy, kteří se již naučili podporovat místní sportovní celky a  přispívat místní žákům a dorostencům na  dresy a  kopačky. Pokud se souběžně s tím rozhodnou sponzorovat i místní Internet, nikdo by se jim neměl posmívat pro jejich snílkovství a posměšně jim vytýkat, že je to zbytečné, když většina českého národa je počítačově ještě stále negramotná.

  2.

  Koncem minulého týdne jsem usilovně brouzdal po českých síťových stránkách a  hledal nejdříve internetový přístup na deník Reflex a pak vlakové a autobusové spojení do Havlíčkova Brodu nebo do Brna, kam jsem dostal laskavé pozvání na svatbu. Vyzkoušel jsem všechny české “seznamy" a “zdroje" a končil například na slepé větvi servru Eunet a konkurenčních firem. Nakonec jsem to tedy vzdal a do Brna necestoval.

  Je mě napadá, jak již v brzké budoucnosti bude právě rychlost, dostupnost a spolehlivost přístupu na některé klíčové internetové zdroje spoluvytvářet image každé geografické a jazykové entity v globální počítačové vesnici. Rychlost či naopak zhroucení informačního systému bude možná ovlivňovat uzavírané obchody a  pohyby kapitálu. Již minulý týden bylo na trase z Prahy do Brna neprodané sedadlo a také ČSA přišly na lince z Londýna do Prahy o  jistý obchod. Mé peníze zůstaly v  Londýně.

  3.

  Nevím jestli mezi českými novináři existuje nepsaná dohoda, že nebudou navzájem komentovat své omyly či nepřesnosti. Pokud ano, nehodlám na ní přistoupit . Veřejné kritice by se neměli vyhýbat ani oni. Když minulý týden zvýšila německá centrální Bundesbanka své základní úrokové sazby, zveřejnilo den či dva dny poté Slovo rozhovor s členem vedení České národní banky.

  Nebyla v něm však překvapivě ani zmínka či úvaha o tom, zda dražší marka, na kterou je kurs české měny od května vázán, zdraží na  bankovním trhu také českou korunu. Místo toho se český čtenář dozvěděl, že pro snižování korunových úrokových sazeb nebude dokonce roku patrně žádný prostor.

  Jak by, proboha, mohl být, když “mateřská" měna právě podražila, když roste inflace a mezi českými obyvateli je ještě stále příliš mnoho peněz nepodložených výrobky nebo službami směnitelnými na světových trzích. A když dokážeme přilákat tvrdou měnu do Čech právě a a jedině na vysoké úrokové sazby.

  4.

  Jako spoluautor Britských listů teď cítím drobnou spoluzodpovědnost za  jejich obsah a také za to, jakou jim jejich internetový správce, firma Internet servis, dělá reklamu. Stálo by za to, aby někdo z Internet servisu na firemní stránce opravil poněkud nepřesnou informaci, že tento síťový deník vydává a rediguje dr. Jan Čulík z  anglického Glasgova. Nejen Skoty, kteří ovládají český jazyk, by taková nepřesnost mohla urazit a odradit od dalšího listování.

  Ivan Kytka

  (Autor je zpravodajem České televize pro Spojené království a  Irskou republiku)


  Internet pomáhá tělesně postiženým

  Zpravodajství z Invexu - 3. část

  Jan Lipšanský

  (Předchozí zpravodajství Britských listů z Invexu najdete v úternímstředečním vydání BL. JČ)

  Dnes bych se chtěl věnovat problematice, která je na letošním Invexu víceméně opomíjená (není totiž komerčně využitelná), přesto se s ní lze na několika stáncích setkat.

  Málokdo totiž ví, že některé stánky nabízejí pomoc pro tělesně postižené, a dokonce leckoho může zarazit, že se nabízejí i produkty, umožňující nevidomým využívat Internet.

  Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých oslavila letos už 5 let, kdy nabízí tělesně postiženým elektronické služby. S vývojem techniky u nás přešla postupně od klasické BBS stanice až k internetovým službám, které díky speciálním doplňkům mohou používat právě i nevidomí.

  Mezi tyto doplňky patří například hlasový počítačový výstup KUK českého programátora Mojžíška, jenž umožňuje nevidomým kontrolovat došlou poštu, odepisovat, číst časopisy a knihy. Jedinou nevýhodou tohoto programu je, že čte foneticky. Několik málo firem už předem zapracovává možnost tohoto hlasového výstupu do svých produktů. Společnost AION CS představujena Invexu představuje multimediální CD-ROM Ottův slovník naučný. Sami nevidomí dávají ještě přednost speciální podložce, přes niž mohou číst text na obrazovce počítače prsty.

  Díky podpoře Ministerstva zdravotnictví ČR a humanitárním darům může SONS provozovat internetovou síť pro nevidomé zdarma. Ti pak mohou komunikovat mezi sebou, přes Internet se vzdělávat a také zjišťovat, jaké jsou novinky v oblasti pomoci postiženým.


  Na stánku Microsoftu se sice všichni zajímají o jejich nejnovější produkty, přesto se i zde dá najít informace o projektu Internetové auto. Vznikl počátkem dubna 1997 a jeho cílem bylo vypravit do Ameriky pro děti, které se léčily či léčí na onkologickém oddělení motolské nemocnice v Praze, speciální automobil s připojením na Internet, vlastní e-mailovou adresou a programem NetMeeting. Tvůrcem projektu byl Aleš Kysela, spoluautorem pak Petr Hušek. Za pomoci firem Škoda, již zmíněného Microsoftu a Fujitsu se vše skutečně podařilo, a každý den se odehrává spojení s onkologickým oddělením v Praze-Motole.

  Místní děti tak mohou posádku "řídit" - zadávají jí úkoly podle toho, kam právě výprava míří. O jejich splnění se pak lze dočíst na internetových stránkách www.lifebook.cz. A tak se jak děti v Americe, tak zprostředkovaně i děti v Motole mohly seznámit se známým moderátorem CNN Jonathanem Mannem, byly u startu raketoplánu Atlantis, s plechovkou Pepsi prošly Muzeum Coca Coly, setkaly se s Aligátořím mužem a tři dny strávily ve společnosti Jaromíra Jágra. Z jeho domova kousek od Pittsburghu pak probíhal přímý rozhovor s dětmi v Motole.

  V posádce internetového automobilu je vedle profesionálních novinářů také student VŠE, bývalý pacient dětské onkologie. Jedním z důležitých úkolů je i navázání vztahů s americkými onkologickými centry a dohoda podobné akce. Měla by se konat na jaře, a tentokrát by měly americké děti cestovat po Evropě.

  Jan Lipšanský


  Ke kongresové akci Čechoameričanů proti vstupu ČR do NATO

  (Viz včerejší vydání Britských listů.)

  Dalibor Stys

  Vazeny pane Schrabale,

  zajiste Vas rozciluji pomery ve vasi vlasti. Mne taky. Jenze jsme se tu narodil ponekud pozdeji nez vy a nepodarilo se mi jako dospelemu vcas emigrovat. Takze, diky dnesnim politickym a ekonomickym pomerum ve svete je pro mne nejmoralnejsim, i kdyz ne nejpohodlnejsim, resenim tady zustat a snazit se o zmenu. Pokud se CR dostane do NATO, je na takovouto zmenu sance. Pokud ne, byl cesky prostor definitivne odsunut smerem na vychod a nezbyva nez odtud odejit.

  Jinymi slovy: vase kampan "Cechoameričané za kongresovou akci proti vstupu CR do NATO!" znamena, ze jste nejen sve pohledavky v ceskem prostoru uz definitivne odepsali, ale i to, ze odepisujete i lidi, kteri zde ziji. Rozhodnuti z Madridu ze budeme prizvani do NATO byla pro mne pozitivni informace ze mozna i ja ve stari budu zit ve slusne zemi. Zkuste se, prosim, na vstup CR do NATO podivat tak, ze demokraticke staty dostanou do ruky dalsi nastroj k ovlivneni stavu demokracie v CR. Porad si myslim, a Vase schopnost obstat v USA me o tom take presvedcuje, ze obyvatele Ceske kotliny jsou ve sve vetsine schopni tvorby se chovat demokraticky. Jen nikdy nedostali dost casu na to, aby to predvedli. Pomozte nam je vychovavat, ale neodepisujte je predem. Je to mozna i v zajmu vasich vlastnich potomku - rodilych Americanu.

  S pozdravem

  Dalibor Stys

  Jihoceska universita Ceske Budejovice


  Ještě k pojišťovnám a pojištění, v souvislosti s povodněmi

  Ivo Špička

  Vazeny pane Culiku,

  Dovoluji si, v ramci dnesni situace s povodnemi u nas, vznest nasledujici poznamku. Jedna se mi o pojistovny a pojisteni.

  V nasi republice, pokud je mi znamo, neexistuje pojistovna, ktera by v pripade totalni destrukce majetku mela takove plneni, aby clovek byl zajisteny. V pripade napr. stareho domu je plneni omezovano tzv. amortizaci, tj, vy platite stale stejne, ale pojistovna s postupem doby plati stale mene. Tak u starych domu je pak plneni omezeno na  cca 20 procent pojistne castky. To rozhodne na nejakou obnovu nestaci. Jinymi slovy - nenasel jsem pojistovnu, ktera by pri uzavrene castce na milion, pri plneni onen milion vyplatila.

  S pozdravem,

  Ivo Špička

  (V Británii platíme pojištění, v jehož rámci je pojišťovna v případě zničení domu povinna poskytnout náhradu v plné výši znovupostavení domu. Tato náhrada několikanásobně převyšuje tržní cenu domu. Toto pojištění je povinné, má-li člověk hypotéku. Stavební spořitelna hypotéku neposkytne, pokud občan si toto pojištění na pořizovaný dům či byt nezaplatí. Jiné pojištění se platí za obsah a zařízení bytu.

  Jiná věc ale je, že v případě větších katastrof jsou pojišťovny nespolehlivé i ve světě. Velmi kontroverzní bylo rozhodnutí světových pojišťoven, které letos v létě odmítly vyplácet pojištěncům, žijícím na ostrově Montserrat, náhrady za zničené domy a byty v důsledku aktivní činnosti tamější sopky. Prostě pojišťovny oznámily, že od konce myslím července 1997 nebudou plnit své pojišťovací závazky, neboť katastrofa je příliš velká.

  Snad by do určité míry mohlo situaci v ČR zlepšit, kdyby do ní byly vpuštěny zahraniční pojišťovny pod podmínkou, že budou českým občanům poskytovat tak plné pojištění, jaké je k dispozici třeba v Británii. JČ)


  Vědci se chystají pěstovat náhradní lidské orgány

  Nová metoda, jejímž prostřednictvím lze pěstovat tělesné tkáně, brzo umožní vytváření rozsáhlého sortimentu "náhradních dílů" lidského těla pro transplantace.

  Prostřednictvím techniky, která je známa pod názvem tissue engineering, "sestrojování tkání", už byly vypěstovány vzorky lidské kůže, jichž se nyní užívá pro transplantace. Teď se užití této techniky rozšiřuje k vypěstování kostí, chrupavek a vazů. Tutéž metodu je možno použít k vypěstování jater a srdečního svalu.

  Firma Advanced Tissue Sciences, působící v městě San Diego, v Kalifornii, stojí v čele výzkumu "sestrojování tkání", očekává, že do devíti měsíců budou zahájeny zkoušky v Británii i ve Spojených státech s transplantacemi uměle vypěstovaných kolenních kloubů.

  "Bude to mít obrovskou výhodu pro sportovce, kteří jsou často z aktivního sportu vyřazováni vážnými zraněními na velmi dlouhou dobu," uvedla ředitelka firmy. "Už jsme úspěšně transplantovali kolenní klouby ovcím a králíkům a není dúvodu, proč bychom to nemohli dělat u lidí."

  Při "sestrojování tkání" se používá inkubátor, v němž se simulují podmínky, jaké existují v lůně matky. V těchto podmínkách rostou přirozenou cestou buňky, a to až do potřebného tvaru a velikosti. Jsou umístěny na síťovité struktuře, vytvořené z vláken, podléhajících posléze rozkladu působením mikroorganismů. Toto "lešení" může být libovolného tvaru. Vypěstovat kůži trvá čtrnáct dní, kostní hmotu šest týdnů a jaterní tkáň osm týdnů. Přesně toto byla technika, nedávno použitá v laboratorním experimentu k vypěstování lidského ucha na zádech myši.

  Vzhledem k tomu, že vypěstovaný "náhradní díl" je živoucí tkání, roste dál po transplantaci v lidském těle. To znamená, například, že transplantovaný živý kyčelní kloub zaroste přirozenou cestou na své místo, zatímco dosavadní umělé klouby musejí být do těla připevňovány.

  Jiným potenciálním budoucím užíváním této techniky by mohlo být pěstování kostí v obličeji, jejichž prostřednictvím by bylo možno "opravit" poškozenou tvář obětí dopravních nehod.

  Prvním výrobkem prostřednictvím této techniky, který je už nyní k dispozici, jsou transplantáty kůže pro nemocné cukrovkou, jimž se tvoří na nohou vředy, které se nehojí a mohou vést až k  amputaci.

  Uměle vypěstovanou kožní tkáň prodává v Británii firma Smith and Nephew. Získala také licenci k jejímu prodeji v Kanadě a téměř dokončila příslušné registrační procedury ve Spojených státech.

  Kožní náplasti mají tloušťku jen 200 mikronů. Po vyjmutí z inkubátoru jsou uskladňovány při teplotě -70 stupňů Celsia. Před použitím jsou rozmrazeny v teplé vodě. Lékař nůžkami upraví kožní náplast, tak aby odpovídala tvaru vředu a umístí ji na vřed pomocí obvazu. Tato léčba se opakuje každý týden. Zkoušky ukázaly, že kožní náplasti vedou pacientovu kůži i cévy, aby samy regenerovaly. Po osmi týdnech je pacient vyléčen.


  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|