úterý 23. prosince

O B S A H

Svět:

 • USA uvažovaly o použití jaderné zbraně proti Iráku Česká politika a ekonomika:
 • Kožený likviduje Harvardský holding - okrade české akcionáře? (Aleš Hodina) Velká Británie:
 • Na nejstarší koleji cambridžské univerzity straší Vánoční zamyšlení:
 • Liberalismus a dnešní světová náboženství - jaká je cesta vpřed? Konference nejvýznamnějších náboženských a politických myslitelů dneška  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Kožený likviduje Harvardský holding - zachová se poctivě nebo své české akcionáře okrade?

  Aleš Hodina

  Viktor Kožený, mladý finančník, který rozhýbal kuponovou privatizaci v České republice a v jejím průběhu vydělal obrovské bohatství, je nyní zřejmě rozhodnut své aktivity v Česku ukončit. Přišel, viděl, zvítězil. Harvardský průmyslový holding, který v České republice založil, nyní prochází likvidací. Otázkou však stále zůstává, zda po jejím skončení budou stovky tisíc akcionářů Harvardského holdingu Koženého velebit či nenávidět.

  Harvardský průmyslový holding je majitelem 50 % akcií společnosti Daventree, kterou Kožený založil spolu s finančníkem Michaelem Dingmanem a jejímž prostřednictvím investuje ve střední Evropě, v Rusku a Arábii. Odhaduje se, že na jednu akcii Harvardského průmyslového holdingu dnes prostřednicvím společnosti Daventree připadá majetek okolo 100 USD. Na českém kapitálovém trhu se však tyto akcie obchodují za pouhých 10 USD a jsou považovány za vysoce spekulativní investici. Proč?

  Probíhající likvidace Harvardského průmyslového holdingu vyvolává nutnost prodat zmíněný balík 50 % akcií Daventree. Na prodej byla vyhlášena veřejná soutěž, její podmínky jsou však přinejmenším podivné. Přesněji řečeno, podmínky se zájemce má možnost dozvědět teprve tehdy, složí-li kauci ve výši 14 000 000 USD, o jejíž návratnosti se doví až následně z obdržených podmínek. Je tedy zřejmé, že se v soutěži nepočítá s účastí nikoho jiného než osob spřízněných s Viktorem Koženým a bude záviset pouze na něm, kolik za akcie Daventree zaplatí.

  A v tom právě spočívá nynější Koženého dilema. Cesta rychlého zisku, kdy odbyde akcionáře jakž takž uspokojivou částkou a stáhne se do ulity svého bahamského sídla, je samozřejmě lákavá. Znamenala by pro něj ovšem nejen problémy s akcionáři, jejich neutuchající mediální nářek, ale i z toho plynoucí konec další finanční kariéry. Do další a ještě větší investiční expanze, o které podle všeho Kožený uvažuje, nelze jít s pověstí nesolidního správce svěřeného majetku.

  Druhá cesta, kterou se může Kožený vydat, je cesta posílení jeho renomé. Musí se ovšem vzdát části svých potenciálních zisků a vyplatit akcionářům částku blížící se hodnotě majetku na akcii. V tom případě ovšem jeho pověst dost výrazně stoupne a všechny jeho dosavadní, ne vždy kladně přijímané kroky mohou být ospravedlněny poctivou snahou získat pro své akcionáře maximum. Kožený může začít být přijímán světovou finanční elitou jako úspěšný byznysmen, který zbohatl díky svým schopnostem, aniž by poškodil jiné. To mu jistě otevře mnohé dveře, které potřebuje otevřít pro své další investiční aktivity. Ve svých plánovaných aktivitách v Rusku, na Ukrajině a v Číně se zřejmě neobejde bez podpory mezinárodních finančních trhů.

  Kterou cestou se Kožený vydá, záleží jen na něm.

  Aleš Hodina

  finanční analytik  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|