pátek 17. října

O B S A H

Analyzujeme český tisk:

 • MFD zase skórovala (Andrew Stroehlein) Budoucnost Václava Klause:
 • Plné znění článku z Economistu o tom, že Klaus má prý politicky na kahánku (Tomáš Pecina) Češi v ČR a v zahraničí:
 • Výzva Čechoameričanů Václavu Havlovi
 • Tomáš Pecina kritizuje kongresovou akci Josefa Schrabala proti vstupu ČR do NATO, poznámka JČ Počítače:
 • Obrovský zájem v Británii o počítačové odborníky - mohou si sami určit plat Pokrok vědy:
 • Krok k porozumění Alzheimerově chorobě Václav Klaus a věda:
 • Trochu zpět ke kořenům polemiky (JČ)  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Upozornění: k předchozím číslům BL se dostanete, když kliknete v záhlaví na ikonu Archív. Celé dnešní vydání BL se vám natáhne, když kliknete na poslední řádce Obsahu (zde napravo) na Kompletní Britské listy


  Analyzujeme český tisk: MFD zase skórovala!

  Andrew Stroehlein

  Mladá fronta dnes oznámila 14. října 1997 v titulku:

  Napadat Romy kvůli pleti je rasismus.

  Pozoruhodné. Že by to lidi předtím nevěděli?

  Je obtížné si představit hloupější titulek. Čteme-li dál, dovídáme se, že Nejvyšší soud v ČR dospěl k významnému rozhodnutí.

  Brno - Vyhrožovat Romům násilím jen proto, že jsou Romové, je podle Nejvyššího soudu rasismus.

  Bylo třeba číst článek dál, pokud mělo být možné zjistit, jestli se pošetile chová MFD anebo český soud.

  Český Nejvyšší soud učinil racionální rozhodnutí a anuloval verdikt nižšího soudu, podle něhož prý byl násilný útok nerasistický, protože Češi a Romové patří k téže indoevropské rase. Je ke cti českého Nejvyššího soudu, že odmítl tento nesmysl, který vyšel od nižšího soudu v Hradci Králové.

  Je podivné, že musí právní systém definovat rasismus, vzhledem k tomu, že by si člověk mohl myslet, že tyhle věci jsou samozřejmé. Ale právní řeč je povinna definovat záležitosti přesně. To je podstatou práva.

  Zároveň, samozřejmě, český právní systém potvrdil všeobecně rozšířené pojmy rasy a etnické příslušnosti, které jsou součástí hluboké podstaty českého přístupu ke skutečnosti. Ale to už trochu vstupujeme na půdu hlubokomyslných filozofických úvah. Jsem přesvědčen, že když už přijímáme existenci různých "ras" jako fakt, tak by se lidé alespoň neměli kvůli odlišné "rase" prát anebo se navzájem vyhazovat z vlaku.

  Rasistické útoky škodí společnosti jako celku, protože v jejich důsledku vzniká napětí mezi různými skupinami ve společnosti. To pak vede k dalším útokům. (Viz třeba napětí mezi protestanty a katolíky v Severním Irsku, nekonečná spirála násilí, na jejímž začátku byla nespravedlnost.) Tak je logické trestat rasistické útoky přísněji než "normální" útoky. Český Nejvyšší soud zamezil pokusům vyhnout se tomuto vznešenému principu.

  Vinu za idiotský titulek jasně nese Mladá fronta Dnes. Titulek článku měl znít: "Nejvyšší soud zrušil verdikt ohledně rasistického útoku" anebo "Rasismus byl jasněji definován významným soudním případem". Jenže to není styl Mladé fronty dnes. Styl MFD je založen na absurdních titulcích.

  Pro Mladou frontu Dnes je typické, že se její titulky snaží být provokativní a míří na nejnižšího společného jmenovatele v české společnosti. Každý racionální člověk, který přijímá pojem rasy, přece zároveň uznává, že útočit na někoho kvůli barvě kůže je rasistické.

  Titulek v článku v Mladé frontě dnes nesděluje nic nového. Jeho účelem je vyvolávat vášně. Obsahuje emocionálně zatížená slova "napadat" a "Romy", aby vyvolal pozornost (dokonce by se snad dalo i říct, že vlastně trochu navozuje, co by se mělo dělat). Když se seriózněji nad tím titulkem zamyslíme, vidíme, že neříká nic o hlavních informacích, které jsou obsaženy v článku, jenž uvádí. Titulek je naprostý nesmysl. Je to další příklad bulvárních taktik Mladé fronty Dnes.

  Není možné si představit, že by takový titulek byl otištěn v seriózních novinách na Západě. Mladá fronta Dnes ovšem nejsou seriózní noviny. Škoda, že jsou jako takové přijímány. Škoda, že je jako takové mnoho lidí čte.

  Andrew Stroehlein

  (Andrew Stroehlein je americký postgraduální student na londýnské univerzitě. V ČR žil v devadesátých letech čtyři roky na malém městě.)  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|