pondělí 3. listopadu

O B S A H

Češi a česká politická kultura:

 • Krize české totožnosti a krize společných hodnot (Ivan Kytka, přednáška z Scheinfeldu) Romský problém:
 • DOKUMENT: Posuzujte v Británii žádosti Romů o asyl seriózně, v ČR a na Slovensku jsou vystaveni rasismu (Tiskové prohlášení Evropského střediska pro lidská práva Romů, Budapešť)
 • Anglický originál prohlášení Evropského střediska pro lidská práva Romů, Budapešť: ERRC Press Release. European Roma Rights Center Press Release on Events in Great Britain, October 22, 1997 Pár poznámek Jana Čulíka:
 • "A vy zase lynčujete černochy" - postoj českých médií k romskému problému
 • Otázka důvěry
 • TV Nova: "Svět blázní nad vražedkyní v Americe a když uhoří v Benešově dvě děti, nikoho to nezajímá" Amnesty International a český rasismus:
 • Ivan Fišer, odborník AI z Londýna, v nebývale aktuálním rozhovoru o Romech z ledna 1996 Čechoameričané a dvojí občanství:
 • Lidovci hodlají podporovat dvojí občanství pro Čechoameričany Soudní případ v ohnisku zájmu:
 • Proces s britskou au pair Louise Woodwardovou: porota byla přesvědčena, že dívka malého Matthewa nezavraždila!  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • "A vy zase lynčujete černochy"

  To byla standardní odpověď představitelů komunistického režimu na jakoukoliv kritiku porušování lidských práv v Československu od Američanů. Stalo se to téměř vtipem.

  Přístup českých sdělovacích prostředků by se ale v těchto dnech znovu dal docela dobře shrnout tímto heslem. Česká média předpokládala, že Západ má vstřícnou a humánní imigrační politiku a automaticky přijme každého, kdo je ve své zemi vystaven pronásledování a násilí.

  Nyní traumaticky zjistila, že některé západní státy (Británie, Kanda) praktikují přísnou imigrační politiku, že žádný stát si rád na své území nepouští uprchlíky z jiných zemí (ať už to považujeme za kontroverzní či nikoliv) a že asylové právo je uplatňováno jen v případech nejvyšší nouze. Británie například přijímá politické uprchlíky jen tehdy, prokáží-li konkrétně, že byli v domovské zemi v ohrožení života.

  A tak nastoupil argument "A vy zase lynčujete černochy". Odmítají-li západní státy přijmout české romské uprchlíky, nemají prý právo kritizovat situaci Romů v České republice. Někteří, jako například Mečiarova ministryně školství, došli k pozoruhodnému závěru, že pokud tak "věhlasná" země jako Velká Británie Romy odmítá, musí to znamenat, že s politikou Slovenska vůči Romům v oblasti lidských práv je všechno v pořádku.

  Co kdybychom se ale nad romským problémem zamysleli samostatně? Přiznali, že ten problém existuje, že Romové z ČR a ze Slovenska utíkají, protože pro to mají dobrý důvod, a apriori neodmítali jejich kritiku. Možná, že stížnosti mnohých Romů na poměry v ČR jsou účelové, můžeme si však být jisti, že je to tak u všech z nich?

  Neměli bychom uvažovat o tom, proč se zřejmě značná část Romů živí v ČR patologickou kriminální činností, případně žijí z podpory v nezaměstnanosti? Že by to skutečně bylo tím, že mají ke kriminalitě a k parazitismu genetickou náklonnost? Nebo je příčinou jejich způsobu života něco jiného?

  Prostě, měli bychom asi přemýšlet o řešení. Čím to taky je, že v ČR existuje několik (málo) enkláv, kde je soužití romského obyvatelstva s českým obyvatelstvem vzorné?

  Většina reakcí na romský problém, které v těchto dnech z ČR dostávám, jsou bohužel nesmírně bigotní. Lidé trpí hlubokými předsudky a neznalostí celého problému. Dělají závěry na základě mýtů a legend, nikoliv faktů. Nedokáží se vžít do situace toho druhého. V nejlepším případě je v jejich mysli zmatek. Jistě, velkou měrou se na vytvoření této situace podílejí české sdělovací prostředky.

  Jistě, lehčí než pohlédnout sami sobě do tváře a ptát se, jestli to, co děláme, a z čeho vycházíme, je opravdu správné, je bagatelizovat kritiku a hledat u kritika postranní motivy.

  Zadal jsem si do Alta visty zkusmo hesla Gypsies - racism - Czech Republic. Bylo to poučné čtení. Tak jsem například zjistil z informací z týdeníku Prague Post z 2. července 1997 na tomto místě, že se v létě v ČR kdosi pokusil vyvěšovat protirasistické billboardy, na nichž byl detail pořezané romské tváře. Billboardy byly strhány a holandský fotograf, který se je pokoušel vyvěšovat - financoval je většinou z vlastní kapsy - se stal terčem útoku.

  Časopis US News and World Report konstatuje, že na hospodářské změny ve středovýchodní Evropě nejvíce doplatili nezaměstnaností právě Romové. Uvádí, že od roku 1989 bylo v Československu - v České republice usmrceno v rasových útocích 27 Romů. Podobné číslo bylo citováno v minulých dnech i v britském tisku. Budapešťská organizace pro lidská práva Romů však ve svém letošním letním dokumentu uvádí, že v České republice bylo od r 1989 usmrceno "nejméně devět Romů" - její odhad je konzervativnější.

  Podívejte se na internetové stránky tohoto budapešťského romského střediska. Stránka Mezinárodní asociace Romů je zde. Zajímavé jsou i jiné stránky o romské situaci a o romské kultuře. Zde jsou informace o situaci Romů V ČR podle zprávy americké organizace Human Rights Watch  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|